Search result for

พวง

(80 entries)
(0.0123 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พวง-, *พวง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พวง[N] string, See also: cluster, bunch, Example: ดอกไม้ที่ใช้ร้อยเป็นพวงอุบะใช้ดอกลั่นทมเป็นพื้นหรือไม่ก็ใช้ดอกบานบุรีมาผสม, Count unit: พวง, Thai definition: กลุ่มของสิ่งที่ห้อยย้อยไปทางเดียวกัน
พวง[CLAS] bunch, See also: string, cluster, Syn. กลุ่ม, ช่อ, Example: ธเนศซื้อพวงมาลัย 2 พวง แขวนหน้ารถ, Thai definition: สิ่งที่ห้อยย้อยลงมา
พวงมาลา[N] wreath, Example: สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพวงมาลาประดับหน้าหีบศพหลวงปู่หล้า, Count unit: พะวง, Thai definition: ดอกไม้ที่จัดแต่งขึ้นตามโครงรูปต่างๆ เช่น วงกลม วงรี สำหรับแสดงความเคารพต่ออนุสาวรีย์
พวงหรีด[N] wreath, Syn. หรีด, Example: เขานำดอกลำเจียก และใบลำเจียกอ่อนมาประดับพวงหรีด, Count unit: พะวง, Thai definition: ดอกไม้ที่จัดแต่งขึ้นตามโครงรูปต่างๆ เช่น วงกลม วงรี สำหรับแสดงความเคารพในงานศพ
พวงกุญแจ[N] key ring, See also: bunch of keys, Example: สมัยก่อนผู้หญิงไทยนิยมเหน็บพวงกุญแจพวงโตไว้กับเข็มขัดคาดเอว, Count unit: พะวง, Thai definition: ลูกกุญแจที่ร้อยรวมกันเป็นวง
พวงมาลัย[N] garland, Syn. พวงดอกไม้, อุบะ, Example: คนไทยนิยมใช้พวงมาลัยบูชาพระ, Count unit: พวง, Thai definition: ดอกไม้ที่ร้อยเป็นพวง
พวงมาลัย[N] steering wheel (car), See also: helm (boat), Example: คนขับรถหมุนพวงมาลัยบังคับให้รถเลี้ยวไปทางขวา, Count unit: อัน, Thai definition: เครื่องสำหรับบังคับเรือไฟ หรือเรือยนต์ รถยนต์ ให้ไปตามทางที่ต้องการ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พวงน. กลุ่มของสิ่งที่มีลักษณะอย่างเดียวกันที่อยู่ร่วมขั้วเดียวกันหรือผูกมัดไว้รวมกัน เช่น พวงองุ่น พวงดอกไม้ พวงลูกโป่ง
พวงคำต้นของไม้เลื้อยพวกหนึ่งที่มีดอกเป็นพวง มีหลายชนิด เช่น พวงแก้วกุดั่น พวงชมพู พวงนาค.
พวงว. ลักษณะที่ยื่นพองออกมา เช่น แก้มเป็นพวง.
พวงดู บ้า ๒.
พวงครามน. ชื่อไม้เถาชนิด Petrea volubilis L. ในวงศ์ Verbenaceae ใบแข็งและคาย ดอกสีม่วงคราม.
พวงจะริตาดู น้ำดับไฟ.
พวงชมพูน. ชื่อไม้เถาขนาดเล็กชนิด Antigonon leptopusHook. et Arn. ในวงศ์ Polygonaceae ดอกสีชมพูรูปหัวใจเล็ก ๆ ออกเป็นช่อยาว ออกดอกตลอดปี.
พวงดอกไม้น. ชื่อหนึ่งของดาวฤกษ์บุษยะ มี ๕ ดวง, ดาวปุยฝ้าย ดาวดอกบัว ดาวโลง ดาวปู ดาวสิธยะ ดาวสมอสำเภา ดาวบุษย์ ดาวปุษยะ หรือ ดาวปุสสะ ก็เรียก.
พวงมาลัยน. ดอกไม้ประดิษฐ์แบบไทยลักษณะหนึ่ง โดยการนำดอกไม้ กลีบดอกไม้ และใบไม้ มาร้อยด้วยเข็มแล้วรูดออกมาใส่ด้ายผูกเป็นพวง มีลักษณะต่าง ๆ กัน, มาลัย ก็เรียก
พวงมาลัยเครื่องสำหรับบังคับเรือไฟหรือเรือยนต์ รถยนต์ ให้ไปตามทางที่ต้องการ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
steering wheelพวงมาลัย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
steering kickbackพวงมาลัยตีกลับ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
tilt steering wheelพวงมาลัยปรับมุม [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
พวงมาลาดอกไม้ที่จัดแต่งขึ้นตามโครงรูปต่าง ๆ เช่น วงกลม วงรี มักมีใบไม้เป็นส่วนประกอบด้วย สําหรับวางที่อนุสาวรีย์ พระบรมรูป หรือศพ เป็นต้น เพื่อเป็นเกียรติหรือแสดงความเคารพ [ศัพท์พระราชพิธี]
Wreaths พวงดอกไม้ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Amber gave me that key chain.แอมเบอร์ใส่มันไว้รวมในพวงกุญแจ Birthmarks (2008)
Jesus Christ! Put that deformed nut bag away, will ya?พระเจ้า เก็บพวงไข่พิการ ออกไปไกลๆ ได้ไหม Pilot (2008)
