Search result for

ฝาก

(90 entries)
(0.0098 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ฝาก-, *ฝาก*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
บัญชีเงินฝากประจำ (n ) fixed deposit account, time deposit account

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) (UNAPPROVED version -- use with care )
รับซื้อฝาก accept to buy with the right of redemption

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
สล็อตออนไลน์ ฟรีเครดิต ไม่ต้องฝาก[สล็อต-ฟรีเครดิต-300บาท-ไม่ต้องฝาก] สล็อตออนไลน์ ฟรีเครดิต 300 บาท ไม่ต้องฝาก กับ EMPRIRE777 ไม่ต้องฝากเงิน ไม่ต้องดาวน์โหลด เล่นวันนี้รับไปเลยฟรีเครดิต วิธีล่าสุด สล็อตออนไลน์ ฟรีเครดิต 300 บาท ไม่ต้องฝาก

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฝาก[V] deposit, See also: entrust, leave with somebody, place under the care of, Example: ทุกๆ เดือนเขาจะต้องฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารเพื่อเป็นกองทุนการศึกษาของลูก, Thai definition: มอบให้ไว้เป็นต้นว่าเพื่อให้ช่วยดูแลคุ้มครองหรือพิทักษ์รักษา
ฝากผี[V] depend on, Example: ป้าเห็นจะต้องฝากผีกับหลานเสียแล้ว นอกนั้นก็มองไม่เห็นใครจริงๆ, Thai definition: มอบหมายให้ช่วยทำศพให้
ฝากขัง[V] put in jail, Example: เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาไปฝากขังที่สถานีตำรวจ, Thai definition: มอบไว้ให้เพื่อให้ช่วยดูแล โดยอยู่ในกรงขัง
ฝากตัว[V] place oneself under somebody's care, See also: adhere to somebody, depend on somebody attach oneself to somebody, Syn. ฝากเนื้อฝากตัว, Example: เขาอยากเป็นนักร้องจึงเข้าไปฝากตัวกับบรมครูเพลงผู้มีชื่อเสียงคนหนึ่ง, Thai definition: มอบตัวให้อยู่ในความดูแลหรืออุปการะของผู้อื่น
ฝากฝัง[V] entrust, See also: put into the care of, put something in somebody's charge, Example: ผมจึงขอร้องคุณพ่อให้ช่วยฝากฝังผมเป็นลูกศิษย์วัดคงคารามด้วย, Thai definition: มอบหมายให้ช่วยอุปการะ
ฝากไข้[V] entrust oneself to the care of somebody, See also: let the other take care during sickness, , Example: ผู้ชายคนนี้แหละเป็นคนที่ฉันอยากจะฝากผีฝากไข้, Thai definition: มอบหมายให้รักษาพยาบาลเมื่อเจ็บไข้
ฝากเงิน[V] deposit money, Example: เขาพาลูกไปฝากเงินที่ธนาคารทุกวันเสาร์, Thai definition: มอบเงินให้ เพื่อให้ช่วยดูแล คุ้มครอง หรือพิทักษ์รักษา
ฝากระดาน[N] wooden wall, See also: wooden partition, partition board, Example: อาคารศาลจังหวัดไชยามีสภาพเป็นพื้นไม้ ฝากระดาน เสาไม้เคี่ยมทุบเปลือก หลังคามุงจาก, Count unit: ฝา, Thai definition: ฝาเรือนไทยแบบเก่าที่สร้างด้วยไม้จริง
ฝากั้นห้อง[N] partition, Example: พ่อจ้างช่างมาทำฝากั้นห้องใหม่ เพื่อให้บ้านเป็นสัดส่วน, Count unit: ฝา, Thai definition: ฝาที่ใช้กั้นแบ่งห้อง
ฝากผีฝากไข้[V] entrust oneself to the care of someone, See also: ask to take care of one during sickness, rely on someone in old age, Example: แม่หวังฝากผีฝากไข้ลูกสาวไว้กับเขา เพราะพ่อก็เสียชีวิตไปแล้ว, Thai definition: ยึดถือเป็นที่พึ่งจนวันตาย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ฝากก. มอบให้ไว้เป็นต้นว่าเพื่อให้ช่วยดูแลคุ้มครองหรือพิทักษ์รักษา เช่น ฝากตัว ฝากบ้าน, ให้ปรากฏเป็นเกียรติ เช่น ฝากชื่อเสียง ฝากฝีมือ, ให้นำไปหรือให้ทำแทนตัว เช่น ฝากจดหมาย ฝากหน้าที่.
ฝากกองก. ผสมเข้ากับเขาด้วย.
ฝากกายก. ฝากตน, ฝากตัว, ฝากเนื้อฝากตัว.
ฝากครรภ์ก. ฝากตัวให้อยู่ในความดูแลของแพทย์หรือผดุงครรภ์ในระหว่างตั้งครรภ์, ฝากท้อง ก็ว่า.
ฝากตน, ฝากตัว, ฝากเนื้อฝากตัวก. มอบตัวให้อยู่ในความดูแลหรืออุปการะของผู้อื่น, ฝากกาย ก็ว่า.
ฝากทรัพย์น. ชื่อสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง เรียกว่า ผู้ฝาก ส่งมอบทรัพย์สิน ให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่า ผู้รับฝาก และผู้รับฝากตกลงว่าจะเก็บรักษาทรัพย์สินนั้นไว้ในอารักขาแห่งตน แล้วจะคืนให้.
ฝากท้องก. อาศัยกินด้วย, ขอกินด้วย
ฝากท้องฝากครรภ์.
ฝากบำเรอน. ประเพณีที่หญิงชายได้เสียกันเองในเวลาที่ผู้ชายยังอยู่ในระหว่างฝากตัวรับใช้พ่อแม่ผู้หญิง.
ฝากประจำก. ฝากเงินไว้กับธนาคารโดยจะได้รับดอกเบี้ยเมื่อฝากครบตามเวลาที่กำหนดไว้.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bonnet; hoodฝากระโปรงห้องเครื่อง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
hood; bonnetฝากระโปรงห้องเครื่อง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
