Search result for

ฝั่งทะเล

(35 entries)
(0.2002 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ฝั่งทะเล-, *ฝั่งทะเล*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฝั่งทะเล[N] seashore, See also: coast, coastline, seaside, shore, Syn. ชายฝั่ง, หาด, ฝั่ง, Example: ตำรวจปราบปรามโจรสลัดที่ฉวยโอกาสมาปล้นสะดมชาวบ้านตามริมฝั่งทะเล, Count unit: ฝั่ง, Thai definition: ที่ดินริมทะเล

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Coastsฝั่งทะเล [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Every dock and coastline east of the Siberian Sea to the Baffin Bay...ทุก ๆ ท่าเทียบเรือและชายฝั่งทะเลตะวันออกของ ทะเลไซบีเรียไปจนถึงอ่าวบาฟฟิน Odyssey (2008)
/All of a sudden, /a big hairy guyทันใดนั้น ก็มีชายตัวใหญ่ที่มีเคราพะรุงพะรัง สลบอยู่ที่ชายฝั่งทะเล Bedtime Stories (2008)
You worry about the gigahertz and the offshore drilling.คุณแค่ห่วงเรื่องกิกะเฮิร์ทซ์ กับการขุดเจาะชายฝั่งทะเลเถอะ Shut Down (2008)
We're building coast-to-coast.เราข้ามจากฝั่งทะเล Public Enemies (2009)
And the eastern seaboard.และแถบตอนใต้ติดชายฝั่งทะเลด้วย Free to Be You and Me (2009)
Oh, the usual--I'm just painting my toenails and planning on taking a trip up the coast.โอ้ เป็นปกติดี--ฉันเพิ่ง ทาสีเล็บเท้ามาใหม่ และวางแผนไปพักผ่อน ริมฝั่งทะเล Dream Logic (2009)
- Coast.- ชายฝั่งทะเล Turas (2010)
The entire eastern seaboard, sir.ชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกทั้งหมดครับ ท่าน I Haven't Told You Everything (2010)
Long ago, in a land far away, there once rose an empire that stretched from the steppes of China to the shores of the Mediterranean.นานมาแล้วในดินแดนห่างไกล ครั้งซึ่งอาณาจักรหนึ่งถือกำเนิดและ ขยายอาณาเขตจากที่ราบของจีน ไปจนถึงชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน Prince of Persia: The Sands of Time (2010)
- Yes! - Okay. Everybody!ทั้งหมดยกหัวของคุณ สายชายฝั่งทะเล Happy Feet Two (2011)
Somalia has 1,900 miles of coastline, a government that knows its place, and all the guns and wives you can afford to buy.โซมาเลียมีแนวชายฝั่งทะเลยาว 1,900 ไมล์ รัฐบาลรู้สถานที่ของพวกเขาดี และปืนกับผู้หญิงสามารถถูกซื้อขายได้ Geography of Global Conflict (2011)
Do you know how big the California coastline is?คุณรุ้มั้ยว่าแนวชายฝั่งทะเล แคลิฟอร์เนียใหญ่แค่ไหน? Closing Time (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝั่งทะเล[n. prop.] (fang thalē) EN: coastal ; seacoast ; seashore ; seaside   FR: littoral [m] ; rivage [m] ; zone côtière [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
seacoast[N] ฝั่งทะเล, See also: ชายฝั่ง, ชายทะเล, Syn. seaboard, seashore, strand

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aeolis(อี' โอลิส) n. ชื่อบริเวณฝั่งทะเลโบราณที่เป็นเมืองขึ้นของกรีก
avocet(แอฟวะเซท) n. นกขายาวจำพวก Recurvirostra มีเท้าเป็นตีนเป็ด จะงอยปลายที่ยาวโค้งขึ้น อยู่ตามฝั่งทะเล
catabasis(คะแทบ'บะซิส) n. การเดินขบวนสู่ฝั่งทะเล,การถอนทัพ -pl. catabases
circumlittoraladj. ซึ่งอยู่ใกล้ชายฝั่งทะเล
coast(โคสทฺ) {coasted,coasting,coasts} n. ฝั่งทะเล v. แล่นแคร่เลื่อนหิมะ,แล่นเรือไปตามชายฝั่ง,แล่นไหลลงเนินเขา,ไปเรื่อยเปื่อย, See also: coaster n. ดูcoast
coastlinen. เส้นแนวชายฝั่งทะเล
crawl(ครอล) {crawled,crawling,crawls} vi. คลาน,เลื้อย,แล่นคลาน,ขนลุกขนพอง,เจริญหรือก้าวหน้าอย่างช้า,เต็มไปด้วยสิ่งที่เลื้อยคลาน n. การคลาน,การเลื้อย,การแล่นคลาน,คอกล้อมบนน้ำตื้น ๆ บนชายฝั่งทะเล สำหรับเลี้ยงกุ้งก้ามปู ปลา, Syn. creep
hinterland(ฮิน'เทอะแลนดฺ) n. เขตหัวเมืองที่ส่งเสบียงให้แก่เรือ,ผืนแผ่นดินหลังฝั่งทะเล.
littoral(ลิท'เทอเริล) adj., n. (เกี่ยวกับ) ฝั่งทะเลสาบ, ฝั่งทะเลหรือฝั่งมหาสมุทร, Syn. litoral
sea frontn. บริเวณฝั่งทะเล,เขตชายทะเล

English-Thai: Nontri Dictionary
coast(n) ชายฝั่ง,ฝั่งทะเล,เขตแดน,พรมแดน
coastal(adj) ตามฝั่งทะเล,ใกล้ชายฝั่ง
coaster(n) เรือยามฝั่ง,เรือค้าขายตามฝั่งทะเล,ถาดรองแก้ว
coastland(n) ฝั่งทะเล
seaboard(adj) ที่ติดฝั่งทะเล,จดทะเล
seacoast(n) ฝั่งทะเล,ชายทะเล,ชายหาด
seashore(n) ชายทะเล,ฝั่งทะเล,ชายหาด
shore(n) ชายทะเล,ฝั่งทะเล

German-Thai: Longdo Dictionary
Küste(n) |die, pl. Küsten| พื้นที่ริมทะเล, ริมชายฝั่งทะเล

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top