Search result for

บิ

(136 entries)
(0.2102 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บิ-, *บิ*
Longdo Dictionary ไทยภาคอีสานตอนเหนือ (TH-NE-N) - ไทย (TH)
บิ่ (vt ) ดู

Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) (UNAPPROVED version -- use with care )
desirable characteristic[(ดี-ไซร์-รา-เบิล-คาร์-แรค-เทอร์-ริส-ติค)] (n ) A useful feature that you want to pass on on in selective breeding.
See also: S. desirable feature,

Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
Movable Bridge[มูฟ-ฟะ-เบิ้น บริดจ์] (n ) a bridge in which the deck moves to clear a navigation channel; a swing bridge has a deck that rotates around a center point; a drawbridge has a deck that can be raised and lowered; a bascule bridge deck is raised with counterweights like a drawbridge; and the deck of a lift bridge is raised vertically like a massive elevator

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
patentability [พาเทนท์ไลบิลิตี้] สิทธิบัตร
บิงซู (n ) น้ำแข็งใสสไตล์เกาหลี

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
กระบิดกระบวน (vt ) to hedge, to manifest reluctance in an artful way
พี่น้องร่วมบิดามารดา (n ) brother and sister of full blood
ศูนย์ควบคุมการบิ (n ) Air Traffic Control Centre
เสื้อกั๊กระเบิ (n phrase ) explosive vest

Longdo Dictionary ภาษาไทยภาคอีสานตอนใต้ (TH-NE-S) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
บิ้ (ว. ) คำที่แสดงความรู้สึกต้องการทำร่วมหรือมีส่วนร่วม เช่น ฉันขอลองทำเบิ้ง แปลว่า ฉันขอลองทำบ้าง *ภาษาโคราช
See also: S. บ้าง,ด้วย,

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บิ    [V] break off, Example: เขาบิขนมออกเป็นสองชิ้นแบ่งให้ลูกสองคน คนละชิ้น, Thai definition: ทำให้แตกออกหรือหลุดออกเป็นชิ้นๆ ด้วยนิ้วมือ
บิ    [N] stool, See also: bench, Syn. ตั่ง, Thai definition: ที่นั่งชนิดหนึ่ง รูปสี่เหลี่ยม มีเท้า มีพนักอิงบ้าง ไม่มีบ้าง
บิ    [N] BIT, See also: binary digit, Syn. เลขฐานสอง
บิ    [N] bit, Example: บนดิสก์จะมีความจุเท่าใดขึ้นอยู่กับปัจจัยสองอย่างคือ จำนวนบิตต่อนิ้วในแทร็กและจำนวนแทร็กต่อนิ้วบนผิวหน้า, Thai definition: หน่วยข้อมูลที่เล็กที่สุดของเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีค่าแสดงข้อมูลเป็นตัวเลขระบบฐานสอง คือ เป็น 0 หรือเป็น 1
บิ    [V] fly, Syn. โบยบิน, Example: นกเป็นสัตว์อิสระที่จะบินไปไหนก็ได้ตามที่ต้องการ, Thai definition: ไปในอากาศด้วยกำลังปีกหรือเครื่องยนต์
บิ    [N] bill, Syn. ใบเก็บเงิน, ใบเสร็จรับเงิน, Example: เขาถึงกับตกเก้าอี้ เมื่อเจอกับบิลที่ซ้อนกันอยู่บนโต๊ะ, Count unit: ใบ, Notes: (อังกฤษ)
บิ    [V] twist, See also: wring, wrench, Example: น้องบิดผ้าขี้ริ้วไม่หมาด พอเอามาเช็ดก็ยังเป็นน้ำอยู่เลย, Thai definition: หมุนให้เป็นเกลียวอย่างบิดผ้า, หมุนไปทางใดทางหนึ่ง
บิ    [V] distort, Syn. บิดเบือน, Example: เขาบิดเรื่องราวให้เข้ากับประโยชน์ของตน, Thai definition: ทำให้ผิดไปจากสภาพความจริง
บิ    [V] twist, See also: writhe, Example: หล่อนก้าวลงจากรถสูดลมหายใจเข้าเต็มปอด พลางบิดตัวคลายความเมื่อย, Thai definition: หมุนตัวไปทางใดทางหนึ่ง
บิ    [V] twist, See also: wrench, Example: หน้าบันและจั่วของศาลาบิดราวกับมีช้างสารหลายเชือกมาฉุด, Thai definition: เผล้หรือเฉไปจากสภาพปกติ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บิก. ทำให้แตกออกหรือหลุดออกเป็นชิ้น ๆ ด้วยนิ้ว เช่น บิขนมปัง, แตกออกหรือหลุดออกด้วยอาการคล้ายคลึงเช่นนั้น.
บิกู, บีกูน. ภิกขุ เช่น พราหมณ์ชีบีกูน้อยใหญ่ (อิเหนา).
บิกูปะระมาหนา, บิกูปะระหมั่นหนา, บีกูประมาหนาน. ภิกษุกับพราหมณ์ เช่น พราหมณ์ชีบีกูประมาหนา (อิเหนา ร. ๑).
บิ(บิด) น. ตั่ง, ที่นั่งชนิดหนึ่ง รูปสี่เหลี่ยม มีเท้า มีพนักอิงบ้างไม่มีบ้าง, เช่น พระที่นั่งภัทรบิฐ.
บิณฑ-(บินทะ-) น. ก้อนข้าว.
บิณฑบาตน. อาหาร (ใช้แก่พระภิกษุสามเณร) เช่น รับบิณฑบาต.
บิณฑบาตก. กิริยาที่พระภิกษุสามเณรรับของที่เขานำมาใส่บาตร, โดยปริยายหมายถึง กิริยาที่พระภิกษุสามเณรขอหรือขอร้อง เช่น เรื่องนี้ขอบิณฑบาตให้เลิกแล้วต่อกัน.
บิด ๑ก. หมุนให้เป็นเกลียวอย่างบิดผ้า, หมุนไปทางใดทางหนึ่ง เช่น บิดลูกบิ
บิด ๑เผล้ไปจากสภาพปรกติ เช่น ล้อรถบิด, ทำให้ผิดไปจากสภาพความจริง เช่น บิดข้อความ
บิด ๑หลีกเลี่ยงเพราะความเกียจคร้านเป็นต้น เช่น บิดงาน บิดการ, เอานิ้วมือบีบเนื้ออย่างแรงทำนองแหนบแล้วหมุน เช่น บิดเนื้อ บิดหู

