Search result for

ปาน

(74 entries)
(0.177 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ปาน-, *ปาน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปาน[N] birthmark, Example: ปานดำลักษณะนี้นี้พบในเด็กที่มีเชื้อชาติเอเชียและแอฟริกา, Count unit: แห่ง, ที่, Thai definition: ผิวเนื้อที่เป็นสีแดงหรือสีดำที่เกิดเป็นเองตามร่างกายแต่กำเนิด
ปาน[CONJ] like, See also: similar, as, Syn. เหมือน, ราว, ราวกับ, Example: เขาหารู้ไม่ว่ากำลังมีปืนกระบอกหนึ่งโผล่ออกมาจากผ้าเหลืองอย่างฉับไวปานงูฉก, Thai definition: คำเชื่อมแสดงความเหมือนหรือเท่าเทียมของถ้อยความ
ปานใด[ADV] no matter how much, See also: however much, whatever extent, Syn. เพียงใด, Example: ไม่ว่าเจ้าพ่อชิคาโกจะโหดเหี้ยมปานใด แต่ความสุขุมรอบคอบก็มีติดตัวเช่นกัน
ปานกัน[ADV] comparably, See also: nearly, Syn. พอกัน, พอๆ กัน, Example: ฝาห้องผุหล่นเป็นรูโหว่แล้ว ไม่เฉพาะฝาหรอกที่เป็นอย่างนี้ หลังคาก็ปานกัน
ปานนี้[ADV] so, See also: such, as, Syn. ปานฉะนี้, Example: เมื่อท่านเก่งกล้าถึงปานนี้จะมารังแกอะไรกับคนหาเช้ากินค่ำอย่างผม
ปานกลาง[ADV] moderately, See also: middlingly, averagely, Syn. พอควร, พอประมาณ, พอสมควร, Example: รถนั่งขนาดเล็กยังครองใจกลุ่มผู้ซื้อที่มีรายได้ปานกลางถึงดีซึ่งเป็นตลาดใหญ่ของประเทศ, Thai definition: ที่กำหนดขึ้นเป็นมาตรฐานกลางๆ ไม่มากไม่น้อย, ระหว่างมากกับน้อย, ครึ่งดีครึ่งเลว
ปานฉะนี้[ADV] such, See also: so, as, Syn. ขนาดนี้, ปานนี้, เช่นนี้, เพียงนี้, Example: ตัวละครแต่ละตัวที่โลดแล่นในเพชรพระอุมาฉบับพันทิพ ไฉนจึงบรรเลงกันได้สนุกสนานปานฉะนี้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ปานน. รอยสีแดงหรือสีดำเป็นต้นที่เกิดเป็นเองตามร่างกายบางแห่งแต่กำเนิด.
ปานว. เหมือน, คล้าย, เช่น เก่งปานกัน
ปานเช่น, เพียง, ดัง, เช่น ดีถึงปานนี้ เก่งอะไรปานฉะนี้.
ปาน-, ปาน(ปานะ-) น. เครื่องดื่ม, นํ้าสำหรับดื่ม.
ปานกลางว. ขนาดกลาง, ไม่มากไม่น้อย, พอสมควร, อยู่ระหว่างที่สุด ๒ ฝ่าย เช่นระหว่างสูงกับต่ำ ใหญ่กับเล็ก มากกับน้อย ฉลาดกับโง่.
ปานฉะนี้, ปานนี้ว. เช่นนี้, เพียงนี้.
ปานดงน. ชื่อโรคชนิดหนึ่ง ตามตำราแพทย์แผนโบราณว่ามีอาการเจ็บปวดแล่นไปตามผิวหนัง.
ปานิเยนน. กระดังงาจีน.
ปานีย-, ปานียะ(ปานียะ-) ว. ควรดื่ม, น่าดื่ม, ดื่มได้.
ปานีโยทกน. นํ้าควรดื่ม.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
moderateปานกลาง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
commonปานกลาง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
tacheปานเลือด, ดวงตำหนิ, แต้ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Nevusปาน [TU Subject Heading]
Birth Markปานแต่กำเนิด [การแพทย์]
Birthmarkปาน [การแพทย์]
Moderateปานกลาง [การแพทย์]
Moderate Degreeปานกลาง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Compound transmission of the pandemonium with percussion... and spasmodic frantic disintegration.ส่งคอม เปานด ของผีที่มีกระทบ และการสลายตัวคลั่งชักกระตุก เกร็ง Pinocchio (1940)
I don't suppose he'll lose his temper with you. You seem such a placid little thing.แต่ฉันไม่คิดว่าเขาจะกล้าโมโหใส่คุณหรอก คุณออกจะเรียบร้อยปานนี้ Rebecca (1940)
"How funny. How supremely, wonderfully funny."ตลกดีนะ ช่างน่าหัวเราะอะไรปานนี้" Rebecca (1940)
"... like swarms of locusts they descended...♪ เหมือนฝูงตั๊กแตนถล่มไร่ไม่ปาน ♪ Blazing Saddles (1974)
Ham sand, Miracle Whip, Canadian on the side.แฮม, วิปครีมมิราเคิล มีเครื่องเคียงด้วยนะ สเต๊คสุกปานกลาง *batteries not included (1987)
Armand is the wind!อาร์แมนด์เร็วปานลมอยู่แล้ววว! Mannequin (1987)
Who has that kind of money?ใครจะมีเงินปานนั้นนะ ? Cinema Paradiso (1988)
What a silly job this is.งานอะไรจะน่าเบื่อปานนี้ The Bodyguard (1992)
And if my brother had not put Heathcliff so low,และหากพี่ชายฉันไม่ กดฮีธคลิฟฟ์ ให้เตี้ยต่ำปานนั้น Wuthering Heights (1992)
- What a difference!- อะไรมันจะแตกต่างปานนั้น! Cool Runnings (1993)
And centuries of isolation had convinced themราปานุย นับศตวรรษที่อยู่โดดเดี่ยวทำให้พวกเขา... Rapa Nui (1994)
As a result, the grades are all mediocre.คะแนน อยู่ในระดับปานกลาง Wild Reeds (1994)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปาน[n.] (pān) EN: birthmark   FR: angiome plan [m] ; tache de vin [f]
ปาน[conj.] (pān) EN: like   
ปาน ๆ กัน[X] (pān-pān kan) EN: about the same   
ปานกลาง[adj.] (pānklāng) EN: moderate ; medium   FR: moyen ; modéré
ปานกัน[adv.] (pān kan) EN: comparably   
ปานามา[n. prop.] (Pānāmā) EN: Panama   FR: Panama [m]
ปานใด[adv.] (pāndai) EN: no matter how much ; to what extent ; to whatever extent   

