Search result for

ฝา

(109 entries)
(0.0146 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ฝา-, *ฝา*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
บัญชีเงินฝากประจำ (n ) fixed deposit account, time deposit account

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) (UNAPPROVED version -- use with care )
รับซื้อฝาaccept to buy with the right of redemption

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
สล็อตออนไลน์ ฟรีเครดิต ไม่ต้องฝา[สล็อต-ฟรีเครดิต-300บาท-ไม่ต้องฝาก] สล็อตออนไลน์ ฟรีเครดิต 300 บาท ไม่ต้องฝาก กับ EMPRIRE777 ไม่ต้องฝากเงิน ไม่ต้องดาวน์โหลด เล่นวันนี้รับไปเลยฟรีเครดิต วิธีล่าสุด สล็อตออนไลน์ ฟรีเครดิต 300 บาท ไม่ต้องฝาก

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฝา[N] partition, See also: wall, Syn. ฝาผนัง, กำแพง, ผนัง, Example: ช่างกำลังทาสีฝาห้อง, Count unit: ฝา, Thai definition: เครื่องกั้นด้านนอกหรือเครื่องกั้นแบ่งห้องของตัวเรือนโรง
ฝา[N] lid, See also: cover, Syn. ฝาจุก, ฝาปิด, Example: ่แม่บอกให้ฉันปิดฝาขวดน้ำหวานให้สนิทเพราะเดี๋ยวมดจะขึ้น, Count unit: ฝา, Thai definition: เครื่องปิดภาชนะต่างๆ
ฝา[V] deposit, See also: entrust, leave with somebody, place under the care of, Example: ทุกๆ เดือนเขาจะต้องฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารเพื่อเป็นกองทุนการศึกษาของลูก, Thai definition: มอบให้ไว้เป็นต้นว่าเพื่อให้ช่วยดูแลคุ้มครองหรือพิทักษ์รักษา
ฝา[V] slice, See also: cut into pieces, Example: แม่ค้าฝานกล้วยต้มเป็นชิ้นบางๆ มีมะพร้าวขูดคลุกเกลือโรยหน้าแล้วราดด้วยน้ำเชื่อมไว้ขายเด็กๆ, Thai definition: ตัด เฉือน แฉลบให้เป็นแผ่นหรือเป็นชิ้นเป็นอัน
ฝา[N] dam, See also: weir, dike, Syn. เขื่อนกั้นน้ำ, Example: ชาวบ้านช่วยกันทำฝายกั้นน้ำทุกหมู่บ้าน, Count unit: ฝาย, Thai definition: ที่กั้นน้ำเพื่อการชลประทานทางภาคเหนือ
ฝา[N] dam, See also: weir, dike, Syn. เขื่อนกั้นน้ำ, Example: เมื่อฝนไม่ตกตามฤดูกาลก็จะมีน้ำจากแหล่งน้ำต่างๆ เช่น เขื่อน ฝาย แม่น้ำ ฯลฯ เพื่อช่วยในการเพาะปลูก, Count unit: ฝาย, Thai definition: สิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อทดน้ำในทางน้ำซึ่งจะส่งเข้าสู่เขตชลประทาน โดยให้น้ำที่เหลือจากความต้องการท้นขึ้นแล้วไหลข้ามไปได้, Notes: (กฎหมาย)
ฝา[N] shore tree, Syn. ต้นฝาด, Example: สีที่ได้จากธรรมชาติ เช่น สีเขียวได้จากใบเตย สีแดงได้จากฝาดและกระเจี๊ยบแดง ส่วนสีเหลืองได้จากขมิ้น, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ต้นในสกุล Lumnitzera วงศ์ Combretaceae ขึ้นตามป่าชายเลน ใช้ทำฟืน เปลือกใช้ฟอกหนัง มี 2 ชนิด คือ ฝาดขาวและ ฝาดแดง
ฝา[ADJ] astringent, See also: puckery, acidulous, harsh, Syn. ขื่น, ปร่า, เฝื่อน, Example: พื้นที่ทำนาข้าวบางส่วนของภาคใต้มีปัญหาดินเค็มฝาด, Thai definition: รสชนิดหนึ่งอย่างรสหมากดิบทำให้ฝืดคอ กลืนไม่ลง น้ำลายแห้ง
ฝา[V] be deceptive, See also: mistake one for another, Example: ถ้าตาฉันไม่ฝาด คนเมื่อสักครู่นี้เหมือนเพื่อนเก่าของฉันเลย, Thai definition: รับรู้ผิดไปจากปกติ เช่น หูฝาด ตาฝาด
ฝากผี[V] depend on, Example: ป้าเห็นจะต้องฝากผีกับหลานเสียแล้ว นอกนั้นก็มองไม่เห็นใครจริงๆ, Thai definition: มอบหมายให้ช่วยทำศพให้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ฝาน. เครื่องปิดภาชนะต่าง ๆ หรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น ฝาหม้อ ฝาโอ่ง ฝาท่อ
ฝาฝ้าหรือเยื่อที่จับอยู่ข้างบนของเหลวเช่นนํ้านมเป็นต้น
ฝาเครื่องกั้นด้านนอกหรือเครื่องกั้นแบ่งห้องของตัวเรือนโรงเป็นต้น เช่น ฝาบ้าน ฝาเรือน ฝาห้อง
ฝาส่วนที่ปิดปากหอยหรือหุ้มตัวหอยซึ่งเปิดได้, ใช้เป็นลักษณนาม เช่น ขนมถ้วยฝาหนึ่ง ขนมถ้วย ๒ ฝา.
ฝาก. มอบให้ไว้เป็นต้นว่าเพื่อให้ช่วยดูแลคุ้มครองหรือพิทักษ์รักษา เช่น ฝากตัว ฝากบ้าน, ให้ปรากฏเป็นเกียรติ เช่น ฝากชื่อเสียง ฝากฝีมือ, ให้นำไปหรือให้ทำแทนตัว เช่น ฝากจดหมาย ฝากหน้าที่.
ฝากกองก. ผสมเข้ากับเขาด้วย.
ฝากกายก. ฝากตน, ฝากตัว, ฝากเนื้อฝากตัว.
ฝากครรภ์ก. ฝากตัวให้อยู่ในความดูแลของแพทย์หรือผดุงครรภ์ในระหว่างตั้งครรภ์, ฝากท้อง ก็ว่า.
ฝากตน, ฝากตัว, ฝากเนื้อฝากตัวก. มอบตัวให้อยู่ในความดูแลหรืออุปการะของผู้อื่น, ฝากกาย ก็ว่า.
