Search result for

ผู้ช่วย

(83 entries)
(0.0163 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผู้ช่วย-, *ผู้ช่วย*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ผู้ช่วยปลัดกระทรวง (uniq ) Assistant Permanent Secretary

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
deputyผู้ช่วย, รอง, ผู้ทำการแทน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Army Attaché; Attaché, Armyผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Attaché, Army; Army Attachéผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Air Attaché; Attaché, Airผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Attaché, Air; Air Attachéผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Attaché, Navalผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Naval Attachéผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Attaché, Militaryผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเหล่าทัพ (ไทย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Military Attachéผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเหล่าทัพ (ไทย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Attaché, Commercialผู้ช่วยทูตฝ่ายพาณิชย์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Administrative assistantsผู้ช่วยทางการบริหาร [TU Subject Heading]
Dental assistantsผู้ช่วยทันตแพทย์ [TU Subject Heading]
Military attachesผู้ช่วยทูตทหาร [TU Subject Heading]
Nurses' aidesผู้ช่วยพยาบาล [TU Subject Heading]
Paraprofessionals in social serviceผู้ช่วยงานบริการสังคม [TU Subject Heading]
Cultural Attachéผู้ช่วยทูตด้านวัฒนธรรม [การทูต]
Defence Attachéผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร " (แทนทั้งสามเหล่าทัพ : นายทหารยศ พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก) บางประเทศใช้ Military Attaché สำหรับตำแหน่งเฉพาะเหล่าของไทย เรียกดังนี้ Army Attaché ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก Navel Attaché ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ Air Attaché ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ " [การทูต]
Press Attachéผู้ช่วยทูตด้านสารนิเทศ มีหน้าที่ในการให้ข้อมูลข่าวสารและประสานงานกับสื่อมวลชน [การทูต]
Assistants, Chairsideผู้ช่วยข้างเก้าอี้ [การแพทย์]
Child Health Associatesผู้ช่วยกุมารแพทย์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm as much a secretary as you are a French maid.ฉันเป็นผู้ช่วย ส่วนเธอก็เป็นแม่บ้าน Odyssey (2008)
And every fellow you've had in the last five years.และหมอผู้ช่วยของคุณทุกคนใน 5 ปีสุดท้าย Last Resort (2008)
{\pos(194,215)}Her assistant flipped out.ผู้ช่วยของเธอป่วย Dying Changes Everything (2008)
So before you give away all your possessions to the Salvation Army...ดังนั้นก่อนที่จะมอบการครอบครองทุกอย่างให้กับกองทัพผู้ช่วยให้รอด Dying Changes Everything (2008)
Hmpf, the world's saviors are looking a tad soft-หืม, ผู้ช่วยโลกดูตัวเล็กกว่าที่คิดนะ Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
"The Mr - Satan's World-Saving Defeat of Majin Buu, Super Gorgeous Hotel"\"มิสเตอร์ซาตานผู้ช่วยโลกจากจอมมารบู Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
Does the King's little helper bring a message? Or have you just come to gloat?พระราชา\ผู้ช่วยคอยแจ้งข่าว\หรือเป็นอย่างที่เจ้าอยากเป็น To Kill the King (2008)
And now, it seems I will be his salvation.แล้วมาตอนนี้ ดูเหมือนข้าต้องเป็นผู้ช่วยชีวิตเขาไว้เอง Le Morte d'Arthur (2008)
he is a life-savior.เขาเป็นผู้ช่วยชีวิต Iljimae (2008)
Assistant class monitor?ผู้ช่วยหล่ะ? Beethoven Virus (2008)
He left it in the hands of the copilot.เขาทิ้งมันให้นักบินผู้ช่วย Passengers (2008)
Pleasure to meet you. Yes, this is your assistant.ๆ นี่ผู้ช่วยแกไง Shutter (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้ช่วย[n.] (phūchūay) EN: assistant ; helper   FR: assistant [m] ; assistante [f] ; adjoint [m] ; adjointe [f] ; aide [m] ; adjuteur [m] (vx)
ผู้ช่วยทูต[n. exp.] (phūchūay thūt) EN: attaché   FR: attaché [m] ; délégué [m]
ผู้ช่วยผู้จัดการ[n. exp.] (phūchūay phūjatkān) EN: assistant manager   
ผู้ช่วยผู้จัดการด้านตรวจสอบ[n. exp.] (phūchūay phūjatkān dān trūatsøp) EN: assistant audit manager   
ผู้ช่วยผู้ตัดสิน[n. exp.] (phūchūay phūtatsin) EN: assistant referee   FR: arbitre assistant [m]
ผู้ช่วยผู้บริหาร[n. exp.] (phūchūay phūbørihān) EN: administrative assistant   FR: assistant administratif [m]
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน[n. exp.] (phūchūay phūfeuksøn) EN: assistant coach   FR: entraîneur adjoint [m]
ผู้ช่วยผู้พิพากษา[n. exp.] (phūchūay phūphiphāksā) EN: judge trainee   
ผู้ช่วยพนักงานบัญชี[n. exp.] (phūchūay phanakngān banchī) EN: assistant accountant   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์[n. exp.] (phūchūay sāttrājān = phūchūay sātsatrājān) EN: assistant professor   

