Search result for

บู๊

(31 entries)
(0.1061 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บู๊-, *บู๊*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บู๊[V] fight, Example: เธอบู๊ได้กับทุกคนไม่เคยเกรงกลัวหน้าไหนอยู่แล้ว, Thai definition: ชอบต่อสู้โดยใช้กำลัง, Notes: (ปาก)
บู๊[N] military, Syn. ฝ่ายบู๊, Example: เขาเป็นฝ่ายบู๊มือสำคัญของฮ่องเต้องค์นี้, Thai definition: ขุนนางฝ่ายทหารของจีน, Notes: (จีน)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บู่น. ชื่อปลาขนาดเล็กถึงขนาดกลางหลายชนิดหลายสกุล ในวงศ์ Eleotridae และ Gobiidae มีทั้งในทะเล นํ้ากร่อยและนํ้าจืด มีรูปร่าง ลักษณะ สีสัน ถิ่นอาศัย พฤติกรรมและขนาดแตกต่างกัน เช่น บู่จากหรือบู่ทราย [Oxyeleotris marmorata (Bleeker)] ในวงศ์ Eleotridae ซึ่งเป็นชนิดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย คือมีขนาดยาวได้ถึง ๕๐ เซนติเมตร, บู่ทอง บู่หิน บู่ทราย หรือบู่ลูกทราย [Glossogobius spp.(Valenciennes)] บู่รำไพ (Vaimosa rambaiaeH.M. Smith) และ บู่ทะเลหรือบู่ขาว [Acentrogobius caninus (Cuvier & Valenciennes)] ในวงศ์ Gobiidae.
บู้ว. ยู่ย่นเข้าไป เช่น คมมีดบู้.
บู่ทะเลน. ดู บู่.
บู่ทะเลดู คางคก ๒.
บู้บี้ว. ยู่ย่นเข้าไปจนผิดรูป, มักใช้เข้าคู่กับ บุบบิบ เป็น บุบบิบบู้บี้.
บุบบู้ลง, บุ๋มลง, เช่น ขันบุบ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
How did he do such fantastic stunts with such little feet?ทำไมเขาเล่นบทบู๊เก่งชะมัด ทั้งที่เท้าเล็กแค่นี้ Blazing Saddles (1974)
He was first locked up at 11... and he was doing hits for mob bosses when he was 16.เขาถูกจับครั้งแรกตอนอายุ11 และออกไปบู๊ จากคำสั่งของหัวหน้าตอนอายุ16 เห็นไหม? Goodfellas (1990)
Or let them wear our boots, huh?หรือไม่ก็ให้มันใส่บู๊ทแทนเรา ดีไม๊ ? The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
And I'm going to buy some cowboy boots... and I'm going to make this place a ranch.ซื้อรองเท้าบู๊ต และอยากทำที่นี่ให้เป็นฟาร์ม The Lawnmower Man (1992)
Girls can wear jeans and cut their hair short, wear shirts and boots, because it's okay to be a boy,ผู้หญิงใส่กางเกงยีนส์ได้ ตัดผมสั้นได้ ใส่เชิ้ต และรองเท้าบู๊ต เพราะมันโอเค ถ้าจะดูเหมือนผู้ชาย The Cement Garden (1993)
Hey, you give Sue and me five quid each to last us the whole week and then you go out and blow 85 quid on a pair of clumsy boots!แต่เธอให้ฉันกับซูใช้แค่คนละ 5 ปอนด์ในแต่ละสัปดาห์เนี่ยนะ แล้วเธอก็เอาเงิน 85 ปอนด์ไปซื้อไอ้บู๊ทอุบาทว์นี่ The Cement Garden (1993)
Well, you would be too if you found Joan and David boots on sale 50 percent off.เธอก็คงดีใจ ถ้าเธอไปเจอบู๊ทของจอห์นแอนด์เดวิด ลดราคาตั้ง 50% The One Where Monica Gets a Roommate (1994)
I've got great boots" boots.และฉันก็มีบู๊ทสวยด้วย The One Where Monica Gets a Roommate (1994)
