Search result for

บู๊

(31 entries)
(0.0146 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บู๊-, *บู๊*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บู๊[V] fight, Example: เธอบู๊ได้กับทุกคนไม่เคยเกรงกลัวหน้าไหนอยู่แล้ว, Thai definition: ชอบต่อสู้โดยใช้กำลัง, Notes: (ปาก)
บู๊[N] military, Syn. ฝ่ายบู๊, Example: เขาเป็นฝ่ายบู๊มือสำคัญของฮ่องเต้องค์นี้, Thai definition: ขุนนางฝ่ายทหารของจีน, Notes: (จีน)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บู่น. ชื่อปลาขนาดเล็กถึงขนาดกลางหลายชนิดหลายสกุล ในวงศ์ Eleotridae และ Gobiidae มีทั้งในทะเล นํ้ากร่อยและนํ้าจืด มีรูปร่าง ลักษณะ สีสัน ถิ่นอาศัย พฤติกรรมและขนาดแตกต่างกัน เช่น บู่จากหรือบู่ทราย [Oxyeleotris marmorata (Bleeker)] ในวงศ์ Eleotridae ซึ่งเป็นชนิดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย คือมีขนาดยาวได้ถึง ๕๐ เซนติเมตร, บู่ทอง บู่หิน บู่ทราย หรือบู่ลูกทราย [Glossogobius spp.(Valenciennes)] บู่รำไพ (Vaimosa rambaiaeH.M. Smith) และ บู่ทะเลหรือบู่ขาว [Acentrogobius caninus (Cuvier & Valenciennes)] ในวงศ์ Gobiidae.
บู้ว. ยู่ย่นเข้าไป เช่น คมมีดบู้.
บู่ทะเลน. ดู บู่.
บู่ทะเลดู คางคก ๒.
บู้บี้ว. ยู่ย่นเข้าไปจนผิดรูป, มักใช้เข้าคู่กับ บุบบิบ เป็น บุบบิบบู้บี้.
บุบบู้ลง, บุ๋มลง, เช่น ขันบุบ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm not sure. The entire system is rebooting.ระบบมันรีบู๊ตใหม่หมดเลยครับ Dead Space: Downfall (2008)
What kind of idiot wears argyle socks With construction boots?คนโง่หน้าไหนที่ใส่ถุงเท้าแบบโบราณกับบู๊ทก่อสร้างบ้าง Not Cancer (2008)
You know, for an old man, you ain't bad in a fight.รู้ไหม วัยขนาดคุณเนี่ย บู๊ใช้ได้เลยนะ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
The actor my grandfather worked for was John Wilkes Booth.นักแสดงที่ปู่ของฉันทำงานให้ ชื่อ จอห์น วิลค์ส บู๊ธ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
As soon as I get the guy who's in it out of it, it's all yours.ฉันรู้ว่านายทำได้ทั้งบุ๋นทั้งบู๊ Body of Lies (2008)
I will give you five awesome Bruce Lee movies.ฉันมีหนังบู๊ชลีให้ตั้ง 5 เรื่องนะ The Forbidden Kingdom (2008)
Who else?พระบู๊มากับพวกมันด้วย แล้วยังมีใครอีก The Forbidden Kingdom (2008)
And I think there's enough traction left in these boots.และฉันคิดว่ามันเพียงพอแล้วที่จะลากบู๊ทคู่นี้ต่อไป City of Ember (2008)
Easy Warrior Goddess, I'm just a little salvage scrap drone.อย่าโหดน่าแม่เทพีนักบู๊, ชั้นแค่หุ่นเศษเหล็กเน่าๆ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
