Search result for

บันได

(76 entries)
(0.1128 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บันได-, *บันได*
Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
楼梯 (n ) บันได
爬梯[pá tī] (n ) บันได

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บันไดลิง[N] fixed ladder, Syn. กระไดลิง, Example: เขาไต่บันไดลิงลงมาจากชั้น 2, Count unit: อัน, สาย, Thai definition: บันไดเชือกที่ตรึงติดเฉพาะส่วนบน ใช้ไต่ขึ้นที่สูงหรือไต่ลงที่ต่ำ
บันไดหนีไฟ[N] ladder, See also: steel sadder

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บันไดน. สิ่งที่ทำเป็นขั้น ๆ สำหรับก้าวขึ้นลง, กระได ก็ว่า, โดยปริยายหมายถึง บุคคลหรือสิ่งที่อาศัยใช้ไต่เต้าขึ้นไปสู่ฐานะหรือตำแหน่งที่สูงขึ้นไป.
บันไดรถจักรยานน. ส่วนของรถจักรยาน สำหรับใช้เท้าเหยียบเวลาขึ้นลงและถีบเพื่อให้ล้อหมุน.
บันไดลิง ๑น. บันไดเชือกที่ยึดเฉพาะส่วนบนไว้ เมื่อจะใช้จึงปล่อยลงมา ใช้ไต่ขึ้นลง, กระไดลิง ก็ว่า.
บันไดลิง ๑ดูใน บันได.
บันไดลิง ๒ดู กระไดลิง ๒.
บันไดเลื่อนน. บันไดที่เคลื่อนได้ด้วยกำลังไฟฟ้า.
บันไดแก้วน. ที่รองพระคัมภีร์และลานสำหรับจารหนังสือ, ที่สำหรับพาดพระแสง.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
เกรินบันไดเลื่อนโบราณ ใช้ยกพระบรมโกศจากพระยานมาศขึ้นไปประดิษฐานบนบุษบกของพระมหาพิชัยราชรถ [ศัพท์พระราชพิธี]
บันไดสิ่งที่ทำเป็นขั้นๆ สำหรับก้าวขึ้นลง
คำที่มักเขียนผิด คือ บันใด [คำที่มักเขียนผิด]
Escalatorsบันไดเลื่อน [TU Subject Heading]
Fishwaysบันไดปลาโจน [TU Subject Heading]
Musica fictaบันไดเสียง [TU Subject Heading]
fish ladderfish ladder, บันไดปลา [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Oh, you mean those at the top of the stairs?คุณหมายถึงที่อยู่ตรงชั้นบนสุด ของบันไดใช่มั้ยคะ งั้นฉันจะลองไปดู Rebecca (1940)
Three thousand Spaniards died building these steps leading to the Mauthausen quarry.ชาวสเปนสามพันคนถูกสังเวยชีวิต เพื่อนำมาสร้างบันไดนี้ สู่เหมืองหิน "มอร์เธาเซ่น" อันลือชื่อ Night and Fog (1956)
Ran to the door, opened it up, saw the kid run down the stairs and out of the house.วิ่งไปที่ประตูเปิดมันขึ้นเห็นเด็กวิ่งลงบันไดและออกจากบ้าน 12 Angry Men (1957)
He also claims that the two detectives threw him down a half a flight of stairs.นอกจากนี้เขายังอ้างว่าสองนักสืบโยนเขาลงครึ่งหนึ่งเที่ยวบินของบันได 12 Angry Men (1957)
Here are the el tracks, the bedroom, living room, kitchen, bathroom, hall, stairs.ที่นี่เอลแทร็ค, ห้องนอน, ห้องนั่งเล่น, ห้องครัว, ห้องน้ำ, ห้องโถงบันไดเป็น 12 Angry Men (1957)
He says he crossed to the door, walked down the hall, opened the door just in time to see the boy running down the stairs.เขาบอกว่าเขาเดินไปที่ประตูเดินลงฮอลล์เปิดประตู เพียงแค่ในเวลาที่จะเห็นเด็กวิ่งลงบันได ฉันใช่มั้ย? 12 Angry Men (1957)
Under the top of the stairs.อยู่ตรงใต้หัวบันไดSuspiria (1977)
In those days, just as in fairy-tales, at someone's doorstep, out of a cradle or a laundry basket, a baby used to cry.ในสมัยนั้นเช่นเ- ดียวกับในเทพนิยาย, ที่บันไดหน้าอกของใครบางคนจากอู่ หรือตะกร้าซักผ้าเด็กเคยร้องไห้ Idemo dalje (1982)
Look out for these stairs.มองหาบันไดเหล่านี้ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Go ahead. Up, up. Up!- นั่นไง บันได ขึ้นไปเลย Day of the Dead (1985)
You run up the stairs. I will take care of them.เธอหนีไปทางบันไดก่อน ทางนี้ผมจัดการเอง Return to Oz (1985)
A ladder.บันได ... Labyrinth (1986)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บันได[n.] (bandai) EN: staircase ; stairs   FR: escalier [m] ; marche [f] ; degrés [mpl] (litt.)
บันได[n.] (bandai) EN: ladder   FR: échelle [f]
บันไดรถ[n.] (bandai rot) EN: pedal   FR: pédale [f]
บันไดลิง[n. exp.] (bandai ling) EN: fixed ladder   FR: passerelle [f]
บันไดหนีไฟ[n. exp.] (bandai nī fai) EN: ladder; steel sadder   FR: échelle métallique [f]
บันไดเลื่อน[n. exp.] (bandai leūoen) EN: escalator ; moving staircase   FR: escalier roulant [m] ; Escalator [m] ; escalier mécanique [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
escalator(n) บันไดเลื่อน
Image:

