Search result for

ประวัติการ

(34 entries)
(0.0167 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ประวัติการ-, *ประวัติการ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประวัติการ[N] chronicle, See also: history, historical record, Syn. เรื่องราว, Example: ตำนานของสถานที่นี้มีประวัติการที่ยาวนาน, Thai definition: เรื่องราวที่เป็นมาแล้วแต่ก่อนตามลำดับสมัย
ประวัติการณ์[N] memorable events, See also: history, annals, Syn. เหตุการณ์, ตำนาน, Example: ราคาหุ้นตกถึงขั้นต่ำที่สุดในประวัติการณ์, Thai definition: เหตุการณ์ที่มีค่าควรบันทึกหรือจดจำไว้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ประวัติการ(ปฺระหฺวัดติกาน, ปฺระหฺวัดกาน) น. เรื่องราวที่เป็นมาแล้วแต่ก่อนตามลำดับสมัย.
ประวัติการณ์(ปฺระหฺวัดติกาน, ปฺระหฺวัดกาน) น. เหตุการณ์ที่มีค่าควรบันทึกหรือจดจำไว้.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pregnancy historyประวัติการตั้งครรภ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
birth historyประวัติการมีบุตร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
reproductive historyประวัติการเจริญพันธุ์, ประวัติการสืบแทนพันธุ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Delivery, Preterm, Previousประวัติการคลอดก่อนกำหนด [การแพทย์]
Family Historyประวัติการเจ็บป่วยในครอบครัว,ประวัติครอบครัว [การแพทย์]
Infant, Macrosomic, Previousประวัติการคลอดทารกใหญ่ผิดปกติ [การแพทย์]
Labor, Preterm , Previous Pretermประวัติการคลอดก่อนกำหนด [การแพทย์]
Maternal Medical Historyประวัติการเจ็บป่วยในอดีตของมารดา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
History of drug abuse could've compromised her immune system.ประวัติการเสพยาอาจไปรวมกับอาการของระบบภูมิคุ้มกัน Joy (2008)
And we'll give you the blood and his records.และเราจะให้เลือดของเขาและประวัติการแพทย์ Last Resort (2008)
Except that if you read the history,ยกเว้นถ้าคุณอ่าน ประวัติการรักษา Last Resort (2008)
Oh, what a long family history you have.โอ ประวัติการสืบตระกูลยาวนานของคุณเป็นยังไงนะ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Because first you should get his financials before he's forewarned.ก่อนอื่นคุณควรรวบรวมประวัติการเงินเขา ก่อนเขาจะเอะใจ Burn After Reading (2008)
Employment history, etcetera.ประวัติการทำงานเรื่องอื่น งี่เง่า Burn After Reading (2008)
I'm well aware of your resume, Griffin.ฉันรู้ประวัติการทำงานนายดี กริฟฟิน Safe and Sound (2008)
He wants to see Bauer's medical record.เขาต้องการ ดูประวัติการรักษาของบาวเออร์ Day 7: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2009)
Maisie with a root beer and a $200 investment portfolio, what does she know?เมซี่ กับรูทเบียร์ และ ประวัติการลงทุน 200 us หล่อยรู้อะไรบ้าง Confessions of a Shopaholic (2009)
We scoured frobisher's financial records, and ran a background check.เราค้นคว้าประวัติการเงินของโฟรบิเช่อร์ เช็คเบื้องหลัง New York Sucks (2009)
We have her passport. We have school records, medical records.เรามีหนังสือเดินทางของเธอนะ เรามีผลการเรียนของเธอ มีประวัติการตรวจสุขภาพ Orphan (2009)
What else can you tell us about her?ประวัติการทำงานของเธอบอกว่าเธอทำงานให้ แพตทริก และลีโอน่า เกลส ตั้งแต่ปี 1985 จนกระทั่งเธอตายในปี 1992 Cold Comfort (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ประวัติการ[n.] (prawattikān) EN: chronicle ; history ; historical record   FR: chronique [f] ; annales [fpl]
ประวัติการณ์[n.] (prawattikān) EN: memorable events ; history ; history-making ; annals ; record   FR: évènement important [m]
ประวัติการณ์[adj.] (prawattikān) EN: phenomenal   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
diachrony(ไดแอค' ระนี) n. ประวัติการเปลี่ยนแปลง
dynamics(ไดแนม'มิคซฺ) n. สาขาวิชากลศาสตร์ที่เกี่ยวกับความเคลื่อนที่และความสมดุลของระบบการเคลื่อนที่,แรงผลักดัน,พลศาสตร์,ลักษณะหรือประวัติการเปลี่ยนแปลง,การเจริญเติบโตและการพัฒนา,การแปรผันและระดับสูงต่ำของเสียงดนตรี
revision historyประวัติการปรับปรุงโปรแกรมหมายถึง ประวัติการปรับปรุงโปรแกรมแต่ละรุ่นตามลำดับ เช่น ประวัติการปรับปรุงโปรแกรม Adobe Illustrator จากฉบับ 1.0 ถึงฉบับ 3.2 ว่า ฉบับใดปรับปรุงในเรื่องใดบ้าง อย่างนี้เป็นต้น
unheard-of(อันเฮิร์ด'ออฟ) adj. ไม่เคยได้ยินมาก่อน,ไม่คาดคิดมาก่อน,เป็นประวัติการณ์, Syn. unbelievable

English-Thai: Nontri Dictionary
record(n) ประวัติการณ์,บันทึก,จานเสียง,สำนวน,ประวัติอาชญากรรม

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
jacket (n slang ) ประวัติการติดคุก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
学歴[がくれき, gakureki] (n) ประวัติการศึกษา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top