Search result for

พลิก

(75 entries)
(0.0555 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พลิก-, *พลิก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พลิก    [V] turn, See also: turn over, Syn. กลับ, เปลี่ยน, Example: ถ้าต้องการอ่านเรื่องนั้นเรื่องนี้เพิ่มเติมแล้วให้พลิกหน้าไปยังหน้า 9 เพื่ออ่านเพิ่มเติมได้
พลิกตัว    [V] turn oneself over, See also: roll, toss and turn, toss from side to side, Syn. กลับตัว, Example: สมศรีพลิกตัวไปมาทั้งคืนเพราะนอนไม่หลับ
พลิกผัน    [V] change, See also: alter, vary, shift, Syn. เปลี่ยน, กลับ, Example: สถานการณ์การเมืองในกัมพูชายิ่งทวีความเข้มข้น และพลิกผันอยู่ตลอดเวลา, Thai definition: เปลี่ยนไป, แปรไป
พลิกกลับ    [V] reverse, See also: make a reversal, Example: ไส้เดือนทำหน้าที่เอาดินที่อยู่ลึกๆ ให้พลิกกลับมาอยู่บนพื้นผิวดิน, Thai definition: กลับจากด้านหนึ่งมาเป็นอีกด้านหนึ่ง
พลิกคว่ำ    [V] turn over, See also: capsize (boat), turn upside-down, overturn, turn turtle, Syn. คว่ำ, Example: รถจักรยานยนต์สีแดงพลิกคว่ำอยู่ข้างทาง, Thai definition: หงายเอาข้างบนลงล่าง, กลับเอาหน้าลง
พลิกฟื้น    [V] recover, See also: regain, revive, recuperate, Example: โครงการตามพระราชดำริดำริทั้งการชลประทานคมนาคมป่าไม้ประมงมีขึ้นเพื่อเพื่อพลิกฟื้นแผ่นดินให้มีความอุดมสมบูรณ์เป็นแผ่นดินทอง, Thai definition: กลับคืนมาใหม่, พลิกกลับคืนมา
พลิกลิ้น    [V] break one's word, See also: go back on one's word, revoke one's word, Syn. กลับคำ, Example: ผู้ต้องหาพลิกลิ้นไม่ยอมรับคำให้การ ทำให้คดียืดเยื้อออกไป
พลิกล็อค    [V] be unexpected, See also: go contrary to one's wishes, make a complete reversal, Syn. กลับกลาย, Example: หลังจากศึก ฟร้องซ์ 98 ทีมโครเอเชียสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม พลิกล็อค เอาชนะ เยอรมัน 3-0 ในรอบ 8 ทีมสุดท้าย, Thai definition: กลับหน้ามือเป็นหลังมือ
พลิกแพลง    [V] equivocate, See also: quibble, quip, Syn. กลับกลอก, สับปลับ, Example: เขามักพลิกแพลงข้อเท็จจริงต่างๆ เพื่อให้คนอื่นมองเขาในทางที่ดี
พลิกแพลง    [V] modify, See also: wield, apply, change, utilize, Syn. ดัดแปลง, เปลี่ยนแปลง, ปรับ, Example: ถ้ารู้ภาษาไทยจะต้องรู้จักคำและไวยากรณ์ดีพอที่จะพลิกแพลงแต่งให้เข้ากับข้อบังคับทางฉันทลักษณ์ให้ได้ความหมายบริบูรณ์และเสียงไพเราะ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พลิก(พฺลิก) ก. กลับด้านหนึ่งเป็นอีกด้านหนึ่ง เช่น เรือพลิกท้อง ปลาพลิกท้อง นอนพลิกข้าง พลิกหน้าหนังสือ พลิกถ้อยคำ.
พลิกกระเป๋าก. เสียจนหมดตัวเพราะผิดจากที่คาดหมายไว้ (ใช้แก่การพนัน).
พลิกตัวก. เปลี่ยนท่านอนจากท่าหนึ่งเป็นอีกท่าหนึ่งเช่นจากนอนหงายเป็นนอนตะแคง.
