Search result for

ผิด

(129 entries)
(0.0137 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผิด-, *ผิด*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
หน้าที่หนักของฉันคือ ดูแลโปรกแกรมให้ถูกต้อง และ หากเป็นไปได้ต้องไม่มีข้อผิดพลาดเลย ( ) หน้าที่หนักของฉันคือ ดูแลโปรกแกรมให้ถูกต้อง และ หากเป็นไปได้ต้องไม่มีข้อผิดพลาดเลย
เอาผิด (vt ) implicate

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผิดทาง[V] lose one's way, See also: get lost, Syn. หลงทาง, Example: ฉันขับรถมาทางนี้ทีไร จะต้องผิดทางทุกทีขนาดมาตั้ง 3-4 ครั้งแล้ว, Thai definition: ไม่ถูกทางหรือหลงทาง
ผิดทาง[ADV] wrong route, See also: not the right route/road/way, Ant. ถูกทาง, Example: รถวิ่งไปทางน้ำตกเหวนรกผิดทาง, Thai definition: ไม่ถูกทางหรือไม่ใช่อย่างที่หมายไว้
ผิดรูป[V] be out of shape, Syn. ผิดรูปผิดรอย, ผิดแบบ, Example: ส่วนล่างของรูปปั้นดูผิดรูปไปหน่อย เพราะถูกไฟไหม้หายไป, Thai definition: ไม่ได้ขนาดหรือสัดส่วนตามที่ต้องการ
ผิดส่วน[V] be not proportional, Example: ส่วนลำตัวกับช่วงขามันผิดส่วนอยู่ เลยดูตลกๆ บอกไม่ถูก, Thai definition: ไม่เหมือนส่วนที่จริง, ไม่ได้สัดส่วนที่เหมาะสม
ผิดกติกา[V] violate the rule, See also: infringe the rule/regulation, break the rule, Example: คุณผิดกติกาก่อน ฝ่ายเราจึงตัดสิทธิ์คุณออก, Thai definition: ไม่ทำตามกฎเกณฑ์หรือข้อตกลงหรือเงื่อนไขที่กำหนดขึ้น
ผิดคำพูด[V] break one's word, See also: go back on one's word, Syn. ผิดสัญญา, Example: นายกรัฐมนตรีไม่ควรผิดคำพูดกับประชาชน, Thai definition: ไม่ทำตามสัญญา
ผิดปรกติ[ADV] abnormally, See also: deviantly, anomalously, oddly, peculiarly, unnaturally, irregularly, Example: ปีใดถ้าฝนมาล่าและแล้งผิดปรกติชาวบ้านก็วิตกร้อนใจกลัวจะทำนาไม่ได้, Thai definition: อย่างแปลกไปจากธรรมดา, อย่างไม่เป็นไปตามที่เคยเป็น
ผิดปรกติ[V] be unusual, See also: be abnormal, be irregular, be uncommon, Syn. ไม่ปกติ, Example: สมองเขาผิดปรกติไปหลังจากอุบัติเหตุครั้งนั้น, Thai definition: แปลกไปจากธรรมดา, ไม่เป็นไปตามที่เคยเป็น
ผิดปรกติ[ADJ] unusual, See also: abnormal, irregular, uncommon, offbeat, atypical, Example: เมื่อเกิดอารมณ์ผิดปกติ เด็กจะทำร้ายตัวเองโดยไม่รู้ตัว, Thai definition: ที่แปลกไปจากธรรมดา, ที่ไม่เป็นไปตามที่เคยเป็น
ผิดวินัย[V] break discipline, See also: break a regimen, break a regulation, Example: เขาต้องออกจากราชการ เนื่องจากถูกกล่าวหาว่าผิดวินัยร้ายแรง, Thai definition: กระทำผิดกฎข้อบังคับ หรือระเบียบข้อบังคับ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ผิดว. ไม่ตรงกับความจริงหรือที่กำหนดนิยมไว้, ไม่ถูก, ต่างไป, แปลกไป, เช่น ผิดกฎหมาย ของสิ่งนี้ผิดกับสิ่งนั้น.
ผิด(ผิ-ดก) ว. มั่งคั่ง, ผึ่งผาย.
ผิดกลิ่นว. แปลกไปจากกลิ่นที่คุ้นเคยและทำให้เกิดปฏิกิริยา.
ผิดขาว. ผิดไปจากพวก, ไม่ถูกขากัน.
ผิดคนว. ไม่ใช่คนที่ตนมุ่งประสงค์, ไม่ใช่คนที่ต้องการ, เช่น ถามผิดคน.
ผิดคำพูดว. ไม่รักษาคำพูด, ผิดวาจา ก็ว่า.
ผิดตัวว. ผิดจากคนที่ตนเจาะจง เช่น ตีผิดตัว ชี้ผิดตัว.
ผิดตาว. แปลกไปจากที่เคยเห็น.
ผิดท่าก. ผิดจังหวะ.
ผิดที่, ผิดที่ผิดทางก. อยู่ในที่ที่ไม่เคยอยู่, อยู่ในที่ที่ไม่ควรจะอยู่.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
illicitผิดกฎหมาย, ต้องห้ามตามกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
illegal per seผิดกฎหมายอยู่ในตัว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ectopicผิดที่, นอกตำแหน่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anomalousผิดธรรมดา, วิกล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
in defaultผิดนัด, ขาดนัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
