Search result for

ประมง

(42 entries)
(0.0107 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ประมง-, *ประมง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประมง[N] fishery, See also: fishing, Syn. ประโมง, การจับสัตว์น้ำ, Example: ผู้คนในหมู่บ้านดำรงชีวิตอยู่ด้วยการทำสวนผลไม้ ประมง และประกอบหัตถกรรมทอผ้าพื้นเมือง
ประมงทะเล[N] fishery, Example: ชาวบ้านที่อยู่ตามฝั่งทะเลมีอาชีพทำประมงทะเลกันเกือบทุกครอบครัว
ประมงน้ำจืด[N] inland fisheries, Example: สถานีประมงน้ำจืดนี้ได้ทำการวิจัยการเจริญเติบโตของปลาบึกในลุ่มแม่น้ำโขง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ประมงน. การจับสัตว์นํ้า เช่น ทำประมง
ประมงคนเลี้ยงชีพในทางจับสัตว์นํ้า เรียกว่า ชาวประมง พวกประมง
ประมงประโมง ก็ใช้.
ประมงก. ดำนํ้าหาปลา เช่น กานํ้าดำนํ้าคือประมง, ตระบัดประมงลงทัน (สมุทรโฆษ).

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fisheriesประมง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Anchovy fisheriesประมงปลากะตัก [TU Subject Heading]
Blue swimming crab fisheriesประมงปูม้า [TU Subject Heading]
Fisheriesประมง [TU Subject Heading]
Overfishingประมงเกินขีดจำกัด [TU Subject Heading]
Oyster fisheriesประมงหอยนางรม [TU Subject Heading]
Shrimp fisheriesประมงกุ้ง [TU Subject Heading]
Squid fisheriesประมงปลาหมึก [TU Subject Heading]
Sustainable fisheries ประมงแบบยั่งยืน [TU Subject Heading]
Tuna fisheriesประมงปลาทูน่า [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I went as long as I could, and then... the next thing I know, I woke up on a fishing boat in the middle of the Arctic Ocean.ผมใช้เวลานานกว่าที่ผมเคยทำ เอ่อ.. และพอรู้สึกตัว ผมก็ถูกปลุกขึ้นบนเรือประมง กลางมหาสมุทรอาร์คติค Odyssey (2008)
It's toxic to humans, fishermen who come in contact with it are dying.มันเป็นพิษต่อมนุษย์ ชาวประมงที่สัมผัสมันกำลังจะตาย The Happening (2008)
How does a simple fisherman know so much about the company?ทำไมชาวประมงธรรมดาๆ ถึงได้รู้ เกี่ยวกับ คอมพานี มากเหลือเกินล่ะ? Dirt Nap (2008)
Oh,so you're not a fisherman?อ้อ แกไม่ใช่ชาวประมงแล้วเหรอ? Dirt Nap (2008)
You know,uh,I am a fisherman.แกรู้มั้ย ว่าฉันเป็นชาวประมง Dirt Nap (2008)
You know,for all the times you wanted me to prove I was a fisherman,รู้มั้ย ทุกเวลาที่แกให้ฉันพิสูจน์ ว่าฉันเป็นชาวประมงจริงๆ Dirt Nap (2008)
Whistler still pretending he's a fisherman and all this?วิสท์เลอร์ยังทำตัวเป็นชาวประมงอยู่รึเปเล่า? Dirt Nap (2008)
Well,if he's not a fisherman... what is he?งั้น ถ้ามันไม่ใช่ชาวประมง... แล้วมันเป็นใคร? Dirt Nap (2008)
It seems our fisheanrmgrew himself aดูเหมือนพ่อนักประมงของเราจะโตขึ้นแล้ว Under & Out (2008)
Whistler still pretending he's a fisherman and all this?วิสเลอร์หลอกว่าเขาเป็นชาวประมง รวมทั้งเรื่องทั้งหมด The Art of the Deal (2008)
Well, if he's not a fisherman, what is he?งั้น ถ้าเขาไม่ใช่ชาวประมง แล้วมันเป็นอะไร The Art of the Deal (2008)
Salesmen are a lot like fishermen, right?เซลส์ ก็เหมือนชาวประมง Greatness Achieved (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ประมง[n.] (pramong) EN: fish culture ; fishery ; fishing   FR: pêcherie [f]
ประมงน้ำจืด[n. exp.] (pramong nām jeūt) EN: inland fisheries   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
admiral(แอด' มีเริล) n. นายพลเรือ, พลเรือเอก, หัวหน้าหน่วยเรือประมงหรือเรือสินค้า
fishermann. ชาวประมง,คนจับปลา,เรือจับปลา
fishery(ฟิช'เชอรี) n. อาชีพการประมง,ท่าปลา,เทคนิคการเลี้ยงปลา,เทคนิคการจับปลา,สิทธิในการจับปลา,สัมปทานในการจับปลา
piscatory(พิส'คะโทรี,-ทอรี) adj. เกี่ยวกับชาวประมงหรือการจับสัตว์น้ำปลา, Syn. piscatorial
sea linen. เส้นระดับน้ำทะเล,เส้นชายฝั่ง,เชือกเบ็ดสำหรับการประมงน้ำลึก

English-Thai: Nontri Dictionary
fisher(n) ชาวประมง,คนตกปลา,คนหาปลา,คนดึงออกมา
fisherman(n) ชาวประมง,คนหาปลา,คนจับปลา,มีนกร
fishery(n) การประมง,การจับปลา
mariner(n) กะลาสีเรือ,ชาวเล,ชาวประมง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
artisanal fishery (n) ประมงพื้นบ้าน

French-Thai: Longdo Dictionary
pêche(n) |f| การประมง, การจับปลา เช่น Les différents modes de pêche de la truite

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top