พลิกศพก. ชันสูตรศพ.
พลิกหน้ามือเป็นหลังมือก. เปลี่ยนแปลงหรือทำให้ผิดไปจากเดิมอย่างตรงกันข้าม, กลับหน้ามือเป็นหลังมือ ก็ว่า.
พลิกแผ่นดินก. เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในระบบหรือวิธีการปกครองแผ่นดิน.
พลิกแผ่นดินว. อาการที่ตามหาเท่าไร ๆ ก็ไม่พบ เช่น หาจนพลิกแผ่นดิน.
พลิกแพลง(-แพฺลง) ว. ยักเยื้องถ่ายเทเป็นอย่างอื่น ๆ, ที่เปลี่ยนแปลงให้ผิดไปจากแบบปรกติธรรมดา, เช่น พูดพลิกแพลง ทำพลิกแพลง เล่นพลิกแพลง เตะตะกร้อท่าพลิกแพลง.
พลิกแพลง(-แพฺลง) ก. กลับกลาย, เปลี่ยนแปลง, เช่น วิธีการพลิกแพลง
พลิกแพลงดัดแปลง, ยักย้ายถ่ายเท, เช่น ช่างพลิกแพลง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
resupinateพลิกกลับ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Flip-Flop Mechanismพลิกกลับออกมาอยู่ด้านนอกของเยื่อหุ้ม [การแพทย์]
Inverted, Completelyพลิกคว่ำกลับไปมา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I saw the boat heel over and sink.ผมเห็นเรือพลิกควํ่า... เเล้วจมลง Rebecca (1940)
And in fact, if I may coin a phrase, leave no stone unturned.ที่จริงผมขอสร้างสํานวนใหม่ขึ้นมาว่า 'พลิกดูใต้ก้อนหินทุกก้อน' Rebecca (1940)
- And another chap flips his wings!- และเด็กชายอีกพลิกปีกของเขา! 12 Angry Men (1957)
May I turn you?ฉันพลิกตัวให้นะ Gandhi (1982)
Hey, Vern, you'd better turn yours over.เฮ้ เวิร์น น่าจะพลิกของนายกลับได้แล้วนะ Stand by Me (1986)
"Billy, I think I just turned my Fruit of the Looms into a fudge factory.""บิลลี่ ฉันคิดว่าฉันเพิ่งจะพลิก อนาคตสดใสไปสู่นาคตที่มืดมน" Stand by Me (1986)
I, myself, am often surprised at life's little quirks. (OMINOUS POPPING)ข้ามักจะแปลกใจในการพลิกผันของโชคชะตาเสมอแหละ The Princess Bride (1987)
Turn it over. Come on!ช่วยกันพลิกหน่อย! Night of the Living Dead (1990)
All right, I'll be back here. Come on, come on!เอาละ พลิกมันกลับ มาเลย มาเลย! Night of the Living Dead (1990)
Go on, turn him over.พลิกตัวเขาซิ . The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
My shrink will say I'm not, and the judge will flip a coin.ฝ่ายของฉันจะพูดว่าฉันไม่ใช่ และคำตัดสินก็จะพลิก Basic Instinct (1992)
They have a flipping cheek, offering me mercy.พวกเขาได้พลิกแก้ม ผมเสนอความเมตตา In the Name of the Father (1993)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พลิก[v.] (phlik) EN: turn over ; turn   FR: retourner ; tourner ; feuilleter
