Search result for

ปล้อง

(47 entries)
(0.3188 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ปล้อง-, *ปล้อง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปล้อง[N] section, See also: internode, segment, Syn. ข้อ, บ้อง, Example: คนเล่นว่าวจะนิยมเสาะหาไม้ไผ่สีสุกที่มีปล้องยาวเรียวเรียกว่า เพชรไม้ มาเหลาทำโครงอันกลาง, Count unit: ปล้อง, Thai definition: ช่วงระยะระหว่างข้อของไม้ไผ่หรืออ้อย เป็นต้น, โดยปริยายใช้เรียกสิ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ปล่อง(ปฺล่อง) น. ช่องหรือรูที่ทะลุขึ้นจากพื้นดิน เช่น ปล่องงู ปล่องหนู, สิ่งที่เป็นช่องกลวงคล้ายท่อตั้งตรงขึ้นไปสำหรับควันขึ้นหรือรับลม, ช่องที่ทะลุขึ้นจากถํ้า.
ปล้อง(ปฺล้อง) น. ช่วงระยะระหว่างข้อของไม้ไผ่หรืออ้อย ฯลฯ, โดยปริยายใช้เรียกสิ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น คอปล้อง คือ คอที่มีริ้วรอยเห็นเป็นปล้อง ๆ.
ปล้อง(ปฺล้อง) น. ชื่อหญ้าชนิด Hymenachne amplexicaule (Rudge) Nees ในวงศ์ Gramineae ชอบขึ้นในที่ชื้นแฉะ ต้นเป็นข้อ ๆ มีไส้ในระหว่างข้อเป็นปุยขาว.
ปล้องมะเดื่อปล้อง. (ดู มะเดื่อ).
ปล้องขนน. หญ้าปล้องขน. (ดู ขน ๓).
ปล้องฉนวนน. ชื่องูขนาดกลางหลายชนิด ในวงศ์ Colubridae ลำตัวเล็กเรียว ยาว ๔๐-๑๑๐ เซนติเมตร มักมีลายเป็นปล้องสีนํ้าตาลหรือดำสลับขาว หากินตามพื้นดินในเวลากลางคืน กินสัตว์เลื้อยคลานขนาดเล็ก เช่น จิ้งจก กิ้งก่า เป็นงูไม่มีพิษ มีหลายชนิด เช่น ปล้องฉนวนหลังเหลือง [ Lycodon laoensis (Günther)] ปล้องฉนวนบ้าน ( L. subcinctus Boie) ปล้องฉนวนอินเดีย [ Dryocalamus davisonii (Blandford)].
ปล้องทองน. ชื่องูขนาดกลางชนิด Boiga dendrophila (Boie) ในวงศ์ Colubridae ตัวโต ยาวประมาณ ๑.๗ เมตร สีดำตลอดตัวมีลายสีเหลืองพาดขวางเป็นปล้อง ๆ อาศัยตามป่าโกงกางทางภาคใต้ของประเทศไทย หากินตามพื้นดินและบนต้นไม้ กินนก หนู ตุ๊กแก มีพิษอ่อน.
ปล้องอ้อยน. ชื่อปลานํ้าจืดขนาดเล็กชนิด Acanthopthalmus kuhlii (Valenciennes) ในวงศ์ Cobitidae ลำตัวยาว แบนข้าง ท้องมน คอดหางกว้าง หัวเล็กปลายทู่ ปากเล็กอยู่ตํ่า ตาเล็ก มีกระดูกเป็นหนามอยู่ใต้ตา เกล็ดเล็กมาก ครีบหลังและครีบก้นอยู่ค่อนไปทางหาง พื้นลำตัวสีเหลืองอ่อนหรือส้ม มีแถบกว้างสีดำหรือนํ้าตาลเข้มพาดขวางเป็นปล้อง ๆ โดยตลอด พบอาศัยอยู่ตามพื้นท้องนํ้าที่เป็นกรวดเป็นทรายตามลำธารเขตภูเขา เคลื่อนไหวรวดเร็วคล้ายงูเลื้อย กินสาหร่ายและเศษซาก ขนาดยาวเพียงไม่เกิน ๘ เซนติเมตร.
