Search result for

ฝูงชน

(45 entries)
(0.0116 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ฝูงชน-, *ฝูงชน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฝูงชน[N] crowd, See also: group, throng, mass, Syn. กลุ่มคน, หมู่คน, Example: ฝูงชนรวมตัวกันเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลปลดเปลื้องความทุกข์ร้อนให้พวกเขา, Count unit: ฝูง, กลุ่ม, Thai definition: คนทั้งหลาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mobฝูงชน (มักก่อความวุ่นวาย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
mobฝูงชนวุ่นวาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That's good. Two, give me crowd.เยี่ยมมาก 2 ขอฝูงชน Vantage Point (2008)
If you throw away your cell phone, shut down your e-mail pass all your instructions face-to-face, hand-to-hand turn your back on technology and just disappear into the crowd...ถ้าคุณโยนมือถือทิ้ง ปิดอีเมล์ สั่งการเองโดยตรง แบบตัวต่อตัว หันหลังให้เทคโนโลยี ทำตัวปะปนไปกับฝูงชน Body of Lies (2008)
Meet me in the crowd#เจอฉันในฝูงชนMarley & Me (2008)
CROWD: (CHANTING) We want justice!ฝูงชน : เราต้องการความยุติธรรม! Changeling (2008)
- The crowd is on their feet. Wait.- ฝูงชนยืนด้วยลำแข็งของพวกเขาเอง.. Nights in Rodanthe (2008)
He wins! They win! The crowd goes wild.เขาชนะ พวกเขาชนะ ฝูงชนบ้าคลั่ง Nights in Rodanthe (2008)
Today we, the people... stand united against the darkness.วันนี้ เรา ฝูงชน ยืนหยัด ต้าน ความมืด City of Ember (2008)
(PEOPLE CHEERING)เสียงเชียร์ของฝูงชน Up (2009)
After all the crowds have cheeredและหลังที่ฝูงชนได้ส่งเสียงเชียร์ Up (2009)
There are people who are frankly stunned by your seemingly meteoric rise.บรรดาฝูงชน ตกตะลึง ในความรุ่งโรจน์ของท่าน Chapter One 'A Clear and Present Danger' (2009)
Dr. Mandela just lifting his cap to the 62,000 people...ดร.แมนเดล่า กำลังโบกหมวกให้แก่.. ฝูงชนกว่า 62,000 คน Invictus (2009)
I would wait till he is just so overwhelmed with beloved waves of adoration, he couldn't even hear the sound of his own cojones as they hit the goddamn floor!หรือจนถึงตอนที่มันได้รับการโห่ร้องสนั่นหวั่นไหว โดยคลื่นของฝูงชนที่ชื่นชมมัน ขนาดที่มันไม่ได้ยินแม้แต่เสียง ตอนที่ลูกกระแป๋ง ของตัวมันเองกระแทกพื้น Duplicity (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝูงชน[n.] (fūngchon) EN: crowd ; group; throng ; mass ; herd ; flock ; pack ; troop ; mob ; mass of people   FR: foule [f] ; affluence [f] ; peuple [m] ; masse [f] ; populo [m] (fam.) ; multitude [f] ; troupe [f] ; grappes (humaines) [fpl]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
assemblage[N] ชุมนุมชน, See also: ฝูงชน, Syn. assembly
battery[N] กลุ่มคน, See also: ฝูงชน, Syn. horde
concourse[N] ฝูงชน, Syn. crowd, throng
confluence[N] ฝูงชน
crowd[N] ฝูงชน, See also: กลุ่มคน, มวลชน, Syn. throng, mob
flock[N] ฝูงชน, See also: ขบวนประชาชน, หมู่ชน, Syn. group, company, crowd, Ant. solitary
mob[N] ฝูงชนที่กำลังสับสนอลหม่าน, See also: ฝูงชนวุ่นวาย, Syn. rabble, crowd
multitude[N] ฝูงชน, See also: มหาชน, Syn. crowd, throng
press[N] ฝูงชน, See also: ความแออัดของฝูงชน
rabble[N] ฝูงชนที่วุ่นวาย, Syn. mob, crowd

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clamjamfry(แคลมแจม'ฟรี) n. ฝูงชน,สามัญชน,การพูดที่ไม่จริงใจ
crowd(เคราดฺ) {crowded,crowding,crowds} n. ฝูงชน,กลุ่มชน,คนมาก ๆ ,กลุ่มคนที่ชมการแสดงหรืออื่น ๆ vt. เบียดเสียด
crush(ครัช) {crushed,crushing,crushes} n. ทำให้แตก,ขยี้,บี้,คั้น,บด,เหยียบ,กำจัด,ทำลาย,ทำให้โศกเศร้า. n. การขยี้ (บี้คั้น,บด,กำจัด,ทำลาย,ทำให้โศกเศร้า) ฝูงชนที่แน่นขนัด,ความหลงใหลอย่างมาก,สิ่งที่หลงไหลอย่างมาก,น้ำผลไม้คั้น, Syn. smash,
demagog(เดม'มะกอก) n. ผู้ที่มีอำนาจหรือชื่อเสียงจากการปลุกปั่นประชาชน,ผู้นำฝูงชน vi. ปลุกปั่น,ล่อหลอก, See also: demagoguery n. ดูdemagog
demagogue(เดม'มะกอก) n. ผู้ที่มีอำนาจหรือชื่อเสียงจากการปลุกปั่นประชาชน,ผู้นำฝูงชน vi. ปลุกปั่น,ล่อหลอก, See also: demagoguery n. ดูdemagog
drove(โดรฟว) v. อดีตกาลของdrive n. ฝูงสัตว์,ฝูงชน,ที่เจียร์หิน. vt.,vi. ต้อนสัตว์เป็นฝูง,เจียร์หิน
ecclesian. โบสถ์,ฝูงชนที่มาชุมนุมกัน,การชุมนุมกัน -pl. eccleses
flock(ฟลอค) n. ฝูง,โขยง,กลุ่ม,หมู่,ผู้คนจำนวนมาก,ฝูงชน,ก้อน,กลุ่มก้อน. vi. รวมกลุ่ม,จับกลุ่ม,ออ, Syn. herd,group
horde(ฮอร์ด) n. กลุ่มใหญ่,ฝูงชน vi. รวมเป็นกลุ่ม, Syn. pack,multitude,throng
meinie(เม'นี) n. กลุ่มคน,ฝูงชน,คณะผู้ติดตาม

English-Thai: Nontri Dictionary
assemblage(n) การชุมนุม,การมั่วสุม,ฝูงชน
crew(n) กะลาสีเรือ,ลูกเรือ,ฝูงชน,คณะ,ลูกมือ
crowd(n) ฝูงชน,มหาชน,กลุ่มคน,พวก,ฝูง
flock(n) ฝูง,พวก,โขยง,กลุ่มคน,ฝูงชน,ก้อน
herd(n) ฝูงสัตว์,ฝูงชน
mob(n) ฝูงชน,กลุ่มคน,โขลง,มวลชน
rabble(n) สามัญชน,ฝูงชน,ฝูงสัตว์
throng(n) ฝูงชน,กลุ่มคน,การจับกลุ่ม,การชุมนุม

German-Thai: Longdo Dictionary
Horde(n) |die, pl. Horden| กลุ่มสังคมเล็กๆ ประมาณ15-20 คน ฝูงชนหรือชนเผ่าเลี้ยงสัตว์ เช่น เผ่ามองโกล อนารยชน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top