ฝากทรัพย์น. ชื่อสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง เรียกว่า ผู้ฝาก ส่งมอบทรัพย์สิน ให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่า ผู้รับฝาก และผู้รับฝากตกลงว่าจะเก็บรักษาทรัพย์สินนั้นไว้ในอารักขาแห่งตน แล้วจะคืนให้.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
operculumฝา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bonnet; hoodฝากระโปรงห้องเครื่อง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
hood; bonnetฝากระโปรงห้องเครื่อง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
epiglottisฝากล่องเสียง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
epiglottitisฝากล่องเสียงอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
skull cap; calvaria; concha of craniumฝากะโหลก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cap, skull; calvaria; concha of craniumฝากะโหลก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
concha of cranium; calvaria; cap, skullฝากะโหลก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
calvaria; cap, skull; concha of craniumฝากะโหลก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dust capฝากันฝุ่น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Twinsฝาแฝด [TU Subject Heading]
Twins, Conjoinedฝาแฝดติดกัน [TU Subject Heading]
Weirsฝา[TU Subject Heading]
Shutter, Dustless ฝาปิดกันฝุ่น
อุปกรณ์ติดตั้งในรถบรรทุกขยะ ซึ่งมีกลไกปิดกั้นป้องกันฝุ่นมิให้ฟุ้งกระจายขณะเทขยะใส่ช่องรับขยะ [สิ่งแวดล้อม]
Caps, Protectiveฝาใน,ปลอกที่หุ้มแช่ [การแพทย์]
Caps, Screwฝาปิดชนิดที่เป็นเกลียว [การแพทย์]
Closureฝา,การปิด,่ความสิ้นสุด [การแพทย์]
Closures, Screwฝาเกลียว [การแพทย์]
Cups, Mountingฝาปิด [การแพทย์]
Epiglottitisฝาปิดกล่องเสียงอักเสบ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- How do you know so many twins? - The twins find me.คุณรู้จักฝาแฝดได้อย่างไรตั้งมาก ฝาแฝดมาหาฉัน The Serena Also Rises (2008)
I heard Jenny wasn't feeling well, so I brought her some chicken soup.หนูได้ยินว่าเจนนี่ไม่ค่อยสบาย หนูก็เลยซื้อซุปไก่มาฝากเธอค่ะ The Serena Also Rises (2008)
Would you care to leave a message?อยากจะฝากข้อความอะไรไว้ไหมครับ The Ex-Files (2008)
Um, Bart had to fly to Beijing on business, but he sends his best.ขอบใจจ้ะ ชาร์ล บาร์ตต้องไปทำธุระที่ปักกิ่งน่ะ แต่เขาฝากความคิดถึงมาให้ด้วยนะ The Ex-Files (2008)
This is Vanessa. Leave a message after the beep.นี่ วาเนสซ่า กรุณาฝากข้อความหลังได้ยินเสียงนี้ The Dark Night (2008)
A few simple tips to beat the heat.มีเคล็ดลับง่ายๆสำหรับคลายร้อนมาฝากกัน The Dark Night (2008)
Hey, it's serena. Leave a message.หวัดดี นี่เซเรน่า ฝากข้อความไว้นะ O Brother, Where Bart Thou? (2008)
Well, I think you should tell her that I said..ก็ดี ถ้างั้นฉันคิดว่าหนูก็ควรบอกหล่อนว่าฉันฝาก... O Brother, Where Bart Thou? (2008)
Um, he left me a voice mail.เอิ่ม เขาฝากข้อความไว้ให้ฉัน O Brother, Where Bart Thou? (2008)
- Oh, good. - What about Bart?ฉันฝากข้อความไว้แล้ว โอ้ ดี The Magnificent Archibalds (2008)
Why didn't you take it by the loft?นั่น--ได้สิ ว่าแต่ทำไมไม่เอาไปฝากไว้ที่ล๊อบบี้ละ? The Magnificent Archibalds (2008)
If you could give it to him, that'd be--that'd be nice.ฝากคุณไปได้มั้ย The Magnificent Archibalds (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝา[n.] (fā) EN: cover ; lid ; shell   FR: couvercle [m]
ฝา[n.] (fā) EN: wall ; partition   FR: mur [m] ; cloison [f]
ฝา[v.] (fāk) EN: commit ; consign ; deposit ; entrust ; place under the care of ; leave ; confide   FR: déposer ; confier ; remettre
ฝากข้อความ[v. exp.] (fāk khøkhwām) EN: leave a message   
ฝากขัง[v.] (fākkhang) EN: put in jail   FR: emprisonner
ฝากขาย [v. exp.] (fāk-khāi) EN: sell on commission ; sell on consignment   FR: mettre en dépôt-vente
ฝากตัว[v.] (fāktūa) EN: place oneself under somebody's care ; adhere to somebody ; depend on somebody attach oneself to somebody   FR: placer sous la protection de
ฝากประจำ[v. exp.] (fāk prajam) EN: make a fixed deposit   
ฝากผี[v.] (fākphī) EN: depend on   
ฝากผีฝากไข้[v. exp.] (fākphī-fākkhai) EN: entrust oneself to the care of somebody ; let the other take care during sickness   

