Search result for

ฝาแฝด

(26 entries)
(0.0164 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ฝาแฝด-, *ฝาแฝด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฝาแฝด[N] twin, See also: double, Syn. แฝด, Example: มือปืนทั้งสองไปไหนมาไหนคู่กันเสมอจนเรียกกันว่ามือปืนฝาแฝด, Count unit: คู่, Thai definition: คนที่เกิดในครรภ์มารดาพร้อมกัน, คู่ที่เหมือนกัน, คนหรือสิ่งที่ออกมาติดกัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ฝาแฝดว. มี ๒ ฝาติดกัน, หมายความถึงผลไม้หรือสิ่งอื่นที่ออกมาติดกันผิดธรรมดา เรียกว่า ฝาแฝด, ถ้าเป็นคนเมื่อคลอดออกมาจะติดกันหรือไม่ติดกัน ก็เรียกว่า ฝาแฝด.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Twinsฝาแฝด [TU Subject Heading]
Twins, Conjoinedฝาแฝดติดกัน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- It's like, we're twins.เหมือนกับว่าเราเป็นฝาแฝดไงงั้นเลย ! Bolt (2008)
The Brody twins, Rick and Vic who got along fine at sea, but for some reason, once they were on dry land, couldn't stand the sight of each other.ฝาแฝดโบรดี้ ริค และ วิค ซึ่งเข้ากันได้ีดีในทะเล แต่ด้วยเหตุบางอย่าง ทันทีที่พวกเขาขึ้นฝั่ง - กลับเหม็นขี้หน้ากันจนทนไม่ได้ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
I said goodbye to the twin, Vic Brody, and to Mike Clark, captain of the tugboat "Chelsea."ผมกล่าวลากับฝาแฝด วิค โบรดี้ และ ไมค์ คลาร์ค กับตันของเรือ"เชลซี" The Curious Case of Benjamin Button (2008)
- Twins?-ฝาแฝดเหรอ? Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
I'd give it to my sister's daughter, or my brother's twins.ผมจะให้ลูกสาวของน้องสาวผม หรือน้องชายฝาแฝดของผม The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
We're twins. They're going to have to take us both.เราฝาแฝด เราต้อง ได้มันทั้งคู่ High School Musical 3: Senior Year (2008)
The Bummer Twins are the school bullies.ฝาแฝดนั่น เป็นจอมเกเร Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Nobody messes with the twins.ไม่มีใครจัดการ เราฝาแฝดได้ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Yeah.พูดถึงซุปเปอร์สตาร์ พวกเขาน่าจะไม่ใช่เฝาแฝด Negro Y Azul (2009)
I smelled them. On the lake. Twins.ฉันได้กลิ่นพวกเขา ที่ทะเลสาบ ฝาแฝด Under the Mountain (2009)
And if the twins find the fire-raiser?และถ้าฝาแฝด พบผู้ปลุกไฟล่ะ? Under the Mountain (2009)
You're twins.นายเป็นฝาแฝด Under the Mountain (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝาแฝด[n.] (fāfaēt) EN: twins ; twin brothers ; twin sisters ; double   FR: jumeau [m] ; jumelle [f] ; double [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
quad[N] ฝาแฝดที่เกิดมาพร้อมกัน 4 คน, Syn. quadruplet
quint[N] แฝด 5, See also: ฝาแฝด 5 คน
Siamese twins[N] ฝาแฝดซึ่งมีลำตัวติดกันแต่กำเนิด
twin[N] แฝด, See also: ฝาแฝด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
siamese(ไซมะมีซ',-มีส') adj.,n. (เกี่ยวกับ) ประเทศไทย,คนไทย,ภาษาไทย,วัฒนธรรมไทย,ฝาแฝด,มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด,เหมือนกัน,แมวไทย
siamese twinsn. ฝาแฝดที่มีตัวติดกันแต่กำเนิด
twin(ทวิน) n.,adj. ฝาแฝดใดฝาแฝดหนึ่ง,แฝด,สิ่งที่เป็นคู่กัน,ห้องเตียงคู่,สองเท่า. vt. จับคู่,เข้าคู่,เปรียบเทียบ,จัดให้มีคู่. vi. กำเนิดลูกแฝด -Phr. (twin bed เตียงเดี่ยวในห้องที่มีเตียงเดี่ยว2เตียง)

English-Thai: Nontri Dictionary
twin(n) ลูกแฝด,ฝาแฝด,สองคน,สองสิ่ง,คู่

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ญี่ปุ่น[ふたご, futago] (n) ฝาแฝด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top