epiglottisฝากล่องเสียง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
epiglottitisฝากล่องเสียงอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
skull cap; calvaria; concha of craniumฝากะโหลก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cap, skull; calvaria; concha of craniumฝากะโหลก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
concha of cranium; calvaria; cap, skullฝากะโหลก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
calvaria; cap, skull; concha of craniumฝากะโหลก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dust capฝากันฝุ่น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
How nice. Say hello to the charactersดียัไง /ฝากหวัดดี New Haven Can Wait (2008)
You can't take a note to the principalเธอฝากโน๊ตไว้ให้ครูใหญ่ได้นะ Pret-a-Poor-J (2008)
Left at the concierge, miss.มีคนฝากนี่ที่หน้าประตูครับ There Might be Blood (2008)
Hey, it's aaron. Leave a message.เฮ้ นี่เอรอนระ ฝากข้อความไว้ There Might be Blood (2008)
So, uh, if this isn't serena, leave a message. Thank you.งั้นถ้านี่ไม่ใช่ซีรีน่า ก็ฝากข้อความไว้ ขอบคุณ There Might be Blood (2008)
She's been making weekly cash deposits For about a year now.เธอฝากเงินสดสัปดาห์ละหน\ มาประมาณปีนึงแล้ว Adverse Events (2008)
If Wilson was getting handcuffed on the hood of his car, would I be carrying on a differential?ตอนนี้วิลสันถูกใส่กุญแจมือติดกับฝากระโปรงรถ\ ฉันพอบอกความแตกต่างได้ Birthmarks (2008)
Her O.B. Said she missed her last three appointments. No one knew.หมอที่เธอฝากครรภ์ด้วยบอกว่าเธอไม่มา ตามนัดสามครั้งสุดท้าย ไม่มีใครรู้ Pilot (2008)
Guess the D.A. Was impressed with your Bible studies.บัญชีเงินฝากน่าจะประทับใจ ด้วยการศึกษาพระคัมภีร์ของเธอ Pilot (2008)
The other day I sent Atsushi an amulet and a charm.วันหลังจะฝากเครื่องรางไปให้อัตสึชิ Akai ito (2008)
He knew he'd have to trust his knights with his life, so he chose them from the families that had sworn allegiance to him.เขาต้องการอัศวินที่เขาสามารถฝากชีวิตไว้ได้ เพราะงั้นเขาจึงเลือกคนที่สาบานว่าจะจงรักภักดีกับเขา Lancelot (2008)
You can thank her, and tell her I shall wear it with pride,ฝากขอบคุณนาง และบอกนางว่าข้าจะสวมมันไว้ด้วยความภาคภูมิ Excalibur (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝาก[v.] (fāk) EN: commit ; consign ; deposit ; entrust ; place under the care of ; leave ; confide   FR: déposer ; confier ; remettre
ฝากข้อความ[v. exp.] (fāk khøkhwām) EN: leave a message   
ฝากขัง[v.] (fākkhang) EN: put in jail   FR: emprisonner
ฝากขาย [v. exp.] (fāk-khāi) EN: sell on commission ; sell on consignment   FR: mettre en dépôt-vente
ฝากตัว[v.] (fāktūa) EN: place oneself under somebody's care ; adhere to somebody ; depend on somebody attach oneself to somebody   FR: placer sous la protection de
ฝากประจำ[v. exp.] (fāk prajam) EN: make a fixed deposit   
ฝากผี[v.] (fākphī) EN: depend on   
ฝากผีฝากไข้[v. exp.] (fākphī-fākkhai) EN: entrust oneself to the care of somebody ; let the other take care during sickness   
ฝากฝัง[v.] (fākfang) EN: entrust ; put into the care of ; put something in somebody's charge   FR: confier ; recommander
ฝากระดาน[n.] (fākradān) EN: wall plank ; wall board ; wooden wall ; wooden partition ; partition board   FR: cloison en bois [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bank with[PHRV] ฝากเงินธนาคาร, See also: ฝากเงินไว้กับ
check[VT] ฝาก, See also: ฝากของ
deposit[VT] ฝากเงิน (ทางการธนาคาร), See also: ฝากธนาคาร, สะสมเงิน, Syn. pay in: bank, Ant. withdraw
deposit[VT] ฝากไว้, See also: วางลง, วางไว้, ตั้งไว้, Syn. put down, lay down, drop
hood[N] ฝากระโปรงรถยนต์
leave word at[IDM] ฝากข้อความไว้ที่, See also: ฝากข้อความไว้กับ, Syn. leave for, leave with
leave word for[IDM] ฝากข้อความไว้ให้กับ, Syn. leave at, leave with
leave word with[PHRV] ฝากข้อความไว้กับ, Syn. leave at
leave[VT] ฝากไว้, See also: ฝาก, ให้ไว้, มอบ, มอบไว้, มอบหมาย
pin one's hopes on[IDM] ฝากความหวังไว้กับ, Syn. lay on, place in