พลิก ๆ ดู[v. exp.] (phlik-phlik dū) FR: feuilleter
พลิกกลับ[v. exp.] (phlik klap) EN: reverse   
พลิกคว่ำ[v. exp.] (phlik khwam) EN: turn over   
พลิกคำให้การ[v. exp.] (phlik kham haikān) EN: retract a statement   FR: revenir sur sa déposition ; se rétracter ; se dédire
พลิกด้าน[v. exp.] (phlik dān) EN: reverse   
พลิกตะแคง[v. exp.] (phlik takhaēng) EN: turn with one side up   
พลิกตัว[v. exp.] (phlik tūa) EN: turn oneself over   FR: changer de position ; se retourner
พลิกผัน[v.] (phlikphan) EN: change ; alter ; vary ; shift   
พลิกฟื้น[v.] (phlikfeūn) EN: recover   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
backhanded    [ADJ] พลิกมือกลับ, See also: กลับทิศทาง
bend back    [PHRV] พลิกกลับ, See also: พับกลับ, หักกลับ, Syn. fold back
capsize    [VI] คว่ำ, See also: พลิกคว่ำ
dip into    [PHRV] พลิกดูลวกๆ, See also: ดูคร่าวๆ, ดูเผินๆ, Syn. look into
flick over    [PHRV] พลิกอย่างเร็ว, See also: เปิดอย่างเร็ว
flip over    [PHRV] พลิก, See also: หงายหลัง, หงายท้อง
evert    [VT] กลับด้านในออกข้างนอก, See also: พลิกด้านในออกข้างนอก
flip    [VT] พลิกกลับอย่างรวดเร็ว, Syn. turn over
flip    [N] พลิกตัวกลางอากาศ, See also: ตีลังกา, Syn. somersault
go over    [PHRV] หล่น, See also: พลิก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
backstroke(แบค'สโทรค) {backstroked,backstroking,backstrokes} vt.,n. พลิกมือตบหรือตี,ว่ายน้ำท่าหงายหลัง
cad1. abbr. coronary artery disease 2. (แคด) ย่อมาจาก computer aided design แปลตรง ๆ ได้ว่า การออกแบบใช้คอมพิวเตอร์ช่วย หมายถึงการสร้างโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์สามารถช่วยในการสร้างภาพ แบบจำลอง (model) ฯ แล้วจะบันทึกแบบเก็บไว้ในสื่อ สามารถเรียกแบบที่ออกไว้นั้นมาแสดงบนจอภาพเมื่อใดก็ได้ หรือจะสั่งให้พิมพ์ออกมาดูบนกระดาษก็ได้ โดยสามารถสั่งขยาย ย่อ หมุนพลิกภาพนั้น ๆ ด้วยก็ได้ ภาพหรือแบบที่ออกไว้จะปรับเปลี่ยนไปตามสูตรที่กำหนดเอาไว้แล้ว ตัวอย่าง เช่น การออกแบบชิ้นส่วนของรถยนต์หรือโครงสร้างอาคาร ผู้ออกแบบจะสามารถแก้ไขได้ตลอดเวลา โดยปกติ คอมพิวเตอร์ที่จะนำมาใช้เพื่องานประเภทนี้ จะต้องมีฮาร์ดดิสก์ (hard disk) ที่มีความจุสูงมาก มีจอภาพที่มีความละเอียดสูง และมีตัวประมวลผลที่ทำงานเร็ว ส่วนการแสดงผล มักจะใช้เครื่องวาด (plotter) แทนเครื่องพิมพ์ดู CAM ประกอบ เพราะมักใช้คู่กันเป็น CAD/CAM
capsize(แคพ'ไซซ) {capsized,capsizing,capsizes} vt.,vi. พลิก,ล้ม
