Search result for

ฝ่ายตรงข้าม

(31 entries)
(0.2838 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ฝ่ายตรงข้าม-, *ฝ่ายตรงข้าม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฝ่ายตรงข้าม[N] antagonist, See also: opponent, Syn. ปรปักษ์, ศัตรู, คู่อริ, Ant. ฝ่ายเดียวกัน, พวกเดียวกัน, Example: การสร้างข่าวหลอกลวงโจมตีฝ่ายตรงข้ามทำให้เราเข้าใจเรื่องราวของสงครามที่ผิดไปจากความเป็นจริง, Count unit: ฝ่าย, Thai definition: ศัตรู, ปรปักษ์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Two, the opponent quits and shouts, "matté."สองฝ่ายตรงข้ามหยุดและตะโกน "ด้าน". Bloodsport (1988)
The guards on the opposing teams all remembered to bring their W-2s.ยามที่ทีมฝ่ายตรงข้ามทุกความทรงจำที่จะนำ W-2s ของพวกเขา The Shawshank Redemption (1994)
We were trying to force each other's hand down on the table.พยายามที่จะบังคับให้แขนฝ่ายตรงข้ามล้มลงบนโต๊ะ The Old Man and the Sea (1999)
They each put a playing card into the other's pocketหยิบไพ่คนละใบใส่ลงในกระเป๋าฝ่ายตรงข้าม Infernal Affairs (2002)
Whoever guesses the card in his own pocket winsใครทายไพ่ในกระเป๋าฝ่ายตรงข้ามถูกเป็นผู้ชนะ Infernal Affairs (2002)
If the opponents exceed you in number, beat the leader and it's all over.ถ้าอยู่ฝ่ายตรงข้าม มีมากกว่าฝ่ายคุณ จัดการหัวหน้าพวกมัน และ พวกมันทั้งหมด คุณเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วใช่ไหม My Wife Is a Gangster 3 (2006)
You know, Spook is such a goddamn daredevil, could you please order him not to try too hard to die for his country, but rather to let the son-of-a-bitch on the other side die for his instead?รู้ใช่ไหมครับว่าสปู๊กเป็นประเภทไม่กลัวตาย ช่วยสั่งไม่ให้เขาพยายามพลีชีพเพื่อชาติจนเกินควร แต่ปล่อยให้ลูกหมาฝ่ายตรงข้ามพลีชีพพวกมันแทน Rescue Dawn (2006)
You mean, if Berty was on the opposite side, you shoot him?หมายความว่า.. ถ้า เบอร์นี เขาอยู่ฝ่ายตรงข้ามคุณ .. Letters from Iwo Jima (2006)
Anyone who opposes Kira is my enemy.ใครที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามกับคิระ ก็คือศัตรูของชั้น Death Note: The Last Name (2006)
Hibima Kazuhiko, one of the opposers who's now appearing on Taiyo TV will die of heart attack.ฮิบิมะ คาซูฮิโกะ หนึ่งในฝ่ายตรงข้ามที่กำลังปรากฏตัวอยู่ที่Taiyo TV จะตายด้วยโรคหัวใจ Death Note: The Last Name (2006)
He's trained in counterintel.เขาถูกฝึกมาให้หาข้อมูลฝ่ายตรงข้าม Shooter (2007)
The other side wanted him. Bad.ฝ่ายตรงข้ามอยากได้ตัวเขา Shooter (2007)

English-Thai: Longdo Dictionary
enemy(n) |pl. enemies| ศัตรู, ข้าศึก, ฝ่ายตรงข้าม, ปรปักษ์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nimby[N] ฝ่ายตรงข้าม, See also: ผู้คัดค้าน, Syn. NIMBY
opponent[N] คู่ต่อสู้, See also: ฝ่ายตรงข้าม, คู่แข่งขัน, คู่ปรับ, Syn. antagonist, foe, rival, Ant. ally, companion, friend

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
absolute majorityจำนวนสมาชิกที่มีมากกว่าฝ่ายตรงข้ามรวมทั้งหมด
cross-examine(ครอส'อิกแซม'มิน) vi. ตรวจสอบโดยคำถาม,ตรวจสอบอย่างละเอียด,ซักถามพยานฝ่ายตรงข้าม, See also: cross-examination n. ดูcross-examine cross-examiner n. ดูcross-examine
crossover(ครอส'โอเวอะ) n. สะพาน,การข้าม,ทางรถไฟที่เปลี่ยนสาย,การสวามิภักดิ์กับฝ่ายตรงข้าม, Syn. connecting track
gamesmanship(เกมซฺ'มันชิพ) n. วิธีการเอาชนะคู่ต่อสู้ หรือฝ่ายตรงข้ามโดยไม่ผิดกติกา
opponent(อะโพ'เนินทฺ) n. ผู้ขัดขวาง,คู่ปรปักษ์,คู่แข่ง,ฝ่ายตรงกันข้าม. adj. ขัดขวาง,เป็นปรปักษ์,เป็นฝ่ายตรงข้าม, Syn. antagonist
stimy(สไท'มี) n. ตำแหน่งลูกกอล์ฟที่อยู่ระหว่างหลุมกอล์ฟกับลูกกอล์ฟของฝ่ายตรงข้าม,สถานการณ์ที่ยาก ลำบาก, Syn. foil
straight-arm(สเทรท'อาร์ม) vt. ยื่นแขนสกัดฝ่ายตรงข้าม. n. การยื่นแขนสกัดฝ่ายตรงข้าม
stymie(สไท'มี) n. ตำแหน่งลูกกอล์ฟที่อยู่ระหว่างหลุมกอล์ฟกับลูกกอล์ฟของฝ่ายตรงข้าม,สถานการณ์ที่ยาก ลำบาก, Syn. foil
stymy(สไท'มี) n. ตำแหน่งลูกกอล์ฟที่อยู่ระหว่างหลุมกอล์ฟกับลูกกอล์ฟของฝ่ายตรงข้าม,สถานการณ์ที่ยาก ลำบาก, Syn. foil

English-Thai: Nontri Dictionary
adversary(n) ศัตรู,คู่ต่อสู้,ฝ่ายตรงข้าม
enemy(n) ข้าศึก,ศัตรู,ฝ่ายตรงข้าม,คู่อริ,ปรปักษ์
foe(n) ศัตรู,คู่อริ,คู่อาฆาต,ข้าศึก,ปรปักษ์,ฝ่ายตรงข้าม,คู่ต่อสู้
foeman(n) ข้าศึก,ศัตรู,ฝ่ายตรงข้าม,คู่ต่อสู้
opponent(n) ฝ่ายตรงข้าม,คู่แข่ง,ปรปักษ์,คู่ต่อสู้

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
向こう[むこう, mukou] Thai: ฝ่ายตรงข้าม English: opposite side

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top