Search result for

บาน

(96 entries)
(0.0212 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บาน-, *บาน*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ถ้วยปากบาน (n )

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บาน[V] bloom, See also: open out, come out, spread out, Syn. คลี่, เบ่งบาน, Ant. หุบ, Example: หลังการเก็บเกี่ยว ดอกงิ้วจะบานแดงเต็มทุ่ง, Thai definition: ขยายแผ่ออกไป, เผยออกหรือคลี่ออกอย่างดอกไม้ เป็นต้น
บาน[ADJ] delighted, See also: elated, Syn. แช่มชื่น, เบิกบาน, ปลาบปลื้ม, Example: คนยากคนจนที่ด้อยโอกาสทุกคนต่างยิ้มหน้าบาน เมื่อรู้ว่ารัฐบาลจะช่วยเหลือคนจน
บาน[CLAS] a numerical noun for some flat thing, Example: ขโมยปีนเข้าบ้านโดยทุบทำลายหน้าต่างกระจก 1 บาน แต่ไม่มีทรัพย์สินใดสูญหาย, Thai definition: ลักษณนามที่ใช้เรียกของที่เป็นแผ่นๆ
บาน[ADV] excessively, Syn. มาก, มากมาย, บานเบอะ, บานตะไท, Example: แม่เตรียมของกินไว้บานเลย อย่างกับจะไปอยู่สัก 1 เดือน, Notes: (ปาก)
บานกบ[N] window frame, See also: door frame, Syn. ข้างกบ, Example: ช่างแกะสลักบานกบทุกแผ่นได้วิจิตรงดงามมาก, Count unit: แผ่น, Thai definition: กระดานกรุกระหนาบข้างเสาในพระระเบียง ปลายแผ่นกระดานยันใต้ท้องสะพาน ที่พาดอยู่บนหัวเสา, กระดานกรุกระหนาบข้างคูหาหรือช่องหน้าต่างโบสถ์ วิหาร พระที่นั่งต่างๆ
บานพับ[N] hinge, Example: เอาน้ำมันมาหยอดที่บานพับหน่อย จะได้ไม่มีเสียงดังออดแอด, Count unit: ตัว, อัน, Thai definition: เหล็กหรือทองเหลืองที่ใช้ติดบานประตู หรือหน้าต่าง เพื่อให้พับเข้ามาหรือเปิดออกได้
บานแบะ[ADV] a great deal, See also: great deal of, plenty of, a lot, in great quantity, Syn. บานเบียง, บานเบิก, บานเบอะ, บานตะเกียง, บานตะโก้, บานตะไท, มากมาย, Notes: (ปาก)
บานชื่น[N] Zinnia elegans, Syn. ต้นบานชื่น, ดอกบานชื่น, Example: บ้านใหม่ของน้าชายปลูกบานชื่นไว้ริมทางเข้าบ้านเป็นแนวยาว, Count unit: ต้น, ดอก, Thai definition: ไม้ล้มลุกชนิด Zinnia elegans Jacq. ในวงศ์ Compositae ลำต้นกลวง ใบเดี่ยวออกตรงข้ามกัน ไม่มีก้านใบ ดอกออกที่ยอด มีหลายสี เช่น ขาว แดง ม่วง ชมพู เหลือง
บานตะไท[ADJ] great deal of, See also: plenty of, Syn. บานเบียง, บานเบิก, บานเบอะ, บานแบะ, บานตะเกียง, บานตะโก้, มากมาย, Example: ฉันไม่สนใจมรดกอันบานตะไทของคุณปู่นักหรอก, Notes: (ปาก)
บานบุรี[N] Allamanda cathartica, See also: cathartica, a flowering plant, Allamanda catharteca, willow-leaved climber, Syn. บานบุรีเหลือง, ต้นบานบุรี, Example: ที่รั้วข้างมหาวิทยาลัยมีต้นบานบุรีออกดอกสีเหลืองเป็นแถวไปตลอด, Count unit: ต้น, ดอก, Thai definition: ไม้พุ่มรอเลื้อยชนิด Allamanda cathartica Linn. ในวงศ์ Apocynaceae ลำต้นแข็ง ปลายกิ่งอ่อนโค้ง ดอกสีเหลืองสด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บาน ๑, บาน-(บาน, บานนะ-) น. นํ้าสำหรับดื่ม, เครื่องดื่ม เช่น สุราบาน ชัยบาน อัฐบาน.
บานน. ของที่เป็นแผ่น ๆ บางอย่าง เช่น บานประตู บานหน้าต่าง บานกระจกเงา
บานลักษณนามใช้เรียกของเช่นนั้น เช่น กระจกบานหนึ่ง หน้าต่าง ๒ บาน.
บานก. เผยออก, คลี่ออก, ขยายออก, เช่น ดอกไม้บาน หอบซี่โครงบาน
บานกระจาย เช่น เรือแล่นจนนํ้าบาน.
บานว. ที่ผายออก เช่น ชามปากบาน กางเกงขาบาน กระโปรงบาน
บานปลาบปลื้ม, แช่มชื่น, เบิกบาน, เช่น ใจบาน หน้าบาน
บานมาก เช่น เสียไปบาน.
บานกระทุ้งน. บานหน้าต่างที่ปิดงับและเปิดค้ำขึ้นได้.
บานชื่นน. ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Zinnia violaceaCav. ในวงศ์ Compositae ลำต้นกลวง ใบเดี่ยว เรียงตรงข้ามกัน ไม่มีก้านใบ ช่อดอกออกที่ยอด มีหลายสี เช่น ขาว แดง ม่วง ชมพู เหลือง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
vespertineบานกลางคืน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
accordion doorบานเฟี้ยม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
bulkhead gatebulkhead gate, บานกั้นน้ำชั่วคราว [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
