Search result for

ผสมผสาน

(42 entries)
(0.0108 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผสมผสาน-, *ผสมผสาน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผสมผสาน[V] integrate, See also: combine, blend, mix, Syn. ผสมผเส, รวม, ผสม, ปนเป, Example: รัฐบาลมีการส่งเสริมให้ชาวสวนมะพร้าวในภาคใต้เลี้ยงโคผสมผสานกับการทำสวนมะพร้าว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ผสมผสานก. เก็บไว้ทีละเล็กทีละน้อย, เก็บเล็กผสมน้อย.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Integrateผสมผสาน, เข้าไปรวม, รวมตัว, สอดแทรก, การรวมตัว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
...one fateful night the moon blessed her, with an extraordinary gift with a tinge of the magic of the valley forever!ในคืนแห่งโชคชะตา.. ...พระจันทร์ได้ให้พรเธอ ด้วยของขวัญที่พิเศษเกินธรรมดา.. ..และได้ผสมผสานเวทมนตร์เล็กๆน้อยๆ ลงไป.. The Secret of Moonacre (2008)
Look. Now don't be afraid to mix and mash.ดูนะ ตอนนี้ ต้องไม่กลัวจะผสมผสาน Made of Honor (2008)
It's a complex combination of visual and subsonic aural stimuli ingeniously designed to amplify the electrical impulses of the brain, trapping it in an endless loop.มันเป็นการผสมผสานที่ซับซ้อน ของตัวกระตุ้นทางสายตาและหูที่มีความเร็วต่ำกว่าเสียง ที่ถูกออกแบบอย่างล้ำลึกเพื่อจะขยาย The No-Brainer (2009)
That's state-of-the-art, high-tech, fucking polymer frame reinforced with fibre glass.เป็นงานชิ้นเอก, ไฮเทค, ตัวปืนเป็นโพลีเมอร์ ผสมผสานกับไฟเบอร์กลาส Harry Brown (2009)
It's a very complex model of the exact locations -มันเป็นแบบที่ผสมผสานกันน่ะ\ ไม่ใช่บริเวณนี้นี่ Episode #3.3 (2009)
I thought genetic engineering was about mixing a spinach with a cauliflower.ผมนึกว่าการตัดต่อยีนเกี่ยวกับ การผสมผสานผักขมกับต้นกะหล่ำ Bad Seed (2009)
You are fucking awesome.แค่ใช้การผสมผสานอย่างลงตัว ของการมองโลกในแง่ดีและความใสซื่อก็พอ Kick-Ass (2010)
(speaking spanish) Bye. Cool.การผสมผสานกันระหว่างประวัติศาสตร์และการแร็ป Our Family Wedding (2010)
Some advice, blend in. Don't give her no reason to fixate on you.คำแนะนำบางผสมผสานสิ่งต่อไปนี้ Don't ให้เหตุผลที่จะ fixate ที่คุณเธอไม่ Death Race 2 (2010)
It's just awesome to finally have an application... a practical application for string theory.มันน่าทึ่งตรงที่มีโปรแกรม เป็นโปรแกรมที่ใช้งานได้จริงเมื่อผสมผสานกับทฤษฎีแล้ว Dark Side of the Moon (2010)
Individual frequencies between the clicks are inverted and recombined.เป็นความถี่เฉพาะๆไป ระหว่างการปล่อยเสียงสลับที่แล้ว เอามาผสมผสานกัน The Boy with the Answer (2010)
I mean, you know, it's natural to have mixed feelings...ผมคิดว่ามันเป็นธรรมชาติดี ที่มีความรู้สึกๆ ผสมผสานกันได้... The Couple in the Cave (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผสมผสาน[v.] (phasomphasān) EN: integrate ; combine ; blend ; mix   FR: composer ; harmoniser

