Search result for

บ้อง

(37 entries)
(0.8313 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บ้อง-, *บ้อง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บ้องตื้น[V] fool, See also: be idiotic, be stupid, be silly, Syn. โง่, เซ่อ, ทึ่ม, Ant. ฉลาด, หลักแหลม, Example: เด็กคนนี้บ้องตื้นเหลือเกิน ปัญหาแค่นี้ก็ตอบไม่ได้
บ้องแบ๊ว[ADJ] funny, See also: strange, queer, laughable, Syn. พิลึก, พิกล, Example: ตุ๊กตาตัวนี้มีหน้าตาบ้องแบ๊ว, Thai definition: ที่มีหน้าตาพิลึก
บ้องกัญชา[N] marijuana hookah, See also: a pipe for smoking marijuana, Example: ข้างตัวเขามีบ้องกัญชาเป็นหลักฐานฟ้องอยู่ด้วย, Count unit: บ้อง, Thai definition: ปล้องไม้ไผ่ชนิดขังข้อสำหรับสูบกัญชา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บ่องก. เจาะ เช่น บ่องหู.
บ้องน. ปล้องไม้จำพวกไม้ไผ่ที่ขังข้อ
บ้องสิ่งที่เป็นช่องคล้ายกระบอก เช่น ช่องสำหรับสวมด้ามขวานหรือสิ่วเป็นต้น, ลักษณนามเรียกการสูบกัญชาหมดครั้งหนึ่ง ว่า บ้องหนึ่ง.
บ๊อง, บ๊อง ๆว. ไม่เต็มเต็ง, บ้า ๆ บอ ๆ.
บ้องกัญชาน. ปล้องไม้ไผ่ชนิดขังข้อสำหรับสูบกัญชา.
บ้องตะลาน. ชื่องูชนิดหนึ่ง, ตะยองสะลา ก็ว่า.
บ้องตันน. เนื้อสันที่โคนหางของจระเข้เป็นต้น.
บ้องตันแทงเสือดู กระตั้วแทงเสือ.
บ้องตื้นว. มีความคิดตื้น.
บ้องยาแดงน. ปล้องไม้ไผ่ชนิดขังข้อ สำหรับสูบยาแดง.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Elementary, cactus-head!ไอ้บ้องตื้นเอ๊ย Blazing Saddles (1974)
Yes!การผสมกันระหว่างบ้องกัญชากับเครื่องทำกาแฟ Aladdin (1992)
That's an unusual cat, my man.แมวนี่หน้าตาบ้องแบ๊วจัง The Truman Show (1998)
- Skynet Defense System activated. - We're in.ระบบ้องกันของสกายเน็ตทำงาน เริ่มแล้ว Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
- I know what it is. It's a bong.-พ่อรู้ มันคือบ้อง Alpha Dog (2006)
Moby dick's bong.บ้อง โมบี้ ดิค Simon Said (2006)
Are they gonna leave the bong long enough to actually vote?เขาจะยอมละจากบ้องยาสูบเพื่อมาโหวตหรือ In the Valley of Elah (2007)
But the pipe is.อยู่แต่บ้องดูด RocknRolla (2008)
And the pipe says Johnny heard you were in trouble, boys.และบ้องดูดพูดว่า จอห์นนี่ นายกำลังเดือดร้อนนะเจ้าหนู RocknRolla (2008)
Why are you talking to the pipe, Roman? You're madder than I am.นายพูดกับบ้องทำไมล่ะ โรมัน นายเพี้ยนกว่าชั้นอีกนะ RocknRolla (2008)
Now, Johnny will come quietly but you may have a couple of problems with the pipe.จอห์นนี่จะกลับมาแบบเงียบๆ.. ...แต่นายอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยกับบ้อง RocknRolla (2008)
Any dizziness? Ahhhh. No.พบกับบ้องไร้ควัน Harold (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ้อง[n.] (bǿng) EN: cutoff section of bamboo ; bamboo section ; pipe for smoking marijuana ; hole in an ax/hammer for the handle   FR: section de bambou [f]
บ๊อง[adj.] (bøng ) EN: cracked ; eccentric ; crazy ; nutty   FR: excentrique ; bizarre
บ้องกัญชา[n. exp.] (bǿngkanchā) EN: pipe for smoking marijuana   
บ้องตื้น[n.] (bǿngteūn) EN: idiot   FR: idiot [m]
บ้องตื้น[adj.] (bǿngteūn) EN: foolish ; silly ; stupid ; ignorant ; idiotic ; nitwit (inf.)   FR: idiot ; stupide ; niais ; nigaud
บ๊องส์[v.] (bøng ) EN: be half-crazy ; be unbalanced ; be cracked ; be potty   
บ้องหู[n.] (bǿnghū) EN: opening of the ear   FR: conduit auditif [m]
บ้องแบ๊ว[adj.] (bǿngbaēo) EN: funny ; strange ; queer ; laughable   
บ้องไฟ[n.] (bǿngfai) EN: rocket ; sky rocket   FR: fusée [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hubbly bubbly[SL] บ้องกัญชา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stem(สเทม) n. ลำต้น,ก้าน,ก้านใบ,ก้านดอก,ก้านผลไม้,ลำต้นกล้วย,สิ่งที่คล้ายใบหรือก้านดอก,ส่วนที่ยาวเรียว,เท้า,ขา,ตระกูล,เชื้อสาย,เหล่ากอ,ปุ่มไขลานนาฬิกา,ไส้หลอดอิเล็กทรอนิกส์,ตัวคำศัพท์,เสาหัวเรือ,หัวเรือ,บ้องยาฝิ่น,ถนนใหญ่. vt. เอาก้านออก. vi. กำเนิด,เกิดจาก vt. หยุดยั้ง,ยับยั้ง,สกัด,ระงับ

English-Thai: Nontri Dictionary
skyrocket(n) ตะไล,พลุ,จรวด,บ้องไฟ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top