Search result for

ประสาน

(73 entries)
(0.0289 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ประสาน-, *ประสาน*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
อิฐประสานinterlocking brick

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประสาน[V] join, See also: link, connect, weld, cement, solder, unite, attach, fasten, Syn. เชื่อม, ต่อ, ผสาน, Example: ลูกเป็นคนประสานรอยร้าวของพ่อและแม่, Thai definition: ทำให้เข้ากันสนิท
ประสานงา[V] collide, See also: crash, Syn. ชน, ปะทะ, พุ่งเข้าชน, Example: รถบรรทุกประสานงากับรถเก๋งพังยับทั้งคู่, Thai definition: ลักษณะที่รถหรือเรือแล่นเข้าชนกันอย่างแรง
ประสานกัน[V] harmonize, See also: be in harmony with, be harmonious, be well compatible, be well-matched, Syn. ไปด้วยกัน, เข้ากัน, กลมกลืนกัน, Example: สีของภาพนี้ประสานกันอย่างกลมกลืนที่สุด
ประสานงาน[V] coordinate, See also: integrate, bring together, systematize, harmonize, Example: เครื่องคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยวงจรไฟฟ้ามากมาย ซึ่งทำงานเป็นจังหวะ และประสานงานกันเป็นระบบ, Thai definition: ทำให้งานของแต่ละฝ่ายเป็นไปด้วยกันอย่างสอดคล้อง
ประสานมือ[V] join hands, See also: clasp one's hands, Syn. ร่วมมือกัน, ประสาน, Example: นานาประเทศประสานมือกันต่อต้านการค้าอาวุธสงคราม
ประสานเสียง[V] harmonize, Syn. ร้องเพลงเป็นหมู่, Example: นักร้องประสานเสียงได้เพราะจับใจ, Thai definition: ร้องเพลงหรือเล่นดนตรีเป็นหมู่ให้มีเสียงกลมกลืนกัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ประสานก. ทำให้เข้ากันสนิท, เชื่อม.
ประสานงาก. ใช้งาสวนแทงกันในการยุทธหัตถี
ประสานงาขัดแย้งกันอย่างรุนแรง, โดยปริยายหมายถึง ลักษณะที่รถหรือเรือแล่นเข้าชนกันอย่างแรง.
ประสานเนรมิตน. ชื่อเพลงไทยประเภทเพลงโหมโรง.
ประสานเสียงก. ร้องเพลงหรือเล่นดนตรีที่มีตั้งแต่ ๒ แนวเป็นต้นไปเป็นหมู่ ให้มีเสียงกลมกลืนกัน อาจเป็นเครื่องดนตรีกับเครื่องดนตรี ขับร้องกับขับร้อง หรือเครื่องดนตรีกับขับร้องก็ได้.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
synchronise; synchronizeประสานเวลา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
synchronise; synchronizeประสานเวลา [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
synchronise; synchronizeประสานเวลา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
synchronize; synchroniseประสานเวลา [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Synchronousประสานเวลา [เทคโนโลยีการศึกษา]
Anaplasmosisประสานกัน, การเชื่อมโยงกัน, การเชื่อมกัน, เส้นเลือดฝอยประสานติดต่อ, การติดต่อระหว่างหลอดเลือด, การเชื่อมติดต่อถึงกัน, โรคเกิดจากอานาพลาสมา [การแพทย์]
Collaborationประสานงาน [การแพทย์]
Coordinatedประสานงาน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I got you to carry the ball.ผมให้คุณเป็นคนประสานงาน Oh, God! (1977)
