Search result for

ฝัง

(82 entries)
(0.0094 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ฝัง-, *ฝัง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฝัง[V] bury, See also: inter, Syn. ฝังดิน, Example: คนโบราณนิยมนำทรัพย์สมบัติใส่ตุ่มฝังดิน, Thai definition: ทำให้จมลงไปจากระดับพื้นจนมิดทั้งหมดหรือบางส่วน
ฝังศพ[V] bury a dead body, See also: bury a corpse, Example: นักปีนเขาช่วยกันฝังศพผู้เคราะห์ร้าย, Thai definition: สิ่งที่กระทำแก่ร่างของผู้ตาย โดยฝังร่างของของผู้ตายลงใต้พื้นดิน
ฝังใจ[V] impress, Syn. ติดตรึงใจ, Ant. ลืม, Example: ตั้งแต่เขาเกือบถูกเผาคราวนั้นทำให้เขายิ่งกลัวมากขึ้น และความกลัวนี้ได้ประทับฝังใจเขามาแต่บัดนั้น, Thai definition: จำได้แม่นยำ
ฝังใน[V] be embedded, Example: ตำรวจโดนผู้ร้ายยิงกระสุนฝังใน ต้องรีบผ่าตัดโดยด่วน, Thai definition: ติดค้างอยู่ข้างใน
ฝังดิน[V] bury, See also: inter, Syn. ฝัง, Example: คนอยุธยาสมัยก่อนนิยมเอาทรัพย์ใส่ตุ่มฝังดิน, Thai definition: จมหรือทำให้จมลงในดิน
ฝังตัว[V] lie hidden (in the earth), See also: bury, Example: ธรรมสชาติของงูจะฝังตัวในดินเพื่อหลบความร้อน, Thai definition: หลบซ่อนตัวอยู่ใต้ดิน
ฝังราก[V] settle, See also: settle down, Syn. ตั้งรกราก, ตั้งหลักปักฐาน, Example: ศิลปตะวันตกเข้ามาสู่ชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยและกำลังฝังรากลึกลงไปในสังคมและวัฒนธรรมไทย, Thai definition: ตั้งถิ่นฐานประจำ
ฝังหัว[V] believe blindly, Syn. ติดแน่น, ตราตรึง, ตรึง, Example: ีความเชื่อจากบรรพบุรุษฝังหัวเขามาว่า การทำบุญเท่านั้นที่จะทำให้ได้ขึ้นสวรรค์, Thai definition: เชื่ออย่างงมงาย
ฝังเข็ม[V] perform acupuncture, Example: ปัจจุบันการรักษาโรคด้วยวิธีฝังเข็มก็เป็นที่นิยมกันมาก, Thai definition: แทงเข็มลงตามจุดต่างๆ ของร่างกาย บางทีก็ต้องปั่นอยู่เรื่อย เพื่อรักษาโรคหรือไม่ให้รู้สึกเจ็บเวลาผ่าตัด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ฝังก. จมหรือทำให้จมลงไปจากระดับพื้นจนมิดทั้งหมดหรือมิดแต่บางส่วน เช่น ฝังศพ ฝังทรัพย์ ฝังเสา, ทำให้จมติดแน่นอยู่ในสิ่งต่าง ๆ เช่น ฝังเพชร ฝังลาย, โดยปริยายหมายถึง ลักษณะอาการคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น ฝังใจ ฝังหัว.
ฝังรกฝังราก, ฝังรกรากก. ตั้งถิ่นฐานประจำ.
ฝังรอยน. วิธีทำคุณอย่างหนึ่ง โดยเอารอยตีนของอมิตรมาเสกคาถาอาคม แล้วนำไปฝังที่ใต้บันไดเรือน ป่าช้า หรือทางสามแพร่ง, มักใช้เข้าคู่กับคำ ฝังรูป เป็น ฝังรูปฝังรอย.
ฝังรูปน. วิธีทำคุณอย่างหนึ่ง โดยปั้นรูปสมมุติของอมิตรขึ้นด้วยขี้ผึ้งหรือดินเหนียวจากป่าช้า เสกคาถาอาคม แล้วนำไปฝังที่ใต้บันไดเรือน ป่าช้า หรือทางสามแพร่ง, มักใช้เข้าคู่กับคำ ฝังรอย เป็น ฝังรูปฝังรอย.
ฝังหัวก. เชื่ออย่างแน่นแฟ้น.
ฝังเข็มก. เอาเข็มที่ทำเป็นพิเศษชะโลมน้ำมันมนตร์ วางบนแขนให้ปลายจิ้มลงในเนื้อ แล้วเสกให้ค่อย ๆ เข้าไปในแขนโดยเชื่อว่าเพื่อให้อยู่ยงคงกระพัน
ฝังเข็มวิธีการรักษาโรคแบบหนึ่งตามตำราแพทย์จีนโดยใช้เข็มปักลงตามตำแหน่งจุดต่าง ๆ เพื่อรักษาโรคหรือไม่ให้รู้สึกเจ็บเวลาผ่าตัด.
ฝังใจก. ติดตรึงใจ, จำได้แม่นยำ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
embedฝังตัว [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
embedฝังตัว [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Embedฝังลง [การแพทย์]
Embedmentฝังตัว [การแพทย์]
Encystฝังตัว,สร้างถุงซีสล้อมรอบตัว [การแพทย์]
Implantฝัง [การแพทย์]
Implantationฝังตัว, ระยะฝังตัว, ฝังลงไปในก้อนมะเร็ง, การฝังตัว, การปลูกชิ้นส่วนหรืออวัยวะ, การฝังปลูก, การฝังในเนื้อเยื่อ [การแพทย์]
Ingrowthฝังตัว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Others surface only to be buried away deeper than they were before.ที่เหลือแค่ถูกฝังให้ลึกลงไปกว่าเดิม The Serena Also Rises (2008)
Okay. Just tell us where to ship your body.ก็ได้ งั้นบอกมา ฝังซิปไว้ตรงไหน? Odyssey (2008)
Even if she did, Kutner's theory is that the thing's intermittent.จนกระทั่งถ้าเธอเป็นทฤษฎีของคัทเนอร์ เป็นสิ่งที่ถูกฝังซ่อนเอาไว้ Not Cancer (2008)
They floated around, they landed on an organ,พวกมันลอยไปรอบๆ แล้วพวกมันก็ฝังตัวในอวัยวะ Not Cancer (2008)
You can't even let them put him in the ground without making it serve your agenda?คุณไ่ม่สามารถให้พวกเขาฝังคุณ\ โดยไม่ได้ทำตามปรารถนาของคุณ Birthmarks (2008)
It's been pressing directly on her addiction center.มันฝังอยู่กลางหัวเธอ Birthmarks (2008)
Unfortunately, I killed her and buried her in the basement.อันที่จริง.. ฉันฆ่าเธอ และฝังเธอไว้ชั้นใต้ดิน Lucky Thirteen (2008)
Entered through the front, probably passed through the aorta,lodged in the back.เข้าทางด้านหน้า ทะลุผ่านไปยังเส้นเลือดใหญ่จากหัวใจ ฝังลงไปหยุดข้างหลัง And How Does That Make You Kill? (2008)
The spirit of a dead man conjured from the grave.วิญญาณของคนที่ตายไปแล้ว ถูกปลุกจากหลุมฝังศพ Excalibur (2008)
Although, being buried alive is a pretty good alibi.แต่ก็ การถูกฝังทั้งเป็นอยู่ถือเป็นข้อแก้ตัวที่ดี Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
You only need to bury it beneath the stone of the house which I'll show you.เจ้าก็แค่ฝังมันลงไปใต้ก้อนหินในบ้าน ก้อนนี้ข้าจะพาเจ้าไปดู Iljimae (2008)
Is it true I only need to bury it?ข้าแค่ฝังมันใช่ไหม? Iljimae (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝัง[v.] (fang) EN: bury ; inter   FR: enterrer ; ensevelir
ฝัง[v.] (fang) EN: insert ; implant   FR: insérer ; implanter ; incruster
ฝังราก[v.] (fang-rāk) EN: settle ; settle down   
ฝังศพ[v. exp.] (fang sop) EN: bury the dead ; hold a burial   FR: inhumer ; enterrer ; ensevelir
ฝังเข็ม[v.] (fangkhem) EN: perform acupuncture   FR: pratiquer l'acupuncture
ฝังเพชร [v. exp.] (fang phet) FR: sertir un diamant
ฝังเสียง[v. exp.] (fang sīeng) EN: listen to   FR: écouter la voix ; entendre la voix
ฝังใจ[v.] (fangjai) EN: impress ; be impressed   FR: obséder ; imprégner