English-Thai: Longdo Dictionary
bottle cap(n jargon) ฝาขวด, crown cap
crown cap(n) ฝาขวดเบียร์หรือน้ำอัดลม ซึ่งโดยมากขอบมีลักษณะเป็นหยักและตัวฝาทำจากโลหะ, R. bottle cap
Image:
casserole(n) ชามก้นลึกหรือหม้อสำหรับอบหรือปิ้ง, อาหารอบหรือปิ้งจากภาชนะดังกล่าว, ชามเล็กๆ ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ, หม้อที่มีฝาปิดสำหรับต้มหรือเคี่ยว เช่น In the casserole dish, heat the water with the salt and pepper.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bank with[PHRV] ฝากเงินธนาคาร, See also: ฝากเงินไว้กับ
cap[N] ฝาครอบ, Syn. top, lid, cover
check[VT] ฝาก, See also: ฝากของ
cover[N] ฝา, See also: ฝาครอบ, ที่ปิด, ฝาปิด, Syn. lid, top
deposit[VT] ฝากเงิน (ทางการธนาคาร), See also: ฝากธนาคาร, สะสมเงิน, Syn. pay in: bank, Ant. withdraw
deposit[VT] ฝากไว้, See also: วางลง, วางไว้, ตั้งไว้, Syn. put down, lay down, drop
hood[N] ฝากระโปรงรถยนต์
hood[N] ฝาครอบอุปกรณ์ต่างๆที่มีช่องเปิด
leave word at[IDM] ฝากข้อความไว้ที่, See also: ฝากข้อความไว้กับ, Syn. leave for, leave with
leave word for[IDM] ฝากข้อความไว้ให้กับ, Syn. leave at, leave with

