Search result for

ผู้ฆ่า

(30 entries)
(0.0227 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผู้ฆ่า-, *ผู้ฆ่า*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ฆ่า[N] killer, See also: slayer, Syn. คนฆ่า, Example: เจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามสืบหาผู้ฆ่าเจ้าของบริษัท, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ทำให้ตาย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
มาร, มาร-ผู้ฆ่า, ผู้ทำลาย, ในพระพุทธศาสนาหมายถึงผู้กีดกันบุญกุศล มี ๕ อย่าง เรียกว่า เบญจพิธมาร คือ ขันธมาร กิเลสมาร อภิสังขารมาร มัจจุมาร เทวบุตรมาร, โดยปริยายหมายถึงผู้ที่เป็นอุปสรรคขัดขวาง.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Infanticideผู้ฆ่าทารก; ทารก, การฆ่า; การฆ่าทารก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Are you proposing that the man was poisoned with potassium cyanide then the killer waited 7 hours, stabbed him 18 times and then shot him in the back of the head?ว่าชายคนนี้ถูกวางยากด้วย โปแตสเซียมไซยาไนด์ และผู้ฆ่ารอ 7 ชั่วโมง ก่อนที่จะแทง 18 ครั้ง และยิงเขาที่ศรีษะด้านหลัง Pathology (2008)
Damn. You're a killer.คุณคือผู้ฆ่า Look What He Dug Up This Time (2009)
here's the man who killed Pretty Boy Floyd.นี่เองชายผู้ฆ่าพริตตี้ บอย ฟอยล์ Public Enemies (2009)
Walter, he thinks the thing that killedวอลเตอร์,เขาคิดว่าเจ้าสิ่งนั้นเป็นผู้ฆ่า Bound (2009)
And slayer of the Ten Thousand Serpents in the Valley of Woe?และผู้ฆ่าหมื่นพิภพ ในหุบเข้าแห่งทอง Kung Fu Panda 2 (2011)
A true ripper.ผู้ฆ่าที่แท้จริง As I Lay Dying (2011)
Goat killer. (ENGINE STARTS) (PHONE RINGING)ผู้ฆ่าแพะ Me and the Devil (2011)
What's next, beanstalk jokes? SAM:อะไรต่อไป จัมีแจ็คผู้ฆ่ายักษ์ด้วยไหม? Backstopped (2011)
These would indicate that the killer stood about 20 feet away.ซึ่งบ่งบอกว่า ผู้ฆ่ายืนห่างออกไป 20 ฟุต The Penelope Papers (2011)
EUSTACHIUS: All hail Perseus, killer of the Kraken.ทุกคนนี่เพอซีอุส, ผู้ฆ่าคารเค่น Wrath of the Titans (2012)
The mighty Kraken slayer. Shouldn't he be somewhere...ท่านผู้ฆ่าเครเก็นผู้กล้าหาญ เค้าน่าจะไปอยู่ที่อื่น Wrath of the Titans (2012)
'Cause our killer had time to change clothes with one of the agents.เพราะว่าผู้ฆ่ามีเวลาเปลี่ยน เสื้อผ้าให้กับเจ้าหน้าที่คนหนึ่ง The Kiss (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้ฆ่า[n.] (phūkhā) EN: killer ; assassin   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
infanticide[N] การฆ่าทารก, See also: ผู้ฆ่าทารก
killer[N] ผู้ฆ่า, See also: นักฆ่า, ฆาตกร, Syn. murderer, assassin
parricide[N] ผู้ฆ่าบิดามารดา, See also: ผู้กระทำปิตุฆาต / มาตุฆาต, Syn. killer
cide[SUF] ผู้ฆ่า, See also: การฆ่า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
felo-de-se(ฟี' โล' ดิซี') n. ผู้ฆ่าตัวตาย,การฆ่าตัวตาย -pl. felones-de-se,felos-de-se
filiciden. บิดาผู้ฆ่าบุตรของตัวเอง,
fratricide(เฟร'ทริไซดฺ) n. ผู้ฆ่าพี่,ผู้ฆ่าน้อง,การฆ่าพี่ฆ่าน้อง., See also: fratricidal adj.
infanticide(อินแฟน'ทิไซดฺ) n. การฆ่าทารก,ผู้ฆ่าทารก., See also: infanticidal adj.
killer(คิล'เลอะ) n. ผู้ฆ่า,มือสังหาร,สิ่งสังหาร
matador(แมท'ทะดอร์) n. นักต่อสู้วัวผู้ฆ่าวัวในกีฬาสู้วัวของสเปน,ไพ่สำคัญ (ในการเล่นไพ่บางอย่าง)
matricide(เม'ทริไซดฺ) n. การฆ่าแม่ของตัวเอง,มาตุฆาต,ผู้ฆ่ามารดาของตัวเอง., See also: matricidal adj.
parenticide(พะเรน'ทิไซดฺ) n. ผู้ฆ่าพ่อหรือแม่
ripper(ริพ'เพอะ) n. ผู้ฉีก,ผู้ตัด,ผู้เจาะตะเข็บ,สิ่งที่ทำให้ฉีกขาด,ผู้ฆ่า (โดยเฉพาะฆาตกรที่หั่นศพของเหยื่อที่ถูกฆ่า) ,เครื่องรื้อหลังคา,คนที่ดีที่สุด
rubber(รับ'เบอะ) n. ยาง,ผู้ถู,ผู้นวด,ยางลบ,ถุงยาง (คุมกำเนิด) ,ผู้ฆ่าคน,อุปสรรค,สิ่งกีดขวาง adj. ทำด้วยยาง,เกี่ยวกับการผลิตยาง, Syn. India rubber,natural rubber,gum elastic,caoutchouc

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top