English-Thai: Longdo Dictionary
areola(n) |pl. areolae| วงปานนม เช่น The areola often becomes more prominent during pregnancy.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
average[ADJ] ปานกลาง, Syn. medium, normal, ordinary
birthmark[N] ปานแดงหรือน้ำตาลตั้งแต่เกิด
fair[ADJ] ปานกลาง, See also: ค่อนข้างดี, Syn. average
middle[ADJ] ปานกลาง, See also: พอประมาณ, เป็นกลาง, กลางๆ, Syn. average, central, halfway, in-between
middling[ADJ] ปานกลาง, Syn. mediocre, ordinary, average
moderate[ADJ] ปานกลาง, See also: พอสมควร, กลางๆ, Syn. temperate, average, medium, fair, Ant. immoderate, excessive, heavy
nevus[N] ปาน
Panama[N] ปานามา
temperate[ADJ] พอควร, See also: ปานกลาง, Syn. medium

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acidulous(อะซิด' ดิวลัส) adj. ค่อนข้างเปรี้ยว, รุนแรง, ทารุณ, เป็นกรดปานกลาง. -acidulent adj.
altocumulus(แอลโทคิว' มิสลัส) n., (pl. -lus) ชั้นเมฆที่อยู่สูงปานกลางระดับ 8,000-20,000 ฟุต มีลักษณะเป็นก้อนกลุ่มที่กลม
birthmarkn. ตำหนิบนผิวหนังแต่กำเนิด,ไฝ,ปาน
cerise(ซะรีซ') adj.,n. แดงปานกลางจนถึงแดงเข้ม
cloudburstn. ฝนที่ตกอย่างหนักมากและกะทันหันปานฟ้ารั่ว,พายุฝน
cobblestonen. หินกลม เล็ก ๆ ตามธรรมชาติ,กรวดขนาดปานกลาง
doberman pinscher(โด'บะมัน พิน'เชอะ) n. สุนัขพันธุ์เยอรมันที่มีหางสั้นมีรูปร่างขนาดปานกลาง
fair(แฟรฺ) adj. ยุติธรรม,ถูกต้อง,ซื่อสัตย์,ใหญ่พอสมควร,มาก,ปานกลาง,ดีพอใช้,สภาพ,สวยงาม,ไม่มีจุดด่างพร้อย,สะอาด,ชัดเจน,มีผิวพรรณดี,มีเสน่ห์., See also: fairness n. -adv. สุภาพ,ยุติธรรม. -Phr. (fair and square ซื่อสัตย์,ตรงไปตรงมา) . -Phr. (see fair ตัด
fairly(แฟร'ลี) adj. อย่างตรงไปตรงมา,อย่างยุติธรรม,อย่างปานกลาง,โดยความเป็นจริง,โดยสิ้นเชิง, Syn. justly
fleck(เฟลค) n. จุด,ด่าง,ปาน,แต้ม,เม็ดเล็ก,จำนวนเล็กน้อย,ทำให้เป็นจุด,แต้ม., See also: flecky adj., Syn. spot

English-Thai: Nontri Dictionary
birthmark(n) ไฝ,ปาน
fleck(n) จุด,รอยด่าง,จุดด่าง,ปาน,รอยแต้ม
intermediate(adj) กลางทาง,อยู่ระหว่างกลาง,ปานกลาง
meanly(adv) อย่างเลว,อย่างตระหนี่,อย่างพอควร,อย่างปานกลาง
medial(adj) อยู่ตรงกลาง,มัธยะ,ปานกลาง,กึ่งกลาง,อยู่ระหว่างกลาง
median(adj) อยู่ตรงกลาง,มัธยะ,ปานกลาง,กึ่งกลาง,อยู่ระหว่างกลาง
mediocre(adj) ปานกลาง,สามัญ
mediocrity(n) ความสามัญ,คุณภาพปานกลาง
medium(adj) ปานกลาง,เป็นสายกลาง,ซึ่งอยู่ระหว่างกลาง,เป็นตัวกลาง
mid(adj) ระหว่างกลาง,ตรงกลาง,ปานกลาง,พอประมาณ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top