Search result for

ผ่า

(125 entries)
(0.0161 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผ่า-, *ผ่า*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผ่า[V] chop, Example: ชาวนาผ่าฟืนเพื่อนำไปเป็นเชื้อเพลิงในการหุงต้ม, Thai definition: ทําให้แยกออกจากกันตามยาวด้วยมีดหรือขวาน
ผ่า[V] change, Syn. เปลี่ยน, Example: กระเป๋าใบนี้ผ่านมือมาหลายคนแล้ว
ผ่า[V] carry, See also: cross, pass, Syn. เห็นชอบ, เห็นด้วย, ยอมรับ, Example: ญัตติได้ผ่านที่ประชุมด้วยเสียงข้างมาก
ผ่า[V] pass, See also: cross, Syn. เลย, Example: เธอนั่งรถผ่านป้ายรถเมล์หน้าบ้านไปเพราะเธอนั่งหลับบนรถเมล์, Thai definition: ล่วงจุดใดจุดหนึ่งไป
ผ่า[V] overcome, See also: tide over, pull through, surmount, Syn. ชนะ, Example: นักวิจัยผ่านอุปสรรคของการวิจัยมาด้วยดี, Thai definition: ได้ชัยชนะ
ผ่า[V] ask a high price, Syn. ผ่านราคา, Example: แม่ค้าบอกผ่านราคาเสื้อสูงมาก, Thai definition: บอกให้เกินไป
ผ่า[V] be used to, Syn. เคย, Example: ผู้จัดการคนใหม่ผ่านงานมาหลายบริษัทแล้ว, Thai definition: มีประสบการณ์
ผ่าซีก[V] cleave, See also: cut, cut off, Example: รูปร่างของปอดคล้ายรูปกรวยที่ถูกผ่าซีก, Thai definition: ทำให้ขาด แยกออกจากกันตามยาวเป็น 2 ส่วน
ผ่าตัด[V] operate on, See also: perform operation, Example: เขาเข้าผ่าตัดไส้ติ่งเมื่อเดือนที่แล้ว, Thai definition: ชำแหละร่างกาย
ผ่านพบ[V] encounter, See also: see, meet, Syn. พบพาน, พานพบ, พบ, Example: เมื่อผมเดินทางแล้วผ่านพบอะไร ผมจะบันทึกเอาไว้ในรูปของนวนิยาย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ผ่าก. ทำให้แยกออกจากกันตามยาวด้วยมีดหรือขวานอย่างผ่าฟืน, โดยปริยายหมายถึง กิริยาที่ทำให้แยกออก เช่น ผ่าฝี ผ่าปากม้า
ผ่าแหวกเข้าไป เช่น ผ่าเข้าไป
ผ่าฟาดฟันลงไป
ผ่าทำสิ่งที่ไม่น่าจะทำหรือในลักษณะที่ไม่ควรจะเป็นเช่นนั้น เช่น วิ่งผ่าเข้าไปกลางวง แทนที่จะเล่นกันอยู่ข้างล่าง ผ่าขึ้นไปอยู่บนยอดไม้.
ผ้าน. สิ่งที่ทำด้วยเยื่อใย เช่น ฝ้าย ไหม ขนสัตว์ โดยวิธีทอหรืออัดให้เป็นผืน, มักเรียกตามลักษณะของสิ่งที่ทำ เช่น ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าขนสัตว์ หรือตามลักษณะที่ใช้ เช่น ผ้ากราบ ผ้าอาบ ผ้าอ้อม.
ผ้ากฐินน. ผ้าพิเศษที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตแก่ภิกษุเฉพาะกฐินกาล.
ผ้ากราบน. ผ้าที่ภิกษุสามเณรใช้รองในเวลากราบพระ ซึ่งกลายมาจากผ้าสันถัต, (โบ) กราบพระ ก็ว่า.
ผ้าขนหนูน. ผ้าที่มีลักษณะเป็นขนขด ใช้ห่มหรือเช็ดตัวเป็นต้น.
