Search result for

บุ้ง

(29 entries)
(0.0164 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บุ้ง-, *บุ้ง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บุ้ง[N] caterpillar, See also: hairy caterpillar, Syn. ตัวบุ้ง, หนอนบุ้ง, Example: ฉันเห็นบุ้งทีไรขนลุกทุกที เพราะเคยโดนตัวมันแล้วคันมากๆ, Count unit: ตัว, Thai definition: หนอนผีเสื้อหลายชนิดและหลายวงศ์ เช่น วงศ์ Arctiidae, Lymantriidae, Lasiocampidae มีขนปกคลุมเต็มลำตัว เมื่อถูกเข้าจะปล่อยน้ำพิษทำให้เกิดอาการแสบร้อนและคัน เมื่อเจริญวัยจะเข้าดักแด้และฟักออกมาเป็นผีเสื้อกลางคืน
บุ้งจีน[N] A species of white-stemmed Ipomoea, Syn. ผักบุ้งจีน, Example: แม่ลองซื้อผักบุ้งจีนมาแกงเทโพแทนผักบุ้งไทย, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อผักบุ้งพันธุ์หนึ่ง ดอกสีขาว
บุ้งทะเล[N] Ipomoea pes-caprae Sweet, Syn. ผักบุ้งทะเล, Example: ที่ชายหาดหลังคอนโดมีบุ้งทะเลออกดอกสีม่วงขึ้นเป็นแนวยาว, Count unit: ต้น, Thai definition: ไม้เถาชนิด Ipomoea pes-caprae Sweet ในวงศ์ Convolvulaceae ทอดเลื้อยตามหาดทรายชายทะเล ดอกสีม่วงแดง ใบไม่มีขน ต้นและใบใช้แก้พิษแมงกะพรุน
บุ้งฝรั่ง[N] Ipomoca crassicaulis, See also: kind of morning-glory, Syn. ผักบุ้งฝรั่ง, ผักบุ้งรั้ว, Count unit: ต้น, Thai definition: ไม้พุ่มชนิด Ipomoea crassicaulis Rob. ในวงศ์ Convolvulaceae ดอกสีชมพูอ่อน ใบมีขนอ่อน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บุ่งน. บึง.
บุ้งน. ชื่อหนอนผีเสื้อกลางคืนหลายชนิดหลายวงศ์ ในอันดับ Lepidoptera มีขนอ่อนปกคลุมตามตัว เมื่อถูกตัวจะเกิดระคายเคือง เมื่อเจริญวัยเปลี่ยนเป็นดักแด้และออกมาเป็นผีเสื้อกลางคืน เช่น ชนิด Leucoma ochripesMoore ในวงศ์ Lymantriidae, ชนิด Ceratonotos transiensWalker ในวงศ์ Arctiidae.
บุ้งน. ชื่อไม้เถาชนิด Ipomoea aquaticaForssk. ในวงศ์ Convolvulaceae ทอดเลื้อยตามพื้นดินหรือบนผิวนํ้า ดอกสีขาวหรือม่วงอ่อน ลำต้นกลวง ยอดกินได้ เรียก ผักบุ้ง, พันธุ์ดอกขาว เรียก ผักบุ้งจีน, คำสุภาพ เรียก ผักทอดยอด.
บุ้งน. เครื่องมือชนิดหนึ่งสำหรับถูไม้ ทำด้วยเหล็ก รูปร่างคล้ายตะไบ มีฟันเป็นปุ่มแหลมคม.
บุ้งกี๋น. เครื่องสานรูปคล้ายเปลือกหอยแครง สำหรับใช้โกยดินเป็นต้น, ปุ้งกี๋ ก็ว่า. (จ.)
บุ้งขันน. ชื่อไม้เถา ๒ ชนิดในสกุล Ipomoea วงศ์ Convolvulaceae ทอดเลื้อยตามหาดทรายชายทะเล, ชนิด I. asarifolia (Desr.) Roem. et Schult. ดอกสีม่วง ใบมีขน ต้นและใบใช้แก้พิษแมงกะพรุน, ชนิด I. violacea L. ดอกสีขาว ใบเกลี้ยง ทั้ง ๒ ชนิด เรียก ผักบุ้งขัน.
บุ้งจีนน. ชื่อผักบุ้งพันธุ์หนึ่ง ดอกสีขาว.
บุ้งทะเลน. ชื่อไม้เถาชนิด Ipomoea pescaprae (L.) R. Br. ในวงศ์ Convolvulaceae ทอดเลื้อยตามหาดทรายชายทะเล ดอกสีม่วงแดง ใบไม่มีขน ต้นและใบใช้แก้พิษแมงกะพรุน เรียก ผักบุ้งทะเล.
บุ้งฝรั่งน. ชื่อไม้พุ่มชนิด Ipomoea carneaJacq. subsp. fistulosa (Mart. ex Choisy) D.F. Austin ในวงศ์ Convolvulaceae ดอกสีชมพูอ่อน ใบมีขนอ่อน เรียก ผักบุ้งฝรั่ง, ผักบุ้งรั้ว ก็เรียก.
บุ้งร้วมน. ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Enydra fluctuansLour. ในวงศ์ Compositae ขึ้นในนํ้าและที่ชื้นแฉะ ดอกเล็กสีขาว ๆ ใบมีรสขม ใช้ทำยาได้ เรียก ผักบุ้งร้วม.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A morning glory patterned yukata!ชุดยูกาตะลายผักบุ้งSummer Wars (2009)
You kind of want to slug him. You want to slug him.ชนิดของคุณต้องการที่จะบุ้งเขา คุณต้องการที่จะบุ้งเขา Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
I read a passage from that book.ฉ้นอ่านบทบึงจากหบุ้งลือเสมนิ้น Evil Dead (2013)
These inscriptions are confusing, sometimes contradictory, but they are consistent about one thing.เนื้อความในหบุ้งลือมันตูลั้บสน บางทืก็ซัดกันเอง เเตํมึลิ่งหนี่งทิ่ตอกย์าคงเดิม Evil Dead (2013)
Like chilli bugs and curried slugsเช่นแมลงรสจัดและแกงกระกรี่บุ้ง James and the Giant Peach (1996)
- Morning glory.ผักบุ้งจีน Chuck Versus the First Date (2008)
We don't need a soliloquy.และพวกเราไม่ต้องการน้ำท่วมทุ่งผักบุ้งโหลงเหลง Deal or No Deal (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุ้ง[n.] (bung) EN: caterpillar ; hairy caterpillar   FR: chenille [f] ; chenille velue [f]
บุ้ง[n.] (bung) EN: rasp   FR: râpe [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
morning glory(n) ผักบุ้ง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hod[N] บุ้งกี๋

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
slug(สลัก) n. ตัวบุ้ง,ตัวทากกินใบไม้,ชายที่ขี้เกียจ,สัตว์ที่เคลื่อนตัวอย่างเชื่องช้า,พาหนะที่วิ่งช้า,ลูกกระสุน,กระสุน,แท่นโลหะ ๆ ,ลูกกระสุน,กระสุน,แท่นโลหะ vi. ฆ่าตัวบุ้งหรือทาก,กระทำช้า

English-Thai: Nontri Dictionary
caterpillar(n) หนอนแก้ว,หนอนผีเสื้อ,ดักแด้,ตัวบุ้ง,ตัวด้วง,ตีนตะขาบ
hod(n) บุ้งกี๋
rasp(n) บุ้ง,ตะไบหยาบ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top