Search result for

ฝุ่น

(64 entries)
(0.014 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ฝุ่น-, *ฝุ่น*
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
เครื่องดูดฝุ่น (n ) เครื่องดูดฝุ่น

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฝุ่น[N] dust, See also: powder, Syn. ละออง, ฝุ่นละออง, ผง, ฝุ่นผง, Example: ฝุ่นมีขนาดเล็กมาก และมักมองไม่เห็น นอกจากมีรวมกันมากๆ หรือเกาะตามโต๊ะ ชั้นหนังสือ, Thai definition: ดินแห้งหรือสิ่งอื่นที่ละเอียดเป็นผง เมื่อโดนลมจะฟุ้งกระจาย
ฝุ่นผง[N] dust, Syn. ฝุ่น, ผง, ฝุ่นละออง, Example: ลูกกลิ้งขจัดฝุ่นนี้ใช้ขจัดฝุ่นผง เส้นผม ขนสัตว์บนเสื้อผ้าหรือเฟอร์นิเจอร์ได้, Thai definition: ดินแห้งหรือสิ่งอื่นที่ละเอียดเป็นผง เมื่อโดนลมจะฟุ้งกระจาย
ฝุ่นจับ[N] dusty, See also: be covered with dust, Syn. ฝุ่นเกาะ, Example: โต๊ะทำงานตัวนี้ฝุ่นจับเต็มไปหมดเพราะไม่มีคนทำความสะอาด, Thai definition: มีฝุ่นติด, มีฝุ่นเกาะ
ฝุ่นตลบ[ADV] chaotically, Syn. ฝุ่นคลุ้ง, อลหม่าน, Example: นักบอลวิ่งกันฝุ่นตลบตรงสนามหน้าเสาธงของโรงเรียน, Thai definition: เคลื่อนไหวอย่างสับสนอลหม่าน, Notes: (สำนวน)
ฝุ่นธุลี[N] dust, See also: dirt, powder, Syn. ผงธุลี, Example: ฉันมองฝุ่นธุลีที่โรยตัวจากยอดเมรุปลิวไปตามแรงลมอย่างปลงตก, Thai definition: ละอองฝุ่นที่ละเอียดเป็นผง
ฝุ่นละออง[N] dust, See also: minute dust, Syn. ฝุ่น, ฝุ่นผง, Example: ฝุ่นละอองเป็นสารที่มีความหลากหลายทางด้านกายภาพ และองค์ประกอบ, Thai definition: สิ่งที่เป็นผงละเอียด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ฝุ่นน. ดินแห้งหรือสิ่งอื่นที่ละเอียดเป็นผง เช่น ฝุ่นละออง ฝุ่นชอล์ก
ฝุ่นผงขาว ๆ คล้ายแป้ง ใช้ผัดหน้าหรือทาสิ่งของต่าง ๆ เช่น ฝุ่นผัดหน้า.
ฝุ่นเมืองน. พลเมือง, ราษฎร.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dustฝุ่นผง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
volcanic dustฝุ่นภูเขาไฟ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tropospheric falloutฝุ่นกัมมันตรังสีโทรโพสเฟียร์, ฝุ่นกัมมันตรังสี [นิวเคลียร์]
Stratospheric falloutฝุ่นกัมมันตรังสีสตราโทสเฟียร์, ฝุ่นกัมมันตรังสี
[นิวเคลียร์]
Radioactive falloutฝุ่นกัมมันตรังสี, ฝุ่นกัมมันตรังสี [นิวเคลียร์]
Local falloutฝุ่นกัมมันตรังสีเฉพาะที่, ฝุ่นกัมมันตรังสี [นิวเคลียร์]
Falloutฝุ่นกัมมันตรังสี [นิวเคลียร์]
PM-10 ฝุ่นขนาดเล็ก (มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน )
ฝุ่นขนาดเล็ก (มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ) ที่แขวนลอยอยู่ในอากาศได้นาน เนื่องจากมีความเร็วในการตกตัวต่ำ โดยทั่วไปมีแหล่งกำเนิดออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ ธรรมชาติ เช่น เขม่าควันจากไฟป่า กิจกรรมที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น การคมนาคมขนส่ง อุตสาหกรรม มีผลให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นเสื่อมลง ทำลายพื้นผิวของวัสดุและสิ่งก่อสร้าง หากเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจของมนุษย์จะก่อให้เกิดการระคายเคืองและทำลายเนื้อเยื่อบริเวณนั้น และจะสะสมจนประสิทธิภาพในการทำงานน้อยลง [สิ่งแวดล้อม]
Dustฝุ่น [TU Subject Heading]
Mineral dustsฝุ่นแร่ [TU Subject Heading]
Dust ฝุ่น
อนุภาคของของแข็ง ที่สามารถฟุ้ง กระจาย ปลิว หรือลอยอยู่ในอากาศได้ [สิ่งแวดล้อม]
Particulate ฝุ่น
อนุภาคของแข็งที่สามารถฟุ้งกระจาย ปลิว หรือ ลอยอยู่ในอากาศได้ [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I didn't realize Lex's secretarial staff could spot a speck of dust from across the room.ฉันเพิ่งรู้ว่าเลขาของเล็กซ์ สามารถมองเห็นฝุ่นข้ามห้องได้ Odyssey (2008)
You're not beating a carpet.นี่ไม่ใช่ปัดฝุ่นบนพรมนะ Lancelot (2008)
It's the robot vacuum.ก็แค่ หุ่นยนต์ดูดฝุ่นน่ะ Scandal Makers (2008)
Watch the dust.มองที่ฝุ่นผง Heartbreak Library (2008)
I went to jail and got beaten with a vacuum for her.ชั้นต้องเข้าคุกแถมโดนที่ดูดฝุ่นฟาดก็เพราะเธอ My Sassy Girl (2008)
If she's cleaning, it's a vacuum.ถ้าดูดฝุ่นอยู่ ก็จะโดนเครื่องดูดฝุ่น My Sassy Girl (2008)
It's because old books are dusty.ก็เพราะหนังสือเก่ามันฝุ่นเยอะไง Inkheart (2008)
Capricorn's men were looking for Dustfinger in the wrong place.ลูกน้องของคาปริคอร์นตามหานิ้วฝุ่นผิดที่แล้ว Inkheart (2008)
Dustfinger was in Basta's house.นิ้วฝุ่นอยู่ในบ้านของบาสต้า Inkheart (2008)
Dustfinger.นิ้วฝุ่น Inkheart (2008)
Dustfinger saved us from Capricorn that night.คืนนั้นนิ้วฝุ่นช่วยเราไว้จากคาปริคอร์น Inkheart (2008)
Dustfinger!นิ้วฝุ่นInkheart (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝุ่น[n.] (fun) EN: dust ; powder   FR: poussière [f]
ฝุ่นคอสมิก[n. exp.] (fun khøtmik) EN: cosmic dust   
ฝุ่นจับ[adj.] (funjap) EN: dusty ; covered with dust   FR: poussiéreux ; recouvert de poussières
ฝุ่นตลบ[adv.] (funtalop) EN: chaotically   
ฝุ่นธุลี[n.] (funthulī) EN: dust ; dirt ; powder   FR: poussière [f]
ฝุ่นผง[n.] (funphong) EN: dust   FR: poussière [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dust[N] ฝุ่น, See also: ละออง, ฝุ่นละออง, เศษผง, Syn. mote, powder
fallout[N] ฝุ่นกัมมันตรังสีหลังนิวเคลียร์ระเบิด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cadiniosisn. ภาวะฝุ่น cadmium จับปอด
clear(เคลียร์) {cleared,clearing,clears} adj.,adv. ใส,ไม่ขุ่น,ไม่มีฝุ่น,แจ่มแจ้ง,ใสแจ๋ว,ใสสะอาด,ไร้มลทิน,ชัดเจน,แน่ชัด,ไม่มีอุปสรรค์,เปิดเผย,ไม่มีสินค้า,ไม่มีหนี้สิน,ไม่มีส่วนลด vt. ทำให้สะอาด,ทำให้ใสแจ๋ว,กวาดล้าง vi. ใส,กลายเป็นใสสะอาด,กลายเป็นชัดเจน,แลกเปลี่
colly(คอล'ลี) vt. ทำให้ดำด้วยฝุ่นถ่านหิน
coniology(โคนิออล'โลจี) n. วิทยาเกี่ยวกับฝุ่นและสิ่งเจือปนอื่น ๆ ในอากาศ.
culm(คัลม์) n. ฝุ่นถ่านหิน,เศษถ่านหิน,หินanthracite,ลำต้น
dust(ดัสทฺ) {dusted,dusting,dusts} n. ฝุ่น,ผง,ธุลี,ละออง,ดิน,สิ่งที่ไร้ค่า,ขี้เถ้า,ขยะ,ร่างกายของมนุษย์อนุภาคเดียว. vt.,vi. ปัดฝุ่นออก,โปรยผง,ทำให้เป็นฝุ่น
duster(ดัส'เทอะ) n. คนปัดฝุ่น,คนปัดกวาดขยะ,ไม้ขนไก่สำหรับปัดกวาด,เครื่องโรยผง,ขวดโรยผง (พริกไทยน้ำตาลหรืออื่น ๆ) ,แปรง,ผ้าปัดฝุ่น
dusty(ดัส'ที) adj. เป็นฝุ่น,มีลักษณะของฝุ่น,เป็นสีน้ำตาลอ่อน,เป็นสีฝุ่น., See also: dustily adv. dustiness n.
grime(ไกรม) n. สิ่งสกปรก,ฝุ่นบนผิวหน้า vt. ปกคลุมด้วยฝุ่นหรือสิ่งสกปรก, Syn. soot,dirt
grimy(ไกร'มี) adj. ซึ่งปกคลุมไปด้วยฝุ่นหรือสิ่งสกปรก., See also: grimily adv. griminess n.

