Search result for

ฝ้า

(90 entries)
(0.0124 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ฝ้า-, *ฝ้า*
Longdo Dictionary ภาษาไทยภาคอีสานตอนเหนือ (TH-NE-N) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ฟ่าว, ฝ้า[ฟ่าว] เร่งรีบ, รีบรุด ฟ่าวเฮ็ดติ๊ = รีบทำเข้าสิ
ฟ่าว, ฝ้า[ฟ่าว] (vi ) เร่งรีบ, รีบรุด ฟ่าวเฮ็ดติ๊ = รีบทำเข้าสิ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฝ้า[ADJ] dim, See also: hazy, misty, foggy, vague, indistinct, Syn. ขุ่นมัว, ฝ้าฟาง, Example: นางมองดูลูกเดินจากไปด้วยดวงตาที่ฝ้าฟางเพราะหยาดน้ำตา, Thai definition: ขุ่นมัวไม่ผ่องใส
ฝ้า[N] ceiling, Syn. ฝ้าเพดาน, Example: เขาเคยจับเรือดได้บนฝ้าเพดาน, Thai definition: แผ่นที่ดาดกรุหลังคา เพดาน หรือปิดใต้ตง
ฝ้า[V] be vague, See also: be indistinct, Syn. ขุ่นมัว, ฝ้าฟาง, Example: บัดนี้ตาของชายชราฝ้าเสียแล้ว, Thai definition: ขุ่นมัวไม่ผ่องใส
ฝ้า[N] blemish, Example: ป้ายโฆษณาคลินิกรักษาผิวทั้งหลายนิยมใช้คำว่า สิว ฝ้า ซึ่งส่อเจตนาจะรับคนไข้ประเภทมาเสริมสวยเสียมากกว่า, Thai definition: จุดหรือรอยผื่นสีคล้ำๆ ที่ขึ้นบนใบหน้า
ฝ้า[N] film, See also: scum, Example: บ่อน้ำแห่งนี้มีฝ้าลอยอยู่เต็มไปหมด, Thai definition: อนุภาคเล็กๆ ที่รวมตัวกัน มีลักษณะเป็นแผ่นบาง ลอยอยู่บนผิวน้ำหรือติดอยู่ที่แผลเป็นต้น
ฝ้า[N] cotton, Syn. ต้นฝ้าย, Example: ที่ราบสูงยูนนานไม่มีการปลูกฝ้าย อาจเป็นเพราะสภาพดินฟ้าอากาศไม่อำนวย, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้พุ่มหลายชนิดในสกุล Gossypium วงศ์ Malvaceae เมล็ดให้น้ำมัน ปุยหุ้มเมล็ดใช้ทอผ้า เปลือกรากใช้ทำยาได้
ฝ้าฟาง[ADJ] dim, See also: misty, hazy, vague, indistinct, Syn. พร่ามัว, Example: เขากอดคอไอ้ดาวไว้แน่น ดวงตาฝ้าฟางของมันหม่นหมอง น้ำลายแตกฟองฟูมปาก
ฝ้าฟาง[V] be dim, See also: be hazy, be misty, Syn. พร่ามัว, Example: น้ำลายในคอของย่าเริ่มเหนียวหนืด ดวงตาค่อยๆ ฝ้าฟางลงจนบอดสนิท
ฝ้ามัว[ADJ] hazy, See also: dim, misty, vague, indistinct, Syn. พร่ามัว, Example: ดวงตาอันฝ้ามัวของปู่ มองลอดแว่นทองเหลืองรูปวงกลม เพ่งผ่านแสงสลัวของโคมไฟ
ฝ้ามัว[V] be hazy, See also: be dim, be misty, Example: ตาของย่า แม้จะฝ้ามัวไปบ้าง แต่มันก็ไม่ถึงกับขุ่นเลยทีเดียว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ฝ้าน. อนุภาคเล็ก ๆ ที่รวมตัวกัน มีลักษณะเป็นแผ่นบาง ลอยอยู่บนผิวนํ้าหรือติดอยู่ที่แผลเป็นต้น
ฝ้าแผ่นที่ดาดกรุหลังคา เพดาน หรือปิดใต้ตง.
ฝ้าว. ขุ่นมัวไม่ผ่องใส (ใช้แก่ผิว) เช่น กระจกฝ้า เพชรเป็นฝ้า, เรียกหน้าที่มีลักษณะเป็นจุดหรือรอยผื่นสีคลํ้า ๆ ว่า หน้าเป็นฝ้า.
ฝ่า ๑น. พื้นของมือและเท้า, มักพูดเข้าคู่กันว่า ฝ่ามือฝ่าเท้า.
ฝ่า ๒ก. กล้าผ่านเข้าไปหรือออกมาจากที่อันตรายหรือที่ลำบาก เช่น ฝ่าอุปสรรค ฝ่าฝูงชน ฝ่าอันตราย, ทนรับ, ทนสู้, เช่น ฝ่าแดดฝน
ฝ่า ๒ทวน เช่น ฝ่ากระแสคลื่นกระแสลม.
ฝ่าคมหอกคมดาบก. เสี่ยงภัยในสงคราม, เสี่ยงอันตรายจากอาวุธนานาชนิด.
ฝ่าฝืนก. ขัดขืน, ล่วง, ละเมิด.
ฝ่าพระบาทส. ท่าน (ใช้แก่พระองค์เจ้าถึงหม่อมเจ้า), เป็นสรรพนามบุรุษที่ ๒.
ฝ่าฟันก. ต่อสู้กับความยากลำบาก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
psoriasis linguae; keratosis linguae; leucokeratosis; leucoplakia, oral; psoriasis buccalisฝ้าขาวในปาก (อาจกลายเป็นมะเร็ง) [มีความหมายเหมือนกับ leucoplakia ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
psoriasis buccalis; keratosis linguae; leucokeratosis; leucoplakia, oral; psoriasis linguaeฝ้าขาวในปาก (อาจกลายเป็นมะเร็ง) [มีความหมายเหมือนกับ leucoplakia ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
