Search result for

ประชิด

(35 entries)
(0.0179 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ประชิด-, *ประชิด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประชิด[V] be close to, See also: approach to, adjoin, come up against, be adjacent to, close in, come nearer, be contiguous, Syn. ติด, ชิด, เข้าถึงตัว, เข้าชิดตัว, เข้าใกล้, ขนาบ, ใกล้ชิด, เคียง, Ant. ห่าง, Example: ทหารยกกองทัพมาประชิดชายแดน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ประชิดก. เข้าไปให้ใกล้ เช่น ตั้งค่ายประชิด, เข้าถึงตัว, เข้าชิดตัว, เช่น ผู้ร้ายมาประชิดตัว.
คลุกประชิดติดพันเข้าไป เช่น เข้าคลุกวงใน, เกลือก เช่น คลุกเกลือ คลุกน้ำตาล.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
adjacentประชิด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They come in handy when you have to do some close contact work.ใช้ด้วยมือ เมื่อต้องต่อสู้แบบประชิดตัว Wanted (2008)
Needs two or three more real right guys to stick it up.ใช้มือเซียนสักสองสามคนไปประชิดรถ Public Enemies (2009)
All the time. What would he steal?ก็พวกกลบนเวที กลแบบประชิดตัว Criss Angel Is a Douche Bag (2009)
Now if we can locate Captain Burgess in time to get within range, we may be able to jam the signal and prevent her detonation.ในตอนนี้ถ้าเราสามารถระบุ จุดที่อยู่ของกัปตันเบอร์กีส ได้ทันเวลา ได้เข้าไประยะประชิด เราอาจได้ทำคลื่นรบกวน และป้องกันการระเบิดได้ Fracture (2009)
This is the adjacent hallway to the crime scene.นี่ภาพมุมประชิดตรง ทางเดินเข้ามาในที่เกิดเหตุ Earthling (2009)
The day that he visited Latchmere General, he took a cross-country flight in a window seat.วันที่เข้าไปเยี่ยมแม่ ที่โรงพยาบาลแลตเมีย เขาเพิ่งได้บินข้ามประเทศ นั่งประชิดหน้าต่างอยู่บนเครื่อง Earthling (2009)
Here we see a bone laceration on the victim's proximal humerus adjacent to the greater tubercle.ตรงนี้เรามองเห็น การฉีกขาดของกระดูก ตรงกระดูกหัวไหล่ของเหยื่อ มุมประชิดกับปุ่มใหญ่ ตรงกระดูกต้นแขน The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
But the killer would have had to have been an incredibly bad shot to merely graze his or her victim three times in such tight quarters.แต่ฆาตกรมีฝีมือที่แย่มาก มีเพียงรอยเล็ก ๆ บนตัวเหยื่อ 3 แห่งในระยะประชิด The Dwarf in the Dirt (2009)
Mr. President the Soviets have moved their tanks just short of the Afghan border.ท่านประธานาธิบดี... ...โซเวียตเคลื่อนกองกำลังรถถังมาเรื่อยๆ จนจะประชิดพรมแดนอัฟกัน Watchmen (2009)
I need officers who've been trained in advanced hand to hand combat.ผมต้องการนายทหารที่เคยฝึกการต่อสู้ระยะประชิด Star Trek (2009)
Point blank range.ยิงระยะประชิด Sherlock Holmes (2009)
She can read the terrain, search for signs of passing, run her quarry to ground and close in for the kill.เธออ่านรอยได้ ค้นหาสัญญาณที่ชี้ว่ามีการผ่านทาง แล้วตามประชิดเพื่อฆ่า Centurion (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ประชิด[v.] (prachit) EN: adjoin ; come very close to ; come up against ; be adjacent to   FR: s'approcher de
ประชิด[adj.] (prachit) EN: adjacent   FR: adjacent

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adjacent[ADJ] ติดกัน, See also: ประชิดกัน, ประกบ, ข้างเคียง, ข้างๆ, Syn. adjoining, close, near

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adjacency(อะเจ' เซินซี) n., (pl. -cies) ภาวะที่อยู่ชิดกัน, ภาวะประชิดกัน, การอยู่ติดต่อกัน, ของที่ติดต่อกัน., Syn. juxtaposition
adjoin(อะจอยน์') vt.,vi. ประชิดกับ, ติดกับ, ข้างเคียงกับ, Syn. border)
adjoining(อะจอย' นิง) adj. ซึ่งอยู่ประชิดกัน
against(อะเกนสฺทฺ') prep. ต่อต้าน, ต้าน, สู้, ทวนน้ำ, ย้อน, ผิดกฎหมาย, แนบเนื้อ,ประชิดกับ, อยู่ข้างหน้า, เทียบกับ, ป้องกัน, ไม่เห็นด้วย, ตรงกันข้าม, Syn. counter or contrary to)
approach(อะโพรช') vt.,vi. เข้าใกล้, ประชิด, ใกล้เข้ามาทุกที,จวน,มีความสามารถเกือบเท่ากับ,เริ่ม. -n. การเข้าใกล้, ความใกล้,วิธีการเข้าไป (เช่น ถนน) , วิธีการ,วิถีทาง (come near,near)
bound(เบาดฺ) {bounded,bounding,bounds} adj. ถูกผูกมัด,เหนียวแน่น,แน่นอน,จักต้อง,ตัดสินใจ,เข้าเล่ม,ท้องผูก vi. กระโดด,เด้งกลับ,จดกับ,ประชิดกับ vt. จำกัด,กลายเป็นขอบเขต,พูดถึงขอบเขต -n. การกระโดด,การเด้งกลับ,ขอบเขต,ชายแดน adj. กำลังจะ,ไปทาง,พร้อมที่จะ
butt(บัท) {butted,butting,butts} n. ปลาย,ส่วนปลาย,ส่วนก้น,ตะโพก,บุหรี่,ตอไม้ ,คนที่ถูกดูถูก,เป้ายิง,สนามยิงปืน,เป้าหมาย,การเอาหัวชน,ถังขนาด ใหญ่ -v. ประชิดใกล้กับ,พุ่งออกชน,ขวิด -Id. (butt in เสือก,ยุ่ง), Syn. end
cheek by jowln. เคียงข้าง,ประชิดกัน,ติดกัน
close(โคลส) {closed,closing,closes} adj. ใกล้,สนิทสนม,รอบคอบ,แน่นหนา,แคบ,คับ,อึดอัด,ไม่มีลมเข้า,มิดชิด,เป็นความลับ,ทัดเทียมกัน,พอ ๆ กัน,ขี้เหนียว,หวงแหน,หวงห้าม -adv. ใกล้ชิด,ใกล้ v.,n. (การ) ปิด,ลงเอย,สิ้น,ตกลง,ปิดบัญชี,ทำให้ติดกับ,ทำให้ประชิดกับ,สรุป,สถานที่ปิด
close-byadj. ใกล้,ใกล้ชิด,ประชิด

English-Thai: Nontri Dictionary
abut(vi) ติดต่อกับ,จด,ประชิด,ติดกัน
adjoin(vi,vt) ใกล้กัน,ประชิดกับ,ชิดกัน,ติดกับ
approach(vi,vt) เข้าใกล้,เข้าหา,ประชิด,ทาบทาม,เข้าถึง
contiguity(n) ความใกล้ชิด,การประชิด,การเชื่อมติด,การติดต่อกัน
contiguous(adj) ใกล้ชิด,ติดกัน,ติดต่อกัน,เชื่อมติด,ประชิด
grapple(vt) ยึดแน่น,ต่อสู้,สู้ประชิดตัว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top