English-Thai: Longdo Dictionary
wake(n) การพบปะพูดคุยกันหลังจากที่มีเหตุการณ์ที่สำคัญผ่านไป โดยมากหมายถึง การไปชุมนุมกันที่บ้านของผู้ที่เสียชีวิตก่อนจะมีพิธีฝังศพ (โดยมักถูกอ้างว่ามีที่มาจาก การปลุกให้ผู้ตายมีชีวิตขึ้นมาอีก) เช่น A wake usually lasts 3 full days, afterwards on the 4th day the funeral takes place.
tang(n) โคนเรียวแหลมของมีดหรือสิ่ว ที่ฝังเข้าไปในด้าม
exhumation(n ) การขุดหลุมฝังศพขึ้นมา เช่น An Environmental Health Officer must be present at the exhumation and supervises the event to ensure that respect for the deceased person is maintained.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bed[VT] ฝังลงไป
bury[VT] ฝังศพ, Syn. inter
bury[VT] ฝัง
burn into[PHRV] ฝังแน่น, See also: ติดแน่น
bury in[PHRV] ฝังอยู่ใน
embed in[PHRV] ฝัง, See also: ตรึง
engrave on[PHRV] ฝังใจ, See also: ประทับใจ, ตรึงใจ
engrave upon[PHRV] ฝังใจ, See also: ประทับใจ, ตรึงใจ
entomb in[PHRV] ฝังในดิน
deep-seated[ADJ] หยั่งรากลึก, See also: ฝังลึก, ยากจะเปลี่ยนแปลง, ฝังใจ, Syn. deep-rooted, ingrained