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a/c. a/cabbr. account, account current (บัญชีกระแสรายวัน, การฝากเงินกระแสรายวัน)
acerbity(อะเซอ' บิที) n. รสเปรี้ยวและฝาด, ความรุนแรง, Syn. harshness, sourness)
alumroot(แอล' ลัมรูท) n. พืชจำพวก Heuchera ในอเมริการากของมันใช้เป็นยาฝาดสมาน
astrictive(แอสทริค'ทิฟว) adj. ฝาดสมาน
astringent(แอสทริน'เจินทฺ) adj. หดตัว,รัดแน่น, สมาน,เฉียบขาด,เข้มงวด,รุนแรง -n. ยาฝาดสมาน, ยาสมานแผล,ยาห้ามเลือด. -astringency n., Syn. contractile, constrictive)
atm.abbr. 1. atmosphere, atmospheric 2. (เอทีเอ็ม) ย่อมาจาก automatic teller machine แปลว่า เครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ เป็นเครื่องปลายทาง (terminal) ของคอมพิวเตอร์ของธนาคารที่ลูกค้าสามารถกดรหัสติดต่อกับธนาคารเพื่อใช้บริการบางอย่าง เช่น ฝากหรือถอนเงิน ได้ ในกรุงเทพ เครื่องเอทีเอ็ม นี้จะเห็นได้อยู่ทั่วไป เพราะได้รับความนิยมมาก ในปัจจุบัน เนื่องจากสะดวกและรวดเร็วกว่าการเดินทางไปธนาคาร แล้วยังต้องรอรับบริการจากพนักงาน การสื่อสารข้อมูลระหว่างเครื่องเอทีเอ็ม และคอมพิวเตอร์ของธนาคาร จะใช้ผ่านทางสายโทรศัพท์เป็นส่วนใหญ่
automatic teller machineเครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ <คำแปล>นิยมใช้ตัวย่อว่า ATM หมายถึง เครื่องปลายทาง (terminal) ของคอมพิวเตอร์ของธนาคารที่ลูกค้าสามารถกดรหัสติดต่อกับธนาคารเพื่อใช้บริการบางอย่าง เช่น ฝากหรือถอนเงินได้ ในกรุงเทพ เครื่องเอทีเอ็ม นี้จะเห็นได้อยู่ทั่วไป เพราะได้รับความนิยมมาก ในปัจจุบัน เนื่องจากสะดวกและรวดเร็วกว่าการเดินทางไปธนาคาร แล้วยังต้องรอรับบริการจากพนักงาน การสื่อสารข้อมูลระหว่างเครื่องเอทีเอ็ม และคอมพิวเตอร์ของธนาคาร จะใช้ผ่านทางสายโทรศัพท์เป็นส่วนใหญ่
bank(แบงคฺ) n. ธนาคาร,ฝั่ง,มูลดิน,ตลิ่ง,ฝั่ง,ชายฝั่ง,เขื่อน,แถว,แนว,แถวของพายของเรือ vt. เอาเงินฝากธนาคาร,จัดเป็นแถว vi. สะสม,เอียงข้าง,ฝากเงินธนาคาร, Syn. mass
bank accountn. บัญชีเงินฝากกับธนาคาร
bank balancen. ยอดเงินเหลือของเงินฝากธนาคาร