computer aided designการออกแบบใช้คอมพิวเตอร์ช่วยใช้ตัวย่อว่า CAD (อ่านว่า แคด) หมายถึงการสร้างโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์สามารถช่วยในการสร้างภาพ แบบจำลอง (model) ฯ แล้วจะบันทึกแบบเก็บไว้ในสื่อ สามารถเรียกแบบที่ออกไว้นั้นมาแสดงบนจอภาพเมื่อใดก็ได้ หรือจะสั่งให้พิมพ์ออกมาดูบนกระดาษก็ได้ โดยสามารถสั่งขยาย ย่อ หมุนพลิกภาพนั้น ๆ ด้วยก็ได้ ภาพหรือแบบที่ออกไว้จะปรับเปลี่ยนไปตามสูตรที่กำหนดเอาไว้แล้ว ตัวอย่าง เช่น การออกแบบชิ้นส่วนของรถยนต์หรือโครงสร้างอาคาร ผู้ออกแบบจะสามารถแก้ไขได้ตลอดเวลา โดยปกติ คอมพิวเตอร์ที่จะนำมาใช้เพื่องานประเภทนี้ จะต้องมีฮาร์ดดิสก์ (hard disk) ที่มีความจุสูงมาก ๆ มีจอภาพที่มีความละเอียดสูง และมีตัวประมวลผลที่ทำงานเร็ว ส่วนการแสดงผล มักจะใช้เครื่องวาด (plotter) แทนเครื่องพิมพ์
crank(แครงคฺ) {cranked,cranking,cranks} n. ข้อเหวี่ยง,ที่หมุน,ด้ามหมุน,คนที่มีนิสัยฉุนเฉียวง่าย,ความคิดที่ประหลาด,คนระห่ำ vt.,vi. งอเป็นรูปด้านหมุน,หมุนข้อเหวี่ยง,หมุนมือหมุน,บิดไปมา adv. ไม่แน่นอน,บ้า ๆ บอ ๆ adj. กลิ้งได้ง่าย,พลิกง่าย,คว่ำง่าย,ร่าเริง,มีชีวิตชี
dip(ดิพ) {dipped,dipping,dips} vt.,n. (การ) จุ่ม,แช่,จ่อม,จม,ลด,ตัก,เอียง,ล้วง,ล้วงความ,พลิกอ่าน.
finesse(ฟิเนส') n. กลเม็ด,กลวิธี,อุบาย,ความพลิกแพลง,ความเชี่ยวชาญ,คล่องแคล่ว. vt. ใช้กลเม็ด, Syn. artifice,
flexible(เฟลค'ซะเบิล) adj. งอได้,งอได้ง่าย,เปลี่ยนแปลงได้,แก้ได้,ดิ้นได้,ละมุนละไม,คล่อง,พลิกแพลงได้, See also: flexibility,flexibleness n. flexibly adv., Syn. supple,pliant
flip(ฟลิพ) vt.,n. (การ) โยน,ติด (เหรียญ) ,เหวี่ยงขึ้นในอากาศให้หมุนคว้าง,สะบัด,พลิก (ไพ่) ,โบก,กระตุก (เบ็ด) ,ตีลังกา,หวด (แส้) . vi. ดีดนิ้ว,กระพือ,มีปฏิกิริยาโต้ตอบอย่างตื่นเต้น,ตีลังกา, Syn. flick,jerk,twirl
flip sideด้านหลัง (ต้องพลิกกลับ) ,ด้านหลังของแผ่นเสียง

English-Thai: Nontri Dictionary
capsize(vi,vt) จม,คว่ำ,ล่ม,พลิก
elude(vt) หลบหลีกไป,หลีกหนี,หลีกเลี่ยง,เลี่ยง,พลิกแพลง
evert(vt) พลิกออก,ปลิ้นออก
finesse(n) ความชำนาญ,ความเชี่ยวชาญ,กลเม็ด,กลวิธี,การพลิกแพลง
flexible(adj) บิดงอได้,สามารถดัดได้,สามารถกลิ้งได้,พลิกแพลงได้
inversion(n) การกลับกัน,สิ่งตรงกันข้าม,การพลิกกลับ,การรักร่วมเพศ
invert(vt) หกกลับ,กลับกัน,คว่ำ,พลิกกลับ,สับเปลี่ยน
manage(vi,vt) จัดการ,ใช้,ควบคุม,ดูแล,ปกครอง,บริหาร,ดำเนินการ,พลิกแพลง
over(adv) ข้างบน,ข้าม,กลับ,พลิก,เกิน,ตลอด,ทั่ว
overturn(n) การกลับตัว,การทำลายล้าง,การพลิกตัว,การล้มคว่ำ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top