aberrantผิดปรกติ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
abnormalผิดปรกติ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mal-ผิดปรกติ, ไม่ดี, ไม่เหมาะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
error-proneผิดพลาดได้ง่าย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
syntax errorผิดวากยสัมพันธ์, ผิดไวยากรณ์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Defaultผิดนัด (ชำระหนี้) [เศรษฐศาสตร์]
syntax errorผิดไวยากรณ์, ความผิดพลาดในโปรแกรมอันเกิดจากการสะกดคำสั่งผิดบ้าง หรือใช้รูปแบบคำสั่งผิดบ้าง โปรแกรมทีเขียนด้วยภาษาระดับสูงนั้นจะต้องนำไปแปลเป็นภาษาเครื่องก่อนจึงจะนำไปใช้สั่งงานคอมพิวเตอร์ได้ ในการแปลนั้นตัวแปลภาษาจะตรวจสอบการใช้ไวยากรณ์ในโปรแกรมนั้นไปด้วย ถ้าหากมีที่ผิดตัวแปลภาษาก็จะรายงานความผิดพลาดให้ทราบ เพื่อที่เราจะได้นำไปพิจารณาแก้ไข [คอมพิวเตอร์]
Affect Disturbancesผิดปกติในอารมณ์ [การแพทย์]
Anomaliesผิดปกติตามสภาพ, ผิดปกติ [การแพทย์]
Behavior, Disturbances ofผิดปกติในพฤติกรรม [การแพทย์]
Consciousness, Disturbances ofผิดปกติในระดับความรู้สึกตัว [การแพทย์]
Ectopicผิดที่ [การแพทย์]
Errors, Preanalyticalผิดพลาดก่อนการตรวจวัด [การแพทย์]
Guardedผิดปกติ [การแพทย์]
Intelligence, Disorders ofผิดปกติในเชาวน์ปัญญา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's a classic tale of disillusionment.มันคงจะเป็นเรื่องราวความผิดหวังที่คลาสสิกมากเลยละ The Serena Also Rises (2008)
That's not your fault.แต่มันไม่ใช่ความผิดนายสักหน่อย The Serena Also Rises (2008)
It's not my fault.มันไม่ใช่ความผิดฉัน The Serena Also Rises (2008)
There's no mistake.ไม่มีอะไรผิดพลาดนี่คะ The Serena Also Rises (2008)
Excuse me. I think there's been a mistake.ขอโทษนะคะ คือฉันว่ามันน่าจะมีอะไรผิดพลาดนิดหน่อย The Serena Also Rises (2008)
Oh, and how could you possibly disappoint my mother? !โอ้ แล้วเธอก็คงไม่ทำให้แม่ฉันผิดหวังเลยสินะ The Serena Also Rises (2008)
Uh, but I think you have the wrong information.โอ้ แต่ฉันว่าเธอคงเข้าใจอะไรผิดแล้วหละ The Serena Also Rises (2008)
Yes, you were. I would never try to humiliate you like that.ใช่ เธอผิด ฉันไม่เคยทำ อะไรให้เธอขายขี้หน้านะ The Ex-Files (2008)
Look, I know, and I'm sorry. I was wrong.ฟังนะ ฉันขอโทษ ฉันผิดเอง The Ex-Files (2008)
- This is wrong.- มันไม่ผิดหรอ The Ex-Files (2008)
No--No fault, no responsibility, things just happen.ซ้ำไปซ้ำมา ไม่ ไม่ผิด ไม่มีส่วนรับผิดชอบอะไร The Ex-Files (2008)
As I recall, we went to "repo man" once,ถ้าจำไม่ผิดเราเคยไปดูด้วยกันครั้งนึง The Ex-Files (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผิด[n.] (phit) EN: mistake ; error ; fault ; blunder   FR: erreur [f] ; faute [f] ; bourde [f]
ผิด[v.] (phit) FR: avoir tort ; être dans l'erreur
ผิด[v.] (phit) EN: violate ; infringe ; break   FR: enfreindre ; transgresser ; contrevenir à ; offenser
ผิด[v.] (phit) EN: miss   FR: rater ; manquer
ผิด[adj.] (phit) EN: wrong ; incorrect ; mistaken ; erroneous ; untrue ; false ; different ; unlike ; dissimilar   FR: faux ; erroné ; incorrect ; inexact
ผิด ๆ ถูก ๆ[adv.] (phit-phit thūk-thūk) EN: à tort ; à tort et à travers ; de travers ; incorrectement   
ผิด ๆ พลาด ๆ[v. exp.] (phit-phit phlāt-phlāt) EN: do sth badly ; mess sth up ; keep making mistakes ; bungle   
ผิด-[pref. (adj.)] (phit-) EN: un-   FR: a- ; in-
ผิดกฎ[adj.] (phit kot) FR: irrégulier
ผิดกฎหมาย[v. exp.] (phit kotmāi) EN: be illegal ; be against the law   

