Search result for

ฝืด

(45 entries)
(0.0184 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ฝืด-, *ฝืด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฝืด[V] unsmooth, Syn. ขัด, แน่น, ติดขัด, Ant. ลื่น, คล่อง, Example: เขานำน้ำมันมาหยอดประตูเพราะประตูเริ่มฝืดแล้ว, Thai definition: เคลื่อนไหวไม่สะดวกไม่คล่องเพราะแรงต้านทานมีการเสียดสี
ฝืดเคือง[V] suffer, See also: distress, Syn. ขัดสน, อัตคัด, ขาดแคลน, Ant. อุดมสมบูรณ์, Example: หากหัวหน้าครอบครัวนิยมเสพยาก็จะทำให้เศรษฐกิจในครอบครัวฝืดเคือง, Thai definition: มีไม่สู้จะพอใช้พอสอย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ฝืดว. เคลื่อนไหวไม่สะดวกไม่คล่องเพราะแรงต้านทานมีการเสียดสีเป็นต้น เช่น ประตูฝืด กินข้าวฝืดคอ, โดยปริยายหมายถึงอาการคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น การค้าฝืด
ฝืดเรียกภาวะทางเศรษฐกิจที่ปริมาณเงินหมุนเวียนในประเทศมีน้อยไป การใช้จ่ายลดน้อยลง ทำให้ราคาสินค้าตก ว่า เงินฝืด.
ฝืดเคืองก. มีไม่สู้จะพอใช้พอสอย.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
แป้กฝืด ไม่ฮา [ศัพท์วัยรุ่น]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And I thought my jokes were bad.นึกว่ามุขฉันฝืดแล้วนะเนี่ย The Dark Knight (2008)
If you switch the gear ratio, you have to change the gear grease to match the increased friction.ถ้าความเร็วสูงไป คุณจะเปลี่ยนความเร็วเกียร์ ไปพ้องกับการเพิ่มความฝืด Saw VI (2009)
Pick up the porn slack, we get ahold of this supply.ช่วงสินค้าฝืดเคือง เราตะต้องไปเจรจากับเจ้าของลูกปืนพวกนี้ Balm (2009)
You should laugh at my jokes, too.คุณควรหัวเราะให้กับ มุกฝืดๆ ของฉันด้วย The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
What kind of sick joke is this, huh? !ฝืดอะไรอย่างนี้ ฮะ? Merry Madagascar (2009)
Walks into a bar, tells a stupid joke,เดินเข้าไปในบาร์ แล้วเล่ามุขตลกฝืดๆ Debate 109 (2009)
You know, the current economic condition is not very goodตอนนี้เศรษฐกิจฝืดเคือง เจ้าก็รู้ Ip Man 2 (2010)
Well, I'm a bit cash-strapped at the moment.ตอนนี้ผมอาจจะฝืดนิดหน่อย You Gotta Get a Gimmick (2010)
With our mom in and out, things are tight, so...แม่เป็นแบบนี้ การเงินก็ค่อนข้างฝืดเคือง เพราะฉนั้น... Unpleasantville (2010)
It's-it's an inside joke.มันเป็นตลกฝืด Northwest Passage (2010)
Sam, Dean, my "people skills" are "rusty."แซม... ดีน "ทักษะของมนุษย์"ของฉันมัน "ฝืดThe Third Man (2010)
Even i know that, that's a bad joke.แม้แต่ฉันยังรุ้เลย ว่านั่นเป็นตลกฝืด The Third Man (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝืด[adj.] (feūt) EN: unsmooth ; hard going ; not moving freely ; sticky ; tight ; difficult ; stiff   FR: laborieux ; malaisé ; difficile ; dur ; résistant ; rigide
ฝืด[adv.] (feūt) FR: avec difficulté ; difficilement ; malaisément
ฝืดคอ[adj.] (feūt khø) EN: hard to swallow ; uninviting   
ฝืดเคือง[v.] (feūtkheūang) EN: suffer ; distress   
ฝืดเคือง[adj.] (feūtkheūang) EN: depressed ; slump   
ฝืดเคือง[adj.] (feūtkheūang) EN: impecunious ; poor ; short of money ; hard-up   FR: indigent ; nécessiteux ; pauvre
ฝืดเป็นสนิม[adj.] (feūt pen sanim) FR: rouillé

