Search result for

ผิวนอก

(23 entries)
(0.0111 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผิวนอก-, *ผิวนอก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผิวนอก[N] surface, See also: covering, face, Syn. เปลือกนอก, Example: ในการตกแต่งวัสดุบางอย่าง เช่น หินทราย ไม้ หรือ ปูน ถ้าจะตกแต่งผิวนอกวัสดุนั้นให้มีคุณค่าขึ้นก็ทำด้วยการลงรัก ปิดทองคำเปลว เป็นต้น, Thai definition: ส่วนที่หุ้มอยู่ภายนอกสุดของสิ่งต่างๆ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cuticleผิวนอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Calvarium, External Surface ofผิวนอกของกะโหลก [การแพทย์]
barkเปลือกไม้, ผิวนอกของลำต้นนับตั้งแต่ชั้นของวาสคิวลาร์แคมเบียมออกมา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Lobulatedผิวนอกค่อนข้างเรียบหรืออาจขรุขระเล็กน้อย, ลักษณะเป็นลอนๆ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A harmless pocket of blood, which is why Chase ignored it during the surgery.ผิวนอกของถุงเลือด ทำไมเชสไม่สนใจตอนผ่าตัด Dying Changes Everything (2008)
It wasn't your life. It was your cover.มันไม่ใช่ตัวจริงของคุณ มันเป็นแค่ผิวนอกของคุณ Pilot (2010)
Outer Shell of bronze, filled with about 3 tonnes of sand.ผิวนอกเป็นทองแดง อัดด้วยทรายหนัก 3 ตัน Butterfly (2010)
A disgusting, foul beast, wearing a coat of stolen bones, like a giant, flying skeleton.มันคือ ปีศาจมังกรที่น่าสยดสยอง และน่ากลัวมาก - ผิวนอกปกคลุมด้วยโครงกระดูก เหมือนกับ ปีศาจยักษ์ โครงกระดูกที่บินได้ Legend of the Boneknapper Dragon (2010)
He taped nails to the exterior of the bomb, specifically to rip open flesh.เขาแปะตะปู ไว้ที่ผิวนอกของระเบิด เพื่อหวังจะทำให้เกิดแผลสด Painless (2011)
The thermal shows this weird aura around the exoskeleton like it's cloaked by some kind of invisible force field.เครื่องตรวจจับความร้อนแสดงผลว่า มันมีออร่าประหลาด หุ้มอยู่ผิวนอก เหมือนเกราะสนามพลังอะไรซักอย่าง Transformers (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผิวนอกสุด[n. exp.] (phiu nøk sut) EN: surface   FR: surface [f]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cuticle(คิว'ทิเคิล) n. หนังกำพร้า,ผิวนอก,เปลือกนอก, See also: cuticular adj.
drum(ดรัม) {drummed,drumming,drums} n. กลอง,เสียงกลอง,เยื่อแก้วหู vt.,vi. ตีกลอง,เคาะจังหวะ. ดรัม <คำอ่าน>หมายถึงสื่อเก็บข้อมูลชนิดหนึ่ง มีลักษณะเป็นวัสดุรูปทรงกระบอกที่หมุนรอบแกนด้วยความเร็ว ที่ผิวนอกฉาบด้วยสารแม่เหล็ก การบันทึกข้อความลงเก็บ จะต้องบันทึกลงบนผิวดรัม ผ่านหัวบันทึก (write head) และอ่านข้อความออกโดยหัวอ่าน (read head) จึงเป็นได้ทั้งหน่วยรับข้อมูล (input) และหน่วยแสดงผล (output) มีความเร็วในการเข้าถึงข้อมูล สูงกว่าเทปแม่เหล็ก (magnetic tape) แต่ยังช้ากว่าจานแม่เหล็ก (magnetic disk) โดยปกติจะต้องเรียกเต็ม ๆ ว่า magnetic drum
external(อิคซฺเทอ'เนิล) adj. ภายนอก,ข้างนอก,ผิวเผิน,นอกถิ่น n. ด้านนอก,ผิวนอก,สิ่งที่อยู่ข้างนอก, Syn. exterior
magnetic drumดรัมแม่เหล็กหมายถึง วัสดุรูปทรงกระบอกที่หมุนรอบแกนด้วยความเร็ว ที่ผิวนอก ฉาบด้วยสารแม่เหล็ก ในการบันทึกข้อมูลลงบนพื้นผิวของดรัม จะบันทึกผ่านหัวบันทึก (write head) และอ่านข้อความออกโดยหัวอ่าน (read head) ดรัมจึงเป็นได้ทั้งหน่วยรับข้อมูล (input) และหน่วยแสดงผล (output) มีความเร็วในการเข้าถึงข้อมูลน้อยกว่าแถบบันทึก (tape) แต่ยังช้ากว่าจานบันทึก (disk)
outside(เอาทฺ'ไซดฺ) n. ข้างนอก,ด้านนอก,ผิวนอก,ส่วนนอก,สิ่งภายนอก,นอกวงการ,โฉมหน้า,โฉมภายนอก adj.,adv. ภายนอก,ด้านนอก,ผิวนอก,วงนอก,ไกลสุด,เต็มขีด prep. ภายนอก,ข้างนอก. -Phr. (at the outside เต็มที่ เต็มขีด มากที่สุด) -Phr. (outside of นอกจาก ยกเว้น)
superficial(ซูเพอพีช'เชิล) adj. ผิวเผิน,อยู่ผิวนอก,ใกล้ผิวหน้า,ตื้น ๆ ,ไม่ลึกซึ้ง,ไม่สำคัญ., See also: superficialness n. superficiality n., Syn. cursory
surface(เซอ'ฟิส) n.,adj. ผิวหน้า,ผิว,ผิวนอก,ผิวพื้น,โฉมภายนอก,ด้านหน้า,โฉมหน้า,ผิวเผิน,ตื้น ๆ vt. ทำให้มัน,ขัดมัน,vi. โผล่ขึ้นเหนือพื้นน้ำ,กระทำบนผิวหน้า, See also: surfacer n.

English-Thai: Nontri Dictionary
cuticle(n) เปลือกนอก,หนังกำพร้า,ผิวนอก
outside(adj,adv,p ไกลสุด,ผิวนอก,ข้างนอก,ภายนอก,ด้านนอก,วงนอก
outside(n) ส่วนนอก,ภายนอก,ด้านนอก,ข้างนอก,ผิวนอก,โฉมหน้า
outwardly(adv) ด้านนอก,ภายนอก,ข้างนอก,ผิวนอก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top