English-Thai: Longdo Dictionary
gender identity disorder(n) ความผิดปกติของเอกลักษณ์ทางเพศ, homosexual slang (gay,queer,dyke)
unrepentant(adj) ไม่รู้สึกว่าได้กระทำอะไรผิดไป, ไม่รู้สึกผิด
malfeasance(n) การประพฤติผิดต่อหน้าที่ โดยเฉพาะที่กระทำโดยข้าราชการ, S. corruption,
in charge(adj) ที่อยู่ในความรับผิดชอบในหน้าที่
fingerroot(n) กระชาย, พืชสมุนไพรเอเชียชนิดหนึ่ง เหง้ามีรากเป็นกลุ่ม ลักษณะคล้ายนิ้วมือยื่นออกมา ตำราอาหารมักเรียกผิดเป็น lesser galangal (เปราะหอม), S. lesser ginger, Chinese ginger, krachai,
hypengyophobia(n) โรคกลัวความรับผิดชอบ , S. fear of responsibility
conventional wisdom(noun phrase) ความคิดเห็นหรือคำอธิบายที่ได้รับการยอมรับจากผู้เชี่ยวชาญทำให้เกิดความยอมรับจากสาธารณชน ซึ่ง conventional wisdom อาจถูกหรือผิดก็ได้
breach of trust(n) การทำผิดหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
deceptive(adj) ที่สร้างความหลงผิด, ซึ่งหลอกลวง, ที่ลวงตา เช่น Deceptive coloration is when an organism's color fools either its predators or prey.
extrajudicial killing(n) การฆ่าแบบไม่เคารพกฎหมาย, การฆ่าที่ผิดกฎหมาย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abnormal[ADJ] ผิดปกติ, See also: ผิดธรรมดา, ผิดวิสัย, ผิดแปลก, แปลก, Syn. deviant, unnatural
abnormally[ADV] อย่างผิดปกติ, See also: ผิดสังเกต
atypical[ADJ] ผิดพวก, See also: ผิดแบบ, ผิดปกติ, Syn. abnormal
awry[ADJ] ผิดพลาด, See also: ผิด, ซึ่งไม่เป็นไปตามที่คาด, Syn. wrong, amiss, astray
backdoor[ADJ] ผิดกฎหมาย (ใช้นำหน้าคำนามเท่านั้น), See also: ซึ่งใช้วิถีทางลับ, Syn. underhand, secret
be amiss[PHRV] ผิดปกติ, See also: เสีย, Syn. come amss, go amiss
be up[PHRV] ผิดปกติ, See also: ไม่ปกติ
beyond the pale[IDM] นอกกฎหมาย, See also: ผิดกฎหมาย
deceive in[PHRV] ผิดหวังกับ
disappoint at[PHRV] ผิดหวังในเรื่อง, See also: ไม่สมหวังกับเรื่อง, Syn. dissatisfy at