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a/c. a/cabbr. account, account current (บัญชีกระแสรายวัน, การฝากเงินกระแสรายวัน)
atm.abbr. 1. atmosphere, atmospheric 2. (เอทีเอ็ม) ย่อมาจาก automatic teller machine แปลว่า เครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ เป็นเครื่องปลายทาง (terminal) ของคอมพิวเตอร์ของธนาคารที่ลูกค้าสามารถกดรหัสติดต่อกับธนาคารเพื่อใช้บริการบางอย่าง เช่น ฝากหรือถอนเงิน ได้ ในกรุงเทพ เครื่องเอทีเอ็ม นี้จะเห็นได้อยู่ทั่วไป เพราะได้รับความนิยมมาก ในปัจจุบัน เนื่องจากสะดวกและรวดเร็วกว่าการเดินทางไปธนาคาร แล้วยังต้องรอรับบริการจากพนักงาน การสื่อสารข้อมูลระหว่างเครื่องเอทีเอ็ม และคอมพิวเตอร์ของธนาคาร จะใช้ผ่านทางสายโทรศัพท์เป็นส่วนใหญ่
automatic teller machineเครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ <คำแปล>นิยมใช้ตัวย่อว่า ATM หมายถึง เครื่องปลายทาง (terminal) ของคอมพิวเตอร์ของธนาคารที่ลูกค้าสามารถกดรหัสติดต่อกับธนาคารเพื่อใช้บริการบางอย่าง เช่น ฝากหรือถอนเงินได้ ในกรุงเทพ เครื่องเอทีเอ็ม นี้จะเห็นได้อยู่ทั่วไป เพราะได้รับความนิยมมาก ในปัจจุบัน เนื่องจากสะดวกและรวดเร็วกว่าการเดินทางไปธนาคาร แล้วยังต้องรอรับบริการจากพนักงาน การสื่อสารข้อมูลระหว่างเครื่องเอทีเอ็ม และคอมพิวเตอร์ของธนาคาร จะใช้ผ่านทางสายโทรศัพท์เป็นส่วนใหญ่
bank(แบงคฺ) n. ธนาคาร,ฝั่ง,มูลดิน,ตลิ่ง,ฝั่ง,ชายฝั่ง,เขื่อน,แถว,แนว,แถวของพายของเรือ vt. เอาเงินฝากธนาคาร,จัดเป็นแถว vi. สะสม,เอียงข้าง,ฝากเงินธนาคาร, Syn. mass
bank accountn. บัญชีเงินฝากกับธนาคาร
bank balancen. ยอดเงินเหลือของเงินฝากธนาคาร
bank bookn. สมุดเงินฝากธนาคาร
bank clerkn. เจ้าหน้าที่ธนาคารที่เกี่ยวกับการถอน และฝากเงิน,ดูteller (ของอเมริกา)
bank depositn. เงินฝากธนาคาร
banking account)n. บัญชีเงินฝากกับธนาคาร