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dry[ADJ] ฝืด, See also: (ตลก) ร้าย
hard-pressed[ADJ] อัตคัด, See also: ฝืดเคือง, ขัดสน
impecunious[ADJ] อัตคัด (คำทางการ), See also: ฝืดเคือง, ขัดสน, Syn. penniless, poor
lean[ADJ] ฝืดเคือง, See also: ไม่อุดมสมบูรณ์, ขาดแคลน, พร่อง, Syn. sparse, barren, Ant. friutful
slow[VT] ฝืดเคือง (ทางธุรกิจ), See also: (สภาพ) ไม่คล่อง (ทางธุรกิจ)
stringent[ADJ] ฝืดเคือง (เงิน), See also: ตึงตัว (เงิน), Syn. tight

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deflation(ดิเฟล'เชิน) n. การปล่อยอากาศหรือแก๊สออก,การเพิ่มค่าเงินสูง,ภาวะเงินฝืด., See also: deflationary adj. ดูdeflation
friction feedป้อนฝืดหมายถึง การป้อนกระดาษให้เข้าที่โดยวิธีทำให้เกิดความฝืด เพื่อกันไม่ให้กระดาษ ลื่นไหลเร็วจนเกินไป
labored(เล'เบอร์ดฺ) adj. ไม่ง่าย,ยาก,ลำบาก,กินแรงมาก,เปลืองแรงมาก,ไม่คล่อง,ฝืด., See also: laboredly adv. ดูlabored labouredly adv. ดูlabored laboredness n. ดูlabored labouredness n. ดูlabored
laboured(เล'เบอร์ดฺ) adj. ไม่ง่าย,ยาก,ลำบาก,กินแรงมาก,เปลืองแรงมาก,ไม่คล่อง,ฝืด., See also: laboredly adv. ดูlabored labouredly adv. ดูlabored laboredness n. ดูlabored labouredness n. ดูlabored
reluctance(รีลัค'เทินซฺ) n. ความไม่เต็มใจ,ความไม่สมัครใจ,ความฝืนใจ,ความฝืดแม่เหล็ก
reluctant(รีลัค'เทินทฺ) adj. ไม่เต็มใจ,ไม่สมัครใจ,ฝืนใจ,ต่อต้าน,ฝืด, Syn. unwilling,loath,averse
stiff(สทิฟ) adj. แข็ง,แข็งทื่อ,ตรง,ฝืด,ไม่แคล่วคล่อง,รั้น,เก้งก้าง,แข็งแรง,รุนแรง,มีกำลัง,เด็ดขาด,เข้มงวด,ยาก,ลำบาก,เมา,เหนียว,เหนียวหนืด,แพง. n. ศพ,ซากศพ,ซาก,ขี้เมา,คนเมา,เจ้าหมอนั่นหมอนี่,กรรมกร. adv. ดื้อรั้น,แข็งทื่อ,โดยสมบูรณ์,อย่างรุนแรง,อย่างสุดขีด
tight(ไททฺ) adj.,adv.แน่น,หนาแน่น,ตึงแน่น,อัดแน่น,กวดขัน,รัดแน่น,รัดรูป,ไม่รั่ว,อากาศเข้าไม่ได้,คับ,คับแคบ,คับขัน,ยาก,ลำบาก,รัดกุม,ได้ใจความ,เกือบเสมอกัน,ใกล้เคียงกันมาก,ขี้เหนียว,ตระหนี่,เมาเหล้า, (เงิน) ฝืด,คิดดอกเบี้ยอัตราสูง,เป็นที่ต้องการน้อย,เป็นระเบียบ

English-Thai: Nontri Dictionary
continuation(n) ความสืบเนื่อง,ความต่อเนื่อง,ความฝืดเคือง
deflation(n) การแฟบ,การแบน,การยุบ,การปล่อยลมออก,ภาวะเงินฝืด
friction(n) การขัดถู,การกระทบกระเทือน,ความฝืด,การเสียดสี
lean(adj) ผอม,น้อย,ซูบซีด,พร่อง,ขาดแคลน,ฝืดเคือง,ไม่บริบูรณ์
stiff(adj) ตึง,แข็ง,กระด้าง,ยาก,มีพิธีรีตอง,เข้มงวด,ฝืด

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
rusty (slang) ฝืด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top