-I got no ball. How can I carry it?ผมไม่มีอะไร ผมจะประสานได้ยังไง Oh, God! (1977)
Please liaise with Big Bopper.กรุณาติดต่อประสานงานกับ บิ๊ก บอเปอ Mad Max (1979)
Pakistan? Pakistan? is one of these people our contact?แต่พอจะบอกจุดเริ่มภารกิจได้ ชายแดนปากีสถาน ปากีสถาน? คนประสานงานอยู่ไหนกันเนี่ย? ใครตีลูกโฮมรัน ในลีกอเมริกา ปี 1953? Spies Like Us (1985)
Bud Schnelker, liaison office. u. s. consulate, karachi. Rob Hodges.Bud Schnelker ฝ่ายประสานงาน กงศุลสหรัฐ ประจำกรุงการาจี Spies Like Us (1985)
these guys are not our legitimate contacts. they're KGB special branch.พวกนั้นไม่ใช่คนประสานงานของเรา แต่เป็น KGB ภาคสนาม Spies Like Us (1985)
it's collect. their contacts tried to kill them. they don't know what to do.คนประสานงานพยายามฆ่าพวกเขา พวกเขาไม่รู้ว่าจะทำยังไงดี Spies Like Us (1985)
you can always count on our people. well, this is it. where are those contacts we heard so much about?คุณวางใจคนของเราได้เสมอ แล้วไหนล่ะ คนประสานงานของเรา? Spies Like Us (1985)
So let's join in just one last chorusมาร่วมประสานเสียงกันอีกสักครั้ง Dirty Dancing (1987)
- Do you want something to drink?-มันต้องใช้ตากับมือประสานกันนะ -มันไม่ใช่กีฬาหรอกถ้าไม่ได้เหงื่อ Big (1988)
We are presently executing a plan of redeployment that will minimize response time while maximizing coordination between patrol units in a decentralized networking scheme.ปัจจุบันเรากำลังดำเนินการตามแผนของการสับเปลี่ยนกำลังคน ... ... ที่จะลดเวลาในการตอบสนอง ... ... ขณะที่การเพิ่มการประสานงานระหว่างหน่วยลาดตระเวน ... Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Artie puts the brass on the melody and Sidney slides all over it with his own version.อาร์ตี้ เล่นเสียงประสาน ด้วยเครื่องเป่าทองเหลือง แล้ว ซิดนี่ย์เล่นสอดในแบบฉบับของเขา. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ประสาน[v.] (prasān) EN: harmonize ; collaborate ; cooperate ; coordinate ; concert ; work together   FR: harmoniser ; coordonner
ประสาน[v.] (prasān) EN: join ; close ; cement ; weld ; link ; combine   FR: joindre ; relier ; souder ; cimenter ; colmater
ประสานกัน[v. exp.] (prasān kan) EN: harmonize ; be in harmony with ; be harmonious ; be well compatible ; be well-matched   
ประสานงา[v. exp.] (prasān ngā) EN: collide head on ; crash   
ประสานงาน[v. exp.] (prasān-ngān) EN: coordinate activities ; coordinate ; integrate ; bring together ; systematize ; harmonize   FR: coordonner le travail
ประสานมือ[v. exp.] (prasān meū) EN: join hands ; clasp one's hands   FR: joindre les mains
ประสานรอยร้าว[v. exp.] (prasān røirāo) EN: patch up ; conciliate ; restore harmony   
ประสานเสียง[v. exp.] (prasānsīeng) EN: harmonize   

