Search result for

ฝ่อ

(39 entries)
(0.0314 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ฝ่อ-, *ฝ่อ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฝ่อ[V] be seized with fear, See also: be terrified, be scared, be frightened, be alarmed, Syn. กลัว, ไม่กล้า, Example: นักเขียนไทยจะฝ่อหรือไม่ ถ้าเจองานที่ท้าทายความสามารถแบบนี้, Thai definition: รู้สึกไม่อยากประสบสิ่งที่ตนคิดว่ายาก
ฝ่อ[V] wither, See also: dry out, shrivel, shrink, wilt, Syn. เหี่ยวยุบ, เหี่ยวแฟบ, เหี่ยว, ยุบ, Example: การขาดวิตามินบี 1 ทำให้ประสาทตาฝ่อเร็วกว่าปกติ, Thai definition: ไม่เต่งตึง
ฝ่อ[V] wilt, See also: addle, wither, shrivel, Syn. เหี่ยวยุบ, เหี่ยวแฟบ, Example: การขาดวิตามินบีหนึ่งทำให้ประสาทตาฝ่อลีบและเสื่อมลงอย่างรวดเร็ว, Thai definition: ไม่เติบโตอย่างที่ควร, เหี่ยวยุบไปก่อนเวลา
ฝ่อ[V] scare, See also: frighten, Syn. กลัว, ไม่กล้า, ขลาด, Example: นักเขียนไทยจะฝ่อไหมถ้าเจองานท้าทายอย่างนี้, Thai definition: รู้สึกไม่อยากประสบสิ่งที่ไม่ดีแก่ตัว
ฝ่อ[ADJ] very fat, Example: ผู้หญิงพยายามเข้มงวดในการกินอาหารเพื่อไม่ให้รูปร่างอ้วนเผละ, Thai definition: ลักษณะเนื้อของคนอ้วนที่กระเพื่อม เรียกว่า เนื้อเผละ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ฝ่อก. เหี่ยวยุบ, เหี่ยวแฟบ, เช่น หัวหอมฝ่อ หัวกระเทียมฝ่อ ไข่เหาฝ่อ, โดยปริยายหมายความว่า ตกใจ, ใจหาย, เสียขวัญ, เช่น ใจฝ่อ ดีฝ่อ.
ฝ่อน. มะฝ่อ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
obsolescent; abortive; obsoleteฝ่อ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
obsolete; abortive; obsolescentฝ่อ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
abortive; obsolescent; obsoleteฝ่อ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Atrophicฝ่อ, แบนลง, ฝ่อลง, บางลง [การแพทย์]
Atrophy, Irregularฝ่อเหี่ยวเป็นแห่งๆ [การแพทย์]
Atrophy, Spontaneousฝ่อตัวหายไปเอง [การแพทย์]
Muscular Dystrophy, Limb Girdleฝ่อลีบเฉพาะกล้ามเนื้อบริเวณไหล่และสะโพก, โรคกล้ามเนื้อพิการที่หลังและเชิงกราน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Chemo shrunk them.คีโมทำให้มันฝ่อ Not Cancer (2008)
So my section chief comes over to the rookie's stretcherรู้ไหม หัวหน้าฉัน เข้้ามาขู่เด็กใหม่ให้ฝ่อ The Price (2008)
That you're so starved for power, you murdered Godric for his title.ที่ว่า นายใฝ่อำนาจแค่ไหน นายลงมือฆ่าก๊อดดริกเพื่อตำแหน่ง Release Me (2009)
And Aunt Edie's kid fried his brain huffing paint.ลูกป้าอีดี้สมองฝ่อเพราะสูดดมสี The Floating Anniversary (2009)
You are terrified because you gave it your all.เนื่องจากทุกคนดีฝ่อAngels & Demons (2009)
Why English? English wasn't used in the Vatican.เนื่องจากทุกคนดีฝ่อAngels & Demons (2009)
I'm glad you're here, Scar. This whole scout thing has me wicked nervous.ฉันดีใจนะที่เธออยู่นี่ สการ์ \ ไอ้พวกเรื่องแมวมองนี่มันทำเอาฉันฝ่อๆเลยนะเนี๊ย 17 Again (2009)
He said one of his balls was shriveled up...เขาเคยบอกว่า ลูกอัณฑะลูกหนึ่งของเขาฝ่อ Hot Tub Time Machine (2010)
- Excuse me! Were you dropped on your heads?โทษทีนะ สมองฝ่อรึไง? Theatricality (2010)
Scared him a real good, sir.ขวัญหนีดีฝ่อหมดแล้ว Voyage of Temptation (2010)
And you're gonna have to do it to win their trust and stay on the inside.แต่คุณจำเป็นต้องทำ เพื่อให้ได้ ความเชื่อใจจากพวกมัน และฝักใฝ่อีกฝ่าย Goodbye Yellow Brick Road (2010)
What, have you all lost your marbles?อะไรกัน พวกนายขวัญหนีีตฝ่อกันไปแล้วหรอ? Toy Story 3 (2010)