ปล้องไฉนน. ส่วนหนึ่งของพระเจดีย์ต่อบัวกลุ่มขึ้นไป.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
internodeปล้อง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
somiteปล้อง (เอ็มบริโอ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
proglottid; proglottisปล้องตัวตืด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
proglottis; proglottidปล้องตัวตืด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mesocotylปล้องแรก [วงศ์ Gramineae] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anal Segmentปล้องสุดท้ายของท้อง [การแพทย์]
Lumbarizationปล้องกระดูกเอวเกิน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
She will see the announcement, assume you are doing it to protect her, and come racing back to her mother's side just in time to join you in exile.เธอจะเห็นประกาศ, ว่าคุณแกล้งทำเป็นปกปล้องเธอ, และเธอจะกลับมา เพื่อมาหาแม่ของเธอ แค่อยู่ในเวลา คุณอาจจะโดนเนรเทศ Princess Protection Program (2009)
You've just interrupted me again while I was admonishing you for interrupting me.เจ้าพึ่งทะลุกลางปล้องระหว่างข้าพูดอีกครั้ง ในขณะที่ข้ากำลังตักเตือนเจ้า เรื่องอย่าพูดแทรกผู้อื่นอยู่แท้ๆ Tooth Fairy (2010)
The interrupting thing. I'm sorry.เรื่องทะลุกลางปล้องอีกแล้วใช่มั๊ย ผมขอโทษ Tooth Fairy (2010)
The curve of a wave, the spiral of a shell, the segments of a pineapple.ความโค้งของคลื่น เกลียวเปลือกหอย ปล้องของสับปะรด Pilot (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปล่อง[n.] (plǿng) EN: chimney ; funnel   FR: cheminée [f] ; conduit [m]
ปล่อง[n.] (plǿng) EN: vent ; hole ; opening   FR: trou [m]
ปล้อง[n.] (plǿng) EN: segment ; section ; internode   FR: section [f]
ปล้องกระดูกสันหลัง[n. exp.] (plǿng kradūk sanlang) EN: vertebra   FR: vertèbre [f]
ปล่องควัน[n. exp.] (plǿng khwan) EN: chimney   
ปล่องบันได[n.] (plǿng bandai) EN: stairwell   FR: cage d'escalier [f]
ปล่องภูเขาไฟ [n. exp.] (plǿng phūkhaofai) EN: crater   FR: cheminée d'un volcan [f]
ปล่องไฟ[n. exp.] (plǿng fai) EN: chimney   FR: cheminée [f]
ปล้องไม้ไผ่[n. exp.] (plǿng māi phai) EN: bamboo internode   

English-Thai: Longdo Dictionary
stonefly(n name) สโตนฟลาย เป็นแมลงใน อันดับ พลีคอปเทอร่า (Order Plecoptera: Class Insecta) ลักษณะตัวเต็มวัย (adult) แบ่งออกเป็น ส่วนหัว ส่วนอก และส่วนท้อง ชัดเจน; ส่วนหัว (head) มีหนวด (antennae) ยาว 1 คู่ มีตารวม (compound eyes) 1 คู่ มีตาเดี่ยว (ocelli) 0-3 ตา มีปากแบบกัดกิน (Chewing mouthpart), ส่วนอก (thorax) มีขา 3 คู่ มีปีก 2 คู่เป็นแผ่นบางใส (membranous wings) ปีกคู่หลัง (hind wings) จะซ้อนพับอยู่ใต้ปีกคู่หน้า (fore wings), ส่วนท้อง (abdomen) ยาวแบ่งเป็นปล้อง; มีการเจริญเติบโตแบบไม่สมบูรณ์ (Incomplete metamorphosis) คือเจริญเติบโตจากไข่ ฟักออกมาเป็นตัวอ่อน ลอกคราบหลายครั้งจนเป็นตัวเต็มวัย โดยไม่มีระยะดักแด้; ในระยะตัวอ่อน (nymph) มีลักษณะคล้ายตัวเต็มวัยแต่ไม่มีปีก อาจพบเหงือก (gills) รูปร่างต่าง ๆ ตามลำตัวเป็นอวัยวะช่วยในการหายใจ อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำไหล (Lotic