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
backstairs[N] บันไดส่วนตัว (มักอยู่ด้านหลังสำหรับคนรับใช้)
escalator[N] บันไดเลื่อน, Syn. moving staircase
ghat[N] ทางลงสู่แม่น้ำ, See also: บันไดที่ทอดลงสู่แม่น้ำ, Syn. a landing-place, ghuat
Jacob's ladder[N] บันไดขึ้นสวรรค์ (ในพระคัมภีร์ไบเบิล)
Jacob's ladder[N] บันไดเชือก, Syn. jack ladder, pilot ladder
ladder[N] บันได, See also: สิ่งที่มีลักษณะคล้ายบันได, Syn. stairway, step-stool
ramp[N] บันไดขึ้นลงเครื่องบิน, Syn. slope
scaling ladder[N] บันไดกำแพง
stair[N] บันได, Syn. ladder, stairway
staircase[N] บันไดทอดหนึ่ง, Syn. ladder, stairway

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accommodation ladderบันไดข้างกาบเรือ
apple computer inc.บริษัทแอปเปิลคอมพิวเตอร์ <คำแปล>เป็นชื่อบริษัทที่ผลิตไมโครคอมพิวเตอร์ยี่ห้อแอปเปิล ชุดที่โด่งดังมาก ได้แก่ แอปเปิลทู (Apple II) และ แมคอินทอช (Macintosh) ฯ คอมพิวเตอร์แอปเปิลที่วางขาย ในตลาดรุ่นแรก ๆ นั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างความฮือฮาอย่างมากในวงการคอมพิวเตอร์ เพราะเป็นครั้งแรก (ราว ค.ศ.1977) ที่มีการผลิตคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กในราคาที่คนทั่วไปจะหาไว้ใช้เป็นสมบัติส่วนตัวได้ ผู้ที่ช่วยกันริเริ่มคิดประดิษฐ์ได้แก่ Steve Jobs กับ Steve Wozniak สองสหายวัยรุ่นที่สร้างเครื่องต้นแบบเครื่องแรกในโรงรถ ส่วนเครื่องรุ่นแมคอินทอชนั้นเป็นคอมพิวเตอร์ยี่ห้อแรกที่เริ่มนำสัญรูป (icon) รายการคำสั่ง แบบดึงลง (pull down menu) กรอบสนทนา (dialog box) เมาส์ (mouse) ฯลฯ มาใช้ ทำให้คนทั่วไปเริ่มรู้สึกว่า การใช้คอมพิวเตอร์ไม่ใช่ของยากอะไรเลย ปัจจุบันได้มีการพัฒนาให้หนักไปในด้านการผลิตสิ่งพิมพ์ (desktop publishing) อย่างไรก็ตาม หาใช่มีแต่เครื่องแอปเปิลแมคอินทอชเท่านั้นไม่ที่ใช้ระบบการทำงานดังที่กล่าวแล้ว เครื่องคอมพิวเตอร์พีซีก็เลียนแบบ โดยการนำเอาระบบวินโดว์มาใช้
banister(แบน'นิสเทอะ) n. ราวบันได,ราวระเบียง,ราวเฉลียง, Syn. balusters
bridgeboardn. กระดานบันได