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acupuncture(n. แอค' คูพังเชอะ ; vt. อะคูพัง' เชอะ) ฝังเข็มบำบัด, การใช้เข็มแทงเนื้อเยื่อ, ฝังเข็มเพื่อการบำบัดโรค
brand(แบรนดฺ) {branded,branding,brands} n. ตราประทับ,เหล็กตีตรา,ตราไฟนาบ,ชนิด,ตรา,เครื่องหมายผิดกฎหมาย,มลทิน,ยี่ห้อ,เครื่องหมายการค้า,ป้าย,ดาบ vt. ประทับตรา,นาบ,จารึก,ฝัง,ตราตรึง,ใส่ร้าย,ป้ายสี, See also: brander n., Syn. trad
build-inn. ฝังใน,สร้างติด,ประกอบอยู่ภายใน
burial(เบอ'เรียล) n. พิธีฝังศพ,การฝังศพ,สถานที่ฝังศพ
burier(เบอ'ริเออ) n. คนฝัง,สิ่งฝัง,ผู้ฟัง
bury(เบ'รี) {buried,burying,buries} vt. ฝัง,ซ่อน,ปิด,กลบ,หมกมุ่น,หมก,ขจัด (ความคิด) ออก -Id. (bury the hatchet อโหสิ), Syn. inhume
cairn(แคร์น) กองหินที่เป็นสัญลักษณ์หรือปักบนหลุมฝังศพ, See also: cairny adj. ดูcairn, Syn. carn
cenotaphn. อนุสาวรีย์ (เพื่อระลึกถึงผู้ตายซึ่งฝังอยู่ที่อื่น), See also: cenotaphic adj.
commend(คะเมนดฺ') {commended,commending,commends} vt. มอบ,แนะนำ,ให้ความไว้วางใจ,ฝากฝัง,สรรเสริญ,ยกย่อง, See also: commendable adj. ดูcommend commendableness n. ดูcommend
commendation(คอมมันเด'เชิน) n. การมอบ,การแนะนำ,การสรรเสริญ,การยกย่อง,สิ่งที่สรรเสริญ,การฝากฝัง, Syn. approbation

English-Thai: Nontri Dictionary
acupuncture(n) การฝังเข็ม
brand(vt) ตีตรา,นาบ,จารึก,ฝัง,ประทับตรา
burial(n) พิธีฝังศพ
bury(vt) ฝัง,กลบ,หมก,ซ่อน,ปิด
catacomb(n) ที่ฝังศพ,สุสาน,อุโมงค์ใต้ดิน
cemetery(n) สุสาน,ป่าช้า,ที่ฝังศพ,หลุมฝังศพ
cultivate(vt) เพาะปลูก,ศึกษา,ฝึกฝน,อบรม,ปลูกฝัง
cultivation(n) การเพาะปลูก,การปลูกฝัง,การอบรมสั่งสอน
culture(n) วัฒนธรรม,การเพาะปลูก,การปลูกฝัง,การเพาะเลี้ยง,การอบรม
DEEP-deep-rooted(adj) ฝังราก,ฝังแน่น,ฝังจิต

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
acupunture[acupunture] (n vt) ฝังเข็ม

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
埋める[うめる, umeru] Thai: ฝัง English: to bury

German-Thai: Longdo Dictionary
graben(vt) |gräbt, grub, hat gegraben| กลบหลุมฝัง
Friedhof(n) |der, pl. Friedhöfe| สุสาน, สถานที่ฝังศพ เช่น Anfang jedes Frühling kaufen die Leute schöne Blumen um den Friedhof zu dekorieren. เมื่อเริ่มต้นฤดูใบไม้ผลิ คนจะซื้อดอกไม้สวยๆ เพื่อไปตกแต่งสุสาน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top