Search result for

บ้าบิ่น

(28 entries)
(0.028 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บ้าบิ่น-, *บ้าบิ่น*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บ้าบิ่น[ADJ] hasty, See also: reckless, rash, foolhardy, audacious, Syn. บ้าระห่ำ, มุทะลุ, บุ่มบ่าม, Ant. ขลาด, กลัว, Example: เขาเป็นนักวิจัยที่มีนิสัยบ้าบิ่นคนหนึ่งก่อนที่จะมาอยู่ที่นี่, Thai definition: ที่หุนหันพลันแล่น, ที่อวดกล้าทำการอย่างไม่มีสติยั้งคิด
บ้าบิ่น[N] Thai dessert, See also: coconut macaroon, a kind of sweetmeat, Syn. ขนมบ้าบิ่น, Example: แม่เขาขายขนมบ้าบิ่นอยู่ที่ตีนสะพานลอย, Count unit: ถาด, ชิ้น, Thai definition: ขนมชนิดหนึ่ง ทำด้วยแป้งข้าวเหนียวผสมกับมะพร้าวและน้ำตาลทราย ผิงไฟล่างไฟบน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บ้าบิ่นว. มุทะลุ, หุนหันพลันแล่น, อวดกล้าทำการอย่างไม่มีสติยั้งคิด, บิ่น ก็ว่า.
บ้าบิ่นดูใน บ้า ๑.
บ้าบิ่นน. ชื่อขนมชนิดหนึ่ง ทำด้วยแป้งข้าวเหนียวผสมกับมะพร้าวทึนทึกขูดเป็นฝอยและนํ้าตาลทราย ผิงไฟล่างไฟบน.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's a long time since I've seen driving like that, man.ไม่ได้เห็นใครขับบ้าบิ่นแบบนั้น มานานมากแล้ว The Road Warrior (1981)
Generosity, wit, courtesy, sang-froid, saxophone and reckless folly.ความเอื้ออาทรปัญญามารยาท Sang-Froid, แซกโซโฟนและความเขลาบ้าบิ่น The Russia House (1990)
No, I have actually. I mean, nothing so extraordinary as Jenner, obviously... but l-- l used my cryogenic technique to freeze one of my own eggs.ฉันเคยทำนะ ถึงจะไม่บ้าบิ่นเหมือนเจนเนอร์ก็เถอะ แต่ฉัน ฉันใช้เทคนิกงานของฉัน แช่แข็งกับไข่ของตัวเอง Junior (1994)
I mean, you know, people jump out of aeroplanes and ski off cliffs.เคยเห็นมั้ย พวกที่รักบ้าบิ่น โดดออกจากเครื่องบิน แล้วก็สกีลงมาบอกว่ารัก 10 Things I Hate About You (1999)
You think you could find someone that extreme?แต่เธอคิดหรอ ว่าจะหาคนบ้าบิ่นแบบนั้นได้ 10 Things I Hate About You (1999)
Aren't they a good couple?ลี เกียวบูน เธอนี่มันบ้าบิ่นจริงๆ Something About 1% (2003)
That was either the bravest or the stupidest thing I've ever seen.ที่ฉันเห็น ถ้าไม่ใช่กล้าบ้าบิ่น มันก็โง่บัดซบที่สุดเท่าที่เคยเห็นมา Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
A West Point graduate. Mucci was one of the most driven men I'd ever met.พันโทมุชชี่ เป็นทหารที่จบจากเวสต์พ้อย ที่บ้าบิ่นที่สุดคนนึง The Great Raid (2005)
He knows you're reckless.ว่าคุณมันบ้าบิ่นไม่รู้จักคิด Casino Royale (2006)
Something foolhardy. Kept some other boys alive.อะไรที่บ้าบิ่น ช่วยชีวิตคนอื่น Shooter (2007)
Knowledge how completely insane and amazing this is. And it's all because of you.น่าจะมีใครสักคนรับรู้ถึงความบ้าบิ่น และเจ๋งเป้งของสิ่งเหล่านี้ และทั้งหมดนั่นเป็นเพราะนาย Zack and Miri Make a Porno (2008)
You need to be raising hell and breaking hearts.คุณต้องบ้าบิ่นและหักอกคน The Damage a Man Can Do (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ้าบิ่น[adj.] (bābin) EN: hasty ; reckless ; rash ; foolhardy ; audacious   FR: imprudent ; casse-cou

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
foolhardy[ADJ] บ้าระห่ำ, See also: บ้าบิ่น, กล้าแบบไม่มีสติยั้งคิด, มุทะลุ, Syn. rash, hot-headed, impetuous, Ant. careful, vigilant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
assurance(อะชัว'เรินซฺ) n. การรับรอง,การทำให้แน่นอน,การทำให้มั่นใจ,ความมั่นใจ,ความเชื่อถือ,ความไม่กลัวเกรง,ความบ้าบิ่น,การประกันภัย,การโอนทรัพย์สิน, Syn. boldness, confidence ###A. doubt,distrust)
berserker(เบอเซอ'เคอะ) n. ผู้บ้าบิ่น, Syn. maniac
foolhardy(ฟูล'ฮาร์ดี) adj. บ้าบิ่น,บ้าระห่ำ,มุทะลุ,สะเพร่า., See also: foolhardily adv. -foolhardiness n., Syn. rash

English-Thai: Nontri Dictionary
berserk(adj) บ้าระห่ำ,บ้าบิ่น,บ้าดีเดือด
daredevil(adj) บ้าบิ่น,บ้าเลือด,บ้าระห่ำ,กล้า
daredevil(n) คนกล้า,คนบ้าระห่ำ,คนบ้าบิ่น,คนกล้าหาญ
foolhardiness(n) ความกล้าหาญ,ความบ้าบิ่น,ความมุทะลุ,ความไม่เกรงกลัว,ความบ้าระห่ำ
foolhardy(adj) บ้าบิ่น,มุทะลุ,บ้าระห่ำ
harebrained(adj) เลินเล่อ,ประมาท,สะเพร่า,บ้าบิ่น,ขาดสติ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top