Search result for

บีเอ

(35 entries)
(0.0139 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บีเอ-, *บีเอ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บีเอ[N] B.A., See also: beauty advisor, Syn. ที่ปรึกษาความงาม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bhp (brake horsepower)บีเอชพี (แรงม้าเพลา) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
BF (bypass factor)บีเอฟ (แฟกเตอร์เลี่ยง) [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
BSC, BISYNC (binary synchronous communications)บีเอสซี, ไบซิงก์ (การสื่อสารแบบประสานเวลาฐานสอง) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
BNF (Backus normal form)บีเอ็นเอฟ (รูปแบบบรรทัดฐานแบกคัส) [มีความหมายเหมือนกับ BNF (Backus-Naur form)] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
BNF (Backus-Naur form)บีเอ็นเอฟ (รูปแบบแบกคัส-เนาร์) [มีความหมายเหมือนกับ BNF (Backus normal form)] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
bmep (brake mean effective pressure)บีเอ็มอีพี (ความดันประสิทธิผลเฉลี่ยสำหรับแรงม้าเพลา) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Boron Neutron Capture Therapyบีเอ็นซีที, รังสีรักษาโดยการจับยึดนิวตรอน, การรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งบางชนิด โดยการฉีดสารประกอบโบรอนเสถียรให้ไปสะสมในเซลล์มะเร็ง แล้วฉายรังสีนิวตรอนไปที่บริเวณนั้น อะตอมโบรอนจะจับยึดนิวตรอนไว้กลายเป็นโบรอนกัมมันตรังสี ซึ่งจะสลายพร้อมกับปล่อยอนุภาคแอลฟาออกมาทำลายเซลล์มะเร็งนั้น (ดู neutron capture ประกอบ) [นิวเคลียร์]
BHC บีเอชซี
สารอันตรายในกลุ่มออร์กาโนคลอรีน ใช้ป้องกันและกำจัดศัตรูพืช เช่น แกมมา- BHC หรือ ลินเคน [สิ่งแวดล้อม]
BACT บีเอซีที
ดู Best Available Control Technology (Best Available Control Technology หมายถึง เทคโนโลยีการควบคุมที่ดีที่สุดที่มี, บีเอซีที ) [สิ่งแวดล้อม]
BAT บีเอที
ดู Best Available Technology (Best Available Technology หมายถึง เทคโนโลยีที่ดีที่สุดเท่าที่มี ) [สิ่งแวดล้อม]
BATNEEC บีเอทีเอ็นอีอีซี, แบ็ตนีก
เทคนิกดีที่สุดที่มีโดยไม่คำนึงถึงราคาที่ เพิ่มขึ้น [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
BFG.บีเอฟจี The BFG (2016)
BFFF.บีเอฟเอฟเอฟ Pineapple Express (2008)
BMW parked in front of it. People dressed nicely.รถบีเอ็มดับเบิ้ลยูจอดข้างหน้าร้าน ผู้คนแต่งตัวเนี้ยบโก้หล่อ Fighting (2009)
Coke and IBM have been doing this for years, alright? You familiar with them?โค้กกับไอบีเอ็มก็เคยทำอย่างนี้ เป็นปี ๆ มาแล้ว นายรู้เรื่องบ้างหรือเปล่าเนี่ย Up in the Air (2009)
- The B.M. I took this morning. - What's it to you?เรื่องรถบีเอ็มที่ฉันจิ๊กมาเมื่อเช้านี้มั้ง\ แล้วมันเรื่องอะไรของนายล่ะ? Lucifer Rising (2009)
WHY DO I GET A VISIT FROM THE B.A.U.?แล้วทำไม บีเอยูถึงมาเยี่ยมฉันล่ะเนี่ย? Zoe's Reprise (2009)
I didn't even know The b.a.u. Worked On that case.มัจจุราชแห่งบอสตันน่ะเหรอคะ? ฉันไม่ยักรู้ว่าบีเอยู ทำคดีนี้ด้วย Omnivore (2009)
It was my first case For the b.a.u. As lead profiler.ปี 1998 มันเป็นคดีแรกของผมในบีเอยู ในฐานะหัวหน้านักวิเคราะห์ Omnivore (2009)
The killing stopped. He closed the case and Sent the b.a.u. Away.เขาปิดคดีและส่งบีเอยูกลับ Omnivore (2009)
Did you and blair find anything you like at v.b.h.?ลูกกับแบลร์เจออะไรที่ชอบที่ วีบีเอช บ้างมั้ย The Grandfather (2009)
SO WHAT HAPPENED TO THE BEEMER THAT MOM AND DAD GOT YOU?เกิดอะไรขึ้นกับรถบีเอ็มที่พ่อกับแม่ซือให้ล่ะ? โอ้ ฉันขายไปแล้ว Valley Girls (2009)