leucoplakia, oral; keratosis linguae; leucokeratosis; psoriasis buccalis; psoriasis linguaeฝ้าขาวในปาก (อาจกลายเป็นมะเร็ง) [มีความหมายเหมือนกับ leucoplakia ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
leucokeratosis; keratosis linguae; leucoplakia, oral; psoriasis buccalis; psoriasis linguaeฝ้าขาวในปาก (อาจกลายเป็นมะเร็ง) [มีความหมายเหมือนกับ leucoplakia ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
oral leucoplakia; keratosis linguae; leucokeratosis; psoriasis buccalis; psoriasis linguaeฝ้าขาวในปาก (อาจกลายเป็นมะเร็ง) [มีความหมายเหมือนกับ leucoplakia ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
keratosis linguae; leucokeratosis; leucoplakia, oral; psoriasis buccalis; psoriasis linguaeฝ้าขาวในปาก (อาจกลายเป็นมะเร็ง) [มีความหมายเหมือนกับ leucoplakia ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fur of tongueฝ้าลิ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cottonฝ้า[TU Subject Heading]
Chloasmaฝ้าบนใบหน้า,ตกกระที่ใบหน้า,หน้าเป็นฝ้า,การตกกระที่ใบหน้า,ฝ้า,ฝ้าบนใบหน้า [การแพทย์]
Cottonฝ้า[การแพทย์]
Ivory Whiteฝ้าจางหมดจนไม่เหลือแม้เงา [การแพทย์]
Melasmaฝ้า [การแพทย์]
Milk Curdฝ้าน้ำนม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
No guards.ไม่มีคนเฝ้า Priest (2011)
Watch me.ฝ้าฉันไว้ The Serena Also Rises (2008)
It was with the concierge.มันมากับคนเฝ้าประตู There Might be Blood (2008)
Of me babysitting my way into yale?ไปนั่งเฝ้าเด็กเพื่อจะได้เข้า เยล There Might be Blood (2008)
Believe me, Smallville, I am a lot more obnoxious sober, and the last thing anyone wants is me making a scene at this blessed event.เชื่อเถอะ, สมอลวิลล์, ฉันไม่เมาเรื้อนหรอก, อีกอย่างทุกคนกำลังเฝ้ารอฉันกล่าวอวยพรอยู่ด้วย Committed (2008)
- Watch Lois. - Clark, you have no way of defending yourself.ฝ้าลูอีสไว้ คล๊าก นายไม่มีทางที่จะป้องกันตัวเองได้นะ Odyssey (2008)
I promised Jor-El that I would only be a watchful guardian, but I could not stand by and let you die.ชั้นสัญญากับจอเอลไว้ว่า ชั้นจะเฝ้าดูและพิทักษ์เธออยู่ห่างๆ แต่ชั้นไม่สามารถยืนดู และปล่อยให้เธอตายได้ Odyssey (2008)
Your introvert is having a heart attack.คุณเฝ้าคิดแต่ว่า ตัวเองจะหัวใจวาย The Itch (2008)
Should we tend to his wounds?พวกเราจะเฝ้าดูแลกับบาดแผลของเขาไหม? Excalibur (2008)
I'm sorry the war prevented me from seeing your training through to the end.ข้าเสียใจที่ภารกิจในสงครามทำให้ข้า ไม่ได้เฝ้าดูการฝึกของเจ้าจนจบ Lair of Grievous (2008)
Awaiting your arrival as promised.ตามที่ข้าคาด นางคงเฝ้ารอการมาของท่านอยู่ Bombad Jedi (2008)
You get to stand in front of the King after only 1 year? !แต่เจ้ากลับได้เข้าเฝ้าพระราชา หลังรับราชการแค่ปีเดียว Portrait of a Beauty (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝ่า[n.] (fā) EN: palm ; sole   FR: paume [f] ; plante (du pied) [f]
ฝ่า[v.] (fā) EN: break through ; go through ; undergo ; brave ; go against ; risk   FR: braver ; affronter
ฝ้า[n.] (fā) EN: scum on the surface of a liquid   
ฝ้า[n.] (fā) EN: film covering a wound ; blemish on the skin   
ฝ้า[n.] (fā) EN: blemish on a precious stone   
ฝ้า[n.] (fā) EN: ceiling which lines the inclined parts of a roof   
ฝ้า[adj.] (fā) EN: misty ; hazy   
ฝ้า[adj.] (fā) EN: frosted   
ฝ่าฝืน[v.] (fāfeūn) EN: break ; infringe ; violate ; disobey ; resist ; go against   FR: enfreindre ; violer
ฝ่าฝืนกฎหมาย[v. exp.] (fāfeūn kotmāi) EN: break the law ; violate the law   FR: enfreindre la loi