English-Thai: Nontri Dictionary
acerbity(n) รสฝาด,ความเผ็ดร้อน,ความเจ็บปวด
bonnet(n) หมวกสตรี,ฝาครอบเครื่องจักร
bulkhead(n) กำแพงกั้น,ฝากั้น
buttress(n) ที่ยัน,เครื่องค้ำ,ฝาค้ำ
cap(n) หมวกแก๊ป,ยอด,ฝาครอบ
carapace(n) กระดอง,ฝา
checkroom(n) ที่รับฝากของ
closet(n) ห้องส้วม,ห้องสุขา,ห้องลับ,ห้องส่วนตัว,ตู้ฝาผนัง
closure(n) การปิด,การจบ,การยุติ,ฝาปิด
cockle(n) ปลาชนิดหนึ่ง,หอยแครง,หอยสองฝา,การงอ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
crown capฝาจีบ
journal bearing (n ) ฝาประกบเพลา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ญี่ปุ่น[ふたご, futago] (n) ฝาแฝด
ฝากตัว[] ฝากเนื้อฝากตัว
渋い[しぶい, shibui] (adj ) ฝาด(รสชาติ), บูดเบี้ยว(หน้าบูด), สุขุม เคร่งขรึม(น้ำเสียง), เรียบ ดูดี มีรสนิยม

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
預ける[あずける, azukeru] Thai: ฝากให้คนอื่นดูแล English: to give into custody

German-Thai: Longdo Dictionary
diesen(Dem.pron.) สิ่งนี้ (คำสรรพนามหรืออาจเป็นคำนำหน้านามเพศชายรูป Akkusativ และนามพหูพจน์รูป Dativ ที่ใช้บ่งชี้เฉพาะสิ่งนั้นๆ) เช่น 1. Wer hat in diesen Apfel gebissen? ใครกัดแอปเปิ้ลลูกนี้เนี่ย 2. Ich habe dir ein Geschenk mit diesen Früchten mitgebracht. ฉันเอาของขวัญพร้อมด้วยผลไม้เหล่านี้มาฝากเธอ
Sparkonto(n) |das, pl. Sparkonten| บัญชีเงินฝากประจำ
Girokonto(n) |das, pl. Girokonten| บัญชีเงินฝากแบบเผื่อเรียก (ระยะสั้นกว่าแบบประจำที่เรียกว่า Sparkonto)
einzahlen(vi) |zahlte ein, hat eingezahlt| ฝาก เช่น Geld einzahlen ฝากเงิน
Flügel(n) |der, pl. Flügel| เปียโนขนาดใหญ่(ที่มีฝาหรือปีกขนาดใหญ่), See also: R. Klavier

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top