[gasps] Oh, my God! Pucci boots.โอ้ พระเจ้า บู๊ตพุชชี่ Confessions of a Shopaholic (2009)
Jeannie, Pucci boots!บู๊ต จีนนี่ พุชชี่ Confessions of a Shopaholic (2009)
Give me the boots, and no one gets hurt!เอาบู๊ทมาให้ฉัน แล้วจะไม่มีใครเจ็บตัว Confessions of a Shopaholic (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บู๊[v.] (bū) EN: fight   FR: combattre
บู๊[adj.] (bū) EN: military ; fighting   FR: militaire
บู๊[n.] (būt) EN: boot ; rugged footwear   FR: botte [f]
บู๊[v.] (būt) EN: boot   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
boot(บูท) {booted,booting,boots} n. รองเท้าหุ้มข้อเท้า,รองเท้าบู๊ท,เครื่องหุ้มคล้ายปลอก,ฝาครอบป้องกัน,ปลอกหุ้มเบาะ,โครงรถ,เครื่องรัดทรมานข้อเท้า,การเตะ,การถีบ,การปลดออก vt. สวมรองเท้าบู๊ท,เตะ,ถีบ เริ่มต้นใหม่เริ่มเครื่องใหม่หมายถึง การเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เริ่มต้นทำงาน (ว่ากันว่า คำ "boot" นี้ มาจากคำว่า "bootstrap" เบื้องหลังการใช้คำ ๆ นี้ อยู่ที่การขู่ว่า ถ้าไม่ทำงานแล้วละก็ โดนรองเท้าบู๊ตแน่ ๆ เลย) การเริ่มเครื่องใหม่นั้น โดยปกติ เมื่อกดสวิตช์เปิดแล้ว คอมพิวเตอร์จะเริ่มต้นทำงานด้วยการอ่านจานบันทึกในหน่วยบันทึก A: ถ้าในหน่วยบันทึก A: ไม่มีจานบันทึก ก็จะไปอ่านจานบันทึก C: (จะไม่สนใจหน่วยบันทึก B: เลย) ถ้ามีจานบันทึกใน A: จานบันทึกนั้นจะต้องมีคำสั่งระบบ (แฟ้มข้อมูล command.com) อยู่ คอมพิวเตอร์จึงจะเริ่มต้นทำงานต่อไปได้ ถ้าจานบันทึกใน A: ไม่มีคำสั่งระบบ จะมีรายงานบนจอภาพว่าเป็น "non-system disk" ในกรณีเช่นนี้ต้องเปลี่ยน แผ่น A: หรือดึงแผ่น A: ออก แล้วเริ่มต้นใหม่จาก หน่วยบันทึก C: (ถ้ามี) อนึ่ง การเริ่มเครื่องใหม่นั้น ทำได้ 2 วิธี วิธีแรกเริ่มด้วยการเปิดสวิตช์ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ตามที่ได้อธิบายแล้ว เรียกว่า "cold boot" อีกวิธีหนึ่งที่ใช้เมื่อมีการเปิดเครื่องอยู่ก่อนแล้ว แต่ต้องการเริ่มเครื่องใหม่ หรือเครื่องเกิดขัดข้องหรือค้าง (hang) ให้ กดแป้น CTRL +ALT +DEL เรียกว่า "warm boot"
bootlace(บูท'เลส) n. เชือกผูกรองเท้าบู๊ท,เชือกผูกรองเท้า
hipbootรองเท้าบู๊ทสูงถึงตะโพก (มักทำด้วยยาง)
jackbootn. รองเท้าบู๊ทขนาดใหญ่และสูงจนถึงเข่า
top bootn. รองเท้ายาวที่หุ้มข้อเท้าสูงขึ้นมา,รองเท้าท้อปบู๊
vamp(แวมพฺ) n. หนังรองเท้า (บู๊ท) ตอนบน,หนังหน้ารองเท้า,สิ่งที่ปะ,สิ่งที่ปะติดปะต่อ,การบรรเลงดนตรีแบบปะติดปะต่อ. vt. ปะด้วยหนังหน้ารองเท้า,ปะติดปะต่อ,บรรเลงดนตรีแบบปะติดปะต่อไม่ได้ดูบท., See also: vamper n. vampish adj. -S...
wader(เว'ดอะ) n. ผู้ลุย,ผู้เดินลุย,สิ่งที่ลุย,นกขายาวที่เดินลุยหาอาหารในน้ำตื้น, See also: waders n. รองเท้าบู๊ทกันน้ำสำหรับลุยน้ำ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top