Search result for

ผงซักฟอก

(27 entries)
(0.0107 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผงซักฟอก-, *ผงซักฟอก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผงซักฟอก[N] powdered detergent, See also: washing powder, washing compounds, Syn. แฟ้บ, Example: เศรษฐกิจวิกฤติอย่างนี้สินค้าอุปโภคบริโภคแทบทุกอย่างขึ้นราคากันหมดไม่ว่าน้ำปลา ผงซักฟอก น้ำมันพืชข้าวสาร น้ำตาล น้ำมัน เป็นต้น, Count unit: กล่อง, ห่อ, ถุง, Thai definition: สารอินทรีย์ชนิดหนึ่ง ลักษณะเป็นผง มีหลายชนิด ใช้ประโยชน์ในการซักฟอกได้ดีกว่าสบู่ทั้งใช้ซักฟอกในน้ำอ่อน น้ำกระด้าง หรือน้ำเค็มได้ดี

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ผงซักฟอกน. สารอินทรีย์ชนิดหนึ่ง ลักษณะเป็นผง มีหลายชนิด มีองค์ประกอบที่สำคัญแตกต่างกัน เช่น ประกอบด้วยโซเดียมลอริลซัลเฟต (sodium lauryl sulphate) หรือโซเดียมอัลคิลอะริลซัลโฟเนต (sodium alkyl aryl sulphonate) เป็นต้น ใช้ประโยชน์ในการซักฟอกได้ดีกว่าสบู่ ทั้งใช้ซักฟอกในนํ้าอ่อน นํ้ากระด้าง หรือนํ้าเค็มได้ดี.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Washing powdersผงซักฟอก [TU Subject Heading]
Detergentsผงซักฟอก,สารชำระล้าง,ทำให้ผิวหนังสะอาด,ดีเทอร์เจน,สารซักฟอก,ดีเทอร์เจนส์ [การแพทย์]
Detergents, Mildผงซักฟอกชนิดอ่อนๆ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Palm oil not only caters to our growing demand for food, but also cosmetics, detergents and, increasingly, alternative fuels.น้ำมันปาล์มไม่ได้แค่ตอบสนอง ความต้องการด้านอาหารที่เพิ่มขึ้นของเรา แต่รวมถึงเครื่องสำอาง,ผงซักฟอก และพลังงานทางเลือกที่เพิ่มขึ้น Home (2009)
It landed on the detergent box.มันตกลงไปอยู่ในกล่องผงซักฟอกนะ Look Into Their Eyes and You See What They Know (2009)
Thinking about detergent and groceries...คิดถึงแต่กับผงซักฟอกและก็ของใช้ในบ้าน The God-Why-Don't-You-Love-Me Blues (2009)
The closest thing I've ever seen to that is a cocaine addict who ran out of drugs, and started snorting things like sugar and powdered detergent.สิ่งที่ใกล้เคียงที่สุด ฉันเคยเห็น คือคนติดโคเคนที่ลงแดง และเริ่มที่จะเสพ สิ่งของอื่นใกล้ๆ กัน อย่างน้ำตาลหรือผงซักฟอก The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
They made him drink cooking oil and paraffin and also they pushed washing powder in his mouth.พวกเขาจับน้องผมกรอกด้วยน้ำมันพืช แล้วเอาผงซักฟอกยัดใส่ปากน้องผมอีก The Bang Bang Club (2010)
It receives large chemical deliveries on a weekly basis-- detergent and such.มันเป็นที่ไว้รับเคมีมหาศาล เป็นประจำทุกอาทิตย์ ผงซักฟอกและอย่างที่เห็น Más (2010)
Next time, don't use laundry detergent,ครั้งต่อไป อย่าใช้ผงซักฟอกซักผ้า Northwest Passage (2010)
Pass me the detergent please!ขอผงซักฟอกหน่อย The Switch (2010)
You have hypo-allergenic detergent?คุณมีผงซักฟอกสูตรไม่แพ้ง่ายไหม The Cohabitation Formulation (2011)
First, you put in the detergent.อย่างแรกคือลูกต้องใส่ผงซักฟอก The Second Act (2012)
Well, based on my calculations, vibrating a solution of ammonia and detergent through a rapidly changing array of frequencies should dislodge the crystals from the bones.จากการคำนวนของผม การสั่นของ สารละลายแอมโมเนียและผงซักฟอก ที่เปลี่ยนความแรงอย่างรวดเร็ว น่าจะทำให้ผลึกหลุดออกจากกระดูก The Diamond in the Rough (2013)
Ghosting. Oh, that is awesome. Hey, can I make a suggestion?ใช่ แล้วใส่ผงซักฟอกบดละเอียด The Secrets in the Proposal (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผงซักฟอก[n.] (phong sakføk) EN: detergent ; powdered detergent   FR: détergent [m] ; lessive (en poudre) [f] ; produit lessiviel [m] ; détersif [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
laundry soap(n phrase) ผงซักฟอก เช่น I live in Canada and would like to import the white bar laundry soap from Peru here. I have used it and it is very good., S. detergent, laundry detergent

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
detergent[N] ผงซักฟอก, See also: สิ่งที่ใช้ชำระล้าง, น้ำยาทำความสะอาด, Syn. antiseptic, sterilizer, cleanser, Ant. contaminator, infectant
soap powder[N] ผงซักฟอก
washing powder[N] ผงซักฟอก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
detergent(ดิเทอร์'เจินทฺ) n. ผงซักฟอก,สิ่งชำระล้าง (เช่น สบู่) adj. ซึ่งเป็นการชำระล้าง
washing powdern. ผงซักฟอก

English-Thai: Nontri Dictionary
detergent(n) ผงซักฟอก,ผงฟอกขาว

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
染料[せんりょう, senryou] (n) ผงซักฟอก
洗剤[せんざい, senzai] (n ) ผงซักฟอก, น้ำยาซักผ้า

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top