Search result for

พริ้ว

(24 entries)
(0.0097 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พริ้ว-, *พริ้ว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พริ้ว[V] waver, See also: flutter, Syn. ิ้, Example: สายน้ำพริ้วเป็นระลอกเล็กๆ ก่อตัวสะท้อนประกายแดดระยิบ, Thai definition: โบกไหว, สั่นไหว
พริ้ว[V] waver, See also: flutter, Syn. ิ้, Example: สายน้ำพริ้วเป็นระลอกเล็กๆ ก่อตัวสะท้อนประกายแดดระยิบ, Thai definition: โบกไหว, สั่นไหว

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Drifting Snow พริ้วหิมะ หรือหิมะพัดลอยละล่องไป
เกิดเนื่องจากหิมะถูกลมพัดพาลอยละล่องไปสูงจาก พื้นดินเล็กน้อย ไม่เกิน 6 ฟุต ทัศนวิสัยในแนวระดับสายตาพอมองเห็นได้ [สิ่งแวดล้อม]
Drifting snow and blowing snowพริ้วหิมะ และหิมะฟุ้ง [อุตุนิยมวิทยา]
Drifting snowพริ้วหิมะ หรือหิมะพัดลอยละล่องไป [อุตุนิยมวิทยา]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Your fingering, the vibrato, your bowing...นิ้วของคุณ, ความพริ้ว, การสี.. Beethoven Virus (2008)
Goodness, doll, you're shaking like a leaf.ให้ตายสิสาวน้อย เธอพริ้วยังกับใบไม้ลู่ลมแน่ะ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
It makes me aerodynamic when I fight. I can take danger.มันทำให้ฉันพริ้วไหวเมื่อต่อสู้ ฉันรับเรื่องอันตรายได้ Pineapple Express (2008)
♪ shining, gleaming, streaming, flaxen, waxen ♪# เปล่งปลั่ง วูบวาบ พริ้วไหว บลอนด์ทอง เงางาม # Hairography (2009)
I mean... Pfft.หมายถึง พริ้วเลย How to Succeed in Bassness (2009)
And flutter off.และบินพริ้วไป Shadow Games (2010)
- I bet it's the Scottish play. - No, it's Othello. it's always Othello."เกาะนั้นไปด้วยเสียงอื้ออึงของสรรพสิ่ง และสายลมพริ้วไหวสร้างความสำราญใจนัก" The King's Speech (2010)
His ratio of girth to hip flexibilityเห็นหุ่นแบบนั้นแต่เขาพริ้ว Investigative Journalism (2010)
Very smooth with the shoe and the flirt.พริ้วมากกับเรื่องรองเท้า กับเรื่องการจีบ There Goes the Neighborhood (2010)
* Falls perfectly without her tryin' ** ดูพริ้วไหวอย่างที่เธอไม่ต้องทำอะไร * Furt (2010)
Go out with some sexy, limber ex-cheerleader from Alabama, who's just dying to discuss market projections and sales techniques.ไปหาสาวเซ็กซี่ลีลาพริ้ว อดีตเชียร์ลีดเดอร์จากอลาบาม่า ที่อยากคุยเรื่องภาวะตลาด และเทคนิคการขายจนตัวสั่น Love & Other Drugs (2010)
Winding, twisting and turning, gyrating, writhing.เอวคด พริ้วไหว ไม่หยุดหย่อน Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stream(สทรีม) n. ลำธาร,สายน้ำ,แม่น้ำเล็ก ๆ ,กระแส,กระแสน้ำ,ลำแสง,การไหลที่ต่อเนื่อง,on stream ในกระบวนการผลิต. vi.,vt. ไหล,ไหลเวียน,พุ่ง,ปลิวเป็นทาง,หลั่งไหล,สะบัดพริ้ว., Syn. creek,brook,river
streamer(สทรีม'เมอะ) n. 1. สิ่งที่ไหล,สิ่งที่ปลิวเป็นทาง,ธง,ชายธง,สายที่สะบัดพริ้ว,ลำแสง,การพาดหัวข่าวเต็มหน้า, 2. อุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายโอนข้อมูลจากฮารด์ดดิสก์ลงในตลับแถบบันทึก (casette tape) ซึ่งทำได้เร็วมาก และวางใจได้ว่าข้อมูลไม่ศูนย์หาย มีหลายชนิด ตั้งแต่ 20-50 เมกะไบต์ ราคาถูกกว่าฮาร์ดดิสก์, Syn. long

English-Thai: Nontri Dictionary
aflutter(adv,adj) ปลิว,พริ้ว,ตื่นเต้น,ฮือฮา
flaunt(vi) ปลิวสะบัด,โบก,โอ้อวด,สะบัดพริ้ว
stream(vi) ไหลหลั่ง,ปลิวสะบัด,พริ้ว,พุ่ง,ไหลเวียน
waft(n) การพัด,การกระพือ,การสะบัด,การพริ้ว
waft(vt) พัด,กระพือ,สะบัด,พริ้ว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top