Search result for

ปลุกปั่น

(37 entries)
(0.0535 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ปลุกปั่น-, *ปลุกปั่น*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปลุกปั่น[V] agitate, See also: incite, stir up, rouse, instigate, kindle, Syn. ก่อกวน, Example: หัวคะแนนของพรรคตรงข้ามได้ลอบปลุกปั่นชาวบ้านไม่ให้เลือกคนในพรรคนั้นเข้าเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร, Thai definition: ทำให้เกิดความแตกแยกขึ้นในหมู่คณะ, ยุยงให้แตกแยกกัน, ทำให้ปั่นป่วน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ปลุกปั่นก. ยุยงให้แตกแยกกัน.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You, are inciting them to be violent murderers.ท่านนี่ละ ที่พยายามปลุกปั่น \ ให้พวกเขากลายเป็นฆาตรกรใจโหด Agora (2009)
Russian farmers who suffered under Napoleon's military oppression... raise a peasant army in an effort to take back their way of life.ชาวนาที่รับแรงกดดันจากกองทัพทหารของนโปเลียน ได้แอบปลุกปั่นกองทัพชาวนาขึ้นมาเพื่อหาอิสรภาพ Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
And panic among the public.การทำเช่นนี้จะปลุกปั่นความกลัว และความตื่นตระหนกในประชาชน Amplification (2009)
Sends my head spinning.มาปลุกปั่นหัวผม Chapter Ten 'Thanksgiving' (2009)
It beggars belief to think that these brave owlets would fly here by themselves to spin a fairy tale.มันควรจะเชื่อเพราะฮูกน้อยผู้กล้า เหล่านี้จะบินมาที่นี่โดยลำพัง ..เพื่อปลุกปั่นเรื่องโกหกนะ Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
Not my best line, but it was provocative enough to land me in the principal's office.ไม่ใช่ประโยคเด็ดของฉัน แต่มันก็ปลุกปั่นได้มากพอ... ... ที่จะพาฉันเข้าไปในห้องครูใหญ่ Easy A (2010)
And now he's trying to galvanize his peopleและตอนนี้เขากำลังปลุกปั่นกำลังพลอยู่ Chapter Seventeen 'The Wall' (2010)
The Rev's been talking a long time.บาทหลวงนั้น ปลุกปั่นคนมานานแล้ว Business as Usual (2011)
- meant to stir international outrage..." - Dad.เพื่อปลุกปั่นความรู้สึกของผู้คนทั่วโลก พ่อคะ The Smile (2012)
A lot of the turmoil in the world today is instigated by their agents.ความสับสนอลหม่านมากมาย ในโลกใบนี้ ที่ถูกปลุกปั่น โดยพวกนักการเมือง Bad Teeth (2012)
The criminals that kneel before you use symbols for the purpose of sedition.อาชญากรที่เราเห็นอยู่ ใช้สัญลักษณ์เพื่อปลุกปั่น ปลุกระดม The Hunger Games: Mockingjay - Part 1 (2014)
International security experts say that the Barkawi family is now instigating violence in remote capitalsผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่งคงนานาชาติ กล่าวว่าตอนนี้ครอบครัวของ บาร์คาวี กำลังปลุกปั่นให้ใช้ความรุนแรง ในเมืองหลวงที่ห่างไกล London Has Fallen (2016)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
agitate[VI] ปลุกปั่น, See also: ปลุกระดม, ปลุกเร้า
excite[VT] กระตุ้น (ให้เกิดความรู้สึกที่ไม่ดี), See also: ปลุกปั่น, Syn. arouse, stimulate
provoke[VT] ยั่วยุอารมณ์, See also: ปลุกปั่น, Syn. stir, rouse

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agitate(แอจ' จิเทท) vt.,vi. เขย่า, ทำให้ปั่นป่วน, ทำให้ไม่สงบ, ปลุกเร้า, ปลุกปั่น, ก่อกวน.
agitation(แอจจิเท' เชิน) n .การทำให้ปั่นป่วน, การปลุกปั่น, การเขย่า, Syn. excitement)
agitator(แอจ'จิเทเทอะ) n. ผู้ยุแหย่, ผู้ปลุกปั่น, เครื่องเขย่าและผสม. -agitatorial adj.
demagog(เดม'มะกอก) n. ผู้ที่มีอำนาจหรือชื่อเสียงจากการปลุกปั่นประชาชน,ผู้นำฝูงชน vi. ปลุกปั่น,ล่อหลอก, See also: demagoguery n. ดูdemagog
demagogicadj. เป็นการล่อหลอก,เป็นการปลุกปั่น
demagogicaladj. เป็นการล่อหลอก,เป็นการปลุกปั่น
demagogue(เดม'มะกอก) n. ผู้ที่มีอำนาจหรือชื่อเสียงจากการปลุกปั่นประชาชน,ผู้นำฝูงชน vi. ปลุกปั่น,ล่อหลอก, See also: demagoguery n. ดูdemagog
excitability(เอคไซทะบิล'ลิที) n. การถูกปลุกปั่นได้,
excitant(เอคไซ'เทินทฺ) adj.,ซึ่งปลุกปั่น,ซึ่งกระตุ้น. n. สิ่งที่เร้า,ตัวกระตุ้น
excitation(เอคไซเท'เชิน) การกระตุ้น,การปลุกปั่น,การเร้า,ภาวะที่ถูกกระตุ้น,ความตื่นเต้น, See also: excitative adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
agitation(n) ความยุ่งยาก,การก่อกวน,การปลุกปั่น,ความตื่นเต้น
agitator(n) ผู้ก่อการจลาจล,ผู้ปลุกปั่น,ผู้ยุแหย่,ผู้ก่อกวน
agitprop(n) การโฆษณาชวนเชื่อ,การยุยง,การปลุกปั่น
demagogue(n) ผู้ยุแหย่,ผู้ปลุกระดม,ผู้ปลุกปั่น
excitable(adj) ตื่นเต้นง่าย,ขี้ตื่น,ถูกกระตุ้นได้ง่าย,ถูกปลุกปั่นได้ง่าย
excite(vt) ทำให้ตื่นเต้น,กระตุ้น,ปลุกเร้า,ปลุกปั่น
ferment(vi,vt) หมักเชื้อ,บูด,เดือดเป็นฟอง,ปลุกปั่น,ปั่นป่วน,อลหม่าน
foment(vt) ประคบด้วยน้ำอุ่น,ก่อกวน,ทำให้เกิด,ปลุกระดม,ปลุกปั่น
incite(vt) เร้าใจ,ยุยง,ยั่วยุ,ส่งเสริม,หนุน,กระตุ้น,ปลุกปั่น
inspire(vt) ทำให้รู้สึก,ดลใจ,ดลบันดาล,กระตุ้น,ปลุกปั่น

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top