ผ้าขาวม้าน. ผ้าฝ้ายทอเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มักมีลายตาหมากรุก ใช้ผลัดอาบน้ำหรือเคียนพุงเป็นต้น, (ปาก) ผ้าขะม้า.
ผ้าขี้ริ้ว ๑น. ผ้าเก่าที่ใช้เช็ดถูเป็นต้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tracheotomise; tracheotomizeผ่าท่อลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tracheotomize; tracheotomiseผ่าท่อลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
laparotomise; laparotomizeผ่าท้อง, ผ่าหน้าท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
laparotomize; laparotomiseผ่าท้อง, ผ่าหน้าท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
trans-ผ่าน, ผ่านข้าม, โพ้น, นอกเหนือ, ถัดไป [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phlebotomise; phlebotomizeผ่าหลอดเลือดดำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phlebotomize; phlebotomiseผ่าหลอดเลือดดำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Abdominal Routeผ่านทางหน้าท้อง [การแพทย์]
Approach, Abdominalผ่านเข้าทางหน้าท้อง, การเข้าทางผนังหน้าท้อง [การแพทย์]
Approach, Intraoralผ่าตัดเข้าทางปาก [การแพทย์]
Approach, Transcranialผ่าตัดผ่านโพรงกะโหลกศีรษะ, [การแพทย์]
Arthrodesisผ่าตัดเชื่อมข้อเท้า [การแพทย์]
Arthroplastyผ่าตัดเข้าแก้ไขที่ข้อโดยตรง, การตบแต่งข้อ, ผ่าตัดทำข้อใหม่แทน, การผ่าตัดแต่งข้อตะโพก [การแพทย์]
Bowel Dissection, Segmentalผ่าตัดลำไส้ช่วงนั้นออก [การแพทย์]
Brow Approach, Lateralผ่าตัดเข้าทางหางคิ้ว [การแพทย์]
Celiotomyผ่าตัดเปิดหน้าท้อง [การแพทย์]
Cerebellar Approachผ่าตัดเปิดสมอง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Damn!พับผ่าดิ! Everybody Loves a Clown (2006)
Past the first round of admissions at yale,เธอไม่มีทางจะผ่านรอบแรกของการคัดเลือก New Haven Can Wait (2008)
Been there, done that, been decontaminated.ผ่านไปแล้ว ก็จบไปแล้ว เคยเจอกับสิ่งสกปรก Chuck in Real Life (2008)
I know serena's timing sucked,ผมรู้ว่าชีวิต ของเซเรน่า ผ่านอะไรแย่ๆมาเยอะ Chuck in Real Life (2008)
Gets a free pass. I get she lied-- no.ผ่านฉลุยเลย รู้แล้ว น้องเธอโกหก- There Might be Blood (2008)
You're letting the mister softee truck pass us?เธอต้องไปแจ้งคุณซอฟตี้ ถึงรถบรรทุกที่ผ่านเราใช่ไหม? There Might be Blood (2008)
Jenny, you can't just go through lifeเจนนี่ ลูกไม่สามารถให้ชีวิตผ่านไปแบบนี้ได้นะ There Might be Blood (2008)
The morning after my little sister stageเมื่อเช้าที่ผ่านมา น้องสาวผมอยู่บนเวที There Might be Blood (2008)