English-Thai: Longdo Dictionary
PDA(n abbrev) ย่อมาจากคำว่า Personal Digital Assistant หมายถึงอุปกรณ์ผู้ช่วยดิจิตอลส่วนตัว มักมีขนาดเล็กพกพาสะดวก สามารถใช้บันทึกข้อมูลนัดหมาย หมายเลขโทรศัพท์ รับส่งข้อมูล หรือใช้เล่นเกมส์เพื่อความบันเทิงต่างๆได้, Palm, Visor, Handheld, PocketPC
corpsman(n) ทหารเรือที่ทำหน้าที่เป็นเภสัชกรหรือผู้ช่วยในโรงพยาบาล, ทหารเสนารักษ์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
acolyte[N] ผู้ช่วยพระ
adjunct[N] ผู้ช่วย, Syn. helper
adjuvant[N] ผู้ช่วย, Syn. helper
aid[N] ผู้ช่วย
aide[N] ผู้ช่วย, Syn. assistant
apparitor[N] ผู้ช่วยผู้พิพากษาในศาล
assistant[N] ผู้ช่วย, See also: ผู้ช่วยเหลือ, Syn. helper
attache[N] นักการทูต, See also: ผู้ช่วยทูต
backing[N] ผู้ช่วยเหลือ, See also: ผู้สนับสนุน
coadjutant[N] ผู้ช่วย, Syn. assistant, helper, coadjutor

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accoucheur(อะคูเซอ') fr. ผู้ช่วยในการคลอด, หมดตำแย, สูติแพทย์
acolyte(แอค' โคไลทฺ) n. เด็กผู้ช่วยขาดหลวงทำพิธี, พระในนิกายดรมันคาทอลิก
adjunct(แอด' จังคฺ) n.,adj. สิ่งเสริม, สิ่งเพิ่มเติม, ผู้ช่วย, ส่วนประกอบ, บทเพิ่ม, Syn. appendage)
adjutant(แอด' จูเทินทฺ) adj.,n. ผู้ช่วย, ยาเสริม, สิ่งช่วย, Syn. serving to help, auxiliary)
adjutant general(pl. adjutants general) เสนาธิการผู้ช่วยฝ่ายบริหาร
adjuvant(แอด' วันท) adj., n. ผู้ช่วย, ยาเสริม, สิ่งช่วย (serving to help)
aid(เอด) vt.,n. ช่วยเหลือ, สงเคราะห์, อนุเคราะห์, ช่วยฉุกเฉิน, ผู้ช่วย, ผู้อุปถัมภ์, การอาศัย, แรงช่วย, สิ่งช่วย. -aider n. -aidful adj.
aide(เอด) n. นายทหารผู้ช่วย, องครักษ์, ราชองครักษ์, นายทหารคนสนิท, Syn. assistant)
aide-de-camp(เอด' ดะคอง) n., (pl. aides-de-camp) นายทหารผู้ช่วย,องครักษ์, ราชองครักษ์, นายทหารคนสนิท, Syn. aid-de-camp
ally(vt,vi. อะไล', -n. แอล' ไล, อะไล') ผูกพัน,เข้าข้าง,เป็นพันธมิตร,พันธมิตร,ประเทศพันธมิตร,พรรคพวก,ผู้ช่วย,สิ่งที่เกี่ยวดองกัน. -alliable adj., Syn. confederate, partner-A. enemy

English-Thai: Nontri Dictionary
acolyte(n) ผู้ช่วยเหลือ,ผู้ติดตาม,สาวก
adjutant(n) นายทหารคนสนิท,ผู้ช่วย,นกตะกรุม
AIDE-DE-aide-de-camp(n) ทหารคนสนิท,นายทหารผู้ช่วย,องครักษ์
aider(n) ผู้ช่วย,ผู้สงเคราะห์,ผู้อุปถัมภ์
archdeacon(n) ผู้ช่วยบาทหลวง
assistant(n) ผู้ช่วย
attache(n) เจ้าหน้าที่สถานทูต,ผู้ช่วยทูต
auxiliary(n) ผู้ช่วย,เครื่องช่วย,เครื่องสนับสนุน,ความช่วยเหลือ
bailiff(n) ผู้ดูแลที่ดิน,ปลัดอำเภอ,ผู้ช่วยนายอำเภอ
beadle(n) ผู้ช่วยพระทำพิธี

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
body man[บอดี้แมน] (n jargon ) ผู้ช่วยส่วนตัวของนักการเมือง หรือ ผู้สมัครชิงตำแหน่งทางการเมือง (ศัพท์ในวงการเมืองอเมริกัน)
Consular Assistant (n ) ผู้ช่วยกงสุล
consular associate (n phrase ) ผู้ช่วยฝ่ายกงสุล, กงสุลสมทบ (U.S.A.)
deacon (n ) ผู้ช่วยบาทหลวง
senior consular program assistant (n phrase ) ผู้ช่วยกงสุลอาวุโสฝ่ายแผนงาน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
助教授[じょきょうじゅ, jokyouju] (n ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์

German-Thai: Longdo Dictionary
Studiengebühr(n) |die, pl. Studiengebühren| เงินบำรุงการศึกษา (ไม่ใช่ค่าหน่วยกิจ เพราะโดยมากแล้ว ในเยอรมนีจะละเว้นค่าหน่วยกิจเนื่องจากรัฐเป็นผู้ช่วยเหลือในส่วนนี้ หรือ เป็นการศึกษาแบบให้เปล่าจากรัฐ จนถึงระดับดิโพลม)

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
*eitragen; beisteuern; spenden | beitragend; beiste*ผู้ช่วยเหลือ, ผู้ออกเงิน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top