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
scolio-บิด, คดงอ, รูปขอ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
half twistบิดครึ่งรอบ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
parentsบิดามารดา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
parentบิดาหรือมารดา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
godfatherบิดาอุปถัมภ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
contortedบิดเวียน [มีความหมายเหมือนกับ convolute ๒] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
helicoidบิดแบบเกลียว, ม้วนแบบก้นหอย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
helicoidบิดแบบเกลียว, ม้วนแบบก้นหอย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
tortuousบิดไปมา [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
bitบิต [มีความหมายเหมือนกับ binary digit] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dysentery, Amebicบิดอะมีบา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Butadieneบิวทาไดอีน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Abusive parentsบิดามารดาที่ทารุณบุตร [TU Subject Heading]
Aging parentsบิดามารดาสูงอายุ, บิดามารดาสูงอายุ (บุตรอายุมาก) [TU Subject Heading]
Bilirubinบิลิรูบิ[TU Subject Heading]
Billiardsบิลเลียด [TU Subject Heading]
Bit-mapped graphicsบิต-แมปป์ กราฟฟิกส์ [TU Subject Heading]
Butanolบิวทานอล [TU Subject Heading]
Butyl methy etherบิวทิล เมธิล อีเธอร์ [TU Subject Heading]
Father and childบิดาและบุตร [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
She's the only daughter of the famous novelist Hibiki Ogie.เธอเป็นลูกสาวคนเดียวของ นักเขียนนิยายชื่อดังโอกิเอะ ฮิบิกิ Confrontation (2017)
THE SOUND OF TIME BY HIBIKI OGIE(เสียงแห่งกาลเวลา โอกิเอะ ฮิบิกิ) Appeal (2017)
TO WINDWARD OF SPRING BY HIBIKI OGIE(รับสายลมแห่งฤดูไม้ใบผลิ โอกิเอะ ฮิบิกิ) Appeal (2017)
ALL THAT LIVES BY HIBIKI OGIE(ทุกชีวิตที่ยังคงอยู่ โอกิเอะ ฮิบิกิ) Appeal (2017)
As you all know, Hibiki Ogie was a novelist who has influenced and shaped all writers.อย่างที่ทุกคนทราบดี โอกิเอะ ฮิบิกิเป็นนักเขียนนิยาย ที่มีอิทธิพลและสร้างแรงบันดาลใจ ให้นักเขียนทุกคน Appeal (2017)
She is the only daughter of the writer who died 11 years ago, Hibiki Ogie.เธอเป็นลูกสาวคนเดียว ของอาจารย์โอกิเอะ ฮิบิกิ ที่เสียชีวิตเมื่อ 11 ปีก่อน Appeal (2017)
LONG-AWAITED DEBUT OF AYANE HIROKAWA(เดบิวต์ที่รอมานาน ทรูเลิฟซอง ฮิโรกาวะ อายาเนะ ขายแล้ว) Values (2017)
LONG-AWAITED DEBUT OF AYANE HIROKAWA(การเดบิวต์ที่รอมาแสนนาน) (ทรูเลิฟซอง ของฮิโรกาวะ อายาเนะ วางขายแล้ว) The Mysterious Million Yen Women (2017)
Though, this time, it's the WBA title, held by Brooklyn fighter Danny "The Miracle Man" Jacobs.แต่ครั้งนี้เป็นตำแหน่งของ ดับเบิลยูบีเอ ซึ่งครองอยู่โดยนักชกจากบรูกลิน แดนนี่ "เดอะ มิราเคิล แมน" จาคอบส์ CounterPunch (2017)
And still undefeated, Chris "Lil B-Hop" Colbert!และยังไร้พ่าย คริส "ลิล บีฮอพ" โคลเบิร์ต! CounterPunch (2017)
And the new WBO middleweight champion of the world,และแชมป์โลกมิดเดิลเวตคนใหม่ ของดับเบิลยูบีโอ CounterPunch (2017)
Twelve rounds of boxing for the WBO middleweight championship of the world.ชกกัน 12 ยกชิงแชมป์โลกมิดเดิลเวต ของดับเบิลยูบีโอ CounterPunch (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บิ๊ก[adj.] (bik) EN: big   
บิ๊กซี[TM] (Bik Sī) EN: Big C   FR: Big C [m]
บิกินี[n.] (bikinī) EN: bikini   FR: bikini [m]
บิ๊กแบง[n.] (bik-baēng) EN: Big Bang   FR: big bang [m] = big-bang [m]
บิณฑ[n.] (bintha) EN: food offering ; bowl of food   FR: bol de riz [m]
บิณฑบาต[n.] (binthabāt) EN: food offerings to a monk   
บิณฑบาต[v.] (binthabāt) EN: go about with a bowl to receive food ; ask for as a gift ; beg alms ; receive food offerings   FR: demander l'aumône
บิณฑบาต[v.] (binthabāt) EN: ask for a gift ; beg ; ask as a favour   FR: demander la charité
บิ[n.] (bit) EN: dysentery   FR: dysenterie [f]
บิ[v.] (bit) EN: twist ; distort ; wring ; wrench   FR: tordre ; torsader