English-Thai: Longdo Dictionary
oil cake(n jargon) กากทะลายปาล์มที่เกิดขึ้นหลังจากการหีบน้ำมันปาล์มแล้ว, กากของเมล็ดฝ้ายที่ผ่านการบีบเอาน้ำมันออกไปแล้ว
mercerize(vt) ใส่ด่างลงไปในสิ่งทอ เช่น ฝ้าย เพื่อเพิ่มความคงทน ความเป็นเงามัน และการติดสีย้อมได้ดีขึ้น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cotton[N] ฝ้าย, See also: ใยฝ้าย, สำลี
film[N] ฝ้า, See also: สิ่งที่ลอยอยู่บนผิวน้ำ, สิ่งที่เคลือบอยู่
mist[N] หมอก, See also: ฝ้า, ควัน, สิ่งที่คล้ายหมอก, Syn. fog, cloud, smoke
nebula[N] ฝ้าขาวบริเวณกระจกตา (ทางการแพทย์)
scum[N] ฝ้าที่ลอยบนผิวน้ำ, See also: คราบ, Syn. film, froth, lather, layer
skin[N] ฝ้าที่อยู่ลอยบนผิวของเหลว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
angel(เอน' เจิล) n. เทวดา, ฑูตสวรรค์, เทพธิดา, เทพเจ้าที่เฝ้ารักษา, ผู้ตายที่มีวิญญาณขึ้นสวรรค์, นายทุน, ผู้ที่น่ารัก. -angelic, angelical adj., Syn. spirit, saint, benefactor)
await(อะเวท') vt.,vi. คอย,รอคอย,เฝ้าคอย,กำลังคอยอยู่. -awaiter n., Syn. wait for)
boll(โบล) n. ผักเมล็ดพืชที่กลม เช่น สมอฝ้ายหรือสมอป่าน
boll weeviln. (โบล วี'เวิล) n. แมลงปีกแข็งที่กินต้นฝ้า
bull tonguen. ไถสำหรับเพาะปลูกต้นฝ้า
caretaker(แคร์'เทเคอะ) n. คนดูแลควบคุม,ภารโรง,คนเฝ้า, Syn. custodian
charka(ชาร์'คะ) n. ล้อปั่นฝ้า
cheeseclothn. ผ้าฝ้ายหยาบและเบา,ผ้าห่อเนย
chino(ชี'โน) n. ผ้าฝ้ายหยาบ . เสื้อผ้าที่ทำด้วยผ้าฝ้ายหยาบ
chintz(ชินทฺซ) n. สิ่งทอผ้าฝ้ายที่มีลายดอกขัดมัน

English-Thai: Nontri Dictionary
await(vt) รอคอย,คอย,เฝ้าคอย
caretaker(n) สัปเหร่อ,คนดูแล,ภารโรง,คนเฝ้าบ้าน
cotton(n) ฝ้าย,สำลี
doorkeeper(n) คนเฝ้าประตู
dragon(n) มังกร,กิ้งก่า,ปู่โสมเฝ้าทรัพย์
film(n) เยื่อหุ้ม,เยื่อบาง,ฟิล์ม,ภาพยนตร์,ฝ้า
flax(n) ต้นฝ้าย,ต้นปอ,ต้นป่าน,ผ้าลินิน
flaxen(adj) ทำด้วยฝ้าย,ทำด้วยผ้าลินิน
fluff(n) ปุยฝ้าย,ปุยนุ่น,ขนอ่อน,สิ่งไร้ค่า,เรื่องไร้สาระ
fog(n) หมอก,ควัน,ฝ้า,ความคลุมเครือ,ความมัว,ความยุ่งใจ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
soffit (n ) ฝ้าชายคา

German-Thai: Longdo Dictionary
beobachten(vt) |beobachtete, hat beobachtet| สังเกตการณ์, คอยเฝ้ามอง, See also: merken
Baumwolle(n) |die, pl. Baumwollen| ฝ้า
Parkplatz(n) |der, pl. Parkplätze| ที่จอดรถ เช่น bewachter Parkplatz ที่จอดรถที่มียามเฝ้า
wachen(vi) |wachte, hat gewacht, über + A| ไม่นอน, นอนไม่หลับ, คอยเฝ้าระวัง เช่น Er wachte die ganze Nacht am Schreibtisch. เขาอยู่ที่โต๊ะเขียนหนังสือไม่ยอมนอนทั้งคืน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top