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blend in[PHRV] ทำให้เข้ากันได้, See also: ผสมผสาน, คลุกเคล้า
blend together[PHRV] กลมกลืนกัน, See also: ผสมผสานกัน, เข้ากัน, Syn. blend with
chord[VT] ผสมผสาน, See also: สัมพันธ์, คล้องจอง, ประสาน, Syn. harmonize, blend, arrange
commingle[VT] ผสมผสาน
commingle[VI] ผสมผสาน, Syn. blend, intermix
integrate with[PHRV] รวมเข้ากับ, See also: ผสมผสานกับ
interlard with[PHRV] ผสมผสานกับ, See also: ปนกับ, Syn. lard with
glean[VT] รวบรวม, See also: ผสมผสาน, Syn. collect, gather
integrate[VI] ผสมผสาน, See also: รวมเข้าด้วยกัน, Syn. combine, incorporate, join
integrate[VT] ผสมผสาน, See also: รวมเข้าด้วยกัน, Syn. combine, incorporate, join

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cim(ซีไอเอ็ม) 1. ย่อมาจาก computer input from microfilm (ไมโครฟิล์มสู่คอมพิวเตอร์) หมายถึง เทคโนโลยีในการอ่านข้อมูลต่าง ๆ ในไมโครฟิล์มเข้าไปเก็บในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ (โดยต้องแปลงเป็นรหัสที่คอมพิวเตอร์เข้าใจได้) 2. ย่อมาจาก computer integrated manufacturing (การผลิตแบบผสมผสานด้วยคอมพิวเตอร์) หมายถึงการผลิตโดยใช้คอมพิวเตอร์ร่วมด้วย
farraginous(ฟะแรจ' จะนัส) adj. ผสมผสาน
hypermediaสื่อหลายมิติมีความหมายเหมือนมัลติมีเดีย (mulltimedia) หรือบางครั้งก็เรียกว่า ไฮเปอร์เทกซ์ (hypertext) ซึ่งก็คือการผสมผสานของข้อความ - ภาพ - เสียง และวีดิทัศน์ (video) ในการเสนอเรื่องราวต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความตื่นเต้นเร้าใจ ฯ
intermixturen. การผสมผสาน,การคลุกเคล้า,สิ่งที่เกิดจากการผสมผสานกัน,สิ่งที่ใส่ลงไปผสม
interweave(อินเทอวิฟว') vt.,vi.,n. (การ) พันกัน,สานกัน,ผสมผสาน,คลุกเคล้า., See also: interweaver n. interwoven adj.
jargon(จาร์'กอน) {jargoned,jargoning,jargons} n.,v. (พูด) ภาษาเฉพาะอาชีพ,คำพูดที่ไร้สาระ,คำ,พูดที่ทำให้เข้าใจยาก,ภาษาผสมผสาน
jungle(จัง'เกิล) n. ป่า,ป่าทึบ,ดง,ดงดิบ,สิ่งผสมผสานที่ยุ่งเหยิง,ความสับสน,การแข่งขันที่รุนแรงหรือโหดร้าย,ค่ายพักที่จอแจ, Syn. wild
medley(เมด'ลี) n. เพลงผสม,ของผสมผสาน,สิ่งผสม. adj. ซึ่งผสมกัน,ผสมผสาน
motley(มอท'ลี) n. การรวมสีต่าง ๆ กัน,เครื่องแต่งกายสลับสีหรือหลายสี,การผสมผสาน,เสียงประสานจับฉ่าย. adj.หลากหลาย,มีหลายสี,สลับสี pl. motleys, Syn. heterogeneous,
pickup(พิค'อัพ) n. การเก็บขึ้น,คนที่รู้จักโดยบังเอิญ,รถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก,สถานีถ่ายทอดสด,เครื่องเก็บ,คนหรือสินค้าที่บรรทุก. adj. ผสมผสานกันชั่วคราว

English-Thai: Nontri Dictionary
blend(n) การคลุกเคล้า,การผสมผสาน
blend(vt) คลุก,คลุกเคล้า,ผสมผสาน
interweave(vt) การร้อยเข้าด้วยกัน,การผสมผสาน,การคลุกเคล้า
interweave(vt) ร้อยเข้าด้วยกัน,ผสมผสาน,คลุกเคล้า
medley(n) การผสมผสาน,เพลงเมดเล่ย์
mingle(vt) ผสม,ระคน,ปน,มั่วสุม,ผสมผสาน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top