Carol was wearing boots just like those the night that we first you know.คารอลใส่บู๊ทเหมือนคู่นั้นเลย ในคืนที่เรา รู้มั้ย The One with George Stephanopoulos (1994)
Danny Boodmanแดนนี่ บู๊ดแมน The Legend of 1900 (1998)
But the boy's name is still going to be Danny Boodman T.D. Lemonชื่อของเด็กต้องเป็น แดนนี่ บู๊ดแมน ทีดี เลมอน The Legend of 1900 (1998)
Danny Boodman T.D. Lemon Nineteen Hundredแดนนี่ บู๊ดแมน ทีดี เลมอน 1900 The Legend of 1900 (1998)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บู๊[v.] (bū) EN: fight   FR: combattre
บู๊[adj.] (bū) EN: military ; fighting   FR: militaire
บู๊[n.] (būt) EN: boot ; rugged footwear   FR: botte [f]
บู๊[v.] (būt) EN: boot   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
boot(บูท) {booted,booting,boots} n. รองเท้าหุ้มข้อเท้า,รองเท้าบู๊ท,เครื่องหุ้มคล้ายปลอก,ฝาครอบป้องกัน,ปลอกหุ้มเบาะ,โครงรถ,เครื่องรัดทรมานข้อเท้า,การเตะ,การถีบ,การปลดออก vt. สวมรองเท้าบู๊ท,เตะ,ถีบ เริ่มต้นใหม่เริ่มเครื่องใหม่หมายถึง การเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เริ่มต้นทำงาน (ว่ากันว่า คำ "boot" นี้ มาจากคำว่า "bootstrap" เบื้องหลังการใช้คำ ๆ นี้ อยู่ที่การขู่ว่า ถ้าไม่ทำงานแล้วละก็ โดนรองเท้าบู๊ตแน่ ๆ เลย) การเริ่มเครื่องใหม่นั้น โดยปกติ เมื่อกดสวิตช์เปิดแล้ว คอมพิวเตอร์จะเริ่มต้นทำงานด้วยการอ่านจานบันทึกในหน่วยบันทึก A: ถ้าในหน่วยบันทึก A: ไม่มีจานบันทึก ก็จะไปอ่านจานบันทึก C: (จะไม่สนใจหน่วยบันทึก B: เลย) ถ้ามีจานบันทึกใน A: จานบันทึกนั้นจะต้องมีคำสั่งระบบ (แฟ้มข้อมูล command.com) อยู่ คอมพิวเตอร์จึงจะเริ่มต้นทำงานต่อไปได้ ถ้าจานบันทึกใน A: ไม่มีคำสั่งระบบ จะมีรายงานบนจอภาพว่าเป็น "non-system disk" ในกรณีเช่นนี้ต้องเปลี่ยน แผ่น A: หรือดึงแผ่น A: ออก แล้วเริ่มต้นใหม่จาก หน่วยบันทึก C: (ถ้ามี) อนึ่ง การเริ่มเครื่องใหม่นั้น ทำได้ 2 วิธี วิธีแรกเริ่มด้วยการเปิดสวิตช์ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ตามที่ได้อธิบายแล้ว เรียกว่า "cold boot" อีกวิธีหนึ่งที่ใช้เมื่อมีการเปิดเครื่องอยู่ก่อนแล้ว แต่ต้องการเริ่มเครื่องใหม่ หรือเครื่องเกิดขัดข้องหรือค้าง (hang) ให้ กดแป้น CTRL +ALT +DEL เรียกว่า "warm boot"
bootlace(บูท'เลส) n. เชือกผูกรองเท้าบู๊ท,เชือกผูกรองเท้า
hipbootรองเท้าบู๊ทสูงถึงตะโพก (มักทำด้วยยาง)
jackbootn. รองเท้าบู๊ทขนาดใหญ่และสูงจนถึงเข่า
top bootn. รองเท้ายาวที่หุ้มข้อเท้าสูงขึ้นมา,รองเท้าท้อปบู๊
vamp(แวมพฺ) n. หนังรองเท้า (บู๊ท) ตอนบน,หนังหน้ารองเท้า,สิ่งที่ปะ,สิ่งที่ปะติดปะต่อ,การบรรเลงดนตรีแบบปะติดปะต่อ. vt. ปะด้วยหนังหน้ารองเท้า,ปะติดปะต่อ,บรรเลงดนตรีแบบปะติดปะต่อไม่ได้ดูบท., See also: vamper n. vampish adj. -S...
wader(เว'ดอะ) n. ผู้ลุย,ผู้เดินลุย,สิ่งที่ลุย,นกขายาวที่เดินลุยหาอาหารในน้ำตื้น, See also: waders n. รองเท้าบู๊ทกันน้ำสำหรับลุยน้ำ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top