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abc(เอบีซี) ย่อมาจาก Atanasoff-Berry Computer ว่ากันว่า เป็นชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องแรกของโลก (หนังสือบางเล่มว่า เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกมีชื่อว่า ENIAC) ศาสตราจารย์ John Atanasoff แห่งมหาวิทยาลัยไอโอวา และ Clifford Berry เป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องเอบีซีนี้เมื่อราวทศวรรษ 1940 ABEND การหยุดงานผิดปกติ <คำแปล>ย่อมาจาก abnormal end of task หมายถึงการหยุดงานที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้มีคำสั่งให้หยุดในโปรแกรมหรือชุดคำสั่งมักจะเกิดขึ้น เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ถูกสั่งให้ปฏิบัติงานหนึ่งงานใด แล้วไม่ยอมปฏิบัติ อาจจะเป็นเพราะเครื่องเสีย หรือโปรแกรมผิดพลาด
abed(อะเบด') adv. บนเตียง, ล้มป่วยลง (in bed) , ซึ่งเบี่ยงเบนจากปกติ,ผิดปกติ -aberrance, aberrancy n., Syn. abnormal)
aberration(แอบเบอเร' เชิน) n. การเบี่ยงเบนจากปกติ, ความผิดปกติ
abnormal(แอบนอร์' เมิล) adj. ผิดปกติ
abortionist(อะบอร์' เชินนิสทฺ) n. ผู้ทำแท้ง (อย่างผิดกฎหมาย)
abusage(อะบิว' เซจ) n. การใช้ศัพท์อย่างฟุ่มเฟือย, ศัพท์ที่ผิดหรือไม่เหมาะสม
abuse(อะบิวซ) vt.,n. ใช้ในทางผิด, ใช้มากเกินไป, ใช้เป็นโทษ, หลอกลวง,ข่มขืน, ชำเรา, กล่าวร้าย. -abusive adj., -abuser n.
acanthocyteเม็ดเลือดแดงที่มีรูปร่างผิดปกติเป็นแฉก ๆ
accountable(อะเคา' ทะเบิล) adj. ซึ่งต้องรายงานหรืออธิบาย, ซึ่งรับผิดชอบ,สามารถอธิบายได้, Syn. responsible, liable)
acidocytosisภาวะที่เลือดมี eosinophill leukocyte มากผิดปกติ

English-Thai: Nontri Dictionary
abandoned(adj) ที่ถูกละทิ้ง,ที่ผิดศีลธรรม,ที่ถูกปล่อยปละละเลย
aberrant(adj) ผิดปกติ,ผิดวิสัย,วิปริต,วิปลาส
aberration(n) ความผิดปกติ,ความวิปริต,ความวิปลาส
abnormal(adj) ผิดปกติ,วิปริต,วิปลาส,พิกล
abnormality(n) ความผิดปกติ,ความวิปริต,ความวิปลาส,ความพิกล
accountable(adj) ซึ่งต้องรายงาน,ซึ่งรับผิดชอบ,ซึ่งอธิบายได้
acquittal(n) การปล่อยเป็นอิสระ,การพ้นผิด
adultery(n) การเป็นชู้,การผิดประเวณี,การนอกใจ
adventitious(adj) ผิดปกติ,ไม่สำคัญ,บังเอิญ
amenable(adj) รับผิดชอบ,ยอมรับฟัง,ถือสาหาความได้

