Search result for

บิด

(107 entries)
(0.0159 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บิด-, *บิด*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
กระบิดกระบวน (vt ) to hedge, to manifest reluctance in an artful way
พี่น้องร่วมบิดามารดา (n ) brother and sister of full blood
เสื้อกั๊กระเบิด (n phrase ) explosive vest

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บิด[V] twist, See also: wring, wrench, Example: น้องบิดผ้าขี้ริ้วไม่หมาด พอเอามาเช็ดก็ยังเป็นน้ำอยู่เลย, Thai definition: หมุนให้เป็นเกลียวอย่างบิดผ้า, หมุนไปทางใดทางหนึ่ง
บิด[V] distort, Syn. บิดเบือน, Example: เขาบิดเรื่องราวให้เข้ากับประโยชน์ของตน, Thai definition: ทำให้ผิดไปจากสภาพความจริง
บิด[V] twist, See also: writhe, Example: หล่อนก้าวลงจากรถสูดลมหายใจเข้าเต็มปอด พลางบิดตัวคลายความเมื่อย, Thai definition: หมุนตัวไปทางใดทางหนึ่ง
บิด[V] twist, See also: wrench, Example: หน้าบันและจั่วของศาลาบิดราวกับมีช้างสารหลายเชือกมาฉุด, Thai definition: เผล้หรือเฉไปจากสภาพปกติ
บิด[N] dysentery, Syn. โรคบิด, Example: คนที่เป็นบิดอุจจาระจะเหม็นมาก เหม็นเหมือนหัวกุ้งเน่า, Thai definition: โรคลำไส้ใหญ่อักเสบ มีอาการปวดมวนและอุจจาระเป็นมูกเลือด
บิด[N] father, Syn. บิดร, พ่อ, ชนก, คุณพ่อ, Example: ลูกที่ดีควรเชื่อฟังคำสั่งสอนของบิดา มารดา ครู อาจารย์, Thai definition: ผู้ให้กำเนิด, Notes: (สุภาพ)
บิดผัน[V] distort, See also: misrepresent, twist, Syn. บิดเบือน, Example: ทรัพยากรท้องถิ่นถูกบิดผันไปใช้ เพื่อประโยชน์ของผู้มีอำนาจ, Thai definition: ทำให้ผิดแผกไปจากข้อเท็จจริง, ทำให้ผิดแผกแปลกไปจากเดิมหรือจากข้อเท็จจริง
บิดเบน[V] twist, Syn. บิดเบือน, Example: ทุกวันนี้กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญบิดเบนไปมาก เพราะต้องตกอยู่ในการควบคุมการใช้ของรัฐสภา, Thai definition: ทำให้เข้าใจผิดหรือทำให้สับสน
บิดพลิ้ว[V] evade, See also: refuse to admit, shirk, Syn. หลีกเลี่ยง, Example: ฝ่ายทหารเคลื่อนไหวให้นายกฯ ปลดรัฐมนตรีบางคนออก แต่นายกฯ ก็บิดพลิ้วไม่ยอมทำตามคำเรียกร้อง, Thai definition: หลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือปฏิบัติไม่ตรงตามข้อตกลง
บิดเบือน[V] distort, See also: twist, Ant. ตรง, Example: ่เขาพยายามบิดเบือนความจริงให้เห็นว่าเขาไม่ได้ทำผิดต่อผู้อื่น, Thai definition: ทำให้ผิดแผกไปจากข้อเท็จจริง, ทำให้ผิดแผกแปลกไปจากเดิมหรือจากข้อเท็จจริง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บิดก. หมุนให้เป็นเกลียวอย่างบิดผ้า, หมุนไปทางใดทางหนึ่ง เช่น บิดลูกบิด
บิดเผล้ไปจากสภาพปรกติ เช่น ล้อรถบิด, ทำให้ผิดไปจากสภาพความจริง เช่น บิดข้อความ
บิดหลีกเลี่ยงเพราะความเกียจคร้านเป็นต้น เช่น บิดงาน บิดการ, เอานิ้วมือบีบเนื้ออย่างแรงทำนองแหนบแล้วหมุน เช่น บิดเนื้อ บิดหู
บิดกิริยาที่ปลากัดหรือปลาเข็มเอาปากต่อปากกัดกันจนติดแล้วกลับตัวไปมา.
บิดน. ลักษณนามเรียกอาการที่ปลากัดหรือปลาเข็มเอาปากต่อปากกัดกันแล้วกลับตัวไปมาเช่นนั้นแต่ละยก ว่า ๒ บิดบิด.
บิดน. โรคลำไส้ใหญ่อักเสบ มีอาการปวดมวนและอุจจาระเป็นมูกเลือด.
บิดขวาว. เรียกอาการที่ห่มจีวรโดยม้วนชายด้านข้างทั้ง ๒ ให้เป็นลูกบวบหันเข้าทางขวา ว่า ห่มบิดขวา.
บิดขี้เกียจก. บิดร่างกายไปมาเพราะความเกียจคร้านหรือเพื่อแก้เมื่อยเป็นต้น.
บิดจะกูด, บิดตะกูดว. อาการที่บิดไปบิดมาไม่ยอมทำอะไรหรือไม่ยอมทำตามสั่ง.
บิดซ้ายว. เรียกอาการที่ห่มจีวรโดยม้วนชายด้านข้างทั้ง ๒ ให้เป็นลูกบวบหันออกทางซ้าย ว่า ห่มบิดซ้าย.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
scolio-บิด, คดงอ, รูปขอ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
half twistบิดครึ่งรอบ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
