Search result for

บูด

(58 entries)
(0.0173 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บูด-, *บูด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บูด[ADJ] wry, See also: sullen, Syn. บึ้ง, บึ้งตึง, บูดบึ้ง, Example: ฉันหันไปเห็นหน้าบูดบึ้งตึงก็รู้ทันทีว่าเธอไม่พอใจที่ฉันพูด, Thai definition: ที่ไม่ยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะโกรธหรือไม่พอใจ
บูด[ADJ] rancid, See also: spoiled, putrid, Syn. เสีย, Example: ฉันเอาข้าวบูดไปเทให้ปลากินหมดแล้ว, Thai definition: ที่มีรสเปรี้ยวและมีกลิ่นเหม็นเปรี้ยวแสดงว่าเสีย
บูดบึ้ง[ADJ] sullen, See also: wry, sulky, grouchy, Syn. ขึ้งเครียด, บึ้ง, บึ้งตึง, บูด, Ant. เบิกบาน, แจ่มใส, Example: หล่อนสะบัดก้นทำหน้าตาบูดบึ้งใส่พ่อแม่อย่างไม่เกรงใจ, Thai definition: ที่ไม่ยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะโกรธหรือไม่พอใจ
บูดเบี้ยว[ADJ] twisted, See also: distorted, grimacing, contorted, Syn. เบ้, เบี้ยวบูด, Example: เขาแหงนหน้าบูดเบี้ยวขึ้นมาช้าๆ และส่งเสียงขู่ปนเสียงหอบแรงๆ ไม่หยุดปาก, Thai definition: ที่นิ่วหน้าแสดงอาการเจ็บปวดหรือไม่พอใจ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บูดว. มีรสเปรี้ยวและมีกลิ่นเหม็นเปรี้ยวแสดงว่าเสีย (ใช้แก่อาหาร) เช่น ข้าวบูด แกงบูด
บูดทำหน้าแสดงอาการไม่พอใจ เรียกว่า ทำหน้าบูด.
บูดบึ้งว. ทำหน้าบึ้งแสดงอาการไม่พอใจ.
บูดน. น้ำที่ได้จากปลาหมักจนเปื่อย ต้มสุกแล้วปรุงรส มี ๒ ชนิด คือ บูดูแบบเค็ม เป็นเครื่องจิ้มกับผักสด และบูดูแบบหวาน สำหรับคลุกกับข้าวยำปักษ์ใต้.
บูดเบี้ยวว. ทำหน้านิ่วแสดงอาการเจ็บปวดเป็นต้น.
เสีย ๑บูด เช่น แกงหม้อนี้เสียหมดทั้งหม้อ, เน่า เช่น ผลไม้เข่งนี้เสียแล้ว
เสีย ๑บูด เช่น อย่ากินแกงเสีย จะปวดท้อง.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
His face, brooding and pen.""สีหน้าบูดบึ้ง ครุ่นคิด" The Monster at the End of This Book (2009)
Your "brooding and pensive" shoulders.ไหล่ตอนกำลัง 'บูดบึ้ง ครุ่นคิด' ของนายแน่ๆ The Monster at the End of This Book (2009)
Budapest, Bucharest, Dubrovnik...บูดาเปส,บูคาเรส,ดูโบรฟนิก.. The Grandfather (2009)
We'll do the real thing this summer in warsaw and moscow and budapest.เราจะไปเที่ยวแน่ๆในซัมเมอร์นี้ ที่วอร์ซอว์และมอสโกและบูดาเปส The Grandfather (2009)
- Budapest?- บูดาเปสต์เหรอคะ Na Triobloidi (2009)
We are dumping in the environment all kinds of chemicals like mercury, cadmium, lead.พวกเราสนับสนุนข้อเสนออย่างเต็มที่ แอนติกา และบาร์บูดา สนับสนุนแถลงการณ์นี้โดยสมบูรณ์ The Cove (2009)
With a cheating, lying poop-face!กับคนโกงหน้าบูดAdvanced Criminal Law (2009)
it's like grumpy old men but not hilarious.ดูยังกับคนแก่อารมณ์บูดและนั่นขำไม่ออกซักนิด Introduction to Statistics (2009)
In Budapest.ใน บูดาเบส Iris (2009)
I'm in Abu Dhabi.ผมอยู่อาบูดาบี Sex and the City 2 (2010)
Abu Dhabi is the future.แต่อาบูดาบีคืออนาคต Sex and the City 2 (2010)
One week in Abu Dhabi, all expenses paid.1 อาทิตย์ในอาบูดาบี มีคนจ่ายให้หมด Sex and the City 2 (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บูด[v.] (būt) EN: go bad ; become putrid ; go sour   FR: putréfier ; rancir
บูด[adj.] (būt) EN: rancid ; spoiled ; putrid ; sour ; rotten ; decayed ; fermented   FR: rance ; putride ; putréfié
บูด[adj.] (būt) EN: wry ; sullen ; puckered   FR: maussade
บูดบึ้ง[adj.] (būtbeung) EN: sullen ; wry ; sulky ; grouchy   FR: morose ; morne
บูดาเปสต์[n. prop.] (Būdāpēs = Būdāpēt) EN: Budapest   FR: Budapest
บูดเบี้ยว[adj.] (būtbīo) EN: distorted ; out of shape ; twisted   FR: déformé