Until he fell asleep behind the wheel of his Mercedez, with the help of a bottle of scotch and a handful of ludes.จนกระทั่งหลับคาพวงมาลัย เมอร์ซีเดส เบนซ์ของมัน Death Race (2008)
- Are you crazy? - Grab the wheel.นี่คุณบ้าไปแล้วหรอ ถือพวงมาลัย Wanted (2008)
"All that avails is flight."ผลพวงทุกประการมลายหายไป Breaking and Entering (2008)
What a bunch of amateurs. I mean, you've studied, for Christ's sake.สิ่งที่พวงของมือสมัครเล่น ฉันหมายความว่าคุณได้ศึกษาเพื่อประโยชน์ของพระคริสต์ Revolutionary Road (2008)
Is this a pirate's wheel?นี่มันพวงมาลัยของโจรสลัดนี่? High School Musical 3: Senior Year (2008)
Now, the driver couldn't be identified, but it appeared as though a woman's hands were seen gripping the steering wheel.ตอนนี้ ยังระบุไม่ได้ว่าใครขับ รู้แต่ว่าเป็นมือผู้หญิง ที่จับพวงมาลัย Greatness Achieved (2008)
When your father was teaching George to drive, she cut someone off, but she thought it was their fault, so she took both hands off the wheel so she could flip 'em off twice.ตอนพ่อสอนให้จอร์จขับรถ เธอขับตัดหน้ารถคนอื่น แต่เธอคิดว่ามันเป็นความผิดของพวกเขา ดังนั้นเธอจึงปล่อยมือทั้งสองข้างจากพวงมาลัย เพื่อจะได้ชนให้รถคว่ำสักสองตลบ Dead Like Me: Life After Death (2009)
Alright, you steer, I'll push.เอาหล่ะ นายไปที่พวงมาลัย ฉันจะดันเอง Zombieland (2009)
-Sorry about that. -That's all right.อย่าลืมหมุนพวงมาลัย... Down (2009)
And I'm thinking, just a bunch of candles, maybe one of those little fountain jobs right here.และฉันคิดว่าอยากจะติดแค่พวงเทียนไฟประดับ อาจจะติดน้ำพุเล็กๆตรงนี้หน่อย มันคงจะเจ๋งสุดๆ Breakage (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พวง[n.] (phūang) EN: cluster ; bunch ;   FR: grappe [f]
พวง[n.] (phūang) EN: trail ; train ; string   FR: groupe [m]
พวง[adj.] (phūang) EN: plump ; chubby ; pudgy   FR: potelé ; joufflu
พวงกุญแจ [n. exp.] (phūang kunjaē) EN: key ring ; bunch of keys   FR: trousseau de clefs [m]
พวงคราม [n. exp.] (phūang khrām) EN: Purple wreath ; Sandpaper vine ; Queen's wreath   
พวงทองต้น [n. exp.] (phūang thøng ton) EN: Galphimia ; Gold shower   
พวงมาลัย[n. exp.] (phūangmālai) EN: garland ; necklace of flowers   FR: guirlande de fleurs [f]
พวงมาลัย[n. exp.] (phūangmālai) EN: steering wheel ; helm   FR: volant [m] ; barre (d'un bateau) [f]
พวงมาลัยชีวิต[n. exp.] (phūangmālai chīwit) FR: bouée de sauvetage [f]
พวงมาลัยเรือ[n. exp.] (phūangmālai reūa) FR: barre (d'un bateau) [f] ; gouvernail [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
understeer(vi) ดื้อโค้ง (พวงมาลัยรถ)
understeering(n) อาการดื้อโค้ง (ของพวงมาลัยรถ)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cluster[N] กลุ่ม (สิ่งของหรือคน), See also: พวง, ช่อ, กระจุก, หย่อม, ก้อน, Syn. group, batch, bunch, clump, throng, flock
festoon[N] พวงมาลัย, See also: พวงดอกไม้, พวงหรีด, พู่ห้อย, พวงระย้า, Syn. garland, swag
garland[N] พวงมาลา, See also: พวงมาลัย, พวงดอกไม้, Syn. festoon, lauren, wreathe
helm[N] พวงมาลัยเรือ
key ring[N] พวงกุญแจ
lei[N] พวงมาลัย (ในฮาวาย ใช้สำหรับสวมรอบคอ)
spike[N] พวงช่อดอกไม้, Syn. inflorescence, raceme
sternwheel[N] พวงมาลัยเรือ
wheel[N] พวงมาลัย (คำไม่เป็นทางการ), Syn. steering wheel
wreath[N] พวงหรีด, See also: หรีด, พวงมาลัย, พวงมาลา, Syn. chaplet, garland, laurels

