Search result for

ปกปิด

(43 entries)
(0.0189 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ปกปิด-, *ปกปิด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปกปิด[V] conceal, See also: hide, cover up, Ant. เปิดเผย, Example: เขาปกปิดความลับของเธอไว้มิดชิด, Thai definition: ปิดไม่ให้รู้หรือไม่ให้เห็น, ปิดไว้เป็นความลับ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ปกปิดก. ปิดไม่ให้รู้หรือไม่ให้เห็น, ปิดไว้เป็นความลับ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
surreptitiousปกปิด, ซ่อนเร้น, ลอบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm not ashamed of who I am. I may have concealed thingฉันไม่อับอายกับการที่เป็นตัวเอง ฉันอาจจะเคยปกปิดบางอย่าง Chuck in Real Life (2008)
Well, they're not the only ones that are good at concealing information.รึ.. เราไม่ใช่เพียงกลุ่มหนึ่งซึ่งเก่งเรื่องการปกปิดตัวตน Odyssey (2008)
Hiding the ability to stretch or shrink themselves?ปกปิดความสามารถ\ แล้วก็ฉีดยาให้ตัวเอง Adverse Events (2008)
Wait, your wife's doing the doorman in your bed,ผมว่าเมียคุณต้องปกปิดอะไรคุณอยู่แน่ๆ Adverse Events (2008)
You obviously have information we don't have.หรือคุณปกปิดข้อมูลที่เราไม่รู้ Adverse Events (2008)
She lied about one trauma to cover a worse trauma.เธอโกหกเกี่ยวกับแผลในสมอง ที่ปกปิดแผลในสมองที่ย่กว่า Emancipation (2008)
- What are you concealing from me?เจ้ากำลังปกปิดอะไรข้าอยู่? The Mark of Nimueh (2008)
Well, you can continue to deny it, but I think Gwen's a very lucky woman.ดีเลย,เธอยังสามารถปกปิดมันต่อไปได้ แต่ฉันคิดว่า กเวน น่ะเป็นคนที่โชคดีจริงๆ The Mark of Nimueh (2008)
You cannot hide the truth forever.คุณไม่สามารถปกปิดความจริงไปได้ตลอดกาล Excalibur (2008)
A woman's bosoms must always be covered except for breastfeedingหน้าอกของผู้หญิง เป็นสิ่งที่ต้องปกปิดไว้ ยกเว้นเวลาให้นมลูกเท่านั้น Portrait of a Beauty (2008)
I'm not hiding anything.คุณหมายความว่าไง ปิดบังหน่ะ มีอะไรเหรอที่ผมต้องปกปิดScandal Makers (2008)
Why does everyone at Church know besides me?ทำไมทุกคนที่โบสถ์ถึงได้ปกปิดฉัน? Beethoven Virus (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปกปิด[v.] (pokpit) EN: cover up ; conceal ; keep secret   FR: tenir secret ; garder secret ; celer (litt.)

English-Thai: Longdo Dictionary
window dressing(n) การตกแต่งบัญชี, การตกแต่งหลอกๆ ให้ดูดี เพื่อปกปิดอะไรบางอย่าง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blot out[PHRV] ซ่อน, See also: ปกปิด
conceal[VT] ปกปิด, See also: ซ่อน, เก็บเป็นความลับ, Syn. hide, secrete, cover
cover up[VI] ปกปิด, See also: ปิดบัง
cover up[VT] ปกปิด, See also: ปิดบัง
clothe in[PHRV] ปกคลุมด้วย, See also: ปกปิดด้วย, ปิดซ่อน, Syn. clothe with
clothe with[PHRV] ปกคลุมด้วย, See also: ปกปิดด้วย, ปิดซ่อน, Syn. clothe in
conceal from[PHRV] ปกปิดจาก, See also: ซ่อนเร้นจาก, Syn. hide from
hide from[PHRV] ปกปิดให้พ้นจาก, Syn. conceal from
hush[VT] ปกปิด, See also: ปิดบัง
hush up[VT] ปกปิด, See also: ปิดบัง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
conceal(คันซีล') {concealed,concealing,conceals} vt. ซ่อน,ปิดบัง,ปกปิด,บัง., See also: concealedly adv. ดูconceal concealedness n. ดูconceal concealer n. ดูconceal, Syn. hide,cover ###A. display
foist(ฟอยซฺทฺ) vt. ยัดเยียด,หลอกขาย,หลอกใส่เข้าไป,เอามาใส่ให้อย่างปกปิดหรือคดโกง
lid(ลิด) n. ฝา,ฝาปิด,ฝาปิดภาชนะ,หนังตา,สิ่งปกปิด -Phr. (flip one's lid ควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ บันดาลโทสะ,คลั่ง), See also: lidded adj. ดูlid, Syn. top,cover
screen(สครีน) n. จอ,ม่าน,ฉาก,ที่บัง,เครื่องบัง,สิ่งปกปิด,ของอำพราง,จอภาพยนตร์,จอแก้ว (โทรทัศน์) ,ภาพยนตร์,กองกำลังคุ้มกัน,ม่านคุ้มกัน,ม่านควัน,ตะแกรงร่อน,ตะแกรงกรอง,แผ่นตาข่าย,ป้ายปิดประกาศ vt. ปกคลุม,ป้องกัน,ซ่อนเร้น,คุ้มกัน,เลือก,เรียบเรียง,ร่อนด้วยตะแกรง,กรอง,
smother(สมัธ'เธอะ) vi. ทำให้หายใจยาก,ทำให้หายใจหอบ,ดับ,ทำให้ตาย,ขจัด,ทำลายล้าง,ข่มอารมณ์,ข่มใจ,อดกลั้น,กลบ,กลั้น,ปิดมิดชิด,ปกปิด,ปกคลุม. vi.หายใจออก,หายใจหอบ,ถูกข่ม,ถูกปิดบัง. n.. ควันหนาจนหายใจลำบาก,สภาพที่หายใจลำบาก,สภาพที่ถูกข่มเอาไว้,หมอกหนาจัด,ความยุ่งเหยิง

English-Thai: Nontri Dictionary
conceal(vt) ซ่อน,ปิดบัง,บัง,ซ่อนเร้น,ปกปิด
concealment(n) การซ่อน,การปิดบัง,การปกปิด,การซ่อนเร้น
covering(n) เครื่องคลุม,เครื่องปกปิด
furtive(adj) ทำแอบๆซ่อนๆ,ลอบทำ,ลับๆล่อๆ,ปกปิด,ลึกลับ,แอบแฝง,มีนัย
lid(n) ฝา,หนังตา,เปลือกตา,สิ่งที่ปกปิด
muffle(vt) พัน,คลุม,หุ้ม,ปกปิด,ระงับ
screen(n) จอ,ฉากกั้น,ม่าน,ที่กำบัง,เครื่องปกปิด,ภาพยนตร์
secrecy(n) การเก็บความลับ,การปกปิด,การปิดปัง,การอำพราง
secret(adj) ลับเฉพาะ,ลับ,เป็นความลับ,ปกปิด,ปิดบัง,อำพราง
surreptitious(adj) ซ่อนเร้น,ปิดบัง,ปกปิด,แอบ,ลับๆล่อๆ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
nondisclosure (n ) ปกปิด, ไม่เปิดเผย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top