radial gateradial gate, บานโค้ง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Tainter gateTainter gate, บานโค้ง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
flap gateflap gate, บานชนิดกระดก [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
fixed hinged gatesfixed hinged gates, บานชนิดจุดหมุนคงที่ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
fixed roller gatefixed roller gate, บานชนิดล้อเลื่อน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
fixed wheel gatefixed wheel gate, บานชนิดล้อเลื่อน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
slide gateslide gate, บานตรง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
check gatecheck gate, บานทดน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
gategate, บานบังคับน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I swear.ผมสาบาน Love Now (2007)
I swear.ผมสาบาน Sunshine and Frosty Swirl (2012)
I swear to God.สาบานเลย Pawn (2013)
Because if you do, I swear I will take you down.เพราะถ้าเธอทำ ฉันสาบานเลยว่าฉันจะไม่ปล่อยเธอไว้แน่ New Haven Can Wait (2008)
Ivan, I swear if that van's not here in ten minutes,อิวาน ฉันสาบานว่า ถ้ารถตู้ยังไม่มาถึงภายในอีก 10นาที There Might be Blood (2008)
I consider sacred, the back of the limo is one of them.หลังรถลิมูซีน สาบานได้ There Might be Blood (2008)
Soon it'll be too late.โดยเร็วก่อนที่มันจะบานปลาย There Might be Blood (2008)
- Can you believe that? - Ramirez, I swear I'll...เชื่อมั้ยล่ะ รามิเรซ ฉันสาบานว่าฉัน.. Dead Space: Downfall (2008)
We've been... supportive, we've been combative.เราเพิ่งสนับสนุน/เราเพิ่งประจันบาน Birthmarks (2008)
Why does he have two locked doors?ทำไมเขาต้องมี ประตูล็อคตั้ง 2 บาน The Itch (2008)
I want you to swear to me what you're telling me is true.ข้าต้องการให้เจ้าสาบานกับข้า ว่าที่เจ้าพูดมาทั้งหมดเป็นเรื่องจริง Valiant (2008)
I swear it's true.กระหม่อมสาบานมันเป็นเรื่องจริง Valiant (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาน[v.] (bān) EN: bloom ; blossom ; open ; come out ; spread out ; flare ; widen   FR: fleurir ; s'épanouir ; s'ouvrir
บาน[n.] (bān) EN: [classifier : doors, windows; mirrors; frames; screens; other flat things]   FR: [classificateur : portes, fenêtres ; miroirs ; cadres ; écrans ; autres objets plats]
บาน[adv.] (bān) EN: a lot ; many ; a great deal ; excessively ; plenty of   FR: beaucoup ; énormément
บานกบ[n.] (bānkop) EN: window frame ; doorframe   FR: châssis de fenêtre [m] ; encadrement de porte [m]
บานชื่นหนู [n. exp.] (bāncheūn nū) EN: Narrowleaf Zinnia ; Classic Zinnia   
บานทะโรค[n.] (bāntharōk) EN: acute hemorrhoids   
บานบุรี[n.] (bānburī) EN: allamanda   
บานบุรีสีม่วง[n. exp.] (bānburī sī muang ) EN: Purple Allamanda ; Purple Bignonia   
บานบุรีสีเหลือง [n. exp.] (bānburī sī leūang) EN: Common allamanda ; Golden trumpet   
บานประตู[n.] (bānpratū) EN: door panel ; door leaf   FR: panneau de porte [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
joy(n) ความปีติยินดี, สิ่งที่ทำให้ดีอกดีใจ, ความสุขสบายใจ, ความดีใจ, ความเบิกบานใจ , ecstasy
gloriosa lily(n) ดองดึง, ก้ามปู เป็น ดอกไม้สกุลลิลลี่(Liliaceae, Lily Family) มีหัวใด้ดิน มี 6 กลีบ ดอกอ่อนสีเขียว พอบานจะเป็นสีเหลืองปลายกลีบเป็นสีแดง และเมื่อใกล้โรยจะเป็นสีแดงเข้ม และจะกลายเป็นฝักในที่สุด มีเกษรเพศผู้และเมียแยกกัน ออกดอกช่วงฤดูฝน
Image:
accordian door(n) บานเฟี๊ยม เช่น The accordion door is pleated with many vertical folds and supported by rollers inserted in a track mounted at the top., S. accordion door

