Search result for

บวม

(68 entries)
(0.0119 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บวม-, *บวม*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บวมก. อาการที่เนื้ออูมหรือนูนขึ้นเพราะอักเสบหรือฟกชํ้าเป็นต้น.
บวมน้ำน. ภาวะที่มีนํ้าระหว่างเซลล์หรือภายในเซลล์มากเกินปรกติอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้ง ๒ อย่าง, โดยทั่วไปหมายถึง ภาวะที่มีนํ้าอยู่ใต้ผิวหนังมากเกินปรกติ และอาจพบได้ในอวัยวะอื่น เช่น สมอง ปอด.
ลื้น, ลื้น ๆบวมหรือนูนน้อย ๆ เช่น แขนถูกแมลงต่อยผิวลื้นขึ้นมา เนื้อลื้น ๆ จะเป็นฝี.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
intumesceบวม, พองขึ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
oedema; edemaบวมน้ำ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
edema; oedemaบวมน้ำ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
oedema; edemaบวมน้ำ, อาการบวมน้ำ [มีความหมายเหมือนกับ dropsy; hydrops ๑] [ศัพท์ที่มีคำ edema ประกอบ ดูที่ oedema,] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
edema; oedemaบวมน้ำ, อาการบวมน้ำ [มีความหมายเหมือนกับ dropsy; hydrops ๑] [ศัพท์ที่มีคำ edema ประกอบ ดูที่ oedema,] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pitting oedemaบวมน้ำกดบุ๋ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
oedema, pittingบวมน้ำกดบุ๋ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
oedema, alimentary; dropsy, famine; dropsy, nutritional; oedema, famine; oedema, hunger; oedema, nutritionalบวมน้ำเหตุขาดอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
oedema, famine; dropsy, famine; dropsy, nutritional; oedema, alimentary; oedema, hunger; oedema, nutritionalบวมน้ำเหตุขาดอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
oedema, hunger; dropsy, famine; dropsy, nutritional; oedema, alimentary; oedema, famine; oedema, nutritionalบวมน้ำเหตุขาดอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Edemaบวมน้ำ [TU Subject Heading]
Anasarcaบวมทั้งตัว, การบวมน้ำทั้งตัว, บวมทั่วไป [การแพทย์]
Blowingบวม [การแพทย์]
Corneal Edemaบวมน้ำที่กระจกตา,กระจกตาบวม,กระจกตาบวมน้ำ [การแพทย์]
Edema, Insulinบวมเนื่องจากอินซูลิน [การแพทย์]
Edema, Massiveบวมมากทั่วตัว [การแพทย์]
Edema, Nonpittingบวมกดไม่บุ๋ม [การแพทย์]
Edema, Sacralบวมบริเวณหลัง [การแพทย์]
Edematousบวม [การแพทย์]
Edematous Congestionบวมจากเลือดคั่ง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
(Foreman) his head and neck are completely swollen.หัวและคอของเค้าบวมเป่ง Adverse Events (2008)
(Kutner) his face is so swollen it squeezed his tear ducts shut.หน้าเค้าบวมทำให้ท่อน้ำตาปิด Adverse Events (2008)
We started him on steroids, iv and cream, To reduce the swelling,เราเริ่มให้steroids, IVn แล้วก็ cream,เพื่อลดบวม Adverse Events (2008)
You think swelling is a symptom of withdrawal?คุณคิดว่าอาการบวมเกิดจากการถอนยา Adverse Events (2008)
He'll try to swallow his own hands,เค้าจะบวม Adverse Events (2008)
Start cutting nerves, you risk his swallowing,เริ่มตัดเส้นประสาท /\ /คุณเสี่ยงที่เขาจะมีอาการบวม Adverse Events (2008)
No bacteria, no pneumonia.ไม่มีแบททีเรีย ไม่มีปอดบวม Emancipation (2008)
Sparks a fluid overload, hits the lungs, causes the pulmonary edema.มีของเหลวมากขึ้น และออกมาท่วมปอด เพราะว่าปอดบวมน้ำ Emancipation (2008)
Irregular heartbeat would account for the pulmonary edema.การเต้นของหัวใจที่ผิดปกติ อาจทำให้ปอดบวมน้ำ Emancipation (2008)
The edema was acute. Vasculitis makes more sense.การบวมน้ำเกิดขึ้นเฉียบพลัน โรคเส้นเลือดอักเสบน่าเป็นไปได้มากที่สุด Emancipation (2008)
Leads to the delirium and the pulmonary edema.ทำให้เพ้อคลั่งและปอดบวมน้ำ Emancipation (2008)
It there's swelling, it's a pancoast tumorมันบวม มันเป็นมะเร็งเซลใหญ่ Last Resort (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บวม[n.] (būam) EN: swelling   FR: enflement [m] ; gonflement [m] enflure [f]
บวม[v.] (būam) EN: swell ; be swollen ; be inflamed   FR: enfler ; gonfler ; boursoufler