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aciniform(อะซิน' นิฟอร์ม) adj. เป็นพวงคล้ายพวงองุ่น
acinous(แอส' ซินัส) adj. รูปเหมือนพวงองุ่น (consisting of acini)
acinus(แอส' ซินัส) n., (pl. -ni) พวงผลไม้คล้ายองุ่น
anadem(แอน' นะเดม) n. พวงหรีดหรือมาลัยครอบศีรษะ (a garland for the head)
beau(โบ) n. พ่อ,พวงมาลัย,ชายคู่ควงที่มีเสน่ห์ของหญิง,คู่รัก,ชายที่คอยเอาอกเอาใจหญิง คนเจ้าชู้, Syn. lover -pl. beaus,beaux
bouquet(โบเค') n. พวงดอกไม้,ช่อดอกไม้,กลิ่นหอมของเหล้า,การยกย่อง,คำสรรเสริญ -
bunch(บันชฺ) {bunched,bunching,bunches} n. กลุ่ม,ช่อ,พวง,เครือ,พวก,ก้อน,ปุ่ม,รังแร่เล็ก vt.,vi. รวมกันเป็นกลุ่ม,มัดเป็นกลุ่ม,ร้อยเป็นพวง,มัดเป็นช่อ,รวมเป็นกอง, Syn. cluster
bunchy(บัน'ชี) adj. เป็นช่อ ๆ ,เป็นพวง,เป็นกลุ่ม,ซึ่งยื่นออกมา, See also: bunchiness n. ดูbunchy
bundle(บัน'เดิล) {bundled,bundling,bundles} n. มัด,ห่อ,พวง,กลุ่ม,กอง,เงินจำนวนมาก. vt. มัดเข้าด้วยกัน,ส่งไปอย่างเร่งรีบ,รีบไล่ไป. vi. รีบจากไป,รีบไป,นอนบนเตียงเดียวกัน -Phr. (bundle up ใส่เสื้อผ้าให้อุ่น), See also: bundler n.
cluster {clusteredn. ก้อน,กลุ่ม,พวง,ช่อ,ฝูง,พวก vi.,vt. จับกันเป็นกลุ่มก้อน,เป็นกลุ่มก้อน, See also: clusteringly adv. ดูcluster clustery adj. ดูcluster, Syn. bunch,group,clump

English-Thai: Nontri Dictionary
beau(n) หนุ่มสำอาง,พ่อพวงมาลัย,คนเจ้าชู้
bunch(n) พวง,กลุ่ม,ช่อ,เครือ(กล้วย),ก้อน,ปุ่ม
bunch(vi,vt) มัด,รวบ,รวมกัน,ร้อยเป็นพวง,จับเป็นก้อน,โป่ง,พอง
bundle(n) พวง,ห่อ,กอง,กลุ่ม
bushy(adj) เป็นดง,เป็นป่า,เป็นพวง,ดก
caster(n) ผู้ขว้าง,ช่างหล่อ,ลูกล้อเลื่อน,เครื่องพวง,กระปุกเครื่องปรุง
castor(n) ลูกล้อเลื่อน,เครื่องพวง
chaplet(n) พวงมาลัย,สายลูกประคำ
clot(n) ก้อน,พวง,ก้อนเลือดที่แข็งตัว
cluster(n) กลุ่ม,ก้อน,หมู่,ฝูง,พวก,พวง,ช่อ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Einzelsteuerung {f}; Antriebssteuerung {f} (n ) พวงมาลัยรถสองอัน(ออกแบบพิเศษสำหรับฝึกหัดขับรถ)
keyring (n) พวงกุญแจ
See also: S. key ring,

German-Thai: Longdo Dictionary
Steuer(n) |das, pl. Steuer| พวงมาลัยรถยนต์
Schlüsselanhänger(n) |der, pl. Schlüsselanhänger| พวงกุญแจ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top