English-Thai: Longdo Dictionary
Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS)(n name ) โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง เป็นโรคที่เกิดจากการเสื่อมสลายของเซลล์ประสาทที่ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อ พยาธิสภาพของโรคเอแอลเอสอยู่ที่บริเวณแกนสมอง และไขสันหลัง ทำให้ผู้ป่วยมีกล้ามเนื้อแขนขา และลำตัวอ่อนแรง กลืนลำบาก และพูดไม่ชัด คำว่า “Amyotrophic” หมายถึง กล้ามเนื้ออ่อนแรง ฝ่อลีบและเต้นพลิ้ว (fasciculation) ส่วนคำว่า “Lateral sclerosis” หมายถึงรอยโรคในทางเดินของกระแสประสาทซึ่งควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อในไขสันหลัง โรคเอแอลเอสพบน้อยมาก โดยพบได้เพียง 4 ถึง 6 ต่อประชากร 100,000 คน และโอกาสที่จะพบผู้ป่วยรายใหม่มีเพียง 1.5 ถึง 2.5 ต่อประชากร 100,000 คนต่อปี โรคนี้เป็นกับผู้ใหญ่วัยใดก็ได้ แต่จะพบบ่อยขึ้นตามอายุ อายุเฉลี่ยของผู้ป่วยโรคนี้ประมาณ 65 ปี โดยมักเป็นในเพศชายมากกว่าเพศหญิง จนถึงปัจจุบัน ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าโรคเอแอลเอสเกิดขึ้นได้อย่างไร ผู้ป่วยราวร้อยละ 5 (โดยเฉพาะผู้ป่วยอายุน้อย) อาจมีประวัติโรคนี้ในครอบครัว สิ่งแวดล้อมหรือสารพิษบางชนิด อาจมีผลกับการเกิดโรคนี้ เนื่องจากพบว่าในบางพื้นที่ของโลก เช่นที่เกาะกวม พบโรคนี้มากกว่าที่อื่น นอกจากนั้นการศึกษาทางระบาดวิทยายังพบว่า นักกีฬาบางประเภท โดยเฉพาะนักฟุตบอลอาชีพมีโอกาสเป็นโรคนี้สูงกว่าประชากรทั่วไป ปัจจุบันเชื่อว่าสาเหตุของโรคนี้อาจเกิดจาก กลไกภูมิคุ้มกันต่อตนเองผิดปกติ (Autoimmune attack) หรือเกิดจากกลไกอนุมูลอิสระ (Free radicals) ทำลายเซลล์ประสาทของตนเอง ส่วนอีกทฤษฎีหนึ่งเชื่อว่า การเสื่อมสลายของเซลล์ประสาทในสมองและไขสันหลังเกิดจากสารสื่อนำกระแสประสาท (neurotransmitter) ที่เรียกว่ากลูตาเมต (glutamate) กระตุ้นให้เกิดการทำลายเซลล์ (ข้อมูลจาก ผศ.นพ.รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ปัจฉิมวัย : http://www.thonburihospital.com/th/tip_detail.asp?id=22 , http://www.inf.ku.ac.th/article/diag/520506/alsmnd.html)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amyotrophyกล้ามเนื้อฝ่อลีบ
atrophied(เอ'ทระฟีดฺ) adj. ฝ่อลีบ,หดเหี่ยว,เสื่อมถอย, Syn. wasted,withered)
atrophy(เอ'ทระฟี) n. ภาวะฝ่อลีบหรือหดเหี่ยวของอวัยวะหรือส่วนของอวัยวะในร่างกาย, การเสื่อม,การลดลง. -vt.,vi. เสื่อม ถอย,ฝ่อลีบ.
blackdog(แบลค'ดอค) adj. ใจฝ่อ
scaredy-cat(สแครฺ์'ดีแคท) n. คนที่ตกอกตกใจได้ง่าย,คนใจฝ่อ
scary(สแค'รี) adj. ทำให้ตกใจ,ทำให้ตกอกตกใจ,ใจฝ่อ,ขี้ตกใจ,ตกใจง่าย., Syn. frightening
shy(ชาย) adj. ขี้อาย,เหนียมอาย,อาย,ใจฝ่อ,ตกใจง่าย,ขี้ประหม่า,ขึ้ตื่น,ขี้ขลาด,ขี้สงสัย,ไม่ไว้วางใจ,ลังเลใจ,ขาดแคลน,ไม่เต็มจำนวน -v.,n. (การ) ถอยหลังด้วยความตกใจ,ถอยหลัง,หดตัวมขว้าง,โยน,เหวี่ยง,ปา., See also: shyer n. shyly adv. shyness n. คำท

English-Thai: Nontri Dictionary
atrophy(n) การเสื่อม,การแกร็น,การฝ่อ,การลีบ
atrophy(vt) ทำให้แกร็น,ฝ่อ,ลีบ,เสื่อม
frightful(adj) ตกใจ,กลัว,น่าขวัญหนีดีฝ่อ,น่าขนพองสยองเกล้า
PANIC-panic-stricken(adj) ตื่นตกใจ,ขวัญหนีดีฝ่อ,แตกตื่น,ตกใจกลัว
shy(adj) ประหม่า,ขี้อาย,กลัว,ไม่กล้า,ใจฝ่อ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top