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
go off[PHRV] เริ่มเหม็นบูด, See also: บูด, เน่า, เสีย, Syn. be off, go bad
grouchy[ADJ] บูดบึ้ง, See also: อารมณ์เสีย, Syn. ill-tempered, Ant. even-tempered, easygoing
grouty[ADJ] อารมณ์เสีย, See also: บูดบึ้ง, อารมณ์ไม่ดี, Syn. moodly, sulky
sour[ADJ] บูด, See also: เสีย, เหม็นบูด, Syn. rancid
sour[ADJ] ขุ่นเคือง, See also: บูดบึ้ง, Syn. ill-natured, grouchy
sulk[VI] โกรธไม่พูดไม่จา, See also: บูดบึ้งไม่พูดไม่จา, บึ้งตึง, Syn. be sullen, glower, pout
sullen[ADJ] บึ้งตึง, See also: บูดบึ้ง, ไม่พูดไม่จา, Syn. moody, morose, surly
surly[ADJ] บูดบึ้ง, See also: หยาบคาย, โกรธเกรี้ยว, มีอารมณ์ร้าย, Syn. bad-tempered, churlish, rude, sullen, irascible, grumpy
turn[VI] บูด, See also: เสีย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
boraxn. ยากันบูด,ยาโรยแผล,น้ำประสานทอง (sodium pyroborate)
buddha(บูด'ดะ) พระพุทธเจ้า.
buddhism(บูด'ดิซึม) n. ศาสนาพุทธ., See also: buddhist n. ชาวพุทธ buddhistic adj. เกี่ยวกับศาสนาพุทธ.
caboodle(คะบูด'เดิล) n. กอง,กลุ่ม,โขลง
conservative(คันเซอ'วะทิฟว) adj. ซึ่งอนุรักษ์ไว้,ซึ่งสงวนไว้,เกี่ยวกับการเก็บรักษา,ซึ่งมีขอบเขต,รอบคอบ,เกี่ยวกับพรรคConservative. n. นักอนุรักษ์นิยม,นักจารีตนิยม,ผู้รักษาสิ่งเก่า ๆ ,สมาชิกพรรคคอนเซอวาตีฟ,ตัวกันบูด., See also: conservativeness n. คำที่มีความ
contort(คันทอร์ทฺ') vi.,vt. บูดเบี้ยว,บิดเบี้ยว
contortion(คันทอรฺ'เชิน) n. ความบูดเบี้ยว,ภาวะที่คดงอ,หน้าคดงอ, Syn. distortion
dorty(ดอร์'ที) adj. บูดบึ้ง,โกรธ,ไม่พูดด้วย., See also: dortiness n.
dour(ดัวร์) adj. บูดบึ้ง,ขุ่นใจ,เศร้า,เข้มงวดกวดขัน
drawn(ดรอน) v. กิริยาช่อง 3 ของ draw. -adj. บูดเบี้ยว (หน้า) ,ซูบซีด,ซึ่งเอาไส้ออก

English-Thai: Nontri Dictionary
ferment(vi,vt) หมักเชื้อ,บูด,เดือดเป็นฟอง,ปลุกปั่น,ปั่นป่วน,อลหม่าน
grimace(n) หน้าตาบูดเบี้ยว,หน้าตาบู้บี้,หน้าตาบูดบึ้ง
grimace(vi) ทำหน้าบูดบึ้ง,ทำหน้าตาบูดเบี้ยว,แหกหูแหกตา
morose(adj) ใจคอหดหู่,พื้นเสีย,บูดบึ้ง,อารมณ์ไม่ดี
peevishness(n) ความบูดบึ้ง,ความโกรธขึ้ง,ความฉุนเฉียว
pettish(adj) บูดบึ้ง,ขุ่นเคือง,โกรธ,ขี้งอน,เจ้าโทสะ
preservative(n) สารกันบูด,เครื่องป้องกัน
sour(adj) ไม่มีรสชาติ,เปรี้ยว,ไม่พอใจ,บูดบึ้ง,ขุ่นเคือง
sour(vi) บูด,เปรี้ยว,หมัก,เป็นกรดมาก
sulky(adj) โกรธเคือง,บูดบึ้ง,อารมณ์บูด,บึ้งตึง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top