English-Thai: Longdo Dictionary
doraemon(n) ชื่อตัวละครของการ์ตูนญี่ปุ่นเรื่องหนึ่ง เป็นหุ่นยนต์มาจากโลกอนาคต มีกระเป๋าสารพัดประโยชน์ คอยใช้ของวิเศษเพื่อช่วยเหลือโนบิตะ การ์ตูนเรื่องนี้เป็นที่นิยมอย่างมากประมาณในช่วงทศวรรษที่ 80
FAA(abbrev) สำนักงานบริหารการบินแห่งชาติของสหรัฐ ย่อมาจาก Federal Aviation Administration
bucket shop(n slang) ร้านค้าหรือสำนักงานที่ขายตั๋วเครื่องบินราคาถูก
cabling(n) การเดินสายเคเบิล, การวางสายไฟหรือสายเคเบิ
joy(n) ความปีติยินดี, สิ่งที่ทำให้ดีอกดีใจ, ความสุขสบายใจ, ความดีใจ, ความเบิกบานใจ , ecstasy
gear(n) ล้อเครื่องบิ
gear up(vi) เก็บล้อ (เครื่องบิน)
gear down(vi) กางล้อ (เครื่องบิน)
shell-shock(n) อาการผวาระเบิด เช่น Some doctors argued that the only cure for shell-shock was a complete rest away from the fighting. If you were an officer you were likely to be sent back home to recuperate.
nosewheel(n) ล้อหน้าของเครื่องบิน เช่น Left and right main gear wheel speed signals are processed by a circuit which is a model of aircraft rigid body motion to provide a synthesized nose wheel.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
agley    [ADV] บิด, Syn. a wry
alight    [VI] บินถลาลง, See also: ลงจอด
avert    [VT] เบน, See also: บิดเบน, เบนสายตา, Syn. turn away, turn aside, sidetrack
awry    [ADJ] บิดเบี้ยว, See also: เบี้ยว, คด, งอ, เฉียง, Syn. crooked, aslant, askew
alight on    [PHRV] บินลงมา (นกหรือแมลง), See also: บินมาที่, ลงจากท้องฟ้ามาสู่, Syn. light on
alight upon    [PHRV] บินลงมา (นกหรือแมลง), See also: บินมาที่, ลงจากท้องฟ้ามาสู่, Syn. light on
billiards    [N] บิลเลียด, Syn. pool
bit    [N] หน่วยวัดความจุข้อมูล, See also: บิต
break off    [PHRV] แยกออกจาก, See also: บิ, ทำให้แยก, Syn. break away
buckle up    [PHRV] บิด, See also: คด, เบี้ยว, Syn. belt up, strap in