English-Thai: Nontri Dictionary
bulkhead(n) กำแพงกั้น,ฝากั้น
checkroom(n) ที่รับฝากของ
deposit(n) เงินฝาก,สิ่งที่สะสม,การวางลง,เงินมัดจำ,การฝากเงิน
deposit(vt) ฝากเงิน,สะสม,วางลง,วางมัดจำ,วางไข่,กองไว้
deposition(n) การฝากเงิน,การสะสม,การปลดออกจากตำแหน่ง,การทับถม
depositor(n) ผู้ฝากเงิน
depository(n) โกดัง,คลังเสบียง,ท้องพระคลัง,ที่รับฝากของ
drone(n) ภมร,ผึ้งตัวผู้,กาฝาก,เครื่องบินบังคับ
fund(n) เงินทุน,มูลนิธิ,ทุน,กองทุน,ใบกู้เงิน,เงินฝาก
leech(n) ปลิง,ทาก,ตัวดูดเลือด,กาฝาก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ฝากตัว[] ฝากเนื้อฝากตัว

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
預ける[あずける, azukeru] Thai: ฝากให้คนอื่นดูแล English: to give into custody

German-Thai: Longdo Dictionary
diesen(Dem.pron.) สิ่งนี้ (คำสรรพนามหรืออาจเป็นคำนำหน้านามเพศชายรูป Akkusativ และนามพหูพจน์รูป Dativ ที่ใช้บ่งชี้เฉพาะสิ่งนั้นๆ) เช่น 1. Wer hat in diesen Apfel gebissen? ใครกัดแอปเปิ้ลลูกนี้เนี่ย 2. Ich habe dir ein Geschenk mit diesen Früchten mitgebracht. ฉันเอาของขวัญพร้อมด้วยผลไม้เหล่านี้มาฝากเธอ
Sparkonto(n) |das, pl. Sparkonten| บัญชีเงินฝากประจำ
Girokonto(n) |das, pl. Girokonten| บัญชีเงินฝากแบบเผื่อเรียก (ระยะสั้นกว่าแบบประจำที่เรียกว่า Sparkonto)
einzahlen(vi) |zahlte ein, hat eingezahlt| ฝาก เช่น Geld einzahlen ฝากเงิน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top