Search result for

ผู้ตาย

(37 entries)
(0.0688 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผู้ตาย-, *ผู้ตาย*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เปต, เปต-ผู้ตายไปแล้ว, เปรต ก็ว่า.
เปตาผู้ตายไปแล้ว.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
deceasedผู้ตาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
deceased (E.); decedent (A.)ผู้ตาย, ผู้มรณะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
decedent (A.); deceased (E.)ผู้ตาย, ผู้มรณะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
non-resident decedentผู้ตายต่างท้องที่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
intestateผู้ตายไม่มีพินัยกรรม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's like talkin' into a dead phone.มันก็เหมือนกับการพูดลงในโทรศัพท์ของผู้ตาย 12 Angry Men (1957)
1 51 6 casualties with 1 650 bullets.ผู้ตายและบาดเจ็บ 1,516 คน ใช้กระสุน 1,650 นัด Gandhi (1982)
Mother and siblings.แม่ผู้ตาย Heat (1995)
The victim is an officer.ผู้ตายคือตำรวจ Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
The police has confirmed the body to be an undercover cop Tsui Wai-keungตำรวจได้ยืนยันว่า ผู้ตายคือ ชุย ไวเคียง เป็นสายของตำรวจที่ส่งไป Infernal Affairs (2002)
Perhaps it interacted with the remains of the dead in the area to reproduce the physical forms of the dead.และมันอาจจะมีปฏิกิริยากับซากของผู้ตาย เลยทำให้คนที่ตายไปแล้วฟื้นคืนชีพ Yomigaeri (2002)
Who's our dead guy?ผู้ตายเป็นใคร Lost Son (2004)
A drug addict killed. Looks like a drug sale turned nasty.ผู้ตายคือหัวขโมยติดยา มันย้อนกลับมาด้วยความได้ใจ Match Point (2005)
Show some respect for the dead.เคารพผู้ตายบ้างนะ Just Like Heaven (2005)
The dog could've belonged to the victim... or to one of the perps.สุนัขอาจจะเป็นของผู้ตาย หรือผู้ร้ายคนใดคนหนึ่ง Mr. Monk and the Other Detective (2005)
Because the victim was the Vice President's brother.เพราะผู้ตายเป็นน้องชายรองปธน. Allen (2005)
The murder weapon is found in Lincoln's house, and the victim's blood found on his clothes.อาวุธสังหารถูกพบในบ้านลินคอล์น เสื้อผ้าเขาก็มีเลือดของผู้ตายติดอยู่ Allen (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้ตาย[n.] (phūtāi) EN: deceased ; decedent ; dead person   FR: défunt [m] ; mort [m] ; disparu [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
wake(n) การพบปะพูดคุยกันหลังจากที่มีเหตุการณ์ที่สำคัญผ่านไป โดยมากหมายถึง การไปชุมนุมกันที่บ้านของผู้ที่เสียชีวิตก่อนจะมีพิธีฝังศพ (โดยมักถูกอ้างว่ามีที่มาจาก การปลุกให้ผู้ตายมีชีวิตขึ้นมาอีก) เช่น A wake usually lasts 3 full days, afterwards on the 4th day the funeral takes place.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dead[N] คนตาย (พหูพจน์), See also: ผู้ตาย, Syn. dead people

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
angel(เอน' เจิล) n. เทวดา, ฑูตสวรรค์, เทพธิดา, เทพเจ้าที่เฝ้ารักษา, ผู้ตายที่มีวิญญาณขึ้นสวรรค์, นายทุน, ผู้ที่น่ารัก. -angelic, angelical adj., Syn. spirit, saint, benefactor)
cenotaphn. อนุสาวรีย์ (เพื่อระลึกถึงผู้ตายซึ่งฝังอยู่ที่อื่น), See also: cenotaphic adj.
charnel(ชาร์'เนิล) n. โรงเก็บศพหรือกระดูกผู้ตาย
chief mournern. เจ้าภาพศพ,ญาติผู้ใกล้ชิดที่สุดของผู้ตาย
decedent(ดีเซด'เดินท) adj. คนตาย,ผู้ตาย,ผู้ที่ถึงแก่กรรม
demise(ดิไมซ') n. การตาย,การสิ้นสุด,การตกทอดมรดกของผู้ตายแก่ทายาท,การสืบราชสมบัติ,การสืบตำแหน่ง vi. โอน,สืบทอดราชสมบัติ, See also: demisable adj.
departed(ดิพาร์ท'ทิด) adj. ตาย,จากไป, See also: Phr. (the departed ผู้ตาย,ผู้ตายที่อ้างถึง)
epitaph(เอพ'พิทาฟ) n. คำจารึกที่หลุมฝังศพ,ข้อเขียนสั้น ๆ ที่สรรเสริญผู้ตาย., See also: epitaphic adj. epitaphist n.
hatchmentn. แผ่นสี่เหลี่ยมวางขวางและมีตราเครื่องหมายตระกูลของผู้ตาย
manes(เม'นิซ) n. วิญญาณของผู้ตาย,ดวงวิญญาณเงา, Syn. Manes

English-Thai: Nontri Dictionary
dead(n) คนตาย,ผู้ตาย,ความหนาว
deceased(n) คนตาย,ผู้เสียชีวิต,ผู้ตาย
defunct(n) ผู้ตาย,ผู้เสียชีวิต,คนตาย
mortality(n) มฤตยู,ความตาย,จำนวนผู้ตาย
purgatory(n) นรก,สถานล้างบาปผู้ตาย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top