I passed out, and when I woke up, I was different. Okay.ฉันผ่านไป และเมื่อฉันตื่นขึ้น ฉันดูแตกต่างออกไป Odyssey (2008)
I ran his photo through every surveillance camera north of 60 degrees latitude.ฉันหาภาพของเขาผ่านกลัองค้นหา ที่เส้นรุ้ง60องศาทางตอนเหนือทุกตัว Odyssey (2008)
No. It's in the past. Now, there's a little, um...ไม่ มันผ่านไปแล้ว ตอนนี้พูดเรื่องที่ ค้างอยู่เกี่ยวกับแหวนน่ะ Odyssey (2008)
We sorted through all the Arctic tests, and there's no sign of any human remains.เราเรียงลำดับผ่านทุกการทดสอบอาร์ติค และไมมีสัญญาณของมนุษย์ Odyssey (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผ่า[v.] (phā) EN: split ; split open ; cleave ; cut in two ; slice ; make an incision ; chop ; cut ; separate by force ; chew ; slit ; hew   FR: trancher ; inciser ; tailler ; couper ; fendre ; ouvrir
ผ้า[n.] (phā) EN: textile ; fabric ; cloth ; clothes ; clothing   FR: tissu [m] ; étoffe [f] ; vêtement [m] ; linge [m]
ผ้ากฐิน[n.] (phākathin) EN: robes for presentation   
ผ้ากระสอบ[n. exp.] (phā krasøp) EN: sackcloth   FR: toile de jute [f]
ผ้ากอซ[n.] (phā køs) EN: gauze   FR: gaze [f]
ผ้ากันเปื้อน[n.] (phā kan peūoen) EN: apron   FR: tablier [m]
ผ้าขนหนู[n. exp.] (phākhonnū) EN: towel ; terry cloth ; wash cloth ; bath towel   FR: serviette (de bain) [f]
ผ้าขนหนูเช็ดหน้า[n. exp.] (phākhonnū chet nā) EN: face cloth ; wash cloth (Am.)   FR: gant de toilette [m]
ผ้าขี้ริ้ว[n.] (phākhīriū) EN: dust cloth ; rag   FR: chiffon [m] ; guenille [f]
ผ้าขี้ริ้ว[n.] (phākhīriū) EN: cow's intestine ; ox tripes   FR: tripes de boeuf

English-Thai: Longdo Dictionary
chromatic aberration(n) อาการที่ปรากฏแถบสีที่ไม่ต้องการ(มักจะเป็นสีม่วง หรือแดง)ในภาพ ณ บริเวณที่มีความสว่างแตกต่างกันมาก เช่น รอยต่อระหว่างท้องฟ้ากับวัตถุด้านหน้า เกิดจากการที่แสงสีต่างๆมีดัชนีความหักเหของแสงต่างกัน เมื่อแสงสีขาวส่องผ่านเลนส์ จึงตกกระทบบนฟิล์มเป็นบริเวณกว้างกระจายเป็นสีรุ้ง เลนส์ถ่ายภาพคุณภาพสูง มักถูกออกแบบให้มีโครงสร้างชิ้นเลนส์ซับซ้อน เพื่อแก้ไขอาการนี้
unsharp mask(name) คือกระบวนการทำภาพถ่ายให้คมชัดขึ้น โดยการนำฟิล์มของภาพ ไปถ่ายสำเนาใส่ฟิล์มอีกแผ่นหนึ่งโดยเจตนาให้ได้ภาพที่เบลอ (unsharp) กว่าเดิม ภาพบนฟิล์มที่ทำสำเนาขึ้นมาใหม่นี้ จะแตกต่างจากภาพบนฟิล์มเดิม ณ บริเวณภาพที่มีรายละเอียด (เนื่องจากถูกทำให้เบลอ) แต่จะเหมือนเดิม ณ บริเวณภาพที่เป็นสีพื้น (ไม่มีรายละเอียด การทำเบลอไม่มีผลต่อภาพ) จากนั้นจึงเอาฟิล์มทั้งสองมาทาบเข้าด้วยกัน ภาพที่ได้เมื่อมองผ่านฟิล์มทั้งสอง บริเวณที่มีรายละเอียดจะถูกเน้นให้เห็นรายละเอียดชัดเจนมากขึ้น คือ ทำให้ภาพดูคมชัดขึ้น
