Search result for

ปูด

(39 entries)
(0.0143 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ปูด-, *ปูด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปูด[N] crow pheasant, See also: Centropus sinensis, Syn. กะปูด, นกปูด, นกกะปูด, กดปูด, Example: มีนกปูดส่งเสียงร้องอยู่แถวๆ นี้, Count unit: ตัว, Thai definition: นกชนิดหนึ่ง มีขนปีกสีน้ำตาลแดง ลำตัวสีดำ ชอบร้องเสียงปูด
ปูด[ADJ] swollen, See also: bulging, bulgy, Syn. บวม, โป่ง, ป่อง, พอง, นูน, โหนก
ปูด[V] reveal a secret, See also: disclose, divulge, ooze up, let the cat out of the bag, spill the beans, Syn. เผย, เปิดเผย, Example: การฉ้อฉลที่ทำมานานปีเกิดปูดขึ้นมาเสียก่อน ทำให้แผนการต่างๆ พังทลายลงหมด, Notes: (ปาก)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ปูดดู กะปูด.
ปูดว. นูนเบ่งขึ้นมาในลักษณะอย่างดินปูด หน้าปูด
ปูดเสียงดังเช่นนั้น.
ปูดก. พูดหรือเผยความลับเพราะทนเก็บไว้ไม่ได้.
ปูดกกส้มมอน. โกฐพุงปลา. (ดู โกฐพุงปลา ที่ โกฐ).

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bulgingปูดออก,การโป่ง,โป่งพอง [การแพทย์]
Expansileปูดออก,ขยายใหญ่ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I don't like when you look nervous. You will not blow this!ฉันไม่ชอบเวลาที่เธอลนลานแบบนี้ เธอห้ามปูดเรื่องนี้ออกไปนะ! The House Bunny (2008)
And most likely a peccadillo or two that can be easily discovered, if she needs a little persuading.แล้วส่วนใหญ่ ไอ้ความผิดเล็กๆน้อยๆ มันต้องปูดกันอยู่แล้ว แค่ต้องอาศัยการจูงใจนิดๆหน่อยๆ Loyal and True (2008)
Is paved with cruel intentions.จะถูกปูด้วยเจตนาร้ายๆนะ The Debarted (2009)
My sheets. Put a towel down.ผ้าปูที่นอนฉัน เอาผ้าขนหนูปูด้วย Easy A (2010)
And his eyes glowed, like two puncture holes in the walls of an incinerator.ตาของเขาปูดแดง เหมือนกับรูโหว่ทะลุ ฝาผนังเตาเผา Polly Wants a Crack at Her (2010)
A blister on the turnpike.รอยปูดบนทางด่วน Questions and Antlers (2010)
A blister on a turnpike?รอยปูดบนทางด่วน Questions and Antlers (2010)
Really? And spontaneous, fatal tumor-growth wouldn't?เหรอ แล้วทำให้เนื้องอกปูดออกมาขนาดนั้น มันไม่ดึงดูดความสนใจเลยงั้นสิ Olivia. In the Lab. With the Revolver (2010)
And you could hear them clackity-clacking and clicking around.คุณจะได้ยินเสียงก้ามปูดังกลิ้ก-กลั้กอยู่รอบๆตัว Peleliu Landing (2010)
I can also curl my tongue. Who else? Annie ratted out Chang.ฉันห่อลิ้นได้ด้วยนะ ใครทำได้มั่ง? แอนนี่เป็นคนปูดเรื่องแชง English as a Second Language (2010)
- Jeff, Alan narced on you!- เจฟ อลันคือคนที่ปูดเรื่องของคุณ! Accounting for Lawyers (2010)
- Narced?- ปูดเรื่องของผม? Accounting for Lawyers (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปูด้วยหิน[v. exp.] (pū dūay hin) FR: paver ; daller
ปูดอกไม้ทะเล[n. exp.] (pū døkmāi thalē) EN: anemone crab   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
carpet[VT] คลุมด้วยพรม, See also: ปูด้วยพรม
face with[PHRV] คลุมด้วย, See also: ปูด้วย, ฉาบด้วย
flag[VT] ปูด้วยแผ่นหินแบน
slab[VT] ปูด้วยแผ่นวัสดุหนา, See also: ปูด้วยแผ่นไม้หนา, ปูด้วยแผ่นไม้หนา
strew with[PHRV] ปูด้วย, See also: คลุมด้วย, Syn. pave with

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cobbly(คอบ'บลี) adj. ปูด้วยหินกลม,ปูด้วยกรวดขนาดกลาง
flagging(แฟลก'กิง) adj. อ่อนกำลัง,อ่อนปวกเปียก,หย่อนยาน,ห้อยย้อย., See also: flaggingly adv. n. หินแบนหรือหินแผ่นสำหรับปูพื้น,พื้นที่ปูด้วยแผ่นหินแบนหรือหินแผ่น
parquet(พาเค'-,เคท) n. ไม้ปาร์เก้ปูพื้น vt. ปูด้วยไม้ปาร์เก้
scarf(สคาร์ฟ) n. ผ้าพันคอชนิดยาว,ผ้าโพกหัวหรือสะพายไหล่ของสตรี,เน็คไท,ผ้ายาวแคบที่ใช้ปูโต๊ะและอื่น ๆ vt. พันด้วยผ้าดังกล่าว,คลุมหรือปูด้วยผ้าดังกล่าว, Syn. neckpiece, band
slab(สแลบ) n. แผ่นแบนกว้างที่ค่อนข้างหนาที่ทำด้วยวัตถุแข็ง,แผ่นหนา,แผ่นไม้ซุงที่เลื่อยตามขวางและมีเปลือกติดอยู่รอบนอก vt. ทำให้เป็นแผ่น,ปูด้วยแผ่นดังกล่าว,เลื่อยไม้ซุงตามขวางออกมาเป็นแผ่นหนา, Syn. plank,slice
slate(สเลท) n. กระดานชนวน,หินชนวน,สีหินชนวน,สีเทาอมน้ำเงินเข้ม,รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง,รายชื่อผู้ที่จะได้รับการพิจารณาคัดเลือก, -Phr. (clean slate ประวัติความประพฤติที่ขาวสะอาด) vt. ปูด้วยหินชนวน,ปูด้วยแผ่นหิน,เสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้ง,กำหนดรายชื่อผู้ที่อยู่ในข่ายที่จะได้รับพิจารณาได้รับเลือก
snare(สแนร์) n. กับดัก,แร้ว,จั่น,บ่วง,ห่วง,หลุมพราง,ห่วงลาดสำหรับตัดเอาเนื้องอกหรือเนื้อปูดออก,ถบโลหะขึงกลองแต๊ก vt. ดักสัตว์ด้วยแร้ว (จั่น,บ่วง,ห่วง,หลุมพราง) ,ล่อจับ,ดัก,หลอก,ใส่ร้าย,ป้ายสี., See also: snarer n. snaringly adv.
sward(สวอร์ด) n. พื้นหญ้า,สนามหญ้า,การเจริญเติบโตของหญ้า. vt. ปูด้วยหญ้า,คลุมเสื้อหญ้า

English-Thai: Nontri Dictionary
felt(adj) ทำด้วยสักหลาด,บุด้วยสักหลาด,หุ้มสักหลาด,ปูด้วยสักหลาด
shingle(vt) มุงหลังคา,ปูด้วยไม้บางๆ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top