English-Thai: Longdo Dictionary
osteoblastoma(n) เนื้องอกของกระดูกชนิดหนึ่ง ไม่ใช่มะเร็ง มักเกิดที่ กระดูกแขนขาหรือกระดูกสันหลัง ทำให้เกิดอาการปวด บวม รักษาโดยการผ่าตัด

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bag[VT] บวม, See also: พอง, รอยโป่ง, Syn. swell, bulge
bloat[VT] พอง, See also: บวม, Syn. swell
go down[PHRV] บวมน้อยลง, Syn. go up
inflamed[ADJ] อักเสบ, See also: บวม, ช้ำ, Syn. sore, irritated, infected
protuberate[VI] ยื่นออกมา, See also: บวม, พอง
puffy[ADJ] บวม, See also: พอง, Syn. expanded, inflated
puff up[PHRV] บวม, See also: ป่อง, พอง
round out[PHRV] พองออก, See also: บวมขึ้น, อ้วนขึ้น
swollen[ADJ] บวม, See also: ขยายใหญ่, พองตัว, Syn. distended, enlarged, puffed up, Ant. shrunken
swell with[PHRV] บวมด้วย, See also: ป่องด้วย, พองด้วย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acroedemaภาวะที่มีการบวมที่นิ้วมือและนิ้วเท้า
aden(อาด' เดน, แอด' เดน) ชื่อเนื้อเยื่อน้ำเหลืองที่บวมโตในลำคอส่วนบน (a seaport in Yemen)
adenoids(แอด' ดินอยด์) n. ชื่อเนื้อเยื่อน้ำเหลืองที่บวมโตในลำคอส่วนบน
anasarca(แอนนะซาร์' คะ) n. ภาวะบวมน้ำทั่วไป
bag(แบก) {bagged,bagging,bags} n. ถุง,กระสอบ,ย่าม,กระเป๋าถือ,ความมั่งคั่ง,อาชีพ,อารมณ์ -Phr. (in the bag แน่นอน,มั่นใจ) vi. บวม,พองขึ้น,มีท้อง vt. ใส่เข้าไปในถุง,ล่า,ฆ่า,ทำให้บวมหรือพอง, Syn. pouch
bell(เบล) {belled,belling,bells} n. ระฆัง,กระดิ่ง,เสียงระฆัง vt. ทำให้บวมคล้ายระฆัง,ติดระฆัง vi. มีรูปร่างคล้ายระฆัง,ดังสนั่นหวั่นไหว,ร้องตะโกน -Conf. belle
billow(บิล'โล) n. คลื่นใหญ่ {billowed,billowing,billows} vi.,vt. (ทำให้) เป็นคลื่นที่ไล่ตาม,บวมออก,มีคลื่น, Syn. increase
blear(เบลียร์) {bleared,blearing,blears} adj. ตาพร่ามัว,ตาฟาง,ตาบวม,พร่ามัว,ไม่ชัด vt. ทำให้มัว,ทำให้ตามัว, See also: blearedness n. ดูblear, Syn. bleary
bloat(โบลท) vt.,vi. (ทำให้) ขยายตัว, (ทำให้) บวม, (ทำให้) หยิ่งหรือเหลิง -n. โรคลำไส้ใหญ่บวมแก๊ส,คนที่หยิ่ง,คนอ้วนฉุ, Syn. inflate,swell
blubber(บลับ'เบอะ) n. เปลวไขมันระหว่างผิวหนังและกล้ามเนื้อของปลาวาฬ,การร้องไห้สะอึกสะอื้น vi. ร้องไห้สะอึกสะอื้น adj. บวม,โป่งออก,เป็นมัน, See also: blubberer n., Syn. weep

English-Thai: Nontri Dictionary
billow(vi,vt) เป็นลูกคลื่น,บวมออก,ขยายออก
bloat(vi,vt) บวม,ขยายตัว,พอง
bloated(adj) ป่อง,พอง,อ้วน,บวม
bubonic(adj) บวม,เป็นฝี
bunion(adj) บวม,เนื้อพอง,เป็นตาปลา
dropsical(adj) เป็นโรคบวมน้ำ
dropsy(n) โรคบวมน้ำ
footsore(adj) เท้าบวม,เท้าระบม,เท้าพอง
pneumonia(n) โรคปอดอักเสบ,โรคปอดบวม
pout(vi) ทำหน้าบึ้ง,ทำปากยื่น,บวม,โป่ง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top