Search result for

พระอาทิตย์

(46 entries)
(0.0044 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พระอาทิตย์-, *พระอาทิตย์*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
พระอาทิตย์ (n ) sun

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พระอาทิตย์[N] sun, Syn. ตะวัน, สุริยา, ดวงอาทิตย์, อาทิตย์, ดวงตะวัน, Ant. พระจันทร์, ดวงจันทร์, Example: เวลาของอินเดียและอุษาคเนย์ทั่วไปเวลาของรอบปีนั้นใช้เกณฑ์ของพระอาทิตย์แทนพระจันทร์, Count unit: ดวง
พระอาทิตย์ตกดิน[N] sunset, Syn. พระอาทิตย์ลับฟ้า, Ant. พระอาทิตย์ขึ้น, Example: เขาพาครอบครัวไปชมพระอาทิตย์ตกดินที่แหลมพรหมเทพ, Thai definition: พระอาทิตย์ที่กำลังลับขอบฟ้าในยามเย็น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ภาณุพระอาทิตย์.
สุร- ๑พระอาทิตย์.
สูรพระอาทิตย์. (ป., ส.).

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That can't be the dawn breaking over there.นั่นไม่ใช่เเสงจากพระอาทิตย์ขึ้นเป็นเเน่ Rebecca (1940)
"I had better keep the fish quiet now and not disturb him too much at sunset.ฉันได้ดีกว่าเก็บเงียบปลาใน ขณะนี้ และไม่รบกวนเขามากเกินไปที่ พระอาทิตย์ตกดิน การตั้งค่าของดวงอาทิตย์ The Old Man and the Sea (1958)
It was darker now, as it becomes dark quickly after the sun sets in September.มันเป็นสีเข้มตอนนี้มันจะ กลายเป็นความมืดอย่างรวดเร็ว หลังจากพระอาทิตย์ตกดินใน เดือนกันยายน The Old Man and the Sea (1958)
Only eight and a half hours more before sunset.อีกแค่แปดชั่วโมงครึ่ง พระอาทิตย์ก็ตกแล้ว The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Get your gear together... 'cause we leave when the sun comes up.ไปเก็บข้าวของของนายซะ พอพระอาทิตย์ขึ้นเราจะไปกันเลย Phantasm (1979)
Give us till sunset.รอจนกว่าพระอาทิตย์ตก The Road Warrior (1981)
It's capped with an elaborate headpiece in the shape of the sun, with a central crystal.มันครอบด้วยหมวกเกราะที่ซับซ้อนอันหนึ่ง รูปลักษณะเหมือนพระอาทิตย์, โดยมีคริสตัลอยู่ตรงกลาง. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
If you put the Staff in a certain place at a certain time, the sun shone through here and made a beam on the floor, giving the location of the Well of Souls.ถ้าคุณเอาไม้เท้านั่นไปไว้ตรงกลางห้อง ในเวลาที่เหมาะสม, พระอาทิตย์ฉายแสงผ่านตรงนี้ ทำให้เกิด สำแสงตรงไปบนพื้น, เพื่อให้ตำแหน่งของกำแพงแห่งวิญญาณ Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
- When does the sun hit the map room?- เมื่อไหร่พระอาทิตย์จะถึงห้องแผนที่? Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
We could go out to Route 7 to the Shiloh Church, then down the Back Harlow Road.เราอาจจะออกไปที่สาย 7 ไปถึงโบสถ์ ชิโลห์ แล้วล่องไปตามถนนแบ็ค ฮาร์โลว เราจะถึงที่นั่นทันพระอาทิตย์ตก Stand by Me (1986)
When I was a child, I cried looking at the sunsetเมื่อไรที่ผมเป็นเด็ก ผมร้องไห้แล้วมองพระอาทิตย์ตกดิน 1999 - Nen no natsu yasumi (1988)
The sunset was so beautifulพระอาทิตย์ตกดินเคยสวยมาก 1999 - Nen no natsu yasumi (1988)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พระอาทิตย์[n. prop.] (Phra-Āthit) EN: sun   FR: Soleil [m]
พระอาทิตย์ขึ้น [n. exp.] (Phra-Āthit kheun) EN: sunrise   FR: lever du soleil [m]
พระอาทิตย์ตกดิน[n. exp.] (Phra-Āthit tokdin) EN: sunset   FR: coucher du soleil [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
midnight sun[N] พระอาทิตย์เที่ยงคืน
sun[N] ดวงอาทิตย์, See also: พระอาทิตย์, ตะวัน, Syn. solar disk, day-star
sun[N] พระอาทิตย์ขึ้นหรือพระอาทิตย์ตก, Syn. sunrise, sunset
sunrise[N] พระอาทิตย์ขึ้น, See also: อรุณรุ่ง, Syn. sunup, Ant. sunset
sunset[N] พระอาทิตย์ตก
sunup[N] พระอาทิตย์ขึ้น, Syn. sunrise, A.M.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alpenglow(แอล' เพนโกล) n. แสงเรืองสีแสดที่มักเห็นบนยอดเขาในเวลาก่อนพระอาทิตย์ หรือหลังพระอาทิตย์ตกเล็กน้อย (a reddish glow)
aphelion(อะฟี'ลิอัน, อะเฟ็ล'ลิอัน) n., (pl. aphelia) จุดไกลสุดของดาวหางหรือดาวนพเคราะห์ที่อยู่ห่างจากพระอาทิตย์ (furthest from the sun)
ramadan(แรมมะดาน') n. เดือน9ของปฏิทินอิสลาม,การอดอาหารประจำอย่างเข้มงวดตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนพระอาทิตย์ตกที่กระทำในเดือนนี้
sun diskn. จานพระอาทิตย์,สัญลักษณ์พระอาทิตย์
sunsetn. พระอาทิตย์ตกดิน,วัยดึก,วัยชรา

English-Thai: Nontri Dictionary
corona(n) พระอาทิตย์ทรงกลด,พระจันทร์ทรงกลด,มงกุฎ,มาลา,โคมระย้า
dawn(vi) พระอาทิตย์ขึ้น,(ตะวัน)ทอแสง,เริ่มสว่าง
set(vi) เริ่มทำ,ตั้งต้น,เคลื่อนลง,ตก(พระอาทิตย์),ลงนาม
sun(n) แดด,พระอาทิตย์,ความรุ่งโรจน์,จุดเด่น,ข้อได้เปรียบ
sundown(n) เวลาพระอาทิตย์ตก,ยามเย็น
sunrise(n) ยามอรุณรุ่ง,เวลาพระอาทิตย์ขึ้น
sunset(n) เวลาพระอาทิตย์ตก,ยามเย็น

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[よう, you] (n adj) พระอาทิตย์, แสงแดด

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[ひ, hi] Thai: พระอาทิตย์ English: sun

German-Thai: Longdo Dictionary
Morgen(n) |der, pl. Morgen| เวลาเช้า, ตอนเช้า เช่น Am Morgen geht die Sonne auf. พระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้า
Sonnenuntergang(n) |der| การตกของพระอาทิตย์, พระอาทิตย์ตกดิน, See also: A. Sonnenaufgang

French-Thai: Longdo Dictionary
soleil(n) |m| พระอาทิตย์ ดวงอาทิตย์
il y a du soleilพระอาทิตย์ส่องแสง , See also: S. il fait (du) soleil,
soleil(n) |m| ดวงอาทิตย์, พระอาทิตย์, ตะวัน
Image:

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top