English-Thai: Nontri Dictionary
dust(n) ฝุ่น,ละออง,ผง,ธุลี,ขี้เถ้า,ขี้ผง,อิฐ,ดิน
dust(vt) ปัดฝุ่น,แปรงฝุ่น
duster(n) ผ้าหรือแปรงปัดฝุ่น,ไม้ขนไก่,คนกวาดขยะ,เครื่องลาดยาง
dusty(adj) เต็มไปด้วยฝุ่น,ซึ่งปกคลุมไปด้วยฝุ่น
grime(n) ของเปื้อน,สิ่งสกปรก,ของเลอะเทอะ,ฝุ่น
grimy(adj) เปื้อน,สกปรก,เลอะเทอะ,มีฝุ่น
mote(n) ฝุ่น,ผงธุลี,มลทิน,จุด,รอยแต้ม
powder(n) แป้ง,ผง,ฝุ่น,ดินปืน
typhoon(n) พายุไต้ฝุ่น
vacuum(n) สูญญากาศ,เครื่องดูดฝุ่น

German-Thai: Longdo Dictionary
putzen(vt) |putzte, hat geputzt| ปัดฝุ่น

French-Thai: Longdo Dictionary
voisine(n) |f| เพื่อนบ้าน เช่น J'ai pris l'aspirateur de la voisine. ฉันไปเอาเครื่องดูดฝุ่นของเพื่อนบ้านมา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top