parentsบิดามารดา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
parentบิดาหรือมารดา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
godfatherบิดาอุปถัมภ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
contortedบิดเวียน [มีความหมายเหมือนกับ convolute ๒] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
helicoidบิดแบบเกลียว, ม้วนแบบก้นหอย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
helicoidบิดแบบเกลียว, ม้วนแบบก้นหอย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
tortuousบิดไปมา [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dysentery, Amebicบิดอะมีบา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Abusive parentsบิดามารดาที่ทารุณบุตร [TU Subject Heading]
Aging parentsบิดามารดาสูงอายุ, บิดามารดาสูงอายุ (บุตรอายุมาก) [TU Subject Heading]
Father and childบิดาและบุตร [TU Subject Heading]
Father and infantบิดากับทารก [TU Subject Heading]
Fathersบิด[TU Subject Heading]
Fathers and sonsบิดาและบุตรชาย [TU Subject Heading]
Older parentsบิดามารดาสูงอายุ (บุตรอายุน้อย) [TU Subject Heading]
Parent and adulth childบิดามารดาและบุตรวัยผู้ใหญ่ [TU Subject Heading]
Parent and childบิดามารดาและบุตร [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
There's no way I would step on that particular land mine.และมันไม่มีทาง ที่หนูจะเหยียบลงบนกับระเบิดนั่น New Haven Can Wait (2008)
So he left blow everywhere. Oh, my god.แล้วเค้าก็จากไปพร้อมกับ ทิ้งระเบิดเอาไว้ทุกที่ Chuck in Real Life (2008)
It could lay dormant- Five organ systems hit.ก็เท่ากับมีภูเขาไฟที่พร้อมจะระเบิด 5 ระบบอวัยวะที่ถูกทำลาย Not Cancer (2008)
No single type of cancer blew up three organsไม่มีมะเร็งชนิดไหนที่จะระเบิดอวัยวะทั้ง 3 อย่างในหน้าอกได้ Not Cancer (2008)
There's no distorted perspective in any of his other recent works.ไม่มีการบิดเบี้ยวของทัศนียภาพ\ ในงานชิ้นอื่นของเค้า Adverse Events (2008)
Acute onset visual agnosia points to a stroke or brain tumor.การมองเห็นบิดเบือน น่าจะเป็นสโตรกหรือเนื้องอกในสมอง Adverse Events (2008)
He made it through the night without any more seizures or visual symptoms.ตลอดคืนเขาไม่ได้มีอาการหนัก\ หรือเห็นภาพบิดเบี้ยวอีกเลย Adverse Events (2008)
Visual agnosia and hyper-Sexualityare the key symptoms.การบิดเบี้ยวในการมองเห็นและเซ็กซ์จัด เป็นกุญแจของอาการ Adverse Events (2008)
Visual agnosia.มองเห็นบิดเบือน Adverse Events (2008)
Every other month, he was having visual agnosia,เดือนเว้นเดือนเค้ามีการมองเห็นบิดเบือน Adverse Events (2008)
What about meckel's diverticulum?เป็นลำไส้บิดเบี้ยวแบบmeckel Birthmarks (2008)
A steamroller is plowing...รถบดถนนไอน้ำระเบิด Birthmarks (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บิด[n.] (bit) EN: dysentery   FR: dysenterie [f]
บิด[v.] (bit) EN: twist ; distort ; wring ; wrench   FR: tordre ; torsader
บิดขี้เกียจ [v.] (bitkhīkīet) EN: stretch oneself   FR: s'étirer ; se détendre
บิดจะกูด[v.] (bitjakūt) EN: be a truant   
บิดตะกูด[v.] (bittakūt) EN: be a truant   
บิดผัน[v.] (bitphan) EN: distort ; go awry ; misrepresent ; twist   FR: déformer
บิดพลิ้ว[v.] (bitphliū) EN: shirk one's duty ; equivocate ; procrastinate ; be evasive ; evade; refuse to admit; shirk   
บิด[n.] (bidā) EN: father   FR: père [m]
บิดาชื่อ [n. exp.] (bidā cheū) EN: father's name   FR: nom du père [m]
บิดามารดา[n.] (bidā-māndā) EN: parents   FR: parents [mpl] ; père et mère [mpl]

