Search result for

ผัว

(40 entries)
(0.0158 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผัว-, *ผัว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผัว[N] husband, Syn. สามี, สวามี, ภัสดา, Ant. ภรรยา, เมีย, Example: เขามีลูก 3 คนคนโตแต่งงานมีผัวไปแล้วเหลือ 2 คนกำลังเรียน, Count unit: คน, Thai definition: ชายที่เป็นคู่ครองของหญิง
ผัว[ADV] pop, See also: sound of whipping or slapping, Example: ผมหรี่ตามองแล้วสืบเท้าไปยังที่นั่นเปิดประตูผัวะออกไป, Thai definition: เสียงอย่างเสียงไม้หักหรือเสียงตบ
ผัวเมีย[N] spouses, See also: husband and wife, mate, married couple, Syn. สามีภรรยา, คู่สมรส, Example: ผัวเมียคู่นี้รักกันมากเหลือเกิน, Count unit: คู่, Thai definition: ชายหญิงที่อยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ผัวน. สามี, ชายที่เป็นคู่ครองของหญิง, คู่กับ เมีย.
ผัวหาบเมียคอนช่วยกันทำมาหากินทั้งผัวทั้งเมีย, ชายหาบหญิงคอน ก็ว่า.
ผัวว. เสียงอย่างเสียงไม้หักหรือเสียงตบ.
คู่ผัวหรือเมีย เช่น เลือกคู่ มีคู่ หาคู่.
คู่ครองผัวหรือเมีย.
บดีผัว. (ป., ส. ปติ), ในบทกลอนใช้ว่า บดิ ก็มี เพื่อเข้าบังคับลหุ.
สวามิ, สวามีผัว, ราชาศัพท์ใช้ว่า พระสวามี
สามิกะผัว.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Yeah, that's the way it was with my first husband.เหมือนผัวคนแรกของฉันไม่มีผิด Pineapple Express (2008)
Like an old married couple, fighting this way or that...เหมือนกับผัวเมียแก่ๆ คอยสู้กับพวกมันแบบนี้ Boxed In (2008)
One of my guys got held up by a couple junkies.เด็กปล่อยยาของฉันคนหนึ่ง มันถูก 2 ผัวเมียขี้ยาจี้ Breakage (2009)
Baby, get up and help me.ผัวจ๋า ตื่นสิแล้วมาช่วยฉันทีสิ Peekaboo (2009)
Baby, that don't make any sense.ผัวจ๋า นั่นมันไม่สมเหตุสมผลเอาเสียเลย Peekaboo (2009)
Oh, baby, that H is bringing me down.ผัวจ๋า นั่นแหล่ะเขา... ชอบทำให้ฉันผิดหวัง Peekaboo (2009)
Come on, baby.ไม่เอาน่า ผัวจ๋า Peekaboo (2009)
Weston, two inkers, two customers, the kid, and the cop.มีเวสตัน คนสักยันต์สองผัวเมีย ลูกค้าสองคน เด็กและตำรวจ Na Triobloidi (2009)
My husband is a god.ผัวฉันเป็นพระเจ้า Beyond Here Lies Nothin' (2009)
I mean, between the show you put on for the paparazzi all summerฉันหมายถึง ระหว่างเรื่องที่หนูผัวผันกับพวกปาปาราซี่ตลอดซัมเมอร์นี้ The Freshmen (2009)
Tricia Reed's husband got her a new car. It isn't even a holiday.ผัวนังทริเชีย รีด ยังซื้อรถคันใหม่ให้มันได้ Boom Crunch (2009)
Well... can't a wife just want to spend time with her husband?ก็... เมียอยากจะใช้เวลาอยู่กับผัวมั่งไม่ได้หรือ The Coffee Cup (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผัว[n.] (phūa) EN: husband   FR: mari [m] ; époux [m]
ผัว[X] (phua) EN: pop ; sound of whipping or slapping   FR: crac !
ผัวเมีย[n.] (phūa-mīa) EN: spouses ; husband and wife ; mate ; married couple   FR: époux [mpl] ; couple [m] ; mari et femme [mpl]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
husband[N] ้สามี, See also: ผัว
one's better half[IDM] สามีหรือภรรยา (คำไม่เป็นทางการ), See also: ผัวหรือเมีย
hubby[SL] สามี, See also: ผัว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fancy mann. คนรักของหญิง,แมงดา,ผัวหญิงคนชั่ว
father-in-lawn. พ่อตา,พ่อผัว
sister-in-law(ซิส'เทอะอินลอ) n. พี่หรือน้องสะใภ้,พี่ผัวน้องผัว (ที่เป็นหญิง) ,พี่เมียน้องเมีย (ที่เป็นหญิง) pl. sisters-in-law

English-Thai: Nontri Dictionary
FATHER-IN-father-in-law(n) พ่อตา,พ่อผัว
huntress(n) พรานหญิง,หญิงล่าผัว,ม้าตัวเมีย
husband(n) สามี,ผัว,พ่อบ้าน
MOTHER-IN-mother-in-law(n) แม่ยาย,แม่ผัว

French-Thai: Longdo Dictionary
monogamie(n) la, = ความสัมพันธ์แบบผัวเดียวเมียเดียว เช่น ชายหนึ่งหญิงหนึ่ง, See also: A. la polygamie,
polygame(adj) ที่ไม่ใช่แบบผัวเดียวเมียเดียว (ความสัมพันธ์), See also: A. monogame,
monogame(adj) ที่เป็นแบบผัวเดียวเมียเดียว (ความสัมพันธ์), See also: A. polygame,
polygamie(n) la, = ความสัมพันธ์แบบที่ไม่ใช่แบบผัวเดียวเมียเดียว เช่น ชายหนึ่งหญิงสอง หรือ หญิงหนึ่งชายสอง (มากกว่านี้ก็รวมอยู่ด้วย), See also: A. la monogamie,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top