Search result for

ประทุษร้าย

(28 entries)
(0.0124 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ประทุษร้าย-, *ประทุษร้าย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประทุษร้าย[V] injure, See also: harm, commit an offense, do harm, molest, hurt, Syn. ทำร้าย, ทารุณ, ทำร้ายร่างกาย, ทำอันตราย, ทำให้บาดเจ็บ, รังแก, Example: เขาถูกประทุษร้ายจากน้ำมือของพวกผู้ร้าย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ประทุษร้าย(ปฺระทุดสะ-) ก. ทำให้บาดเจ็บ เช่น ประทุษร้ายร่างกาย, ทำให้เสียหาย เช่น ประทุษร้ายทรัพย์สิน.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Books are adventure. They contain murder and mayhem and passion.หนังสือคือการผจญภัยอย่างหนึ่ง มีทั้งฆาตกรรม ประทุษร้าย และกิเลสตัณหา Inkheart (2008)
It is complete mayhem at the Panda Bay Hotel where Naveen Banerjee, the son of India's Prime Minister, has been assassinated.เกิดเหตุการณ์ประทุษร้ายร่างการที่โรงแรมแพนด้าเบย์ ที่ซึ่งนาวีน บานาร์จี บุตรชายของนายกรัฐมนตรีอินเดีย Cowboys and Indians (2009)
Abused and tortured their fellow students.ได้ทำการประทุษร้ายและทรมานนักศึกษาร่วมการทดลอง Debate 109 (2009)
For a commoner to attack a nobleman is in violation of the Knight's code.สำหรับสามัญชนที่ทำร้ายผู้สูงศักดิ์ เป็นการประทุษร้ายต่อเหล่าอัศวิน Gwaine (2010)
They said the assault was intentional, so they can't do anything about it.พวกเขาบอกว่าเป็นการประทุษร้ายโดยเจตนา ดังนั้นเขาทำอะไรไม่ได้ Episode #1.18 (2010)
On or about the 28th day of April, the accused did knowingly and with malice aforethought deny access to the shared bathroom in a time of emergency, to wit, my back teeth were floating.ณ หรือประมาณวันที่ 28 เดือนเมษายน จำเลยได้กระทำด้วยความรู้เห็นและมีเจตนาประทุษร้าย ในการกักกั้นสิทธิ์เข้าถึงห้องน้ำใช้ร่วมกัน The Agreement Dissection (2011)
This thing looks for plotters, for schemers.เจ้าสิ่งนี้มองหากลอุบาย แผนประทุษร้าย Ghosts (2011)
Yeah, this is one busy guy-- assault and battery, couple of B and Es, animal cruelty, misdemeanor possession, and half a dozen weapons charges.ใช่ หมอนี่ไม่ใช่เล่น ประทุษร้ายและทำร้ายร่างกาย งัดแงะบุกรุก 2-3 ครั้ง ทารุณสัตว์ ครอบครองยาเสพติด Alaheo Pau'ole (2011)
Murder, aggravated assault, assault with intent, menacing and trespassing.ฆาตกรรม ใช้กำลังประทุษร้าย มุ่งร้ายโดยเจตนา ข่มขู่และบุรุก Damaged (2012)
Abigail Hobbs is damaged.อบิเกล ฮอปส์ถูกประทุษร้าย มีอะไรบางอย่าง Trou Normand (2013)
Deputy, despite this man's recklessness, could you book him with endangering our lives after the storm?คุณรักษาการณ์ เเม้ว่าเจ้าหมอนี่ มันจะห้าวไปหน่อย เเต่คุณคงจะเเจ้งความเขาว่า ว่าประทุษร้ายต่อชีวิตของพวกเรา หลังพายุผ่านพ้นไปได้ไหม ? Proteus (2013)
Increasingly violent behavior which, basically, leads to murder and mayhem.พฤติกรรมก้าวร้าวอย่างรุนแรงNซึ่งในเบื้องต้น นำไปสู่การฆ่า และประทุษร้าย Goodnight, Sweet Grimm (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ประทุษร้าย[v.] (prathutsarāi) EN: molest ; hurt ; injure ; harm ; commit an offense ; do harm   FR: blesser ; faire du mal à

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
maltreat[VT] กระทำทารุณ, See also: ประทุษร้าย, ปฏิบัติต่อ (บางคนหรือบางสิ่ง) อย่างโหดร้าย
mug[VT] ทำร้ายเพื่อชิงทรัพย์, See also: ประทุษร้ายเพื่อปล้นทรัพย์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
injure(อิน'เจอะ) vt. ทำอันตราย,ทำให้ได้รับบาดเจ็บ,ทำให้เสียหาย,ทำผิด,ทำร้าย,ประทุษร้าย,กระทบกระเทือน,ร้าวราน., See also: injurable adj. injurer n., Syn. hurt
mayhem(เม'เฮม,เม'เฮิม) n. การกระทำความผิดที่จูงใจทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ,การประทุษร้าย, Syn. violenc
mug(มัก) n. เหยือก,ปริมาณหนึ่งเหยือก,ใบหน้า,นักเลงโต,นักเลงหัวไม้,ผู้ร้าย vt. ประทุษร้ายเพื่อปล้นหรือชิงทรัพย์. vi. ทำหน้าเบ้, Syn. tankard,stein,cup
violate(ไว'อะเลท) vt. ฝ่าฝืน,ละเมิด,รบกวน,ทำลาย,ประทุษร้าย,ข่มขืน (โดยเฉพาะกระทำชำเรา) ,ทำให้เสื่อมเสีย., See also: violator n. violater n., Syn. shirk,break,profane,intefere
violation(ไวอะเล'เชิน) n. การฝ่าฝืน,การละเมิด,การรบกวน,การทำลาย,การประทุษร้าย,การข่มขืน,การกระทำชำเรา,การทำให้เสื่อมเสีย., See also: violative adj. -S .infringement
wrong(รอง) adj.,adv.,n. (สิ่งที่) ผิด,ผิดพลาด,ไม่ถูกต้อง,ไม่เป็นความจริง,ไม่เหมาะสม,ไม่ปกติ,ประหลาด,ชอบกล,พิกล,ไม่สมควร,อยุติธรรม,ผิดศีลธรรม,เสีย,ไม่ยุติธรรม vt. กระทำผิด ใส่ร้าย ประทุษร้าย ละเมิด, See also: wronger n. wrongly adv. wrongness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
sin(vi) ประพฤติชั่ว,ทำบาป,ประทุษร้าย,นอกใจ,ละเมิด
violate(vt) หักล้าง,ละเมิด,ประทุษร้าย,ข่มขืน
violation(n) การใช้อำนาจ,การประทุษร้าย,การล่วงละเมิด
wrong(vt) กระทำผิดต่อ,ทำผิดพลาด,ละเมิด,ใส่ร้าย,ประทุษร้าย

German-Thai: Longdo Dictionary
misshandeln(vt) |misshandelte, misshandelt| ประทุษร้าย, ทำร้ายร่างกาย เช่น Ein 26 Jahre alter Mann hat Sonntag gegen 06.30 Uhr eine 25-Jährige nach einem Diskothekenbesuch misshandelt.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top