English-Thai: Longdo Dictionary
shell-shock(n) อาการผวาระเบิด เช่น Some doctors argued that the only cure for shell-shock was a complete rest away from the fighting. If you were an officer you were likely to be sent back home to recuperate.
caldera(n) หลุมปล่องภูเขาไฟขนาดใหญ่ ซึ่งเกิดจากปล่องภูเขาที่ระเบิดพ่นเถ้าลาวา แล้วเย็นและยุบตัวลงเป็นหลุม

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
agley[ADV] บิด, Syn. a wry
avert[VT] เบน, See also: บิดเบน, เบนสายตา, Syn. turn away, turn aside, sidetrack
awry[ADJ] บิดเบี้ยว, See also: เบี้ยว, คด, งอ, เฉียง, Syn. crooked, aslant, askew
buckle up[PHRV] บิด, See also: คด, เบี้ยว, Syn. belt up, strap in
contort[VI] บิดเบี้ยว, Syn. deform, distort
derogate[VI] บิดเบือน, See also: เบี่ยนเบน, Syn. detract, disparage
distort[VT] บิดเบือน, See also: ทำให้บิดเบือน, ทำให้เข้าใจผิด, Syn. misrepresent, bias
distort[VI] ผิดรูปผิดร่าง, See also: บิดเบี้ยว, Syn. warp, twist
father[N] บิดา, See also: พ่อ, คุณพ่อ, พ่อเลี้ยง, พ่อบุญธรรม, Syn. dad, daddy
force[VT] งัด, See also: บิด, กระชาก, ดึง, Syn. break open, wrench, prise

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a-bombabbr. atomic bomb (ระเบิดอะตอม)
abraham(เอ' บราแฮม,- ฮัม) n. ผู้ก่อตั้งยิวโบราณเป็นบิดาของ Isaac, Syn. father of Isaac)
aegeus(อี' เจียส) n. ชื่อกษัตริย์ในกรุงเอเธนส์เป็นบิดาของ Theseus
airburst(แอร์' เบอสทฺ) การระเบิดกลางอากาศ (explosion in midair)
airraid(แอร์' เรด) n. การโจมตีโดยเครื่องบิน (โดยเฉพาะการทิ้งลูกระเบิด) . -air-raid adj. -air raider n.
aludel(แอล' ลูเดล) n. ภาชนะรูปผลแพร์ชนิดหนึ่งที่ใช้ในห้องปฏิบัติการทางเคมีสำหรับรองรับคราบระเบิดที่เกิดขึ้น
amatol(แอม' มะทอล) n. ;ัตถุระเบิดผสมของ ammonium nitrate กับ TNT
ammonite 2(แอม' โมไนทฺ) n. วัตถุแห้งจากซากสัตว์ที่ใช้ปุ๋ย, ดินระเบิดแอมไมไดนท์
amoebic dysenteryn. โรคบิดมีตัว เนื่องจากมีเชื้อบิดจำพวก Endamoeba histolytica ซึ่งทำให้ลำไส้เป็นแผลเปื่อยได้
antiknock(แอนทินอค') adj., n. กันการระเบิดสะเทือนของเครื่องยนต์,สารที่มีฤทธิ์ดังกล่าว

English-Thai: Nontri Dictionary
ammunition(n) อาวุธ,ระเบิด,ดินปืน,กระสุน
ATOMIC atomic bomb(n) ระเบิดปรมาณู
bang(n) เสียงดัง,เสียงระเบิด
blast(n) เสียงระเบิด,การระเบิด,ลมกรรโชก,เสียงอึกทึก
blast(vt) ทำลาย,ระเบิด,ทำให้เกิดเสียงดัง
blowup(n) การระเบิด,การขยายออก,การถกเถียงอย่างแรง
bomb(n) ลูกระเบิด,อาวุธนิวเคลียร์
bomb(vt) ทิ้งระเบิด
bombard(vt) ระดมยิง,กระหน่ำยิง,ทิ้งระเบิด,โจมตี
bombardment(n) การระดมยิง,การทิ้งระเบิด,การกระหน่ำยิง,การโจมตี

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ちち, chichi] (n) บิดา, พ่อ
締める[しめる, shimeru] (vt) บิด, ขันให้แน่น เช่น 水栓を締める ปิดก๊อกน้ำให้สนิท

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
歪み[ゆがみ, yugami] (n) บิดเบี้ยว, โย้เย้

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
矯める[ためる, tameru] Thai: บิด English: to falsify
絞る[しぼる, shiboru] Thai: บิด English: to wring
捩る[よじる, yojiru] Thai: บิด English: to twist
搾る[しぼる, shiboru] Thai: บิด English: to wring

German-Thai: Longdo Dictionary
Auftrag(n) |der, pl. Aufträge| ใบสั่งงาน, ใบมอบหมายงาน เช่น Der Schreiner hatte den Auftrag, den Stühl zu reparieren. ช่างไม้ได้รับใบสั่งงานให้ซ่อมเก้าอี้, James Bond hat einen Auftrag erhalten, eine Bombe zu entschärfen. เจมส์ บอนด์ ได้รับมอบหมายงานให้กู้ระเบิดลูกหนึ่ง
Bombenanschlag(n) |der, pl. Bombenanschläge| การโจมตีทางอากาศด้วยเครื่องบินทิ้งระเบิด
Sprengstoff(n) |der, pl. Sprengstoffe| สารก่อระเบิด, วัตถุระเบิด

French-Thai: Longdo Dictionary
père(n) |m| พ่อ, บิด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top