- B.A.U.. Yearbook photo?- หนังสือภาพประจำปีของบีเอยูเหรอ Roadkill (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บีเอ็มดับเบิลยู[TM] (Bī Ēm Dapboēnyū) EN: BMW   FR: BMW [f]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a:A: Drive A ไดรฟ์เอ หมายถึง ชื่อหน่วยบันทึกหน่วยแรกของเครื่องคอมพิวเตอร์ตระกูลไอบีเอ็ม หรือเครื่องเลียนแบบ (compatibles) เมื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องจะเข้าไปดูในหน่วยนี้ก่อน หากไม่พบสิ่งใด ๆ จึงจะย้ายไปดูหน่วยบันทึกอื่นต่อไป หน่วยที่สองจะนิยมเรียกกันว่า B: และหน่วยจานบันทึกแข็งหรือฮาร์ดดิสก์ มักจะถูกกำหนดให้เป็น C: (เวลาเขียน ต้องมีเครื่องหมาย : ตามหลังเสมอ จึงจะหมายถึงหน่วยบันทึก)
advanced technologyเทคโนโลยีก้าวหน้าใช้ตัวย่อว่า AT หมายถึงคอมพิวเตอร์ของไอบีเอ็มรุ่นหนึ่งที่ใช้บัสชนิด 16 บิต แทนแผ่นวงจร 8 บิตที่ใช้ก่อนหน้านั้น ทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วขึ้น ปัจจุบันไม่ใช้แล้ว
altair(แอล' แทร) 1. ชื่อดาวขนาดใหญ่ในกลุ่มดาว Aquilla (a fires-magnitude star) 2. เป็นยี่ห้อของเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ หรือพีซี (personal computer) รุ่นแรก ๆ ยี่ห้อหนึ่ง โด่งดังมาก่อนเครื่องยี่ห้อแอปเปิล (Apple) หรือ ไอบีเอ็ม (IBM)
appletalk(แอปเปิลทอล์ค) ในปัจจุบัน มีการนำเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์หลาย ๆ เครื่องมาใช้ร่วมกัน เพื่อทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ที่เรียกว่า "ข่ายงาน" (network) การทำเช่นนี้จำเป็นจะ ต้องมีระบบประสานการใช้เครื่อง แอปเปิล ทอล์คนั้น ทำหน้าที่นี้ แต่ใช้สำหรับทำให้นำเครื่องแอปเปิลแมคอินทอชและเครื่องไอบีเอ็ม พีซีซึ่งมีระบบปฏิบัติการต่างกันมาใช้ร่วมกันในข่ายงานเดียวกันได้ เครื่องคอมพิวเตอร์แมคอินทอชทุกเครื่องจะมีช่องต่อออก สำหรับแอปเปิลทอลค์ แต่ไอบีเอ็มพีซียังไม่มี ดู network ประกอบ
at(เอที) เป็นคำย่อที่บริษัทไอบีเอ็มนำมาใช้แทนคำว่า advanced technology ซึ่งแปลว่า เทคโนโลยีขั้นสูงนั่นเอง เมื่อสมัยที่ไอบีเอ็มผลิตเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ชุดใหม่ที่ใช้ชิปหมายเลข 80286 ได้ตั้งชื่อคอมพิวเตอร์ที่ออกสู่ตลาดรุ่นนั้นว่า " IBM AT "
bank switchingการสลับชิปไปมาหมายถึง การสลับไปมาของการใช้ชิปในหน่วยความจำเดิมที่ติดมากับเครื่อง กับหน่วยความจำที่เพิ่มภายหลัง ที่สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว จนกระทั่งทำให้รู้สึกเสมือนว่า หน่วยความจำทั้งสองนั้นเป็นหน่วยความจำเดียวกัน เช่น บริษัทไอบีเอ็มผลิตไมโครคอมพิวเตอร์ออกมาขายในตลาดโดยมีหน่วยความจำติดมาภายในตัวเครื่องเพียง 640 เคไบต์ แต่เรานำไปเพิ่มหน่วยความจำเป็นถึง 16 เมกกะไบต์ การที่จะทำให้หน่วยความจำเดิมกับหน่วยความจำที่เพิ่มมาใหม่ทำงานสลับกันไปมาได้ ก็จะต้องอาศัยการสลับชิปไปมานี้ อย่างไรก็ตาม หากเราเป็นเพียงผู้ใช้เครื่อง (user) ก็ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ในเรื่องนี้เท่าไรนัก เป็นหน้าที่ของช่างฝ่ายเทคนิคที่จะต้องติดตั้งหรือจัดการทำให้
bas(บีเอเอส) ใช้เป็นนามสกุลของแฟ้มข้อมูลที่เขียนด้วยภาษาเบสิก
bbs(บีบีเอส) ย่อมาจาก bulletin board system หรือที่แปลว่า ระบบแผงข่าว เป็นโปรแกรมหนึ่งที่ทำหน้าที่เก็บรายการ หัวข้อ หรือข้อมูลที่เป็นที่สนใจ ผู้ที่ต้องการทราบข้อมูลเหล่านี้ อาจจะโทรศัพท์ผ่านเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อขอคัดลอกแฟ้มข้อมูล หรือสอบถามข้อความ ก็ได้ เช่น บีบีเอสของมหาวิทยาลัยก็อาจมีประกาศต่าง ๆ เช่น ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าเรียนในระดับต่าง ๆ ปฏิทินการศึกษา รายการกีฬา ฯ ผู้ใช้บริการจะต้องมีคอมพิวเตอร์และโมเด็มพร้อมกับโปรแกรมที่จำเป็น ถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับข้อมูลสำคัญในทางธุรกิจ จะมีการเรียกเก็บค่าบริการด้วย (มีใช้เฉพาะในระบบเครือข่าย)
bmp(บีเอ็มพี) ใช้เป็นนามสกุล (file type) ของแฟ้มข้อมูลที่เก็บภาพหรือกราฟิกที่มีลักษณะเป็นจุดภาพ (pixel) เล็ก ๆ ที่เรียกว่าบิตแมป เช่น WINLOGO.BMP ดู bitmap ประกอบ
bnc connectorตัวเสียบบีเอ็นซี <คำแปล>หมายถึง ส่วนปลายของสายเคเบิลที่เป็นโลหะที่จะต้องเสียบเข้าทางด้านหลังของเครื่องคอมพิวเตอร์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top