Search result for

ผู้อุปถัมภ์

(31 entries)
(0.0106 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผู้อุปถัมภ์-, *ผู้อุปถัมภ์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้อุปถัมภ์[N] supporter, See also: sponsor, giver, guardian, contributor, Syn. ผู้อุปการะ, Example: เด็กกำพร้าเหล่านี้ต้องพึ่งพาอาศัยพ่อแม่หรือคนอื่นเป็นผู้อุปถัมภ์ค้ำชูกว่าจะรอด ปากเหยี่ยวปากกา, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ค้ำจุน, ผู้ที่เลี้ยงดู, Notes: (บาลี), (สันสกฤต)
ผู้อุปถัมภ์ค้ำชู[N] supporter, See also: patron, Syn. ผู้อุปถัมภ์, คนอุปถัมภ์ค้ำชู, Example: นายท่านเป็นผู้อุปถัมภ์ค้ำชูผมมาตั้งแต่ตอนที่แม่ผมเสียชีวิต, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ช่วยเหลือให้ดำรงอยู่ได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sponsorผู้อุปถัมภ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
patronผู้อุปถัมภ์, อุปถัมภก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Art patronsผู้อุปถัมภ์ศิลปะ [TU Subject Heading]
Benefactorsผู้อุปถัมภ์ [TU Subject Heading]
College benefactorsผู้อุปถัมภ์สถาบันอุดมศึกษา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
My patrons could have a lot of these wank-cockers cut out of pasture.ผู้อุปถัมภ์ของฉันก็จะได้มีเวลา เล็มขนเพชรรอบจู๋มากขึ้นด้วย The Bank Job (2008)
Because you are such a generous benefactor, we are establishing the "Mariska Hargitay Special Victims Unit."เพราะคุณเป็นผู้อุปถัมภ์ที่ใจดีมาก เราจึงจัดตั้ง "แผนกนมัสเตเหยื่อรายพิเศษ" The Love Guru (2008)
But my father... was just too stubborn to see it, and you know that.อ้อ,วันวาเลนไทน์ คุณรู้อะไรเกี่ยว St. Valentine มั้ย - เป็นนักรัก,นักบุญ,ผู้อุปถัมภ์ My Bloody Valentine (2009)
Ah, you're a full-service sponsor.อ้า นายนี่ช่างเป็นผู้อุปถัมภ์ เต็มเวลาเสียจริง Gimme Some Truth (2009)
right now we're in touch with her adoptive parents' lawyer, but the law is on your side.ตอนนี้เรากำลังติดต่อกับ ผู้อุปถัมภ์ตามกฎหมายอยู่ แต่กฎหมายอยู่ข้างพวกคุณ Cradle to Grave (2009)
* it took 40 days and 40 nights * * to get myself feeling right... * i spoke with lisa's adoptive parents.ฉันได้คุยกับผู้อุปถัมภ์ลิซ่าแล้ว พวกเขายอมรับที่จะคุยกับคุณ Cradle to Grave (2009)
This is Mr. Al Russo, our newest patron.นี่คือ คุณ อัล รุสโซ่ ผู้อุปถัมภ์รายล่าสุดของเรา When in Rome (2010)
Every job has a patron Saint.งานทุกชิ้นต้องการนักบุญผู้อุปถัมภ์ Rite of Passage (2010)
I got fired from my job as an E.R. doctor in Brooklyn for refusing to let a rich patient cut the line.ผมโดนไล่ออกจากการเป็นแพทย์ประจำห้องฉุกเฉิน รพ.บรูคลิน เพราะปล่อยให้คนไข้ผู้อุปถัมภ์รายใหญ่ตาย Traffic (2011)
A very wealthy patron, he offered me a tremendous amount of money to let him transform this lovely, sad girl.ผู้อุปถัมภ์ที่ร่ำรวยคนหนึ่ง เขาเสนอ เงินจำนวน มหาศาลแก่ข้า ให้ยอมให้เขาเปลี่ยน หญิงงามผู้โศกเศร้า The Night Lands (2012)
Tomorrow night, there's a cocktail party for patrons of the symphony and a performance afterwards.คืนพรุ่งนี้ จะมีค๊อกเทลปาร์ตี้ สำหรับผู้อุปถัมภ์วงซิมโฟนี่ แล้วมีจะมีการแสดงด้วย Pilot (2012)
Thanks to sizable contributions from donors such as yourself,ต้องขอบคุณการสนับสนุนอย่างมาก จากผู้อุปถัมภ์อย่างเช่นคุณ Critical (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้อุปถัมภ์[n.] (phū uppatham) EN: sponsor ; patron ; patroness   FR: sponsor [m] (anglic.) ; parraineur [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
grantor[N] ผู้ให้, See also: ผู้อุปถัมภ์, ผู้มอบ, Syn. donor, contributor
patron[N] ผู้อุปถัมภ์, See also: ผู้อุปการะ, ผู้อุดหนุน, Syn. sponsor, supporter, promoter
sponsor[N] ผู้อุปถัมภ์, Syn. patron, promoter

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aid(เอด) vt.,n. ช่วยเหลือ, สงเคราะห์, อนุเคราะห์, ช่วยฉุกเฉิน, ผู้ช่วย, ผู้อุปถัมภ์, การอาศัย, แรงช่วย, สิ่งช่วย. -aider n. -aidful adj.
protector(พระเทค'เทอะ) n. ผู้ป้องกัน,ผู้คุ้ม-ครอง,ผู้พิทักษ์,ผู้อุปถัมภ์,เครื่องป้องกัน,อุปกรณ์ป้องกัน,ผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน., See also: protectoral adj. protectorship n.
sponsor(สพอน'เซอะ) n. ผู้ประกัน,ผู้อุปถัมภ์,ผู้ส่งเสริม vt. ประกัน,ค้ำประกัน,อุปถัมภ์,ส่งเสริม., See also: sponsorial adj. sponsorship n.
warden(วอร์'เดิน) n. ยาม,ผู้คุม,พัศดี,ผู้พิทักษ์,ผู้ดูแล,ผู้อุปถัมภ์, See also: wardenship n., Syn. guardian,keeper

English-Thai: Nontri Dictionary
aider(n) ผู้ช่วย,ผู้สงเคราะห์,ผู้อุปถัมภ์
patron(n) ผู้อุปถัมภ์,ผุ้ชุบเลี้ยง,ลูกค้าประจำ,ผู้อุดหนุน,ผู้อุปการะ
patroness(n) ผู้อุปถัมภ์(หญิง),ผุ้อุปการะ(หญิง),ลูกค้า(หญิง)
sponsor(n) ผู้ส่งเสริม,ผู้อุปถัมภ์,ผู้ค้ำประกัน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top