Search result for

ปิติ

(26 entries)
(0.0141 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ปิติ-, *ปิติ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปิติ[N] joy, See also: gladness, happiness, delight, pleasure, elation, Syn. ยินดี, ปลาบปลื้ม, ดีใจ, ปีติ, Ant. โศกเศร้า, โทมนัส, Example: พ่อแม่เต็มไปด้วยความปิติที่ลูกสาวสอบเข้ามหาวิทยาลัยของรัฐบาลได้
ปิติ[V] be glad, See also: be pleased, be delighted, Syn. ยินดี, ดีใจ, ปลาบปลื้ม, ปีติ, Example: ผู้เป็นแม่เฝ้ามองดูความสุขที่ลูกได้รับจากตนอย่างปลื้มปิติ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A pleasure it is, to hear your voice, your heighness.ปลื้มปิติเป็นลันพ้น ที่ได้ยินเสียงของฝ่าบาท Ambush (2008)
My pleasure is exchanging conversations with the great masterข้าปิติเป็นที่ยิ่ง ที่ได้สนทนากับท่านอาจารย์ Portrait of a Beauty (2008)
It is with great pleasure that I invite you all to our humble city.ด้วยความปิติอย่างสูง ที่ผมเชิญทุกท่านมาที่เมืองธรรมดาของเรา Vantage Point (2008)
One will require little more work, though. He's euphoric.หนึ่งในนั้นอาจจะหนักหน่อย, เขาดูปิติ Passengers (2008)
Raise it up and make a joyful noiseยกระดับและส่งเีสียงปลื้มปิติ The Love Guru (2008)
What so proudly we hailedเราโห่ร้องอย่างปลื้มปิติ The Love Guru (2008)
Before I present the pleasure aids.ก่อนฉันจะนำเสนอความปิติ Made of Honor (2008)
Pleasure aids?ความปิติ Made of Honor (2008)
These pleasures are best used when... in tantric meditative state.ความปิติ จะเกิด เมื่อ สมาธิถึงขั้น ตันตริค Made of Honor (2008)
Oh, it lifts all of our hearts. How lucky we are.โห มันทำให้ปิติในหัวใจของเรา ว่าช่างเป็นโชคที่พวกเราได้มาอยู่ที่นี่ City of Ember (2008)
The rapture, the tribulation and the impending battle of Armageddon dominate much of the discussion.ความปิติ หรือวิบัติ กำลังใกล้เข้ามาแล้ว การสู้รบครั้งใหญ่และถึงที่สุด มีอิทธิพล เหนือหัวข้อสนทนามาก The Day the Earth Stood Still (2008)
Joyous births...การกำเนิดที่น่าปิติยินดี Home Is the Place (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปิติ[n.] (piti) EN: joy ; gladness ; happiness ; delight ; pleasure ; elation   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rapt[ADJ] ปิติยินดีมาก, See also: ปลื้มมาก, Syn. enchanted, charmed, Ant. unaffected, unconcerned
rejoice[VI] ปิติยินดี, See also: ปลื้มใจ, ดีใจ, มีความสุข, Syn. be glad, delight, enjoy, exult

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beam(บีม) n. คาน,ไม้ขวาง,ขื่อแป,รอด,คร่าว,คันรถ,คันชั่ง,คันไถ,แกนที่ม้วนได้,คานหาม,เขาแกน,ลำแสง,ลำรังสีขนานกัน,สัญญาณวิทยุ,สีหน้าที่ปิติยินดี vi. แผ่รังสีหรือลำแสง,ส่งสัญญาณวิทยุ,เปล่งยิ้มหรือมีสีหน้าที่ปิติยินดี
beaming(บีม'มิง) adj. ปิติยินดี,ยิ้มแย้มแจ่มใส,เปล่งแสง,ฉายแสง, Syn. radiant ###A. gloomy
cheer(เชียร์) {cheered,cheering,cheers} vt.,n. (การ) ร้องเสียงไชโย,ไชโย,โห่ร้อง,ยุ,ปลุกเร้าด้วยการโห่ร้อง -n. การร้องเสียงไชโย,สิ่งที่ให้ความปลื้มปิติยินดี,ความดีใจ,อาหาร,เสบียง,สีหน้าการปลอบใจ,การทำให้ใจชุ่มชื่น,การต้อนรับ -interj. คำอวยพรเวลาดื่มหรือเวลาจากกั
cheerful(เชียร์'ฟูล) adj .เต็มไปด้วยความปลื้มปิติยินดี,ร่าเริง,ดีอกดีใจ., See also: ness n., Syn. joyous
enchantvt. ทำให้ลุ่มหลง,ทำให้หลงใหล,ทำให้หลงเสน่ห์,ทำให้ปลื้มปิติ,มีเสน่ห์, Syn. bind
entrance(เอน'เทรินซฺ) n. การเข้า,ทางเข้า,ปากทางเข้า,การเข้าโรงเรียน,การเข้าสนาม,การเข้ารับตำแหน่ง,การเริ่มลงมือ,วิธีการเข้า,ลักษณะการเข้า -vt. ทำให้ปิติยินดี,ทำให้งงงวย., See also: entrancement n. ดูentrance entrancingly adv. ดูentrance
hurrah(ฮะรา') interj.,n. คำอุทานหรือการแสดงความปิติยินดีความพอใจหรืออื่น ๆ ,ความเกรียวกราว,ความวุ่นวาย vi.,vt. ไชโย!,ดีแล้ว!,, Syn. hurray commotion
rhapsodic(แรพซอด'ดิค) adj. ใช้ถ้อยคำที่หรูหราและฟุ่มเฟือย,คลั่งไคล้,กระตือรือร้นเกินไป,ปิติยินดีเหลือล้น, Syn. rhapsodical., See also: rhapsodically adv.

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
幸せ[しあわせ, shiawase] ปิติยินดี

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top