bayer pattern(n) รูปแบบตารางแผ่นกรองหลากสี สำหรับปะหน้าตัวรับภาพที่แยกแยะได้เฉพาะค่าความสว่าง (เช่น CCD หรือ CMOS Sensor) เพื่อให้สามารถแยกแยะสีของภาพได้ โดยแผ่นกรองนี้จะยอมให้แสงสีที่กำหนดผ่านไปตกบนตัวรับภาพ ณ บริเวณที่กำหนดเท่านั้น bayer pattern ที่นิยมใช้กันมากในกล้องถ่ายภาพมี สองชนิด คือ RGB bayer pattern และ CMY bayer pattern ซึ่งยอมให้แสงสี Red-Green-Blue และ Cyan-Magenta-Yellow ไปตกบนตัวรับภาพได้ ตามลำดับ ชื่อของแบบตาราง มาจากชื่อของ Dr. Bayer นักวิทยาศาสตร์ของบริษัท Kodak ผู้คิดค้น, CCD
silver wedding(n) การแต่งงานที่ผ่านไป 25 ปี
distance learning(n) การศึกษาทางไกล เช่น การเรียนผ่านสื่อเช่นโทรทัศน์หรืออินเทอร์เน็ต ไม่ได้ไปโรงเรียนและเข้าเรียนในห้องเรียนตามปกติ
passersby(n) (พหูพจน์ของ passerby) ผู้คนผ่านไปมาตามถนน, S. passers-by, R. passer-by, passerby
wake(n) การพบปะพูดคุยกันหลังจากที่มีเหตุการณ์ที่สำคัญผ่านไป โดยมากหมายถึง การไปชุมนุมกันที่บ้านของผู้ที่เสียชีวิตก่อนจะมีพิธีฝังศพ (โดยมักถูกอ้างว่ามีที่มาจาก การปลุกให้ผู้ตายมีชีวิตขึ้นมาอีก) เช่น A wake usually lasts 3 full days, afterwards on the 4th day the funeral takes place.
skype(vt) สนทนาด้วยเสียงโดยใช้คอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นกริยาที่ผันมาจากชื่อโปรแกรม Skype ที่ใช้ในการสนทนา ดังปรากฏใน USA Today (17 ธันวาคม 2004) ว่า "To 'Skype' is to call someone over your computer."
plaza(n) ด่าน เช่น toll plaza ด่านเก็บค่าผ่านทาง
transsexual operation(n) การผ่าตัดแปลงเพศ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aestivate[VI] ผ่านฤดูร้อน, Syn. estivate
back[ADV] ผ่านมา, See also: ผ่านมาแล้ว, ในอดีต
by[PREP] ผ่าน, See also: ผ่านไป, ผ่าน, Syn. through
be past[PHRV] ผ่าน, See also: ต้องผ่าน, Syn. go past
breeze through[PHRV] สอบผ่านอย่างง่ายดาย, See also: ผ่านอย่างสบาย, Syn. romp through, sall through, sweep through, walk through
come across[PHRV] เกิดขึ้น, See also: ผ่านเข้ามา, Syn. occur, take place, happen
clear with[PHRV] ผ่านการอนุมัติจาก, See also: ยอมรับจาก
come across[PHRV] ผ่าน (สถานที่), Syn. go across
come along[PHRV] ผ่านมา, See also: มาถึง, Syn. come by, get by, get past
enter by[PHRV] ผ่าน, See also: เข้ามาทาง, ผ่านทาง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abdomen(แอบ' โดเมิน, แอบโด' เมิน) n. ช่องท้อง,สวนท้อง ตัวอย่าง: *an abdominal pain. ปวดช่องท้อง*, *an abdominal operation. การผ่าตัดช่องท้อง*
