Search result for

พนัง

(29 entries)
(0.0135 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พนัง-, *พนัง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พนัง[N] screen, See also: flap, Syn. เครื่องกำบัง, เครื่องกั้น, Example: แม่เลือกผ้าสีตัดกับตัวหมอนเพื่อทำพนังฝีมือจับจีบพนังหมอน, Count unit: แห่ง, Thai definition: เครื่องกำบัง
พนัง[N] dam, Example: พระราชบัญญัติการชลประทานหลวงกล่าวถึง พนัง มีความหมายว่า สิ่งที่สร้างขึ้นเป็นคันยาวไปตามพื้นดิน เพื่อป้องกันอุทกภัย, Count unit: แห่ง, Thai definition: ทำนบกั้นน้ำขนาดใหญ่

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พนังน. ทำนบกั้นนํ้าอย่างใหญ่
พนังเครื่องกั้นเครื่องกำบัง เช่น พนังม้า คือแผ่นหนังสำหรับปิดข้างม้าทั้ง ๒ ข้าง พนังที่นอน คือแผ่นผ้าที่เย็บปิดกั้นรอบข้างที่นอนหรือกั้นภายในที่นอนให้เป็นช่อง ๆ เพื่อยัดนุ่นเป็นลูก ๆ พนังหมอน คือแผ่นผ้าที่เย็บปิดกั้นรอบหมอน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dyke; dikeพนัง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
dike; dykeพนัง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
ring dikeพนังวงแหวน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
clastic dikeพนังเศษหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
sillพนังแทรกชั้น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dikeพนัง
1) พนังหินอัคนีที่ขวางตัวอยู่ตามชั้นหินหรือหินเดิมอื่น ๆ ของเปลือกโลก ซึ่งเกิดจากหินเหลวหรือหินหนืด (magma) ที่ถูกบีบอัดอยู่ภายใน และทะลักออกมา ตามรอยร้าวของผิวโลก แล้วแข็งตัวประจุอยู่ในรอยร้าวนั้น พนังหินนี้มักมีมุมสูงชัน ในขณะที่หินเหลวแลบขึ้นมานั้น ถ้าผ่านระหว่างชั้นของหินแต่ละชนิดที่มีรอยชั้นเป็นจุดอ่อน หินเหลวจะผ่านเข้าไปประจุอยู่ระหว่างชั้นหิน และเมื่อแข็งตัวแล้วจะกลายเป้นพนังหินอัคนีที่แทรกในชั้นหิน จึงเรียกว่า พนังแทรกชั้น (sill) 2) คันดินและทรายที่เสริมให้สูงขึ้นจากผิวดินเดิม เพื่อกั้นไม่ให้แม่น้ำหรือจากทะเล มหาสมุทรๆหลผ่านเข้ามาได้ เช่นการสร้างคันดินกั้นน้ำทะเลในประเทศเนเธอร์แลนด์ เพื่อให้ท้องทะเลแห้ง ใช้ทำการเลี้ยงสัตว์และเพาะปลูกได้ อนึ่ง ในกรณีที่เกิดน้ำท่วมอย่างฉับพลัน อาจจะสร้างคันดินกั้นน้ำมิให้น้ำทำความเสียหายแก่ทรัพย์สินบ้านเรือนประชากร แถบฝั่งน้ำได้ โดยเอาทรายใส่กระสอบไปวางเรียงซ้อนสลับกันอาจช่วยลดอุทกภัยลงได้มาก [สิ่งแวดล้อม]
Dyke พนัง
1) พนังหินอัคนีที่ขวางตัวอยู่ตามชั้นหินหรือหินเดิมอื่น ๆ ของเปลือกโลก ซึ่งเกิดจากหินเหลวหรือหินหนืด (magma) ที่ถูกบีบอัดอยู่ภายใน และทะลักออกมา ตามรอยร้าวของผิวโลก แล้วแข็งตัวประจุอยู่ในรอยร้าวนั้น พนังหินนี้มักมีมุมสูงชัน ในขณะที่หินเหลวแลบขึ้นมานั้น ถ้าผ่านระหว่างชั้นของหินแต่ละชนิดที่มีรอยชั้นเป็นจุดอ่อน หินเหลวจะผ่านเข้าไปประจุอยู่ระหว่างชั้นหิน และเมื่อแข็งตัวแล้วจะกลายเป้นพนังหินอัคนีที่แทรกในชั้นหิน จึงเรียกว่า พนังแทรกชั้น (sill) 2) คันดินและทรายที่เสริมให้สูงขึ้นจากผิวดินเดิม เพื่อกั้นไม่ให้แม่น้ำหรือจากทะเล มหาสมุทรๆหลผ่านเข้ามาได้ เช่นการสร้างคันดินกั้นน้ำทะเลในประเทศเนเธอร์แลนด์ เพื่อให้ท้องทะเลแห้ง ใช้ทำการเลี้ยงสัตว์และเพาะปลูกได้ อนึ่ง ในกรณีที่เกิดน้ำท่วมอย่างฉับพลัน อาจจะสร้างคันดินกั้นน้ำมิให้น้ำทำความเสียหายแก่ทรัพย์สินบ้านเรือนประชากร แถบฝั่งน้ำได้ โดยเอาทรายใส่กระสอบไปวางเรียงซ้อนสลับกันอาจช่วยลดอุทกภัยลงได้มาก [สิ่งแวดล้อม]