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
wrongผิด

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
異常(な)[いじょう(な), ijou ( na )] (adj) ผิดปกติ, ผิดสังเกต, แปลกไป, ไม่ธรรมดา, See also: S. 変(な),
違反[いはん, ihan] (vt) ผิดกฎ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
違法[いほうの, ihouno] (n ) ผิดกฎหมาย
がっかり[gakkari] ผิดหวัง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
外れる[はずれる, hazureru] Thai: ผิดแผกไป English: to get out of place (vi)
大外れ[おおはずれ, oohazure] Thai: ผิดพลาดมาก English: utter failure
異なる[ことなる, kotonaru] Thai: ผิดแผก English: to vary
狂う[くるう, kuruu] Thai: ผิดปกติไปจากเดิม English: to get out of order
残念[ざんねん, zannen] Thai: ผิดหวังมาก English: disappointment
非合法[ひごうほう, higouhou] Thai: ผิดกฎหมาย English: illegal

German-Thai: Longdo Dictionary
gestehen(vi) |gestand, gestanden| ยอมรับผิด, See also: zugeben
etw. stimmt nicht mit etw./jm.(vt) |stimmte, hat gestimmt| บางสิ่งดูผิดปกติหรือคนใดคนหนึ่งดูไม่สบาย
abgesehen vonยกเว้น, นอกเหนือจาก เช่น abgesehen von diesem Fehler นอกจากข้อผิดพลาดนี้
Fehler(n) |der pl. Fehler| ความผิดพลาด, ข้อผิด
Verdacht(n) |der, nur Sg.| ความสงสัยว่ามีการกระทำผิด เช่น Er steht im Verdacht, seinen Nachbar zu töten. เขาถูกสงสัยว่าได้ฆาตกรรมเพื่อนบ้าน
Prüfungsamt(n) |das| ฝ่ายวิชาการในมหาวิทยาลัย ซึ่งรับผิดชอบเรื่องที่เกี่ยวกับการสอบโดยตรง
schuldbewusst(adj adv) (สีหน้า)ที่แสดงว่ารู้สึกผิดในสิ่งที่ได้ทำลงไป
schief gehen(vi) |ging schief, ist schief gegangen| ผิดพลาดจากที่ควรเป็น เช่น Der Versuch ist schief gegangen. การทดลองล้มเหลว
verkehrt(n) ไม่ถูกต้อง, ผิดแปลก, ผิดด้าน(เสื้อผ้า) เช่น Ist es verkehrt wenn ein Junge Ballet macht. มันผิดด้วยหรือถ้าเด็กผู้ชายเต้นบัลเล่ต์, Er hat das Hemd herum angezogen. เขาใส่เสื้อเชิ้ตกลับด้าน, See also: S. falsch,
Panne(n) |die, pl. Pannen| ข้อผิดพลาดหรือความขัดข้องทางเทคนิค เช่น Bei dem Empfang gab es mehrere Pannen: erst funktionierte das Mikrofon des Redners nicht, und dann kam der Dolmetscher auch noch zu spät. = ระหว่างพิธีต้อนรับมีความขัดข้องทางเทคนิคเกิดขึ้นมากมาย ตอนแรกไมโครโฟนของพิธีกรไม่ทำงาน และล่าม(นักแปล)ยังมาสายอีกด้วย

French-Thai: Longdo Dictionary
travail(n) |m, pl. travaux| งาน เช่น travail au noir งานที่ผิดกฎหมายหรืองานที่มีการรับค่าจ้างโดยไม่ได้เสียภาษี, See also: S. boulot ,
se mettre de doigt dans l'oeil(phrase) fam. กระทำผิดพลาด, พลาด
commettre une fauteทำผิดกติกา เช่น ในกีฬาฟุตบอล
fisc(n) |m| กรมสรรพากร เช่น Il a fait une fausse déclaration d'impôts, mais ça lui coûtera cher d'avoir voulu frauder le fisc. = เขาได้ประเมินอากรผิดจากความจริง แต่เรื่องนี้จะแพงสำหรับเขาในการโกงสรรพากร (มาจากพจนานุกรมดวงกมล); agent du fisc เจ้าหน้าที่กรมสรรพากร

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top