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abloom[ADJ] บาน
bloom[VT] บาน, See also: คลี่, เบ่งบาน, แย้ม
blow[VI] บาน, See also: ทำให้บาน, Syn. bloom
hasp[N] บานพับสำหรับใส่กุญแจ
hinge[N] บานพับ
jalousie[N] บานเกล็ดหน้าต่างหรือประตู, Syn. venetian blind
louver[N] บานเกล็ด, Syn. louvre
louvre[N] บานเกล็ด, Syn. louver
pane[N] บานกระจกหน้าต่าง, Syn. flat section, sheet
shutter[N] บานเกล็ดหน้าต่าง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abjure(แอบจัวร์') vt. สละ, บอกเลิก, สาบานว่าจะตัดขาด, เลิก -abjuration n.
abloom(อะบลูม) adj., adv. กำลังบาน
adjure(อะจัวร์') vt. ให้สาบาน, ขอร้อง,อ ้อนวอน. -adjuration n., -adjuratory adj.
amaranth(แอม' มะแรนธฺ) n. ต้นบานไม่รู้โรย, สีย้อมสีม่วงแดงจำพวก azo dye
anthesis(แอนธี' ซิส) n. ระยะบานของดอกไม้
attest(อะเทสทฺ') vt.,vi. เป็นพยาน,รับรอง,พิสูจน์,ให้การ,ยืนยัน,ทำให้สาบานหรือให้คำปฏิญาณ,เป็นเครื่องพิสูจน์. -attestant, attester, attestor,attestator n.
avow(อะเวา') vt. ประกาศ,รับรอง,ยอมรับ,รับสารภาพ, ปฏิญาณ,สบถสาบาน. -avower n., Syn. testify, avouch ###A. deny,hide)
avowed(อะเวาดฺ') adj. ยอมรับ,ปฏิญาณ,สบถสาบาน. -avowedness n., Syn. admitted, confessed ###A. secret,private)
blood brothern. พี่น้องร่วมสายโลหิต,เพื่อนร่วมน้ำสาบานด้วยการดื่มเลือดสาบาน
bloom(บลูม) n. ดอกไม้,ดอกไม้ทั้งหมดที่เห็น,ดอกไม้บาน,ความแดงของแก้ม,ความเปล่งปลั่ง,การแตกเนื้อสาว vi. ออกดอก,สู่วัยหนุ่มสาว,ทำให้สดสวย, Syn. flowering,peak ###A. wane)

English-Thai: Nontri Dictionary
abloom(adj) บานสะพรั่ง
abloom(adv) กำลังบานสะพรั่ง
adjure(vt) อ้อนวอน,ขอร้อง,ให้คำสัตย์,สาบาน,สั่ง
amaranth(n) ดอกบานไม่รู้โรย,สีม่วงแดง
attest(vi,vt) พิสูจน์,ให้การ,รับรอง,ยืนยัน,ให้คำปฏิญาณ,สาบาน,เป็นพยาน
avow(vt) รับสารภาพ,ประกาศ,รับรอง,สบถสาบาน,ปฏิญาณ
battle(n) การต่อสู้,การรบ,การปะทะ,การสงคราม,การประจัญบาน
battle(vi) รบ,ต่อสู้,ประจัญบาน,ปะทะ
battleship(n) เรือรบ,เรือประจัญบาน
BLOOD blood brother(n) พี่น้องร่วมสายเลือด,พี่น้องร่วมสาบาน,เพื่อนร่วมสาบาน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
triptych[ทริพ-ติค] (n ) บานภาพพับที่แบ่งเป็นสามแผงที่เป็นศิลปะที่นิยมสร้างกันในศิลปะยุคกอธิคของศิลปะตะวันตก และมักจะใช้เป็นฉากแท่นบูชาในวัดคริสต์ศาสนา หรือถ้ามีขนาดเล็กก็อาจจะใช้ในชาเปลส่วนตัว (Wikipedia.org)
See also: R. diptych, polyptych, altarpiece

German-Thai: Longdo Dictionary
weit(adj) หลวม บาน (เสื้อผ้า)
schwören(vi vt) |schwor, hat geschworen| สาบานต่อหน้าศาลว่าที่พูดมาเป็นความจริง
sich verhören(vt) |verhörte sich, hat sich verhört| ฟังผิด เช่น Sagtest du 'Autobahn' oder habe ich mich verhört? เธอพูดว่าออโต้บาน หรือว่าฉันฟังผิดนะ
heiter(adj) แช่มชื่น, ร่าเริง, สดใส เช่น Sie ist in einer heiteren Laune. เธอกำลังอยู่ในอารมณ์ชื่นบาน
Blüte(n) |die, pl.Blüten| ดอกไม้, ดอกไม้ที่กำลังเบ่งบาน, See also: S. Blume
optimistisch(adj adv) ซึ่งมองในแง่ดี, ซึ่งมองโลกในแง่ดี, เกี่ยวกับลัทธิเบิกบานใจ, โดยคาดหวังสิ่งที่ดี, See also: A. pessimistisch

French-Thai: Longdo Dictionary
joie(n) |f| ความยินดี, ความสดชื่น, ความชื่นบาน, ความสบายใจ, ความแจ่มใส

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top