Search result for

บัญชีกำไรขาดทุน

(5 entries)
(0.0626 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บัญชีกำไรขาดทุน-, *บัญชีกำไรขาดทุน*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Profit and loss accountบัญชีกำไรขาดทุน [การบัญชี]
Profit and loss appropriation accountบัญชีกำไรขาดทุนจัดสรร [การบัญชี]
Revenue accountบัญชีกำไรขาดทุน [การบัญชี]
Temporary accountบัญชีกำไรขาดทุน [การบัญชี]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัญชีกำไรขาดทุน[n. exp.] (banchī kamrai-khātthun) EN: profit and loss account   

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top