dike; dykedike; dyke, พนัง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
dykedyke, พนัง, คัน, คันกั้นน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
flood leveeflood levee, พนัง, คัน, คันกั้นน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
At night, on stage, I get to kill the waiterในตอนกลางคืน บนเวลที ผมอยากจะฆ่าเจ้าพนังงานเสริร์ฟนั่น I Like You So Much Better When You're Naked (2010)
Masuka, we got some brain goo on the ceiling you need to photograph.มาซูกะเราเจอเศษสมองกระจายบนฝาพนัง คุณถ่ายรูปเก็บเอาไว้หน่อย Hello, Bandit (2010)
And didn't feel like driving out to the highway to get rid of the bitch.แล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองขับออกนอกไฮเวย์ แล้วก็ทำศพนังนั่นร่วง Smokey and the Bandit (2011)
So I ran GSR tests on the victim's clothing, as well as the tent wall samples, factoring in velocity relative to the hand position, which is, of course, after I recalculated the bullet trajectory based on skull fracture analysis...ผมตรวจเขม่าปืนที่เสื้อของเหยื่อ และพนังเต็นท์ ตรวจความเร็ว เทียบกับตำแหน่งมือ Kame'e (2011)
We do not allow mailroom employees in our OPS Center.เราคงจะให้พนังานส่งจดหมาย มาใช้ศูนย์ปฏิบัติการณ์ไม่ได้หรอก Cyber Threat (2011)
And, you know, we could put her name on the wall in big, bright letters.แล้ว นี่ด้วย เราจะเอาชื่อเธอไว้บนพนัง ตัวหนังสือใหญ่ๆ สว่างๆ She Needs Me (2012)
A mural.ภาพวาดบนพนัง แบบพวก วินนี่เดอะพูห์ She Needs Me (2012)
Maybe. So, I finished interviewing the museum staff.ผมสอบปากคำพนังานทุกคนที่ พิพิธภัณฑ์แล้ว Honor Among Thieves (2012)
You can tell by the way the wall has faded-- square frames newer.รู้ได้จากลักษณะ พนังสีจืดลง กรอบสี่เหลี่ยมใหม่กว่า Pilot (2012)
He's fascinated by your wall clock, and I'm fascinated by him.เขากำลังสนใจนาฬิกาติดพนัง ส่วนผมกำลังสนใจในตัวเขา Clockwork (2013)
I'm gonna cancel every social occasionรวมทั้งเดท\กับพนังงานดับเพลิงด้วย The Secrets in the Proposal (2013)
Every night there is a show with somebody shining a blue light and finding tiny specks of blood splattered on carpets and walls and ceiling fans, bathroom fixtures and special-edition plastic Burger King tray cups.ทุกคือมีรายการ ที่มีคนส่องไฟน้ำเงิน และพบรอยหยดเลือด บนพรม บนพนัง บนพัดลมเพดาน ในห้องน้ำ บนพลาสติก บนถาดรองแก้ว เบอร์เกอร์คิง Crash (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พนัง[n.] (phanang) EN: dam   FR: barrage [m] ; digue [f]
พนัง[n.] (phanang) EN: screen ; flap   

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
正社員[せいしゃいん, seishain] พนังงานประจำ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top