absorption coefficientสัมประสิทธิ์ของอัตราที่ลดลงของความเข็มช้นของรังสีเมื่อผ่านสาร ๆ หนึ่ง
across(อะครอส') prep. จากข้างหนึ่งไปยังอีกข้างหนึ่ง, ข้าม, ขวาง, ตามขวาง, ผ่า,ทะลุ, อยู่อีกข้างหนึ่ง, ประสานกัน, พาด,ไขว้, สะพายแล่ง, ก่ายกัน, ตัดผ่านกัน, Syn. athwart)
adrenal glandต่อมหมวกไต มีส่วนประกอบ 2 ส่วน 1. ส่วนเปลือก (adrenal cortex) ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมน 1.1 กลูโคคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได้แก่ cortisone ,hydrocortisone ซึ่งทำหน้าที่ในการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน ทำให้จำนวนกลูโคสในเลือดเพิ่มขึ้น และไกลโคเจนจะถูกสะสมในตับมากขึ้น ดังนั้นจะเห็นว่าฮอร์โมนนี้จะทำหน้าที่ตรงข้ามกับ insulin ในขณะที่ร่างกายเครียดจะหลั่ง ACTH และ cortisoneออกมาโดยผ่านทาง higher center ของระบบประสาทส่วนกลาง เราจึงมักพบ cortisone ในสภาวะที่ร่างกายได้รับความเจ็บปวด ถูกของร้อน มีคม ไข้สูง ฯลฯ 1.2 ไมเนอราลคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได่แก่ aldosterone deoxycorticosterone ซึ่งมีจำนวนน้อย ทั้งสองฮอร์โมนทำหน้าที่ควบคุมน้ำและเกลือแร่ 1.3 sex hormone แยกย่อยได้เป็น Estrogen Progesterone Androgen 2. ส่วนแกน (adrenal medulla) ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนสำคัญคือ 2.1 adrenaline หรือ epinephrine ทำให้หัวใจเต้นแรง ความดันเลือดเพิ่มขึ้น เส้นเลือดที่ผิวหนังและอวัยวะภายในบีบตัว อัตราการหายใจเพิ่มขึ้น เร่งการสลาย glycogen ในตับเพื่อเปลี่ยนเป็น glucose ทำให้นเตาลในเลือดสูงขึ้น 2.2 noradrenaline ไม่มีผลต่อการเผาผลายอาหารในร่างกาย แต่มีผลทำให้เลือดหดตัว หัวใจเต้นช้าลง ความดันเลือดสุงขึ้น ขยายหลอดลม แต่ไม่มีผลต่อระดับ้ำตาลในเลือด
aestivate(เอส' ทิเวท) vi. ผ่านฤดูร้อน, นอนในฤดูร้อน. -aestivation n. -aestivator n.
afternoons(อาฟเทอะนูนซฺ', แอฟ-') n. รสที่ยังกรุ่นอยู่ในปาก, ความรู้สึกที่กรุ่นอยู่หลังเหตุการณ์ที่พอใจผ่านไป
all clearสัญญาณที่ว่าการโจมตีทางอากาศได้ผ่านพ้นไปแล้ว
amalgamation(อะแมลกะเม' เชิน) n. การรวมกับปรอท, ผลที่เกิดจากการรวมกับปรอท, การรวมบริษัทกัน, การร่วมกันทางชีวภาพของเผ่าพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต, การสกัดโลหะจากแร่ด้วยปรอท (union, blend)
american legionสมาคมทหารผ่านศึกของสหรัฐอเมริกา (a society)
ampere(แอม' แพร์, แอมแพร์') n. หน่วยของกำลังไฟฟ้าที่เท่ากับกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านความต้านทานหนึ่งโอห์ม เมื่อมีศักยไฟฟ้าหนึ่งโวลต์ หรือมีค่าเท่ากับหนึ่งคูลอมบ์ต่อวินาที.