English-Thai: Longdo Dictionary
coordinate(v) ประสานงาน
coordinator(n) ผู้ประสานงาน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
collide[VI] ปะทะกัน, See also: ประสานงา, ชนกัน, Syn. crash, smash, strike, hit
coordinate with[PHRV] เข้ากันกับ, See also: ประสานกับ
engage with[PHRV] เชื่อมต่อเข้ากับ, See also: ประสานกับ
gel[VI] เข้ากันได้, See also: ประสานกันได้
harmonious[ADJ] ประสานกัน, See also: คล้องจองกัน, กลมกลืนกัน
harmonize[VI] ประสานกัน, See also: ปรองดองกัน, กลมกลืนกัน
harmonize[N] ประสานกัน, See also: ปรองดองกัน, กลมกลืนกัน
harmonize[VT] ประสานเสียง, See also: เรียบเรียงเสียงประสาน
interlock[VT] ประสานกัน, See also: เชื่อมต่อกัน, Syn. engage, match
interlock[VI] ประสานกัน, See also: เชื่อมต่อกัน, Syn. engage, match

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abasia(อะเบ' เชีย) การที่ไม่สามารถจะเดินได้เพราะขาดการประสานกันของกล้ามเนื้อ
accord(อะคอร์ด') vi.,vt.,n. สอดคล้อง, ยอมตามตกลง, ความสอดคล้อง, ข้อตกลง, เสียงดนตรี ที่ประสานกัน, Syn. concede, admit, allow,
acroataxiaภาวะที่นิ้วมือนิ้วเท้าไม่ประสานกัน
across(อะครอส') prep. จากข้างหนึ่งไปยังอีกข้างหนึ่ง, ข้าม, ขวาง, ตามขวาง, ผ่า,ทะลุ, อยู่อีกข้างหนึ่ง, ประสานกัน, พาด,ไขว้, สะพายแล่ง, ก่ายกัน, ตัดผ่านกัน, Syn. athwart)
apple desktop busตัวนำข้อมูลเข้า <คำแปล>ใช้ตัวย่อว่า ADB หมายถึง ตัวประสาน (interface) ที่ทำหน้าที่ประสานการทำงานของแป้นพิมพ์ เมาส์ (mouse) แทร็กบอลล์ (trackball) ฯ และอุปกรณ์ป้อนข้อมูลอื่น ๆ ให้สามารถนำข้อมูลเข้าไปในคอมพิวเตอร์ได้ (เฉพาะแมคอินทอช)
appletalk(แอปเปิลทอล์ค) ในปัจจุบัน มีการนำเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์หลาย ๆ เครื่องมาใช้ร่วมกัน เพื่อทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ที่เรียกว่า "ข่ายงาน" (network) การทำเช่นนี้จำเป็นจะ ต้องมีระบบประสานการใช้เครื่อง แอปเปิล ทอล์คนั้น ทำหน้าที่นี้ แต่ใช้สำหรับทำให้นำเครื่องแอปเปิลแมคอินทอชและเครื่องไอบีเอ็ม พีซีซึ่งมีระบบปฏิบัติการต่างกันมาใช้ร่วมกันในข่ายงานเดียวกันได้ เครื่องคอมพิวเตอร์แมคอินทอชทุกเครื่องจะมีช่องต่อออก สำหรับแอปเปิลทอลค์ แต่ไอบีเอ็มพีซียังไม่มี ดู network ประกอบ
asyndeton(อะซิน'ดีทัน) n. การตัดสันธาน (conjunction) ออก. -asyndetic อสมวาร <คำแปล>หมายถึง กระบวนการหรือการกระทำใด ๆ ก็ตามที่ไม่สอดประสานหรือสมนัยกัน (ใช้ในการรับและส่งข้อมูลทางโทรศัพท์)
ataxia(อะแทค'เซีย, -ซี) n. ภาวะกล้ามเนื้อทำงานไม่ประสานกัน (โดยเฉพาะกล้ามเนื้อแขนขา) . -ataxic adj. เดินโซเซ
boraxn. ยากันบูด,ยาโรยแผล,น้ำประสานทอง (sodium pyroborate)
bregman. จุดเชื่อมระหว่างรอยประสานกึ่งกลางกับรอยประสานกับรอยประสานส่วนหน้าของกะโหลกศีรษะ

English-Thai: Nontri Dictionary
borax(n) น้ำประสานทอง
bridge(vt) ทำสะพานข้าม,ทอดสะพานข้าม,เชื่อมต่อ,ประสาน
cement(vt) อุดด้วยปูนซีเมนต์,เชื่อม,ทำให้ยึดแน่น,ประสาน
chime(vi) ร้องประสานเสียง
choir(n) คณะนักร้องประสานเสียงในโบสถ์
choral(adj) เกี่ยวกับการร้องประสานเสียงในโบสถ์
chord(n) สายพิณ,สายซอ,เอ็น,เสียงประสาน
chorister(n) นักร้องประสานเสียงในโบสถ์
chorus(n) การร้องประสานเสียง,ลูกคู่,นักร้องประสาน,คอรัส
chorus(vi) ร้องประสานเสียง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
intertwining (vi ) ประสานกัน
See also: S. alternation, braiding, coaction, cooperation, engagement, enlacement, entwinement

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top