habitat, running water) บางชนิดมีนิสัยการกินแบบผู้ล่า (predator) กินสัตว์อื่นที่มีขนาดเล็กกว่าเป็นอาหาร แต่บางชนิดกินเศษซากตะกอนในแหล่งน้ำเป็นอาหาร (detritivore) และเมื่อลอกคราบครั้งสุดท้ายเป็นตัวเต็มวัยจะอาศัยอยู่บนบกใกล้แหล่งน้ำ สโตนฟลายบางชนิดที่มีวงจรชีวิตระยะตัวอ่อนเป็นเวลายาวนาน เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะจับคู่ผสมพันธุ์ทันทีโดยไม่กินอาหาร แต่ในบางชนิดที่มีวงจรชีวิตใช้เวลาในระยะตัวอ่อนน้อย เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะกินน้ำหรือเศษซากพืชหรือซากตะกอนเพียงเล็กน้อย เพื่อพัฒนาระบบสืบพันธุ์ให้เจริญเต็มที่ ก่อนจับคู่ผสมพันธุ์ เมื่อผสมพันธุ์แล้วตัวเต็มวัยเพศเมียจะวางไข่ลงในแหล่งน้ำไหลเพื่อให้ไข่ฟักออกมาเป็นตัวอ่อนอาศัยเจริญเติบโตในแหล่งน้ำไหลนั้นต่อไป; จากลักษณะการดำรงชีวิตโดยอาศัยพึ่งพาแหล่งน้ำอยู่เกือบตลอดทั้งวงจรของชีวิต แมลงชนิดนี้จึงจัดอยู่ในกลุ่มของแมลงน้ำ (Aquatic insect) , R. plecoptera

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
internode[N] ปล้อง
tibia[N] ปล้องขาของแมลง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
annelid(แอน' นะลิด) n. หนอนเป็นปล้อง ๆ ใน phyllum Annelida เช่นไส้เดือน ปลิง,, Syn. annelidan (earthworms, leeches)
articulate(อาร์ทิค'คิวเลท) adj. เป็นข้อ,เป็นปล้อง,ออกเสียงชัดเจน,สามารถพูดได้,ชัดเจน,มีความหมาย. -vt. ออกเสียงชัดเจน,พูดอย่างชัดเจน,ต่อกัน,ประกบ. -articulability, articulateness,articulacy n., Syn. clear,enunciate ###A. indistinct,confused)
articulation(อาร์ทิคคิวเล'เชิน) n. การต่อกัน,การเชื่อมประกบ,กระบวนการพูดได้อย่างชัดเจน,ข้อต่อ,ปล้อง,ระดับที่ชัดเจน. -articulatory adj., Syn. joint)
cane(เคน) {caned,caning,canes} n. ก้านไม้สั้น,ไม้เท้า,ไม้เรียว,ไม้จำพวกที่มีต้นยาวเป็นปล้อง,ไม้ตะพด vt. ใช้หวายสาน,ใช้ไม้หวดหรือตี, Syn. stick
joint(จอยทฺ) {jointed,jointing,joints} n. ข้อต่อ,รอยต่อ,หัวต่อ,เดือย,ปล้อง,ข้อ,ตาไม้,ส่วนตอ,ตะเข็บ,ที่บรรจบ adj. ร่วมกัน,สัมพันธ์กัน,ในเวลาเดียวกัน,เชื่อม vt.,vi. เชื่อมกัน,ต่อกัน, Syn. juncture
segment(เซก'เมินทฺ) n. ส่วน,ตอน,ท่อน,ข้อ,ปล้อง,ซีก,เสี้ยว,ชั้น,กลีบ,ส่วนตัดของรูป vt.,vi. แยกหรือแบ่งออกเป็นส่วน (ตอน,ท่อน,ข้อ...) เซ็กเมนต์หน่วยความจำในเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ที่มีขนาด 1 เมกะไบต์ จะถูกแบ่งออก เป็น 16 ส่วน แต่ละส่วนเรียกว่า "เซ็กเมนต์ " แต่ละเซ็กเมนต์จะมีความจุ 64 เคไบต์ (เฉพาะชิป (chip) 8088 หรือ 8086), See also: segmentary adj., Syn. part
segmentation(เซเมินเท'เชิน) n. การแบ่งออกเป็นส่วน (ตอน,ท่อน,ข้อ,ปล้อง,ซีก,เสี้ยว,ชั้น,กลีบ) ,ส่วน,ตอน,การแบ่งเซลล์
thigh(ไธ) n. ต้นขา,โคนขา,ขาอ่อน,ปล้องต้นขาแมลง,กระดูกต้นขา
tibia(ทิ'เบีย) n. กระดูกแข้งปล้องที่4ของขาแมลง pl. tibiae,tibias -tibial adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
articulate(adj) ที่ติดต่อกัน,ที่เป็นข้อ,ที่เป็นปล้อง
articulate(vi,vt) ต่อกัน,เรียง,ประกบ,เป็นข้อ,เป็นปล้อง,ออกเสียงชัด
articulation(n) การพูดชัดแจ้ง,การเชื่อม,การประกบ,ปล้อง,ข้อต่อ
cane(n) ไม้เท้า,ไม้ตะพด,ไม้เรียว,ปล้อง
straw(n) ปล้องหญ้า,ฟางข้าว,กองฟาง,หลอดดูด,หมวกฟาง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top