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a-bombabbr. atomic bomb (ระเบิดอะตอม)
aafabbr. Allied Air Forces. (กองทัพอากาศพันธมิตร) Army Air Forces กองบินทหารบก
abbess(แอบ' บิส) n. หัวหน้าสำนักแม่ชี
abbot(แอบ' เบิท) n. อธิการวัด, เจ้าอาวาส
abel(เอ' เบิล) n. ลูกชายคนที่สองของ Adam & Eve (second son of Adam and Eve)
ability(อะบิล' ลิที) n. ความสามารถ -able adj., Syn. talent,competence,aptitude)
abiogenesis(เอ' บิโอเจน' นิซิส) n. การกำเนิดของสิ่งมีชีวิตจากสิ่งไม่มีชีวิต, การเกิดขึ้นเอง. -abiogenetic adj. (spontaneous generation)
able(เอ' เบิล) adj. สามารถ, เก่ง, หลักแหลม, มีคุณสมบัติตามกฎเกณฑ์, สมบูรณ์, Syn. skilled
aboard(อะบอร์ด') adv. ,prep. บนเรือ,บนเครื่องบิน,บนรถ,ไปทางข้าง, Syn. on board, on aboard
abominable(อะบอม' นินะเบิล) adj. น่ารังเกียจ, น่ารำคาญ, เลวมากที่สุด, Syn. hateful, odious)

English-Thai: Nontri Dictionary
aboard(adv,pre) บนเรือ,บนรถ,บนรถไฟ,บนเครื่องบิ
aerial(adj) เกี่ยวกับอากาศ,เกี่ยวกับเครื่องบิ
aerodrome(n) สนามบิ
aeronaut(n) นักบิน,กัปตันเครื่องบิ
aeronautical(adj) เกี่ยวกับการบิ
aeronautics(n) วิชาการบิ
aeroplane(n) เครื่องบิ
aircraft(n) เครื่องบิน,อากาศยาน
airfield(n) สนามบิ
airline(n) สายการบิ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Bin (n ) บิน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ちち, chichi] (n) บิดา, พ่อ
締める[しめる, shimeru] (vt) บิด, ขันให้แน่น เช่น 水栓を締める ปิดก๊อกน้ำให้สนิท
離陸[りりく, ririku] (vt) บินขึ้น, See also: take-off

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
歪み[ゆがみ, ] (n) บิดเบี้ยว, โย้เย้
飛べる[とべる, ] (vt) บิ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
飛ぶ[とぶ, tobu] Thai: บิEnglish: to fly
矯める[ためる, tameru] Thai: บิEnglish: to falsify
絞る[しぼる, shiboru] Thai: บิEnglish: to wring
捩る[よじる, yojiru] Thai: บิEnglish: to twist
搾る[しぼる, shiboru] Thai: บิEnglish: to wring

German-Thai: Longdo Dictionary
Auftrag(n) |der, pl. Aufträge| ใบสั่งงาน, ใบมอบหมายงาน เช่น Der Schreiner hatte den Auftrag, den Stühl zu reparieren. ช่างไม้ได้รับใบสั่งงานให้ซ่อมเก้าอี้, James Bond hat einen Auftrag erhalten, eine Bombe zu entschärfen. เจมส์ บอนด์ ได้รับมอบหมายงานให้กู้ระเบิดลูกหนึ่ง
Ich fliege nach Frankfurt.ฉันบินไปแฟรงค์เฟิร์ต
früh(adj adv) เช้า เช่น Ich fange mit der Arbeit immer früh an. ผมเริ่มทำงานเช้าตรู่เสมอ, Morgen früh fliege ich nach Thailand. พรุ่งนี้เช้าฉันจะบินไปเมืองไทย, See also: A. spät
international(adj) ระหว่างประเทศ, นานาชาติ เช่น internationaler Flughafen สนามบินนานาชาติ
abheben(vi) |hob ab, hat abgehoben| แสดงอาการขึ้น เช่น Ein Flugzeug hebt ab. เครื่องบินขึ้น
einsteigen(vi) |stieg ein, ist eingestiegen| ขึ้นรถ, ขึ้นเครื่องบิน, See also: der Einstieg
aussteigen(vi) |stieg aus, ist ausgestiegen| ลงรถ, ลงจากเครื่องบิ
Flugzeug(n) |das, pl. Flugzeuge| เครื่องบิ
Flughafen(n) |der, pl. Flughäfen| สนามบิ
Flug(n) |der, pl. Flüge| เที่ยวบิน, ค่าเครื่องบิ

French-Thai: Longdo Dictionary
partir en avion(vi) ไปด้วยเครื่องบิน, บินไป , See also: S. prendre l'avion, aller en avion, Related. voler
aile(n) n.f. 1) ปีก เช่น ปีกนก, ปีกไก้, ส่วนปีกของเครื่องบิน 2) ส่วนของใบพัดหรือกังหัน
père(n) |m| พ่อ, บิดา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top