cascade(แคส'เคด) {cascaded,cascading,cascades} n. น้ำตกเล็กที่ตกจากหน้าผาที่สูงชัน,น้ำตกเป็นหลั่น ๆ ,การต่อไฟฟ้าเป็นหลั่น ๆ ,การเชื่อมโยง,ใบพะเนียด vt.,vi. ตกลงมาเหมือนน้ำตก,ต่อเนื่องกันเป็นขั้นบันได, Syn. cataract แบบต่อเรียงการจัดเรียงวินโดว์บนจอภาพนั้น สามารถทำได้ 2 แบบ คือให้เป็นแบบต่อเรียง ซึ่งจะทำให้สามารถมองเห็นชื่อของแต่ละวินโดว์ที่เรียงต่อกัน หรือแบบแผ่เรียง (tile) ซึ่งจะทำให้มองเห็นทุกวินโดว์บนจอพร้อม ๆ กันในขนาดเล็ก ๆ ก็ได้ ทั้งนี้แล้วแต่คำสั่งของผู้ใช้เครื่อง (คอมพิวเตอร์) ว่าจะสั่งให้เป็นแบบ cascade หรือ tileดู tile เปรียบเทียบ
companion(คัมแพน'เยิน) {companioned,companioning,companions} n. เพื่อน,สหาย,มิตร,เพื่อนร่วมงาน,สิ่งเปรียบเทียบ,คู่มือ,ผู้ที่เป็นเพื่อนเฝ้าดูคนไข้,อัศวินตำแหน่งต่ำสุด,ชื่อดาว,ที่ครอบบันไดในตัวเรือ,บันไดในตัวเรือ vt. เป็นเพื่อน, Syn. frien
companion wayn. บันไดในตัวเรือ
corbel stepบันไดติดกำแพง,กำแพงหัวม้า
corbel stepsบันไดติดกำแพง,กำแพงหัวม้า
corbiestepบันไดติดกำแพง,กำแพงหัวม้า

English-Thai: Nontri Dictionary
backstairs(n) บันไดหลัง
balustrade(n) ลูกกรง,ราวบันได
banister(n) ลูกกรง,ราวบันได,ราวระเบียง,ราวเฉลียง
doorstep(n) ทางเดินหน้าบ้าน,บันไดหน้าประตูบ้าน,ขั้นบันได
downstairs(adv) ลงบันได,ลงชั้นล่าง
elevator(n) ลิฟต์,บันไดเลื่อน,คนยกของ,เครื่องยก
escalator(n) บันไดเลื่อน
FIRE fire escape(n) ทางหนีไฟ,บันไดหนีไฟ
footboard(n) พื้นยกสำหรับรองเท้า,ขั้นบันไดขึ้นลงรถ,ที่เหยียบเท้า
footstep(n) ฝีเท้า,รอยเท้า,เสียงเดิน,การก้าวเท้า,ขั้นบันได

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
エスカレーたー[えすかれーたー, esukare-ta-] (n) บันไดเลื่อน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
บันได[] (n) บันได้บ้าน
階段[かいだん, kaidan, ] (n ) บันได
エスカレーター[えすかれいたあ, esikareitaa, ] (n ) บันไดเลื่อน

German-Thai: Longdo Dictionary
Leiter(n) |die, pl. Leiter| บันได
Treppe(n) |die, pl. Treppen| บันได
Rolltreppe(n) |die, pl. Rolltreppen| บันไดเลื่อน
Image:
Rutschbahn(n) |die, pl. Rutschbahnen| บันไดลื่นในสระว่ายน้ำ

French-Thai: Longdo Dictionary
contre(prep) ติดกับ, อิงกับ (บุพบทระบุสถานที่) เช่น Le jardinier a posé une échelle contre le mur. คนทำสวนวางบันไดลิงอิงกับกำแพง
escalier roulant(n) |m| บันไดเลื่อน เช่น Dirigez-vous vers le nord jusqu'aux escaliers roulants.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top