Search result for

ปลวก

(34 entries)
(0.0176 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ปลวก-, *ปลวก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปลวก[N] termite, See also: white ant, Example: ไม้สักเป็นที่นิยมใช้กันมากเพราะเนื้อไม้ไม่แข็งไม่หดตัวและปลวกไม่กัดกินทำลายเนื้อไม้, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อแมลงรูปร่างคล้ายมด ส่วนใหญ่ตัวสีขาวหรือครีม ไม่ชอบแสง อาศัยทำรังรวมกันอยู่เป็นกลุ่มใหญ่บนพื้นหรือใต้ดิน บางชนิดทำลายไม้ ต้นไม้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ปลวก(ปฺลวก) น. ชื่อแมลงหลายชนิดหลายวงศ์ ในอันดับ Isoptera รูปร่างคล้ายมด แต่ส่วนท้องกับอกมีขนาดไล่เลี่ยกัน หนวดมีลักษณะเป็นปล้องกลมคล้ายลูกปัด ไม่หักงอเป็นข้อศอกเหมือนมด ส่วนใหญ่ตัวสีขาวหรือครีม ไม่ชอบแสง อาศัยทำรังรวมกันอยู่เป็นกลุ่มใหญ่บนพื้น รังที่มีขนาดใหญ่มียอดแหลมเรียก จอมปลวก บางชนิดอาศัยทำรังรวมกันอยู่ใต้ดิน มักเอาดินมาสร้างคลุมทางเดิน บางชนิดทำลายไม้ ต้นไม้ ฯลฯ.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Termitesปลวก [TU Subject Heading]
Ground Dwellersปลวกอาศัยอยู่ในดิน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Kathy and Gordon, in England, you know the ones whose pool collapsed because of the mold?เคธี่กับกอร์ดอน, ที่อังกฤษ คุณรู้จักคนที่สระว่ายน้ำถ่มเพราะปลวกบ้างมั้ย Confessions of a Shopaholic (2009)
Mommy's home. -Hi.บ้านเขาปลวกขึ้นบ้าน และเขาบอกว่าขอค้างแค่ไม่กี่คืนเอง Down (2009)
Hold on, buddy. Yo, we should get Twaughthammer up and running again, yo. I'm serious.ฉันอยากจะแน่ใจว่าบริษัทกำจัดปลวก เขาเร่งฉีดยาฆ่าปลวกบ้านฉันเรียบร้อยดีแล้ว Down (2009)
It's like a freaking cop anthill out here.ยังกับมีจอมปลวกตำรวจบ้าๆอยู่ข้างนอกนี่เลย Cowboys and Indians (2009)
Out of pulling our asses out of the fire.เหมือนเอาก้นพวกเรา\ ไปลวกในไฟ Air: Part 1 (2009)
There's also extensive termite damage, which explains why the entire floor fell into the apartment below.แล้วยังมีร่องรอยเสียหาย จากปลวกอย่างรุนแรง นั่นคงอธิบายว่าทำไม พื้นทั้งหมดทรุดตัว ลงไปยังห้องชุดชั้นล่าง The Beginning in the End (2010)
You're saying it's from termites?คุณกำลังบอกว่ามัน มาจากปลวกนั่นเหรอ? The Beginning in the End (2010)
Yeah, there's termite damage all through this area. I don't think so.ใช่้แล้ว มีร่องรอยเสียหาย จากปลวกตลอดทั้งพื้นที่นี้ ผมไม่เห็นด้วยเลย The Beginning in the End (2010)
No. No. Oh, you got your termite inspection.ไม่ๆ โอ้ คุณได้ระบุการฉีดฆ่าปลวก Caballo sin Nombre (2010)
I didn't do it, because I called the exterminator, and it's your turn.ไม่ได้ทำ เพราะฉันโทรไป บริษัทกำจัดปลวกแล้ว และถึงตาคุณ Foreign Exchange (2010)
Yeah, yeah, that's fine, well, I'm not calling the exterminator.ได้ ได้ ก็ได้ ฉันจะไม่โทรตามบ.กำจัดปลวก Into the Woods (2010)
Sayonara, termites!ลาก่อน พวกปลวกShrek Forever After (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปลวก[n.] (plūak = pluak) EN: termite ; white ant   FR: termite [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
aardwolf(n ) สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ออกหากินเวลากลางคืน อาศัยอยู่ในที่ราบตอนใต้ของแอฟริกา กินปลวกและแมลงตัวอ่อนเป็นอาหาร เป็นสัตว์ตระกูลเดียวกับไฮยีน่า

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ant[N] มด, See also: ปลวก
termite[N] ปลวก
white ant[N] ปลวก, Syn. termite

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aardvark(อาร์ด' วาร์ค) n. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งที่หากินมดและปลวกเป็นอาหาร มีลิ้นยาวมาก อุ้งเท้าที่แข็งแรง และหูที่ยาว (a mammal)
ant(แอนทฺ) n. มด,ปลวก -antlike adj.
ant hillจอมปลวก
bookworm(บุค'เวิร์ม) n. ผู้ที่ชอบอ่านหนังสือมาก,คนที่ชอบเรียนหนังสือมาก,หนอนหนังสือ,หนอนกัดกินหนังสือ,ปลวกหนังสือ
queen(ควีน) n. ราชินี,มเหสีของกษัตริย์,กษัตรี,เทพธิดา,เทพี,นางงาม,สิ่งที่เลิศที่สุด,ไพ่ควีน (Q) ,ตัวหมากรุกฝรั่งที่มีอำนาจมากที่สุด,นางพญามด (ปลวก,ผึ้ง,ตัวต่อ,แตน) ,ชายรักร่วมเพศ vi. ปกครองอย่างราชิน vt. ทำให้เป็นราชินี,ทำให้เป็นตัวหมากรุกQueen.
soldier(โซล'เจอะ) n. ทหาร,ทหารประจำการ,ผู้เชี่ยวชาญการทหาร,ผู้รับใช้,มดหรือปลวกที่มีขากรรไกรแข็งแรง,มดทหาร,ปลวกทหาร vi. เป็นทหาร,ทำหน้าที่ทหาร,หน่วงเหนี่ยวงาน
termite(เทอ'ไมทฺ) n. ปลวก, See also: termitic adj., Syn. white ant
white antn. ปลวก, Syn. termite
worker(เวอร์'เคอะ) n. คนงาน,ผู้ใช้แรงงาน,กรรมกร,ลูกจ้าง,ชนชั้นกรรมาชีพ,ผู้ปฏิบัติการ,เจ้าหน้าที่,พนักงาน,ผึ้งงาน,มดงาน,ปลวกงาน

English-Thai: Nontri Dictionary
ant(n) มด,ปลวก
exterminator(n) ผู้ทำลายล้าง,บริษัทกำจัดปลวก
termite(n) ปลวก
WHITE white ant(n) ปลวก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top