English-Thai: Nontri Dictionary
across(adv) ไขว้,ตัดผ่าน,ขวาง
across(pre) ข้าม,พาด,ขวาง,ผ่า
admission(n) การอนุญาตให้เข้า,ค่าผ่านประตู,การยอมรับ,การรับเข้า
autopsy(n) การชันสูตรศพ,การผ่าศพ
BLACK black sheep(n) แกะดำ,นิ้วร้าย,คนผ่าเหล่า,คนเลวทราม
blunt(adj) ทื่อ,ทู่,เปิดเผย,เถรตรง,ขวานผ่าซาก
by(adv) ล่วงไป,ผ่านไป
bygone(adj) ผ่านไปแล้ว,ล่วงไปแล้ว,ที่เป็นอดีต
bypass(n) ทางผ่าน,ทางอ้อม,ทางแยก
calibre(n) เส้นผ่าศูนย์กลาง,ขนาด,ความสามารถ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
operation (n vi vt adj adv conj abbrev name org ) ผ่าตัด

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
合格[ごうかく, goukaku] (n vi vt) ผ่าน, ผ่านเกณฑ์, See also: A. 不合格,

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
踏む[ふむ, fumu] Thai: ผ่านประสบการณ์
経る[へる, heru] Thai: ผ่าEnglish: to pass
行く[ゆく, yuku] Thai: ผ่า
越える[こえる, koeru] Thai: ผ่านเลย English: to pass through
通行[つうこう, tsuukou] Thai: ผ่านไปมา
経つ[たつ, tatsu] Thai: ผ่านไป English: to lapse
明かす[あかす, akasu] Thai: ผ่านเวลาไปจนสว่าง English: to pass
乗り切る[のりきる, norikiru] Thai: ผ่านพ้นวิกฤต English: to get over
乗り切る[のりきる, norikiru] Thai: ผ่านพ้น English: to tide over
通る[とおる, tooru] Thai: ผ่านไปได้

German-Thai: Longdo Dictionary
durch(Präp.) ผ่าน, ทะลุผ่าน เช่น Wir fahren von Deutschland durch die Schweiz nach Italien. เราขับรถออกจากเยอรมนีผ่านสวิตเซอร์แลนด์ไปยังอิตาลี
letzteที่ผ่านมา
vergangenenอดีต, ที่ผ่านมา
vorbeiผ่านไป
wünschen(vt) |wünschte, hat gewünscht| ปรารถนา หวังอยากให้ เช่น Ich wünsche dir, daß du die Prüfung schaffst. ฉันขอให้เธอสอบผ่า
schaffen(vt) |schaffte, hat geschafft| ทำให้เป็นผลสำเร็จ, ทำได้สำเร็จ เช่น Sie hat die Prüfung geschafft. เธอสอบผ่านแล้ว, See also: S. erfüllen
verlaufen(vi) |verlief, hat/ist verlaufen| สิ่งใดสิ่งหนึ่งเดินหรือดำเนินไปในทิศทางหนึ่ง เช่น Der Weg verläuft zwischen zwei Dörfen. เส้นทางนี้วิ่งผ่านระหว่างสองหมู่บ้าน
absegnen(vt) |segnete ab, hat abgesegnet| อนุญาต, ยอมให้ เช่น Der Professor hat seine Doktorarbeit endlich abgesegnet. ในที่สุดศาสตราจารย์ก็ยอมให้งานปริญญาเอกของเขาผ่านได้, See also: S. genehmigen,
faulenzen(vi) |faulenzte, hat gefaulenzt| เกียจคร้าน ปล่อยเวลาให้ผ่านไปเฉยๆ เช่น Am Wochenende habe ich oft gefaulenzt z.B. im Bett gelesen und ferngesehen. วันเสาร์อาทิตย์ฉันมักอยู่ว่างๆ เฉยๆ ตัวอย่างเช่น โดยการอ่านหนังสือบนเตียงและดูทีวี
überglücklich(adj) ดีใจมาก, ดีใจท่วมท้น ตัวอย่างการใช้คำ Sie ist überglücklich über ihre bestandene Führerscheinprüfung = เธอดีใจสุดๆ เลยล่ะ ที่สอบใบขับขี่ผ่าน (ที่เยอรมนีสอบยากมาก)

French-Thai: Longdo Dictionary
farniente(n) |m| การอยู่ว่างๆ เฉยๆ, การทำตัวขี้เกียจ, การปล่อยให้เวลาผ่านไปเฉยๆ
foudre(n) la, = ฟ้าผ่า, อาการโกรธอย่างรุนแรง
sauter(vt) กระโดด, ข้ามผ่านไป
Image:
jus de rôti(n) |m| น้ำจากเนื้อที่ผ่านการปรุงให้สุก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top